Lösning på plats för Danderyds barnakut

Lättakuten vid Danderyds sjukhus kommer inte att stänga vid årsskiftet utan ge vård för barn tills den nya organisationen för akutsjukvården är på plats.

Pressmeddelande
17 november 2017

Ella Bohlin (KD)– Vi har lyssnat på den oro som föräldrar och vårdpersonal har uttryckt över att akuten skulle stänga. Nu har vi en lösning på plats så att det inte blir något glapp. Landstingets lättakut får i uppdrag att ta emot sjuka barn längre. Precis som vi tidigare planerat öppnar sedan den nya mottagningen med ännu högre kompetens när det gäller barn, säger Ella Bohlin (KD), barnlandstingsråd.

Enligt den tidigare planen skulle barn få akut vård på Astrid Lindgrens barnsjukhus och andra närakuter tills närakuten för barn och vuxna öppnar i Danderyd i februari.

– Alla föräldrar och barn ska vara trygga med att vården finns där. Lättakuten vid Danderyds sjukhus ska hållas öppet hela tiden fram till närakuten för barn och vuxna öppnar. Dessutom finns hjälp på närakuten Haga och på våra barn- och ungdomsmedicinska mottagningar i primärvården, säger Anna Starbrink (L), hälso- och sjukvårdslandstingsråd.


Skola för barn med allergi får pris

Astma- och allergiskolan på Sachsska barn- och ungdomssjukhuset får Bemötandepriset från Stockholms läns landsting 2017. Teamets stöd till barn

Läs mer

Våga fråga om våld i nära relationer!

Att bli slagen av den du älskar. Att bli psykiskt misshandlad av den du lever med. Att bli hotad av en familjemedlem. Att tvingas uppsöka vård för

Läs mer

Nu inför vi alkolås på SL:s stationer

De stationer där förarna kliver av och på SL:s tåg ska få alkolås. Det gör att låsen blir billigare att installera och kan införas snabbare i

Läs mer

Stockholm inför vårdval för sexmottagningar

Den som behöver hjälp som rör sexualitet, sex och samlevnad eller könssjukdomar ska nu kunna välja vårdgivare genom vårdval i Stockholms län.

Läs mer

Alliansen höjer bidraget till ideella organisationer

Landstinget delar varje år ut bidrag till ideella organisationer som kompletterar eller förstärker hälso- och sjukvården. För 2018 höjs summan

Läs mer

Dags att planera för vården till 2040

Framtidens hälso- och sjukvård kräver långsiktig planering. Alliansen vill ta ansvar för framtidens utmaningar och tillsätter därför en långt

Läs mer

Alliansen förstärker barnmorskemottagningarna i Stockholms län med 25 miljoner kronor

Stockholms läns landsting har beslutat att satsa på barnmorskemottagningarna och skjuter till 25 miljoner kronor extra. Pengarna kommer till mottagn

Läs mer

Det här gör vi för benskörhet

Osteoporos är en sjukdom som drabbar många kvinnor. Ella Bohlin (KD) har lyft upp den på agendan i arbetet i Stockholms läns landsting. I dagarna

Läs mer

Alliansen startar upphandling av färdtjänsten med krav på sociala villkor

Nu startar nästa upphandling av färdtjänsten i Stockholms län. Alliansen har två prioriteringar: Att ställa krav på arbetsrättsliga och social

Läs mer

Stockholm inför en egen kömiljard

När regeringen kom till makten avskaffades kömiljarden. I dag tog därför landstingsstyrelsen i Stockholms läns landsting beslut om att införa en

Läs mer

tai iwin