Mats Odell vann Kristdemokraternas provval i Stockholms län

Kristdemokraterna i Stockholms läns provval inför riksdag- och landstingsvalen 2014 är genomfört. Riksdagsledamoten Mats Odell vann provvalet till riksdagen. Läkaren Eva Lannerö vann provvalet till landstinget.

– Det är roligt att när vi ser på de 15 som fick flest röster, har de sedan tidigare etablerade namnen blandats med yngre förmågor. Det ger en bra åldersspridning och vi kan även konstatera att provvalsresultatet har en jämn könsfördelning, säger nomineringskommitténs ordförande Jan Stefanson.

Provvalet är rådgivande för nomineringskommitténs arbete med att ta fram förslag på valsedlar för riksdagsval och landstingsval till nomineringsstämman i november 2013. Den kandidat som fått placering som nummer ett har fått tio poäng, nummer två har fått nio poäng och så vidare ned till en poäng för plats nummer tio.

Av totalt 1874 medlemmar har 391 godkända röster avlämnats i provvalet vilket motsvarar knappt 21 procent av antalet medlemmar.

Mats Odell, Täby, vann provvalet för riksdagen med 216 röster och 1572 poäng. Emma Henriksson, Huddinge, kom på andra plats med 209 röster och 1466 poäng.

Eva Lannerö, Danderyd, vann provvalet för landstingsvalet med 193 röster och 1286 poäng. Karl Henriksson, Huddinge, kom på andra plats med 154 röster och 1019 poäng.

Provvalsresultat Riksdagsval
(Antal röster/Antal poäng)

1. Mats Odell 216/1572
2. Emma Henriksson 209/1466
3. Ella Bohlin 164/1082
4. Robert Halef 148/1002
5. Aron Modig 154/859
6. Jakob Forssmed 144/831
7. Désirée Pethrus 134/764
8. Caroline Szyber 125/748
9. Lennart Sacrédeus 122/716
10. Stanley Sjöberg 78/491
11. Rolf Åbjörnsson 90/482
12. Maria Fälth 87/460
13. Magnus Ramstrand 80/453
14. Malin Appelgren 79/440
15. Magda Ayoub 72/440

Provvalsresultat Landstingsval
(Antal röster/Antal poäng)

1. Eva Lannerö 193/1286
2. Karl Henriksson 154/1019
3. Malin Appelgren 143/999
4. Yusuf Aydin 132/828
5. Aram El Khoury 106/642
6. Bertil Fredriksson 107/611
7. Sonia Lunnergård 95/588
8. Magnus Ramstrand 100/568
9. Maria Fälth 88/561
10. Torbjörn Larsson 84/488
11. HelenaPiensoho 99/481
12. Magda Ayoub 80/477
13. Joachim Krylborn 90/475
14. Veronica Westergård 86/465
15. Jonas Vikman 78/461

Stockholm den 24 juni 2013

/Jan Stefanson, ordförande i nomineringskommittén tel: 08-723 25 85


Alliansen höjer bidraget till ideella organisationer

Landstinget delar varje år ut bidrag till ideella organisationer som kompletterar eller förstärker hälso- och sjukvården. För 2018 höjs summan

Läs mer

Dags att planera för vården till 2040

Framtidens hälso- och sjukvård kräver långsiktig planering. Alliansen vill ta ansvar för framtidens utmaningar och tillsätter därför en långt

Läs mer

Lösning på plats för Danderyds barnakut

Lättakuten vid Danderyds sjukhus kommer inte att stänga vid årsskiftet utan ge vård för barn tills den nya organisationen för akutsjukvården ä

Läs mer

Alliansen förstärker barnmorskemottagningarna i Stockholms län med 25 miljoner kronor

Stockholms läns landsting har beslutat att satsa på barnmorskemottagningarna och skjuter till 25 miljoner kronor extra. Pengarna kommer till mottagn

Läs mer

Det här gör vi för benskörhet

Osteoporos är en sjukdom som drabbar många kvinnor. Ella Bohlin (KD) har lyft upp den på agendan i arbetet i Stockholms läns landsting. I dagarna

Läs mer

Alliansen startar upphandling av färdtjänsten med krav på sociala villkor

Nu startar nästa upphandling av färdtjänsten i Stockholms län. Alliansen har två prioriteringar: Att ställa krav på arbetsrättsliga och social

Läs mer

Stockholm inför en egen kömiljard

När regeringen kom till makten avskaffades kömiljarden. I dag tog därför landstingsstyrelsen i Stockholms läns landsting beslut om att införa en

Läs mer

Ebba Busch Thor och Ella Bohlin toppar Stockholms läns KD-listor

Kristdemokraterna vill skicka Ebba Busch Thor, Jakob Forssmed och Lars Adaktusson till riksdagen för Stockholms län. Det framgår av nomineringskomm

Läs mer

Busch Thor, Bohlin och Slottner toppar Stockholms stads KD-listor

Nu presenterar nomineringskommittén sitt förslag till valsedlar för Kristdemokraterna i Stockholms stad. Ebba Busch Thor står överst för valet t

Läs mer

Stockholm bäst i landet när det gäller överlevnad i prostatacancer

Sett till antalet invånare dör färre män i prostatacancer i Stockholm jämfört med i andra landsting. Siffror från Socialstyrelsen visar att Sto

Läs mer

tai iwin