Mats Odell vann Kristdemokraternas provval i Stockholms län

Kristdemokraterna i Stockholms läns provval inför riksdag- och landstingsvalen 2014 är genomfört. Riksdagsledamoten Mats Odell vann provvalet till riksdagen. Läkaren Eva Lannerö vann provvalet till landstinget.

– Det är roligt att när vi ser på de 15 som fick flest röster, har de sedan tidigare etablerade namnen blandats med yngre förmågor. Det ger en bra åldersspridning och vi kan även konstatera att provvalsresultatet har en jämn könsfördelning, säger nomineringskommitténs ordförande Jan Stefanson.

Provvalet är rådgivande för nomineringskommitténs arbete med att ta fram förslag på valsedlar för riksdagsval och landstingsval till nomineringsstämman i november 2013. Den kandidat som fått placering som nummer ett har fått tio poäng, nummer två har fått nio poäng och så vidare ned till en poäng för plats nummer tio.

Av totalt 1874 medlemmar har 391 godkända röster avlämnats i provvalet vilket motsvarar knappt 21 procent av antalet medlemmar.

Mats Odell, Täby, vann provvalet för riksdagen med 216 röster och 1572 poäng. Emma Henriksson, Huddinge, kom på andra plats med 209 röster och 1466 poäng.

Eva Lannerö, Danderyd, vann provvalet för landstingsvalet med 193 röster och 1286 poäng. Karl Henriksson, Huddinge, kom på andra plats med 154 röster och 1019 poäng.

Provvalsresultat Riksdagsval
(Antal röster/Antal poäng)

1. Mats Odell 216/1572
2. Emma Henriksson 209/1466
3. Ella Bohlin 164/1082
4. Robert Halef 148/1002
5. Aron Modig 154/859
6. Jakob Forssmed 144/831
7. Désirée Pethrus 134/764
8. Caroline Szyber 125/748
9. Lennart Sacrédeus 122/716
10. Stanley Sjöberg 78/491
11. Rolf Åbjörnsson 90/482
12. Maria Fälth 87/460
13. Magnus Ramstrand 80/453
14. Malin Appelgren 79/440
15. Magda Ayoub 72/440

Provvalsresultat Landstingsval
(Antal röster/Antal poäng)

1. Eva Lannerö 193/1286
2. Karl Henriksson 154/1019
3. Malin Appelgren 143/999
4. Yusuf Aydin 132/828
5. Aram El Khoury 106/642
6. Bertil Fredriksson 107/611
7. Sonia Lunnergård 95/588
8. Magnus Ramstrand 100/568
9. Maria Fälth 88/561
10. Torbjörn Larsson 84/488
11. HelenaPiensoho 99/481
12. Magda Ayoub 80/477
13. Joachim Krylborn 90/475
14. Veronica Westergård 86/465
15. Jonas Vikman 78/461

Stockholm den 24 juni 2013

/Jan Stefanson, ordförande i nomineringskommittén tel: 08-723 25 85


”Betonglejon inte tillräckligt för att skydda gatorna mot terror”

Kristdemokraterna i Stockholms stad kräver flera insatser för att förhindra fler terrorattacker på Stockholms gator. Bland annat vill partiet att

Läs mer

Ny plan ska förbättra Stockholms trafik

Stockholms läns landsting ska ta fram en trafikplan. Det har trafikplaneberedningen beslutat. (mer…)

Läs mer

Dags att besluta om budgeten för Stockholms läns landsting

Den 13 och 14 juni samlas landstingsfullmäktige för att besluta om hur mer än 90 miljarder kronor ska fördelas till vård, kollektivtrafik och and

Läs mer

Fyra av fem vårdcentraler har KD-vallöftet äldremottagning

Enligt en ny utvärdering från Stockholms läns landsting har fyra av fem husläkarmottagningar i länet äldremottagningar. Kristdemokraterna lovade

Läs mer

Jakob Forssmed håller partiledartal 16 juni

Den 16 juni håller vår tillförordnande partiledare Jakob Forssmed partiledartal under Järva politikervecka. Givetvis ska vi kristdemokrater finnas

Läs mer

Ella Bohlin kallar till samråd kring förlossningar inför sommaren

Barn- och äldrelandstingsrådet Ella Bohlin (KD) har kallat patientföreträdare, intresseorganisationer, fack och enskilda barnmorskor till ett stor

Läs mer

Så ska personer med CP-skada få bättre träning

Stockholms läns landsting förändrar en rad delar av intensivträningen för barn och vuxna med rörelsenedsättning. Bland annat ska barn få trän

Läs mer

Förlossningsvården får extra pengar för sommaren

För att avlasta förlossningsvården under sommarmånaderna ökar Stockholms läns landsting resurserna med 1 000 kronor extra för varje förlossnin

Läs mer

Centrum för tidigt födda barn startar i Stockholm

Alliansen startar ett kompetenscentrum för neonatalvård i Stockholm. Syftet är att öka kunskapen och motverka många av de problem som tidigt föd

Läs mer

Nytt centrum ska hjälpa barn med allergi

Stockholms läns landsting ska inrätta ett centrum på Sachsska barn- och ungdomssjukhuset där barn och unga med matallergier ska kunna få mer hjä

Läs mer

tai iwin