Med Vårdval Stockholm gör de sjukaste flest läkarbesök

Replik på ”Ersättningssystemet gör vården i Stockholm ojämlik” den 18 april.

För första gången görs flest husläkarbesök av invånarna i så kall- at utsatta områden. Halldin och Romelsjö (DN Stockholm den 18 april) påpekar att befolkningen i så kallade utsatta områden ”har högre ohälsotal jämfört med välbeställda områden”. Det stämmer att det fortfarande finns en ojämlikhet i ohälsotal men ökad valfrihet för patienterna är lösningen, inte problemet.

Tidigare hade invånare i mer välmående områden med bättre hälsa, trots socioekonomiska ersättningar, tätast kontakt med primärvården. Det var slumpen och hur framgångsrik vårdcentralen var på att förhandla med landstinget som avgjorde hur stor ersättningen till mottagningen blev. Nu har vi i stället gjort patienternas val och deras behov av vård avgörande.

Nu får vårdcentralerna betalt för att ta emot patienter – och patienterna väljer själva vilken husläkare de vill gå till. Tidigare betalades pengar ut oavsett hur många eller få patienter man tog emot, vilket ledde till långa väntetider. Med Vårdval Stockholm försvann köerna samtidigt som jämlikheten i länet har ökat.

Vården ska givetvis uppfylla våra höga krav på kvalitet och bemötande, och besöken ska vara motiverade. Uppföljningar och medicinska revisioner har ökat – de mottagningar som inte sköter sig, blir av med auktorisationen för att driva vård.

Vårdvalet har utvärderats av Karolinska institutet. När Halldin och Romelsjö inte är nöjda med resultatet, avfärdar de utvärderingarna. Men faktum är att inga belägg har funnits för deras kritik. Det är i hög utsträckning nya patienter som tidigare inte har kommit till vården som står för de ökade läkarbesöken – och ingen ”diagnosglidning” med fler enklare diagnoser kan heller upptäckas.

Vårdval Stockholm har gjort sjukvården både mer tillgänglig och mer jämlik. Men det finns mer att göra och vi vill göra sjukvården än mer jämlik och hälsofrämjande. Vi kommer dock aldrig att gå tillbaka till det gamla – ett system som delade ut klumpsummor utan hänsyn till patienternas val och behov.

Filippa Reinfeldt (M), hälso- och sjukvårdslandstingsråd, ordförande hälso- och sjukvårdsnämnden

Birgitta Rydberg (FP), sjukvårdslandstingsråd, landstingsråd för folkhälsa och jämlik vård

Stig Nyman (KD), forsknings- och äldrelandstingsråd

Catrin Mattsson (C), gruppledare hälso- och sjukvårdsnämnden


”Betonglejon inte tillräckligt för att skydda gatorna mot terror”

Kristdemokraterna i Stockholms stad kräver flera insatser för att förhindra fler terrorattacker på Stockholms gator. Bland annat vill partiet att

Läs mer

Ny plan ska förbättra Stockholms trafik

Stockholms läns landsting ska ta fram en trafikplan. Det har trafikplaneberedningen beslutat. (mer…)

Läs mer

Dags att besluta om budgeten för Stockholms läns landsting

Den 13 och 14 juni samlas landstingsfullmäktige för att besluta om hur mer än 90 miljarder kronor ska fördelas till vård, kollektivtrafik och and

Läs mer

Fyra av fem vårdcentraler har KD-vallöftet äldremottagning

Enligt en ny utvärdering från Stockholms läns landsting har fyra av fem husläkarmottagningar i länet äldremottagningar. Kristdemokraterna lovade

Läs mer

Jakob Forssmed håller partiledartal 16 juni

Den 16 juni håller vår tillförordnande partiledare Jakob Forssmed partiledartal under Järva politikervecka. Givetvis ska vi kristdemokrater finnas

Läs mer

Ella Bohlin kallar till samråd kring förlossningar inför sommaren

Barn- och äldrelandstingsrådet Ella Bohlin (KD) har kallat patientföreträdare, intresseorganisationer, fack och enskilda barnmorskor till ett stor

Läs mer

Så ska personer med CP-skada få bättre träning

Stockholms läns landsting förändrar en rad delar av intensivträningen för barn och vuxna med rörelsenedsättning. Bland annat ska barn få trän

Läs mer

Förlossningsvården får extra pengar för sommaren

För att avlasta förlossningsvården under sommarmånaderna ökar Stockholms läns landsting resurserna med 1 000 kronor extra för varje förlossnin

Läs mer

Centrum för tidigt födda barn startar i Stockholm

Alliansen startar ett kompetenscentrum för neonatalvård i Stockholm. Syftet är att öka kunskapen och motverka många av de problem som tidigt föd

Läs mer

Nytt centrum ska hjälpa barn med allergi

Stockholms läns landsting ska inrätta ett centrum på Sachsska barn- och ungdomssjukhuset där barn och unga med matallergier ska kunna få mer hjä

Läs mer

tai iwin