Med Vårdval Stockholm gör de sjukaste flest läkarbesök

Replik på ”Ersättningssystemet gör vården i Stockholm ojämlik” den 18 april.

För första gången görs flest husläkarbesök av invånarna i så kall- at utsatta områden. Halldin och Romelsjö (DN Stockholm den 18 april) påpekar att befolkningen i så kallade utsatta områden ”har högre ohälsotal jämfört med välbeställda områden”. Det stämmer att det fortfarande finns en ojämlikhet i ohälsotal men ökad valfrihet för patienterna är lösningen, inte problemet.

Tidigare hade invånare i mer välmående områden med bättre hälsa, trots socioekonomiska ersättningar, tätast kontakt med primärvården. Det var slumpen och hur framgångsrik vårdcentralen var på att förhandla med landstinget som avgjorde hur stor ersättningen till mottagningen blev. Nu har vi i stället gjort patienternas val och deras behov av vård avgörande.

Nu får vårdcentralerna betalt för att ta emot patienter – och patienterna väljer själva vilken husläkare de vill gå till. Tidigare betalades pengar ut oavsett hur många eller få patienter man tog emot, vilket ledde till långa väntetider. Med Vårdval Stockholm försvann köerna samtidigt som jämlikheten i länet har ökat.

Vården ska givetvis uppfylla våra höga krav på kvalitet och bemötande, och besöken ska vara motiverade. Uppföljningar och medicinska revisioner har ökat – de mottagningar som inte sköter sig, blir av med auktorisationen för att driva vård.

Vårdvalet har utvärderats av Karolinska institutet. När Halldin och Romelsjö inte är nöjda med resultatet, avfärdar de utvärderingarna. Men faktum är att inga belägg har funnits för deras kritik. Det är i hög utsträckning nya patienter som tidigare inte har kommit till vården som står för de ökade läkarbesöken – och ingen ”diagnosglidning” med fler enklare diagnoser kan heller upptäckas.

Vårdval Stockholm har gjort sjukvården både mer tillgänglig och mer jämlik. Men det finns mer att göra och vi vill göra sjukvården än mer jämlik och hälsofrämjande. Vi kommer dock aldrig att gå tillbaka till det gamla – ett system som delade ut klumpsummor utan hänsyn till patienternas val och behov.

Filippa Reinfeldt (M), hälso- och sjukvårdslandstingsråd, ordförande hälso- och sjukvårdsnämnden

Birgitta Rydberg (FP), sjukvårdslandstingsråd, landstingsråd för folkhälsa och jämlik vård

Stig Nyman (KD), forsknings- och äldrelandstingsråd

Catrin Mattsson (C), gruppledare hälso- och sjukvårdsnämnden


Skola för barn med allergi får pris

Astma- och allergiskolan på Sachsska barn- och ungdomssjukhuset får Bemötandepriset från Stockholms läns landsting 2017. Teamets stöd till barn

Läs mer

Våga fråga om våld i nära relationer!

Att bli slagen av den du älskar. Att bli psykiskt misshandlad av den du lever med. Att bli hotad av en familjemedlem. Att tvingas uppsöka vård för

Läs mer

Nu inför vi alkolås på SL:s stationer

De stationer där förarna kliver av och på SL:s tåg ska få alkolås. Det gör att låsen blir billigare att installera och kan införas snabbare i

Läs mer

Stockholm inför vårdval för sexmottagningar

Den som behöver hjälp som rör sexualitet, sex och samlevnad eller könssjukdomar ska nu kunna välja vårdgivare genom vårdval i Stockholms län.

Läs mer

Alliansen höjer bidraget till ideella organisationer

Landstinget delar varje år ut bidrag till ideella organisationer som kompletterar eller förstärker hälso- och sjukvården. För 2018 höjs summan

Läs mer

Dags att planera för vården till 2040

Framtidens hälso- och sjukvård kräver långsiktig planering. Alliansen vill ta ansvar för framtidens utmaningar och tillsätter därför en långt

Läs mer

Lösning på plats för Danderyds barnakut

Lättakuten vid Danderyds sjukhus kommer inte att stänga vid årsskiftet utan ge vård för barn tills den nya organisationen för akutsjukvården ä

Läs mer

Alliansen förstärker barnmorskemottagningarna i Stockholms län med 25 miljoner kronor

Stockholms läns landsting har beslutat att satsa på barnmorskemottagningarna och skjuter till 25 miljoner kronor extra. Pengarna kommer till mottagn

Läs mer

Det här gör vi för benskörhet

Osteoporos är en sjukdom som drabbar många kvinnor. Ella Bohlin (KD) har lyft upp den på agendan i arbetet i Stockholms läns landsting. I dagarna

Läs mer

Alliansen startar upphandling av färdtjänsten med krav på sociala villkor

Nu startar nästa upphandling av färdtjänsten i Stockholms län. Alliansen har två prioriteringar: Att ställa krav på arbetsrättsliga och social

Läs mer

tai iwin