Med Vårdval Stockholm gör de sjukaste flest läkarbesök

Replik på ”Ersättningssystemet gör vården i Stockholm ojämlik” den 18 april.

För första gången görs flest husläkarbesök av invånarna i så kall- at utsatta områden. Halldin och Romelsjö (DN Stockholm den 18 april) påpekar att befolkningen i så kallade utsatta områden ”har högre ohälsotal jämfört med välbeställda områden”. Det stämmer att det fortfarande finns en ojämlikhet i ohälsotal men ökad valfrihet för patienterna är lösningen, inte problemet.

Tidigare hade invånare i mer välmående områden med bättre hälsa, trots socioekonomiska ersättningar, tätast kontakt med primärvården. Det var slumpen och hur framgångsrik vårdcentralen var på att förhandla med landstinget som avgjorde hur stor ersättningen till mottagningen blev. Nu har vi i stället gjort patienternas val och deras behov av vård avgörande.

Nu får vårdcentralerna betalt för att ta emot patienter – och patienterna väljer själva vilken husläkare de vill gå till. Tidigare betalades pengar ut oavsett hur många eller få patienter man tog emot, vilket ledde till långa väntetider. Med Vårdval Stockholm försvann köerna samtidigt som jämlikheten i länet har ökat.

Vården ska givetvis uppfylla våra höga krav på kvalitet och bemötande, och besöken ska vara motiverade. Uppföljningar och medicinska revisioner har ökat – de mottagningar som inte sköter sig, blir av med auktorisationen för att driva vård.

Vårdvalet har utvärderats av Karolinska institutet. När Halldin och Romelsjö inte är nöjda med resultatet, avfärdar de utvärderingarna. Men faktum är att inga belägg har funnits för deras kritik. Det är i hög utsträckning nya patienter som tidigare inte har kommit till vården som står för de ökade läkarbesöken – och ingen ”diagnosglidning” med fler enklare diagnoser kan heller upptäckas.

Vårdval Stockholm har gjort sjukvården både mer tillgänglig och mer jämlik. Men det finns mer att göra och vi vill göra sjukvården än mer jämlik och hälsofrämjande. Vi kommer dock aldrig att gå tillbaka till det gamla – ett system som delade ut klumpsummor utan hänsyn till patienternas val och behov.

Filippa Reinfeldt (M), hälso- och sjukvårdslandstingsråd, ordförande hälso- och sjukvårdsnämnden

Birgitta Rydberg (FP), sjukvårdslandstingsråd, landstingsråd för folkhälsa och jämlik vård

Stig Nyman (KD), forsknings- och äldrelandstingsråd

Catrin Mattsson (C), gruppledare hälso- och sjukvårdsnämnden


Stockholm får Sveriges första kunskapscenter för diabetes

Alliansen i Stockholms läns landsting bygger ut vården för barn med diabetes. Stockholm blir först i landet med ett särskilt kunskapscenter inrik

Läs mer

Ella Bohlin (KD) oroad för äldre: ”Inför vaccin mot influensa”

Väntetiderna till vården är långa. Det beror bland annat på influensasäsongen. De som drabbas värst är äldre. Äldrelandstingsrådet Ella Boh

Läs mer

KD kräver stopp för att kommunen tar över Stockholms privata äldreboenden

De senaste åren har det rödgrönrosa styret i Stockholms stad fört över välfungerande äldreboenden till kommunal regi. Kristdemokraterna besluta

Läs mer

Låt apoteken få ta emot patienter

I dag får många vänta för länge innan de får vård. Det gör att många går till akuten i stället, trots att de egentligen inte behöver akut

Läs mer

Stockholm först i landet med specialistmottagningar för sömnapné

Två specialistmottagningar med uppdrag att ta hand om personer som slutar andas när de sover (obstruktiv sömnapné) öppnar i Stockholm. Stockholm

Läs mer

Nu inför vi hemtester för att upptäcka livmoderhalscancer

Enligt ny statistik från Cancerfonden ökar antalet fall av livmoderhalscancer i Sverige (Cancerfondsrapporten 2018). Antalet kvinnor som insjuknade

Läs mer

Vi söker en valombudsman

Kristdemokraterna Stockholms stad är ett partidistrikt inom Kristdemokraterna, distriktet omfattar Stockholms kommun. Distriktet består av nio lokal

Läs mer

”Ett stort svek att ta bort personliga assistenter för barn och äldre”

Regeringens utredare föreslår att barn under 12 år och äldre över 80 år inte ska ha rätt till personlig assistans. Barn- och äldrelandstingsr

Läs mer

Geriatriken kvar i Danderyd när Alliansen gör en ny plan

Den geriatriska vården blir kvar på Danderyds sjukhus. Den äldre delen av befolkningen i Stockholms län ökar allt snabbare, och därför beslutar

Läs mer

Fler fick vård i tid under 2017 – och sjukvården i Stockholm gjorde ett överskott

Fler stockholmare fick vård i tid hos sin husläkare eller specialistläkare under 2017. För husläkarbesök ökade uppfyllnaden av vårdgarantin me

Läs mer