Mer kunskap lyfter Stockholm

Medicinsk forskning ska göra Stockholm till världens mest innovationsdrivna ekonomi om tolv år. Det är målet i det handlingsprogram för innovationer som Innovationskraft Stockholm publicerar i dag. Ambitionen är helt rätt. Stockholm har klinisk forskning i världsklass och ligger långt fram när det gäller Life Science.

Samarbetet ”Innovationskraft Stockholm” går ut på att Stockholms läns landsting, länsstyrelsen, akademierna, Stockholm Business Region, kommunerna i länet och Stockholm handelskammare tillsammans försöker göra Stockholm vassare. Vi har kommit en bra bit på väg tack vare projektet 4 D.

Jag är väldigt glad, både över att se den här typen av handlingskraft och över att det arbete som vi som arbetar med forskning och utveckling ger resultat. Vi arbetar med patientnära forskning för att fler sjuka ska kunna bli friska. Vi är ett höglöneland, och det är naturligt att vi konkurrerar med kunskap på den globala marknaden. Om Stockholm ska stärka sin konkurrenskraft i framtiden är forskningen en avgörande faktor.

Stig Nyman (KD)Stig Nyman (KD)
Forskningslandstingsråd


Alliansen höjer bidraget till ideella organisationer

Landstinget delar varje år ut bidrag till ideella organisationer som kompletterar eller förstärker hälso- och sjukvården. För 2018 höjs summan

Läs mer

Dags att planera för vården till 2040

Framtidens hälso- och sjukvård kräver långsiktig planering. Alliansen vill ta ansvar för framtidens utmaningar och tillsätter därför en långt

Läs mer

Lösning på plats för Danderyds barnakut

Lättakuten vid Danderyds sjukhus kommer inte att stänga vid årsskiftet utan ge vård för barn tills den nya organisationen för akutsjukvården ä

Läs mer

Alliansen förstärker barnmorskemottagningarna i Stockholms län med 25 miljoner kronor

Stockholms läns landsting har beslutat att satsa på barnmorskemottagningarna och skjuter till 25 miljoner kronor extra. Pengarna kommer till mottagn

Läs mer

Det här gör vi för benskörhet

Osteoporos är en sjukdom som drabbar många kvinnor. Ella Bohlin (KD) har lyft upp den på agendan i arbetet i Stockholms läns landsting. I dagarna

Läs mer

Alliansen startar upphandling av färdtjänsten med krav på sociala villkor

Nu startar nästa upphandling av färdtjänsten i Stockholms län. Alliansen har två prioriteringar: Att ställa krav på arbetsrättsliga och social

Läs mer

Stockholm inför en egen kömiljard

När regeringen kom till makten avskaffades kömiljarden. I dag tog därför landstingsstyrelsen i Stockholms läns landsting beslut om att införa en

Läs mer

Ebba Busch Thor och Ella Bohlin toppar Stockholms läns KD-listor

Kristdemokraterna vill skicka Ebba Busch Thor, Jakob Forssmed och Lars Adaktusson till riksdagen för Stockholms län. Det framgår av nomineringskomm

Läs mer

Busch Thor, Bohlin och Slottner toppar Stockholms stads KD-listor

Nu presenterar nomineringskommittén sitt förslag till valsedlar för Kristdemokraterna i Stockholms stad. Ebba Busch Thor står överst för valet t

Läs mer

Stockholm bäst i landet när det gäller överlevnad i prostatacancer

Sett till antalet invånare dör färre män i prostatacancer i Stockholm jämfört med i andra landsting. Siffror från Socialstyrelsen visar att Sto

Läs mer

tai iwin