Michael Stjernström tar över sjötrafiken för KD

Pressmeddelande
Stockholm den 11 december 2013

I går beslutade trafiknämnden i landstinget att Michael Stjernström blir Kristdemokraternas nya representant i beredningen för sjötrafik, som behandlar skärgårdstrafik, pendelbåtar och andra ärenden som gäller kollektivtrafiken till sjöss.

Michael Stjernström (KD)– Jag har ett stort intresse för sjötrafikfrågor och ser fram emot att utveckla skärgårdstrafiken och pendelbåtstrafiken i Stockholms län. Arbetet handlar om att verka för en modern, effektiv kollektivtrafik och om att se till att dagens ångbåtar och andra klassiska delar av skärgårdstrafiken som har ett stort kulturellt värde har viktiga arbetsuppgifter även i framtiden, säger Michael Stjernström (KD).

Tidigare har Michael Stjernström bland annat varit förste vice ordförande i Waxholmsbolagets styrelse, en post han hade 1998–2002. Han har arbetat med trafikpolitk i Stockholms läns landsting i 15 år och har tidigare varit riksdagsledamot.

– Beredningen kommer att ha en viktig uppgift i arbetet med upphandlingen av framtidens skärgårdstrafik. På kort sikt handlar det om att säkerställa att skärgårdstrafiken inte drabbas av neddragningar genom de kostnader som uppstått av att upphandlingen avbröts. På längre sikt handlar det om att den nya upphandlingen tas fram i samråd med intresseorganisationer och andra berörda i skärgården, säger Michael Stjernström (KD).

 

För mer information:
Simon Olsson
Pressekreterare
070-737 4321


Ny mottagning för assisterad befruktning öppnar i Solna strand

Solna och Sundbyberg får en ny mottagning som hjälper människor som har svårt att få barn. Förra veckan beslutade Alliansen att godkänna den ny

Läs mer

Stockholm först med fokusrapport för den dolda kvinnosjukdomen lipödem

Alliansen i Stockholms läns landsting uppmärksammar situationen för kvinnor som drabbas av den kroniska och ofta smärtsamma sjukdomen lipödem. De

Läs mer

KD stad och län satsar på nya och gamla talanger

Kristdemokraterna i stad och län arrangerar under hösten en utbildningssatsning för partidistriktens stjärnskott. Alla partiavdelningar har fått

Läs mer

Alliansen förstärker vården för könsstympade kvinnor

AMEL-mottagningen på Södersjukhuset är Sveriges enda mottagning för könsstympade kvinnor. Från och med nästa år höjer den styrande Alliansen

Läs mer

Centrum för diabetes och patienter med MS och Parkinson har öppnat

Stockholms läns landsting samlar vården och forskningen för patienter med diabetes och patienter med MS, Parkinson och andra neurologiska sjukdomar

Läs mer

Nya mottagningar för den som slutar andas i sömnen

Omkring 300 000 svenskar får upprepade uppehåll i andningen under sömnen. Under torsdagen beslutade Alliansen i Stockholms läns landsting att de s

Läs mer

Beslut i dag om mer pengar till förlossningsvården

Under torsdagen fattade Alliansen i Stockholms läns landsting beslut om att höja den ekonomiska ersättningen till förlossningsvården. Från och m

Läs mer

”Sälj SAS och SJ så att trafiken blir bättre”

Kristdemokraterna Karl Henriksson och David Winerdal föreslår i dag att staten ska sälja bolag som SAS, Apoteket, SBAB, Swedavia och SJ. Anledninge

Läs mer

Nu ska kön till operation för barn minska

Kapaciteten för barnoperationer på Karolinska universitetssjukhuset kommer att öka. Kön inom dagkirurgin, med ungefär 700 barn, kommer därmed at

Läs mer

Ella Bohlin om Ipsos-undersökning om bland annat förlossningsvården

Enligt en Ipsos-undersökning som Dagens Nyheter har beställt ökar missnöjet med förlossningsvården i Stockholms stad. Ella Bohlin (KD) är polit

Läs mer

tai iwin