Min tankar kring Nynäshamn

Med tanke på all information som cirkulerar om geriatriken i Nynäshamn så delar jag numed mig av vad som egentligen hänt. Hälso- och sjukvårdsnämnden i Stockholms läns landsting (HSN) har inte beslutat annat än att upphandling skall genomföras och att förvaltningen skall återkomma med förslag till förfrågningsunderlag strax efter sommaren. Grunden för beslutet är att nuvarande avtal för flera geriatriska verksamheter i länet går it den 30 april 2012. Förfrågningsunderlagets texter som landstinget kommer att besluta om under hösten i år kommer att vara det som gäller för upphandlingen, inte den text som citeras ur tjänsteutlåtandet.
Det har påståtts före och efter HSN-sammanträdet den 12 april att det skulle beslutas om nedläggning av geriatriken i Nynäshamn. Det är alltså inte korrekt.

Tidigt i höst kommer vi att ta ställning till ett förfrågningsunderlag som intresserade vårdföretag får möjlighet att lämna anbud på. I förfrågningsunderlaget kommer de villkor landstinget anser ska uppfyllas att beskrivas. Beslutet den 12 april i HSN var alltså ett uppdrag till HSN-förvaltningen att återkomma med förslag till förfrågningsunderlag. HSN beslutade inte att lägga ner geriatriken i Nynäshamn. Det politiska beslut HSN tog innebar inte någon form av godkännande av det resonemang som förs i det s.k. tjänsteutlåtandet. Det avgörande dokumentet för den framtida geriatriska verksamheten i de aktuella områdena blir förfrågningsunderlaget.

Mitt politiska ansvarsområde omfattar bl.a. den geriatriska vården i vårt landsting. Jag är mån om att den geriatriska vården för de närmaste åren skall kunna upphandlas, utformas och bedrivas så att de vårdbehov vi känner till kan tillgodoses på ett bra sätt. Att vi har behov av nya vårdplatser är väl känt. Jag har medverkat till att vi i alliansledningen för Stockholms läns landsting tidigt den här våren tog några viktiga initiativ för att snabbt kunna erbjuda nya vårdplatser både inom geriatriken och akutsjukvården. Uppemot 100 vårdplatser tillkommer i år och inom fem år ca 500. Vi planerar investeringar de närmaste tio åren inom geriatrik, närsjukhusvård, rehablitering, akutsjukvård och universitetssjukvård med nära 50 miljarder. Läs mer från en länk till DN-debatt här.

Stig Nyman,
Äldre- och forskningslandstingsråd


Stockholm får Sveriges första kunskapscenter för diabetes

Alliansen i Stockholms läns landsting bygger ut vården för barn med diabetes. Stockholm blir först i landet med ett särskilt kunskapscenter inrik

Läs mer

Ella Bohlin (KD) oroad för äldre: ”Inför vaccin mot influensa”

Väntetiderna till vården är långa. Det beror bland annat på influensasäsongen. De som drabbas värst är äldre. Äldrelandstingsrådet Ella Boh

Läs mer

KD kräver stopp för att kommunen tar över Stockholms privata äldreboenden

De senaste åren har det rödgrönrosa styret i Stockholms stad fört över välfungerande äldreboenden till kommunal regi. Kristdemokraterna besluta

Läs mer

Låt apoteken få ta emot patienter

I dag får många vänta för länge innan de får vård. Det gör att många går till akuten i stället, trots att de egentligen inte behöver akut

Läs mer

Stockholm först i landet med specialistmottagningar för sömnapné

Två specialistmottagningar med uppdrag att ta hand om personer som slutar andas när de sover (obstruktiv sömnapné) öppnar i Stockholm. Stockholm

Läs mer

Nu inför vi hemtester för att upptäcka livmoderhalscancer

Enligt ny statistik från Cancerfonden ökar antalet fall av livmoderhalscancer i Sverige (Cancerfondsrapporten 2018). Antalet kvinnor som insjuknade

Läs mer

Vi söker en valombudsman

Kristdemokraterna Stockholms stad är ett partidistrikt inom Kristdemokraterna, distriktet omfattar Stockholms kommun. Distriktet består av nio lokal

Läs mer

”Ett stort svek att ta bort personliga assistenter för barn och äldre”

Regeringens utredare föreslår att barn under 12 år och äldre över 80 år inte ska ha rätt till personlig assistans. Barn- och äldrelandstingsr

Läs mer

Geriatriken kvar i Danderyd när Alliansen gör en ny plan

Den geriatriska vården blir kvar på Danderyds sjukhus. Den äldre delen av befolkningen i Stockholms län ökar allt snabbare, och därför beslutar

Läs mer

Fler fick vård i tid under 2017 – och sjukvården i Stockholm gjorde ett överskott

Fler stockholmare fick vård i tid hos sin husläkare eller specialistläkare under 2017. För husläkarbesök ökade uppfyllnaden av vårdgarantin me

Läs mer