Min tankar kring Nynäshamn

Med tanke på all information som cirkulerar om geriatriken i Nynäshamn så delar jag numed mig av vad som egentligen hänt. Hälso- och sjukvårdsnämnden i Stockholms läns landsting (HSN) har inte beslutat annat än att upphandling skall genomföras och att förvaltningen skall återkomma med förslag till förfrågningsunderlag strax efter sommaren. Grunden för beslutet är att nuvarande avtal för flera geriatriska verksamheter i länet går it den 30 april 2012. Förfrågningsunderlagets texter som landstinget kommer att besluta om under hösten i år kommer att vara det som gäller för upphandlingen, inte den text som citeras ur tjänsteutlåtandet.
Det har påståtts före och efter HSN-sammanträdet den 12 april att det skulle beslutas om nedläggning av geriatriken i Nynäshamn. Det är alltså inte korrekt.

Tidigt i höst kommer vi att ta ställning till ett förfrågningsunderlag som intresserade vårdföretag får möjlighet att lämna anbud på. I förfrågningsunderlaget kommer de villkor landstinget anser ska uppfyllas att beskrivas. Beslutet den 12 april i HSN var alltså ett uppdrag till HSN-förvaltningen att återkomma med förslag till förfrågningsunderlag. HSN beslutade inte att lägga ner geriatriken i Nynäshamn. Det politiska beslut HSN tog innebar inte någon form av godkännande av det resonemang som förs i det s.k. tjänsteutlåtandet. Det avgörande dokumentet för den framtida geriatriska verksamheten i de aktuella områdena blir förfrågningsunderlaget.

Mitt politiska ansvarsområde omfattar bl.a. den geriatriska vården i vårt landsting. Jag är mån om att den geriatriska vården för de närmaste åren skall kunna upphandlas, utformas och bedrivas så att de vårdbehov vi känner till kan tillgodoses på ett bra sätt. Att vi har behov av nya vårdplatser är väl känt. Jag har medverkat till att vi i alliansledningen för Stockholms läns landsting tidigt den här våren tog några viktiga initiativ för att snabbt kunna erbjuda nya vårdplatser både inom geriatriken och akutsjukvården. Uppemot 100 vårdplatser tillkommer i år och inom fem år ca 500. Vi planerar investeringar de närmaste tio åren inom geriatrik, närsjukhusvård, rehablitering, akutsjukvård och universitetssjukvård med nära 50 miljarder. Läs mer från en länk till DN-debatt här.

Stig Nyman,
Äldre- och forskningslandstingsråd


Centrum för tidigt födda barn startar i Stockholm

Alliansen startar ett kompetenscentrum för neonatalvård i Stockholm. Syftet är att öka kunskapen och motverka många av de problem som tidigt föd

Läs mer

Nytt centrum ska hjälpa barn med allergi

Stockholms läns landsting ska inrätta ett centrum på Sachsska barn- och ungdomssjukhuset där barn och unga med matallergier ska kunna få mer hjä

Läs mer

Budgeten för 2018: Så mycket pengar får vården och kollektivtrafiken

En attraktiv, hållbar och växande Stockholmsregion med frihet för invånarna. Det är målet när Alliansen i Stockholms läns landsting presentera

Läs mer

Så hjälper vi barn med ADHD bättre

Genom att olika delar av samhället hjälps åt kan barn som har ADHD få bättre och bättre förutsättningar. Det skriver barn- och äldrelandsting

Läs mer

”Det måste gå att freda sin mark”

Kojor, tält och husvagnar. Tillfälliga bosättningar på privat mark gör att ägaren inte kan använda marken. Ofta måste markägaren städa, sane

Läs mer

Välkomna på medlemskväll med Ebba Busch Thor

Den 10 maj har vi äran att gästas av vår partiledare Ebba Busch Thor som kommer hålla ett inspirerande anförande och mingla tillsammans med oss.

Läs mer

Här byggs förlossningsvården ut mest i Stockholm

Nästa år flyttar förlossningskliniken på Huddinge sjukhus till en nybyggd avdelning. De kommande åren sker den största ökningen av kapaciteten

Läs mer

Kunskapen om lipödem ska öka i Stockholm

Landstingsrådet Ella Bohlin (KD) har engagerat sig för de kvinnor som drabbas av lipödem. Som ansvarig för kroniska sjukdomar och kvinnosjukvårde

Läs mer

Trygghet och en miljon fler resor per dag är målet för 2030

Tryggheten är i fokus i det nya trafikförsörjningsprogrammet för Stockholms län. Där finns ambitiösa mål: SL ska ha 1 miljon fler resor om dag

Läs mer

Sverigeförhandlingen bra för familjer i Stockholms län

I dag undertecknades avtalen för Sverigeförhandlingen av Stockholms läns landsting, Stockholms stad, Huddinge, Solna, Täby, Österåker, Vallentun

Läs mer

tai iwin