Min tankar kring Nynäshamn

Med tanke på all information som cirkulerar om geriatriken i Nynäshamn så delar jag numed mig av vad som egentligen hänt. Hälso- och sjukvårdsnämnden i Stockholms läns landsting (HSN) har inte beslutat annat än att upphandling skall genomföras och att förvaltningen skall återkomma med förslag till förfrågningsunderlag strax efter sommaren. Grunden för beslutet är att nuvarande avtal för flera geriatriska verksamheter i länet går it den 30 april 2012. Förfrågningsunderlagets texter som landstinget kommer att besluta om under hösten i år kommer att vara det som gäller för upphandlingen, inte den text som citeras ur tjänsteutlåtandet.
Det har påståtts före och efter HSN-sammanträdet den 12 april att det skulle beslutas om nedläggning av geriatriken i Nynäshamn. Det är alltså inte korrekt.

Tidigt i höst kommer vi att ta ställning till ett förfrågningsunderlag som intresserade vårdföretag får möjlighet att lämna anbud på. I förfrågningsunderlaget kommer de villkor landstinget anser ska uppfyllas att beskrivas. Beslutet den 12 april i HSN var alltså ett uppdrag till HSN-förvaltningen att återkomma med förslag till förfrågningsunderlag. HSN beslutade inte att lägga ner geriatriken i Nynäshamn. Det politiska beslut HSN tog innebar inte någon form av godkännande av det resonemang som förs i det s.k. tjänsteutlåtandet. Det avgörande dokumentet för den framtida geriatriska verksamheten i de aktuella områdena blir förfrågningsunderlaget.

Mitt politiska ansvarsområde omfattar bl.a. den geriatriska vården i vårt landsting. Jag är mån om att den geriatriska vården för de närmaste åren skall kunna upphandlas, utformas och bedrivas så att de vårdbehov vi känner till kan tillgodoses på ett bra sätt. Att vi har behov av nya vårdplatser är väl känt. Jag har medverkat till att vi i alliansledningen för Stockholms läns landsting tidigt den här våren tog några viktiga initiativ för att snabbt kunna erbjuda nya vårdplatser både inom geriatriken och akutsjukvården. Uppemot 100 vårdplatser tillkommer i år och inom fem år ca 500. Vi planerar investeringar de närmaste tio åren inom geriatrik, närsjukhusvård, rehablitering, akutsjukvård och universitetssjukvård med nära 50 miljarder. Läs mer från en länk till DN-debatt här.

Stig Nyman,
Äldre- och forskningslandstingsråd


Kommentar angående problem i journalsystem för BB

Journalsystemet Obstretrix används för att överföra den gravida kvinnans och fostrets journaler från mödravården till förlossningsavdelningen.

Läs mer

I dag får SL en ny taxa och tar bort zonerna

Kristdemokraterna, Miljöpartiet, Moderaterna, Liberalerna och Centerpartiet i Stockholms läns landsting tecknade i våras en överenskommelse om kol

Läs mer

Ökat stöd till barn med autismspektrumdiagnos

Under 2017 bygger Stockholms läns landsting ut stödet från habiliteringen så att alla barn och unga till och med 18 år med autismspektrumdiagnos,

Läs mer

Landstingets nya krav: Mer delaktighet för personer med funktionsnedsättning

Den 1 januari ska alla som arbetar på uppdrag av Stockholms läns landsting ha ett normkritiskt förhållningssätt. Det är en del av landstingets n

Läs mer

”Skicka ut kallelse om att ge blod”

Blodcentralen i Stockholm berättar att det behövs mer blod inför jul- och nyårshelgerna. Kristdemokraterna vill göra påfyllningen av blodlagren

Läs mer

Ny tidsplan för vårdval geriatrik

Det nya vårdvalet för geriatriken i Stockholms läns landsting kommer inte att starta i januari 2018 som planerat. Orsaken är bland annat att lands

Läs mer

Flygande bilar eller höghastighetståg? Podcast tar en titt in i framtiden

Hur transporterar vi oss i framtiden? Och vilken film skildrar bäst framtidens trafik? I det fjärde avsnittet av podcasten Trafik-Kalle tar Karl Hen

Läs mer

Ansträngt vid Danderyds sjukhus förlossningsvård

Förlossningsvården vid Danderyds sjukhus har ett stort tryck på sig, med en stor ansträngning för personalen. Barn- och äldrelandstingsrådet El

Läs mer

Barnen har flyttat in på Nya Karolinska

I söndags flyttade Astrid Lindgrens barnsjukhus in på Nya Karolinska Solna, och samma dag stängde barnakuten för att flytta över till det nybyggd

Läs mer

Inga barn har blivit hänvisade utomlands vid Astrid Lindgrens barnsjukhus i år

Med anledning av Sveriges Radios inslag om barnintensivvården i Sverige vill Kristdemokraterna i Stockholms läns landsting tydliggöra och nå ut

Läs mer

tai iwin