Min tankar kring Nynäshamn

Med tanke på all information som cirkulerar om geriatriken i Nynäshamn så delar jag numed mig av vad som egentligen hänt. Hälso- och sjukvårdsnämnden i Stockholms läns landsting (HSN) har inte beslutat annat än att upphandling skall genomföras och att förvaltningen skall återkomma med förslag till förfrågningsunderlag strax efter sommaren. Grunden för beslutet är att nuvarande avtal för flera geriatriska verksamheter i länet går it den 30 april 2012. Förfrågningsunderlagets texter som landstinget kommer att besluta om under hösten i år kommer att vara det som gäller för upphandlingen, inte den text som citeras ur tjänsteutlåtandet.
Det har påståtts före och efter HSN-sammanträdet den 12 april att det skulle beslutas om nedläggning av geriatriken i Nynäshamn. Det är alltså inte korrekt.

Tidigt i höst kommer vi att ta ställning till ett förfrågningsunderlag som intresserade vårdföretag får möjlighet att lämna anbud på. I förfrågningsunderlaget kommer de villkor landstinget anser ska uppfyllas att beskrivas. Beslutet den 12 april i HSN var alltså ett uppdrag till HSN-förvaltningen att återkomma med förslag till förfrågningsunderlag. HSN beslutade inte att lägga ner geriatriken i Nynäshamn. Det politiska beslut HSN tog innebar inte någon form av godkännande av det resonemang som förs i det s.k. tjänsteutlåtandet. Det avgörande dokumentet för den framtida geriatriska verksamheten i de aktuella områdena blir förfrågningsunderlaget.

Mitt politiska ansvarsområde omfattar bl.a. den geriatriska vården i vårt landsting. Jag är mån om att den geriatriska vården för de närmaste åren skall kunna upphandlas, utformas och bedrivas så att de vårdbehov vi känner till kan tillgodoses på ett bra sätt. Att vi har behov av nya vårdplatser är väl känt. Jag har medverkat till att vi i alliansledningen för Stockholms läns landsting tidigt den här våren tog några viktiga initiativ för att snabbt kunna erbjuda nya vårdplatser både inom geriatriken och akutsjukvården. Uppemot 100 vårdplatser tillkommer i år och inom fem år ca 500. Vi planerar investeringar de närmaste tio åren inom geriatrik, närsjukhusvård, rehablitering, akutsjukvård och universitetssjukvård med nära 50 miljarder. Läs mer från en länk till DN-debatt här.

Stig Nyman,
Äldre- och forskningslandstingsråd


Ny mottagning för assisterad befruktning öppnar i Solna strand

Solna och Sundbyberg får en ny mottagning som hjälper människor som har svårt att få barn. Förra veckan beslutade Alliansen att godkänna den ny

Läs mer

Stockholm först med fokusrapport för den dolda kvinnosjukdomen lipödem

Alliansen i Stockholms läns landsting uppmärksammar situationen för kvinnor som drabbas av den kroniska och ofta smärtsamma sjukdomen lipödem. De

Läs mer

KD stad och län satsar på nya och gamla talanger

Kristdemokraterna i stad och län arrangerar under hösten en utbildningssatsning för partidistriktens stjärnskott. Alla partiavdelningar har fått

Läs mer

Alliansen förstärker vården för könsstympade kvinnor

AMEL-mottagningen på Södersjukhuset är Sveriges enda mottagning för könsstympade kvinnor. Från och med nästa år höjer den styrande Alliansen

Läs mer

Centrum för diabetes och patienter med MS och Parkinson har öppnat

Stockholms läns landsting samlar vården och forskningen för patienter med diabetes och patienter med MS, Parkinson och andra neurologiska sjukdomar

Läs mer

Nya mottagningar för den som slutar andas i sömnen

Omkring 300 000 svenskar får upprepade uppehåll i andningen under sömnen. Under torsdagen beslutade Alliansen i Stockholms läns landsting att de s

Läs mer

Beslut i dag om mer pengar till förlossningsvården

Under torsdagen fattade Alliansen i Stockholms läns landsting beslut om att höja den ekonomiska ersättningen till förlossningsvården. Från och m

Läs mer

”Sälj SAS och SJ så att trafiken blir bättre”

Kristdemokraterna Karl Henriksson och David Winerdal föreslår i dag att staten ska sälja bolag som SAS, Apoteket, SBAB, Swedavia och SJ. Anledninge

Läs mer

Nu ska kön till operation för barn minska

Kapaciteten för barnoperationer på Karolinska universitetssjukhuset kommer att öka. Kön inom dagkirurgin, med ungefär 700 barn, kommer därmed at

Läs mer

Ella Bohlin om Ipsos-undersökning om bland annat förlossningsvården

Enligt en Ipsos-undersökning som Dagens Nyheter har beställt ökar missnöjet med förlossningsvården i Stockholms stad. Ella Bohlin (KD) är polit

Läs mer

tai iwin