”Mystery shoppers” för bättre bemötande i färdtjänsten

En taxi i Stockholm. Foto: عبد المؤمن (CC BY-SA)

Otrevliga chaufförer ska stängas av och en möjlighet är att införa så kallade ”mystery shoppers”, spökresenärer som provåker för att se hur färdtjänsten fungerar i praktiken. Det berättar färdtjänst- och tillgänglighetsberedningens ordförande Karl Henriksson (KD) i Dagens Nyheter i dag.

Karl Henriksson (KD)– Vi har diskuterat ”mystery shoppers” för att eventuellt få ytterligare ett redskap för att följa upp, förbättra bemötandet och förbättra servicen inom färdtjänsten, kommenterar Karl Henriksson.

Personer som reser med färdtjänsten har funktionsnedsättningar som gör att de behöver en ökad service som den vanliga SL-trafiken inte kan erbjuda. Därför anser Kristdemokraterna att det är extra viktigt att följa upp trafiken så att taxibolagen lever upp till en god service och ett gott bemötande.

– Färdtjänsten behöver bli tuffare och stänga av fler chaufförer än vad som har gjorts hittills. Landstingen kan inför kommande upphandlingar av färdtjänst behöva höja kraven ytterligare så att alla resenärer får den service och bemötande som de behöver, säger Karl Henriksson.

 

P4 Radio Stockholm: Spökresenärer ska säkra kvalitén inom färdtjänsten >>

SVT ABC: Tuffare krav på färdtjänsten >>


”Betonglejon inte tillräckligt för att skydda gatorna mot terror”

Kristdemokraterna i Stockholms stad kräver flera insatser för att förhindra fler terrorattacker på Stockholms gator. Bland annat vill partiet att

Läs mer

Ny plan ska förbättra Stockholms trafik

Stockholms läns landsting ska ta fram en trafikplan. Det har trafikplaneberedningen beslutat. (mer…)

Läs mer

Dags att besluta om budgeten för Stockholms läns landsting

Den 13 och 14 juni samlas landstingsfullmäktige för att besluta om hur mer än 90 miljarder kronor ska fördelas till vård, kollektivtrafik och and

Läs mer

Fyra av fem vårdcentraler har KD-vallöftet äldremottagning

Enligt en ny utvärdering från Stockholms läns landsting har fyra av fem husläkarmottagningar i länet äldremottagningar. Kristdemokraterna lovade

Läs mer

Jakob Forssmed håller partiledartal 16 juni

Den 16 juni håller vår tillförordnande partiledare Jakob Forssmed partiledartal under Järva politikervecka. Givetvis ska vi kristdemokrater finnas

Läs mer

Ella Bohlin kallar till samråd kring förlossningar inför sommaren

Barn- och äldrelandstingsrådet Ella Bohlin (KD) har kallat patientföreträdare, intresseorganisationer, fack och enskilda barnmorskor till ett stor

Läs mer

Så ska personer med CP-skada få bättre träning

Stockholms läns landsting förändrar en rad delar av intensivträningen för barn och vuxna med rörelsenedsättning. Bland annat ska barn få trän

Läs mer

Förlossningsvården får extra pengar för sommaren

För att avlasta förlossningsvården under sommarmånaderna ökar Stockholms läns landsting resurserna med 1 000 kronor extra för varje förlossnin

Läs mer

Centrum för tidigt födda barn startar i Stockholm

Alliansen startar ett kompetenscentrum för neonatalvård i Stockholm. Syftet är att öka kunskapen och motverka många av de problem som tidigt föd

Läs mer

Nytt centrum ska hjälpa barn med allergi

Stockholms läns landsting ska inrätta ett centrum på Sachsska barn- och ungdomssjukhuset där barn och unga med matallergier ska kunna få mer hjä

Läs mer

tai iwin