Närsjukhusen föreslås få fler platser

Närsjukhusen i länet föreslås få 700 nya vårdplatser till 2015. Det är ett av förslagen som Alliansen har att ta ställning till i framtidsrapporten som nu presenteras för alla och envar. Läs hela förslaget här på landstingets webbplats.
Tjänstemännen i landsitnget har rangordnat i vilken ordning investeringar ska ske de närmaste tio åren. Där hamnar närsjukhusen högst, medan Södertälje sjukhus, Norrtälje Sjukhus och S:t Eriks Sjukhus ligger längst ner på listan. Förslaget framtidsplan lämnas till politikerna i Hälso-och sjukvårdsnämnden i landstinget, som ska diskutera det den 10 maj.

Framtidsplanen föreslås genomföras i tre större steg:
1. Investera i närsjukhusen för att skapa vårdplatser där och kunna erbjuda fler patienter vård närmare hem och anhöriga. Totalt kan det skapas ytterligare ca 700 vårdplatser vid närsjukhusen till 2015.

2. Satsning på akutsjukhusen i länets norra delar för att dels kunna kompensera för att befolkningsökningen är större i norra länsdelen och dels för att Nya Karolinska Solna fokuserar på mer avancerad vård och därför kommer kunna behandla färre patienter.
3. Det tredje större steget handlar om satsningar på akutsjukhusen i länets södra delar.

Parallellt med dessa satsningar ska Vårdguiden och dess e-hälsotjänster utvecklas, Nya Karolinska Solna byggas och barnsjukvården få en samlad översyn.


I dag får SL en ny taxa och tar bort zonerna

Kristdemokraterna, Miljöpartiet, Moderaterna, Liberalerna och Centerpartiet i Stockholms läns landsting tecknade i våras en överenskommelse om kol

Läs mer

Ökat stöd till barn med autismspektrumdiagnos

Under 2017 bygger Stockholms läns landsting ut stödet från habiliteringen så att alla barn och unga till och med 18 år med autismspektrumdiagnos,

Läs mer

Landstingets nya krav: Mer delaktighet för personer med funktionsnedsättning

Den 1 januari ska alla som arbetar på uppdrag av Stockholms läns landsting ha ett normkritiskt förhållningssätt. Det är en del av landstingets n

Läs mer

”Skicka ut kallelse om att ge blod”

Blodcentralen i Stockholm berättar att det behövs mer blod inför jul- och nyårshelgerna. Kristdemokraterna vill göra påfyllningen av blodlagren

Läs mer

Ny tidsplan för vårdval geriatrik

Det nya vårdvalet för geriatriken i Stockholms läns landsting kommer inte att starta i januari 2018 som planerat. Orsaken är bland annat att lands

Läs mer

Flygande bilar eller höghastighetståg? Podcast tar en titt in i framtiden

Hur transporterar vi oss i framtiden? Och vilken film skildrar bäst framtidens trafik? I det fjärde avsnittet av podcasten Trafik-Kalle tar Karl Hen

Läs mer

Ansträngt vid Danderyds sjukhus förlossningsvård

Förlossningsvården vid Danderyds sjukhus har ett stort tryck på sig, med en stor ansträngning för personalen. Barn- och äldrelandstingsrådet El

Läs mer

Barnen har flyttat in på Nya Karolinska

I söndags flyttade Astrid Lindgrens barnsjukhus in på Nya Karolinska Solna, och samma dag stängde barnakuten för att flytta över till det nybyggd

Läs mer

Inga barn har blivit hänvisade utomlands vid Astrid Lindgrens barnsjukhus i år

Med anledning av Sveriges Radios inslag om barnintensivvården i Sverige vill Kristdemokraterna i Stockholms läns landsting tydliggöra och nå ut

Läs mer

Bilen vs kollektivtrafiken i podcasten Trafik-Kalle

När det har varit snökaos ställs frågan på sin spets om fördelarna med bilen och kollektivtrafiken. Podcasten Trafik-Kalle fokuserar på kostnad

Läs mer

tai iwin