Närsjukhusen föreslås få fler platser

Närsjukhusen i länet föreslås få 700 nya vårdplatser till 2015. Det är ett av förslagen som Alliansen har att ta ställning till i framtidsrapporten som nu presenteras för alla och envar. Läs hela förslaget här på landstingets webbplats.
Tjänstemännen i landsitnget har rangordnat i vilken ordning investeringar ska ske de närmaste tio åren. Där hamnar närsjukhusen högst, medan Södertälje sjukhus, Norrtälje Sjukhus och S:t Eriks Sjukhus ligger längst ner på listan. Förslaget framtidsplan lämnas till politikerna i Hälso-och sjukvårdsnämnden i landstinget, som ska diskutera det den 10 maj.

Framtidsplanen föreslås genomföras i tre större steg:
1. Investera i närsjukhusen för att skapa vårdplatser där och kunna erbjuda fler patienter vård närmare hem och anhöriga. Totalt kan det skapas ytterligare ca 700 vårdplatser vid närsjukhusen till 2015.

2. Satsning på akutsjukhusen i länets norra delar för att dels kunna kompensera för att befolkningsökningen är större i norra länsdelen och dels för att Nya Karolinska Solna fokuserar på mer avancerad vård och därför kommer kunna behandla färre patienter.
3. Det tredje större steget handlar om satsningar på akutsjukhusen i länets södra delar.

Parallellt med dessa satsningar ska Vårdguiden och dess e-hälsotjänster utvecklas, Nya Karolinska Solna byggas och barnsjukvården få en samlad översyn.


Stockholm får Sveriges första kunskapscenter för diabetes

Alliansen i Stockholms läns landsting bygger ut vården för barn med diabetes. Stockholm blir först i landet med ett särskilt kunskapscenter inrik

Läs mer

Ella Bohlin (KD) oroad för äldre: ”Inför vaccin mot influensa”

Väntetiderna till vården är långa. Det beror bland annat på influensasäsongen. De som drabbas värst är äldre. Äldrelandstingsrådet Ella Boh

Läs mer

KD kräver stopp för att kommunen tar över Stockholms privata äldreboenden

De senaste åren har det rödgrönrosa styret i Stockholms stad fört över välfungerande äldreboenden till kommunal regi. Kristdemokraterna besluta

Läs mer

Låt apoteken få ta emot patienter

I dag får många vänta för länge innan de får vård. Det gör att många går till akuten i stället, trots att de egentligen inte behöver akut

Läs mer

Stockholm först i landet med specialistmottagningar för sömnapné

Två specialistmottagningar med uppdrag att ta hand om personer som slutar andas när de sover (obstruktiv sömnapné) öppnar i Stockholm. Stockholm

Läs mer

Nu inför vi hemtester för att upptäcka livmoderhalscancer

Enligt ny statistik från Cancerfonden ökar antalet fall av livmoderhalscancer i Sverige (Cancerfondsrapporten 2018). Antalet kvinnor som insjuknade

Läs mer

Vi söker en valombudsman

Kristdemokraterna Stockholms stad är ett partidistrikt inom Kristdemokraterna, distriktet omfattar Stockholms kommun. Distriktet består av nio lokal

Läs mer

”Ett stort svek att ta bort personliga assistenter för barn och äldre”

Regeringens utredare föreslår att barn under 12 år och äldre över 80 år inte ska ha rätt till personlig assistans. Barn- och äldrelandstingsr

Läs mer

Geriatriken kvar i Danderyd när Alliansen gör en ny plan

Den geriatriska vården blir kvar på Danderyds sjukhus. Den äldre delen av befolkningen i Stockholms län ökar allt snabbare, och därför beslutar

Läs mer

Fler fick vård i tid under 2017 – och sjukvården i Stockholm gjorde ett överskott

Fler stockholmare fick vård i tid hos sin husläkare eller specialistläkare under 2017. För husläkarbesök ökade uppfyllnaden av vårdgarantin me

Läs mer