Närsjukhusen föreslås få fler platser

Närsjukhusen i länet föreslås få 700 nya vårdplatser till 2015. Det är ett av förslagen som Alliansen har att ta ställning till i framtidsrapporten som nu presenteras för alla och envar. Läs hela förslaget här på landstingets webbplats.
Tjänstemännen i landsitnget har rangordnat i vilken ordning investeringar ska ske de närmaste tio åren. Där hamnar närsjukhusen högst, medan Södertälje sjukhus, Norrtälje Sjukhus och S:t Eriks Sjukhus ligger längst ner på listan. Förslaget framtidsplan lämnas till politikerna i Hälso-och sjukvårdsnämnden i landstinget, som ska diskutera det den 10 maj.

Framtidsplanen föreslås genomföras i tre större steg:
1. Investera i närsjukhusen för att skapa vårdplatser där och kunna erbjuda fler patienter vård närmare hem och anhöriga. Totalt kan det skapas ytterligare ca 700 vårdplatser vid närsjukhusen till 2015.

2. Satsning på akutsjukhusen i länets norra delar för att dels kunna kompensera för att befolkningsökningen är större i norra länsdelen och dels för att Nya Karolinska Solna fokuserar på mer avancerad vård och därför kommer kunna behandla färre patienter.
3. Det tredje större steget handlar om satsningar på akutsjukhusen i länets södra delar.

Parallellt med dessa satsningar ska Vårdguiden och dess e-hälsotjänster utvecklas, Nya Karolinska Solna byggas och barnsjukvården få en samlad översyn.


Ny mottagning för assisterad befruktning öppnar i Solna strand

Solna och Sundbyberg får en ny mottagning som hjälper människor som har svårt att få barn. Förra veckan beslutade Alliansen att godkänna den ny

Läs mer

Stockholm först med fokusrapport för den dolda kvinnosjukdomen lipödem

Alliansen i Stockholms läns landsting uppmärksammar situationen för kvinnor som drabbas av den kroniska och ofta smärtsamma sjukdomen lipödem. De

Läs mer

KD stad och län satsar på nya och gamla talanger

Kristdemokraterna i stad och län arrangerar under hösten en utbildningssatsning för partidistriktens stjärnskott. Alla partiavdelningar har fått

Läs mer

Alliansen förstärker vården för könsstympade kvinnor

AMEL-mottagningen på Södersjukhuset är Sveriges enda mottagning för könsstympade kvinnor. Från och med nästa år höjer den styrande Alliansen

Läs mer

Centrum för diabetes och patienter med MS och Parkinson har öppnat

Stockholms läns landsting samlar vården och forskningen för patienter med diabetes och patienter med MS, Parkinson och andra neurologiska sjukdomar

Läs mer

Nya mottagningar för den som slutar andas i sömnen

Omkring 300 000 svenskar får upprepade uppehåll i andningen under sömnen. Under torsdagen beslutade Alliansen i Stockholms läns landsting att de s

Läs mer

Beslut i dag om mer pengar till förlossningsvården

Under torsdagen fattade Alliansen i Stockholms läns landsting beslut om att höja den ekonomiska ersättningen till förlossningsvården. Från och m

Läs mer

”Sälj SAS och SJ så att trafiken blir bättre”

Kristdemokraterna Karl Henriksson och David Winerdal föreslår i dag att staten ska sälja bolag som SAS, Apoteket, SBAB, Swedavia och SJ. Anledninge

Läs mer

Nu ska kön till operation för barn minska

Kapaciteten för barnoperationer på Karolinska universitetssjukhuset kommer att öka. Kön inom dagkirurgin, med ungefär 700 barn, kommer därmed at

Läs mer

Ella Bohlin om Ipsos-undersökning om bland annat förlossningsvården

Enligt en Ipsos-undersökning som Dagens Nyheter har beställt ökar missnöjet med förlossningsvården i Stockholms stad. Ella Bohlin (KD) är polit

Läs mer

tai iwin