Nej till regeringens förslag om trängselskatt

Trängselavgiftsstation vid Ropsten. Foto: Wikimedia/Lidingo CC BY-SA

Pressmeddelande
Stockholm den 20 september 2013

Nu har ett stort steg i processen mot framtidens trängselavgifter i Stockholm tagits i och med att regeringen har skickat ut förslaget från statens förhandlingspersoner på remiss till länets kommuner. Kristdemokraterna i Stockholms län är kritiska till delar av förslaget.

– Vi säger nej till trängselskatt på Saltsjö-Mälarsnittet, vi säger nej till trängselskatt på Essingeleden utanför rusningstid och vi säger nej till att det ska vara lika hög skatt när man åker mot rusningen som när man åker i rusningsriktningen. Trängselskatten måste bli smartare och mer inriktad på att minska trängseln och öka framkomligheten, säger Karl Henriksson, som är distriktsordförande för Kristdemokraterna i Stockholms län och sitter i trafiknämnden i Stockholms läns landsting.

– Eftersom resmålen inte är jämnt fördelade i Stockholms innerstad skulle en trängselskatt i Saltsjö-Mälarsnittet (Slussen, Centralbron och Västerbron) fungera som en extraskatt på trafik från södra Stockholm. Det håller inte. Och det finns inga framkomlighetsskäl för en trängselskatt på Essingeleden mitt på dagen.

Distriktet har beslutat hur det vill finansiera utbyggnaden av tunnelbanan med hjälp av trängselskatten. När kommunerna ska lämna sina remissvar kommer Kristdemokraterna att arbeta för att avgifterna främst ska syfta till att minska trängseln. Ett av partiets förslag är att ha olika avgifter beroende om man åker i samma riktning som rusningstrafiken eller inte.

– Det är inte motiverat att ha en hög avgift på en väg med lite trafik, men däremot på de sträckor som ofta har köer. Syftet med sådana differentierade avgifter är också att öka det folkliga stödet för trängselavgifterna, säger Karl Henriksson.

 

För mer information:
Karl Henriksson (KD)
Distriktsordförande
Trafiknämnden, Stockholms läns landsting
070-82 82 462

Simon Olsson
Pressekreterare
070-737 4321

Förslaget som har gått ut på remiss från regeringens förhandlingspersoner finns att läsa här.

 


”Betonglejon inte tillräckligt för att skydda gatorna mot terror”

Kristdemokraterna i Stockholms stad kräver flera insatser för att förhindra fler terrorattacker på Stockholms gator. Bland annat vill partiet att

Läs mer

Ny plan ska förbättra Stockholms trafik

Stockholms läns landsting ska ta fram en trafikplan. Det har trafikplaneberedningen beslutat. (mer…)

Läs mer

Dags att besluta om budgeten för Stockholms läns landsting

Den 13 och 14 juni samlas landstingsfullmäktige för att besluta om hur mer än 90 miljarder kronor ska fördelas till vård, kollektivtrafik och and

Läs mer

Fyra av fem vårdcentraler har KD-vallöftet äldremottagning

Enligt en ny utvärdering från Stockholms läns landsting har fyra av fem husläkarmottagningar i länet äldremottagningar. Kristdemokraterna lovade

Läs mer

Jakob Forssmed håller partiledartal 16 juni

Den 16 juni håller vår tillförordnande partiledare Jakob Forssmed partiledartal under Järva politikervecka. Givetvis ska vi kristdemokrater finnas

Läs mer

Ella Bohlin kallar till samråd kring förlossningar inför sommaren

Barn- och äldrelandstingsrådet Ella Bohlin (KD) har kallat patientföreträdare, intresseorganisationer, fack och enskilda barnmorskor till ett stor

Läs mer

Så ska personer med CP-skada få bättre träning

Stockholms läns landsting förändrar en rad delar av intensivträningen för barn och vuxna med rörelsenedsättning. Bland annat ska barn få trän

Läs mer

Förlossningsvården får extra pengar för sommaren

För att avlasta förlossningsvården under sommarmånaderna ökar Stockholms läns landsting resurserna med 1 000 kronor extra för varje förlossnin

Läs mer

Centrum för tidigt födda barn startar i Stockholm

Alliansen startar ett kompetenscentrum för neonatalvård i Stockholm. Syftet är att öka kunskapen och motverka många av de problem som tidigt föd

Läs mer

Nytt centrum ska hjälpa barn med allergi

Stockholms läns landsting ska inrätta ett centrum på Sachsska barn- och ungdomssjukhuset där barn och unga med matallergier ska kunna få mer hjä

Läs mer

tai iwin