Non profit-organisationer i vården och omsorgen.

Vi förfäras alla över de avslöjanden om missvård som rapporterats de senaste veckorna, inom privata äldreboenden. På samma sätt förskräckte rapporteringen om det kommunala äldreboendet i Piteå, där de äldre förvägrades en värdig vård. Vi har gång efter annan sett att en del bolag tar ut stora vinster, samtidigt som vården inte håller den kvalitet som de äldre har rätt till. Samtidigt ser vi hur alltför många kommuner drar ned på kvalitén i äldreboenden, samtidigt som stora summor satsas på kostsamma idrottsarenor. I det här läget så vill jag slå ett slag för non profit-organisationer, som har en helt annan långsiktighet än kvartalskapitalister och kommun- och landstingsbyråkrater.

Non profit-organisationer har ofta patientens väl som en kärna i sin verksamhetsidé och dessa organisationer är ofta betydligt mindre än kolosserna i bolags- och kommunsfären. För att bättre kunna dra nytta av det stora engagemang som finns i denna sektorn, krävs att vi kommun- och landstingspolitiker vågar tänka om. Fler upphandlingar borde kunna vara inriktade på kvalitet, i stället för på lägsta pris. När vi utformar valfrihetssystem där patienterna får välja, så är det viktigt att kraven inte enbart passar för vinstdrivande bolag, utan att även den ideella sektorn får en rimlig chans. Tyvärr har det ideella inslaget minskat i många delar av Sverige, trots att det ofta är väldigt populära vårdgivare. Det är dags att vända på den utvecklingen. Med fler ideella organisationer får de kommunala och privata monopolen att få en välbehövlig utmaning och patienterna och de äldre får fler verkliga valmöjligheter.


I dag får SL en ny taxa och tar bort zonerna

Kristdemokraterna, Miljöpartiet, Moderaterna, Liberalerna och Centerpartiet i Stockholms läns landsting tecknade i våras en överenskommelse om kol

Läs mer

Ökat stöd till barn med autismspektrumdiagnos

Under 2017 bygger Stockholms läns landsting ut stödet från habiliteringen så att alla barn och unga till och med 18 år med autismspektrumdiagnos,

Läs mer

Landstingets nya krav: Mer delaktighet för personer med funktionsnedsättning

Den 1 januari ska alla som arbetar på uppdrag av Stockholms läns landsting ha ett normkritiskt förhållningssätt. Det är en del av landstingets n

Läs mer

”Skicka ut kallelse om att ge blod”

Blodcentralen i Stockholm berättar att det behövs mer blod inför jul- och nyårshelgerna. Kristdemokraterna vill göra påfyllningen av blodlagren

Läs mer

Ny tidsplan för vårdval geriatrik

Det nya vårdvalet för geriatriken i Stockholms läns landsting kommer inte att starta i januari 2018 som planerat. Orsaken är bland annat att lands

Läs mer

Flygande bilar eller höghastighetståg? Podcast tar en titt in i framtiden

Hur transporterar vi oss i framtiden? Och vilken film skildrar bäst framtidens trafik? I det fjärde avsnittet av podcasten Trafik-Kalle tar Karl Hen

Läs mer

Ansträngt vid Danderyds sjukhus förlossningsvård

Förlossningsvården vid Danderyds sjukhus har ett stort tryck på sig, med en stor ansträngning för personalen. Barn- och äldrelandstingsrådet El

Läs mer

Barnen har flyttat in på Nya Karolinska

I söndags flyttade Astrid Lindgrens barnsjukhus in på Nya Karolinska Solna, och samma dag stängde barnakuten för att flytta över till det nybyggd

Läs mer

Inga barn har blivit hänvisade utomlands vid Astrid Lindgrens barnsjukhus i år

Med anledning av Sveriges Radios inslag om barnintensivvården i Sverige vill Kristdemokraterna i Stockholms läns landsting tydliggöra och nå ut

Läs mer

Bilen vs kollektivtrafiken i podcasten Trafik-Kalle

När det har varit snökaos ställs frågan på sin spets om fördelarna med bilen och kollektivtrafiken. Podcasten Trafik-Kalle fokuserar på kostnad

Läs mer

tai iwin