Non profit-organisationer i vården och omsorgen.

Vi förfäras alla över de avslöjanden om missvård som rapporterats de senaste veckorna, inom privata äldreboenden. På samma sätt förskräckte rapporteringen om det kommunala äldreboendet i Piteå, där de äldre förvägrades en värdig vård. Vi har gång efter annan sett att en del bolag tar ut stora vinster, samtidigt som vården inte håller den kvalitet som de äldre har rätt till. Samtidigt ser vi hur alltför många kommuner drar ned på kvalitén i äldreboenden, samtidigt som stora summor satsas på kostsamma idrottsarenor. I det här läget så vill jag slå ett slag för non profit-organisationer, som har en helt annan långsiktighet än kvartalskapitalister och kommun- och landstingsbyråkrater.

Non profit-organisationer har ofta patientens väl som en kärna i sin verksamhetsidé och dessa organisationer är ofta betydligt mindre än kolosserna i bolags- och kommunsfären. För att bättre kunna dra nytta av det stora engagemang som finns i denna sektorn, krävs att vi kommun- och landstingspolitiker vågar tänka om. Fler upphandlingar borde kunna vara inriktade på kvalitet, i stället för på lägsta pris. När vi utformar valfrihetssystem där patienterna får välja, så är det viktigt att kraven inte enbart passar för vinstdrivande bolag, utan att även den ideella sektorn får en rimlig chans. Tyvärr har det ideella inslaget minskat i många delar av Sverige, trots att det ofta är väldigt populära vårdgivare. Det är dags att vända på den utvecklingen. Med fler ideella organisationer får de kommunala och privata monopolen att få en välbehövlig utmaning och patienterna och de äldre får fler verkliga valmöjligheter.


Ny mottagning för assisterad befruktning öppnar i Solna strand

Solna och Sundbyberg får en ny mottagning som hjälper människor som har svårt att få barn. Förra veckan beslutade Alliansen att godkänna den ny

Läs mer

Stockholm först med fokusrapport för den dolda kvinnosjukdomen lipödem

Alliansen i Stockholms läns landsting uppmärksammar situationen för kvinnor som drabbas av den kroniska och ofta smärtsamma sjukdomen lipödem. De

Läs mer

KD stad och län satsar på nya och gamla talanger

Kristdemokraterna i stad och län arrangerar under hösten en utbildningssatsning för partidistriktens stjärnskott. Alla partiavdelningar har fått

Läs mer

Alliansen förstärker vården för könsstympade kvinnor

AMEL-mottagningen på Södersjukhuset är Sveriges enda mottagning för könsstympade kvinnor. Från och med nästa år höjer den styrande Alliansen

Läs mer

Centrum för diabetes och patienter med MS och Parkinson har öppnat

Stockholms läns landsting samlar vården och forskningen för patienter med diabetes och patienter med MS, Parkinson och andra neurologiska sjukdomar

Läs mer

Nya mottagningar för den som slutar andas i sömnen

Omkring 300 000 svenskar får upprepade uppehåll i andningen under sömnen. Under torsdagen beslutade Alliansen i Stockholms läns landsting att de s

Läs mer

Beslut i dag om mer pengar till förlossningsvården

Under torsdagen fattade Alliansen i Stockholms läns landsting beslut om att höja den ekonomiska ersättningen till förlossningsvården. Från och m

Läs mer

”Sälj SAS och SJ så att trafiken blir bättre”

Kristdemokraterna Karl Henriksson och David Winerdal föreslår i dag att staten ska sälja bolag som SAS, Apoteket, SBAB, Swedavia och SJ. Anledninge

Läs mer

Nu ska kön till operation för barn minska

Kapaciteten för barnoperationer på Karolinska universitetssjukhuset kommer att öka. Kön inom dagkirurgin, med ungefär 700 barn, kommer därmed at

Läs mer

Ella Bohlin om Ipsos-undersökning om bland annat förlossningsvården

Enligt en Ipsos-undersökning som Dagens Nyheter har beställt ökar missnöjet med förlossningsvården i Stockholms stad. Ella Bohlin (KD) är polit

Läs mer

tai iwin