Non profit-organisationer i vården och omsorgen.

Vi förfäras alla över de avslöjanden om missvård som rapporterats de senaste veckorna, inom privata äldreboenden. På samma sätt förskräckte rapporteringen om det kommunala äldreboendet i Piteå, där de äldre förvägrades en värdig vård. Vi har gång efter annan sett att en del bolag tar ut stora vinster, samtidigt som vården inte håller den kvalitet som de äldre har rätt till. Samtidigt ser vi hur alltför många kommuner drar ned på kvalitén i äldreboenden, samtidigt som stora summor satsas på kostsamma idrottsarenor. I det här läget så vill jag slå ett slag för non profit-organisationer, som har en helt annan långsiktighet än kvartalskapitalister och kommun- och landstingsbyråkrater.

Non profit-organisationer har ofta patientens väl som en kärna i sin verksamhetsidé och dessa organisationer är ofta betydligt mindre än kolosserna i bolags- och kommunsfären. För att bättre kunna dra nytta av det stora engagemang som finns i denna sektorn, krävs att vi kommun- och landstingspolitiker vågar tänka om. Fler upphandlingar borde kunna vara inriktade på kvalitet, i stället för på lägsta pris. När vi utformar valfrihetssystem där patienterna får välja, så är det viktigt att kraven inte enbart passar för vinstdrivande bolag, utan att även den ideella sektorn får en rimlig chans. Tyvärr har det ideella inslaget minskat i många delar av Sverige, trots att det ofta är väldigt populära vårdgivare. Det är dags att vända på den utvecklingen. Med fler ideella organisationer får de kommunala och privata monopolen att få en välbehövlig utmaning och patienterna och de äldre får fler verkliga valmöjligheter.


Centrum för tidigt födda barn startar i Stockholm

Alliansen startar ett kompetenscentrum för neonatalvård i Stockholm. Syftet är att öka kunskapen och motverka många av de problem som tidigt föd

Läs mer

Nytt centrum ska hjälpa barn med allergi

Stockholms läns landsting ska inrätta ett centrum på Sachsska barn- och ungdomssjukhuset där barn och unga med matallergier ska kunna få mer hjä

Läs mer

Budgeten för 2018: Så mycket pengar får vården och kollektivtrafiken

En attraktiv, hållbar och växande Stockholmsregion med frihet för invånarna. Det är målet när Alliansen i Stockholms läns landsting presentera

Läs mer

Så hjälper vi barn med ADHD bättre

Genom att olika delar av samhället hjälps åt kan barn som har ADHD få bättre och bättre förutsättningar. Det skriver barn- och äldrelandsting

Läs mer

”Det måste gå att freda sin mark”

Kojor, tält och husvagnar. Tillfälliga bosättningar på privat mark gör att ägaren inte kan använda marken. Ofta måste markägaren städa, sane

Läs mer

Välkomna på medlemskväll med Ebba Busch Thor

Den 10 maj har vi äran att gästas av vår partiledare Ebba Busch Thor som kommer hålla ett inspirerande anförande och mingla tillsammans med oss.

Läs mer

Här byggs förlossningsvården ut mest i Stockholm

Nästa år flyttar förlossningskliniken på Huddinge sjukhus till en nybyggd avdelning. De kommande åren sker den största ökningen av kapaciteten

Läs mer

Kunskapen om lipödem ska öka i Stockholm

Landstingsrådet Ella Bohlin (KD) har engagerat sig för de kvinnor som drabbas av lipödem. Som ansvarig för kroniska sjukdomar och kvinnosjukvårde

Läs mer

Trygghet och en miljon fler resor per dag är målet för 2030

Tryggheten är i fokus i det nya trafikförsörjningsprogrammet för Stockholms län. Där finns ambitiösa mål: SL ska ha 1 miljon fler resor om dag

Läs mer

Sverigeförhandlingen bra för familjer i Stockholms län

I dag undertecknades avtalen för Sverigeförhandlingen av Stockholms läns landsting, Stockholms stad, Huddinge, Solna, Täby, Österåker, Vallentun

Läs mer

tai iwin