Nord-sydlig förbindelse i skärgården genomförs ej

Pressmeddelande Stockholm den 1 oktober 2013

– Trafiknämnden beslutade i dag att avbryta upphandlingen av skärgårdstrafiken. En första konsekvens av att upphandlingen av skärgårdstrafiken avbryts är att den nord-sydliga förbindelsen tas bort. Den skulle ha fungerat som en tvärbana i skärgården, men eftersom den ingick i upphandlingen går den nu om intet, säger Michael Stjernström (KD), ledamot i trafiknämnden.

Kristdemokraterna i Stockholms läns landsting har stått bakom upphandlingen.

Michael Stjernström (KD)– Vi är nu det enda parti som ville se att upphandlingen genomförts. Vi är väldigt besvikna över beslutet. Upphandlingen skulle ha inneburit en storsatsning på skärgårdstrafiken med ytterligare 25 miljoner kronor per år. Nu måste avtalen på kort sikt antingen förlängas eller direktupphandlas vilket både kan strida mot gällande lagstiftning och innebär en risk för skenande kostnader, säger Michael Stjernström.

– Hela upphandlingen måste nu göras om. Kristdemokraternas krav inför den kommande upphandlingen är att SL:s periodkort skall börja gälla även för skärgårdstrafiken. Det kommer att innebära att vanliga stockholmare helt utan extra kostnad kan besöka skärgården. Därmed får näringslivet i skärgården avsevärt förbättrade förutsättningar att utvecklas, avslutar Michael Stjernström.

För mer information: 
Simon Olsson
Pressekreterare
070-737 4321


Ny mottagning för assisterad befruktning öppnar i Solna strand

Solna och Sundbyberg får en ny mottagning som hjälper människor som har svårt att få barn. Förra veckan beslutade Alliansen att godkänna den ny

Läs mer

Stockholm först med fokusrapport för den dolda kvinnosjukdomen lipödem

Alliansen i Stockholms läns landsting uppmärksammar situationen för kvinnor som drabbas av den kroniska och ofta smärtsamma sjukdomen lipödem. De

Läs mer

KD stad och län satsar på nya och gamla talanger

Kristdemokraterna i stad och län arrangerar under hösten en utbildningssatsning för partidistriktens stjärnskott. Alla partiavdelningar har fått

Läs mer

Alliansen förstärker vården för könsstympade kvinnor

AMEL-mottagningen på Södersjukhuset är Sveriges enda mottagning för könsstympade kvinnor. Från och med nästa år höjer den styrande Alliansen

Läs mer

Centrum för diabetes och patienter med MS och Parkinson har öppnat

Stockholms läns landsting samlar vården och forskningen för patienter med diabetes och patienter med MS, Parkinson och andra neurologiska sjukdomar

Läs mer

Nya mottagningar för den som slutar andas i sömnen

Omkring 300 000 svenskar får upprepade uppehåll i andningen under sömnen. Under torsdagen beslutade Alliansen i Stockholms läns landsting att de s

Läs mer

Beslut i dag om mer pengar till förlossningsvården

Under torsdagen fattade Alliansen i Stockholms läns landsting beslut om att höja den ekonomiska ersättningen till förlossningsvården. Från och m

Läs mer

”Sälj SAS och SJ så att trafiken blir bättre”

Kristdemokraterna Karl Henriksson och David Winerdal föreslår i dag att staten ska sälja bolag som SAS, Apoteket, SBAB, Swedavia och SJ. Anledninge

Läs mer

Nu ska kön till operation för barn minska

Kapaciteten för barnoperationer på Karolinska universitetssjukhuset kommer att öka. Kön inom dagkirurgin, med ungefär 700 barn, kommer därmed at

Läs mer

Ella Bohlin om Ipsos-undersökning om bland annat förlossningsvården

Enligt en Ipsos-undersökning som Dagens Nyheter har beställt ökar missnöjet med förlossningsvården i Stockholms stad. Ella Bohlin (KD) är polit

Läs mer

tai iwin