Nord-sydlig förbindelse i skärgården genomförs ej

Pressmeddelande Stockholm den 1 oktober 2013

– Trafiknämnden beslutade i dag att avbryta upphandlingen av skärgårdstrafiken. En första konsekvens av att upphandlingen av skärgårdstrafiken avbryts är att den nord-sydliga förbindelsen tas bort. Den skulle ha fungerat som en tvärbana i skärgården, men eftersom den ingick i upphandlingen går den nu om intet, säger Michael Stjernström (KD), ledamot i trafiknämnden.

Kristdemokraterna i Stockholms läns landsting har stått bakom upphandlingen.

Michael Stjernström (KD)– Vi är nu det enda parti som ville se att upphandlingen genomförts. Vi är väldigt besvikna över beslutet. Upphandlingen skulle ha inneburit en storsatsning på skärgårdstrafiken med ytterligare 25 miljoner kronor per år. Nu måste avtalen på kort sikt antingen förlängas eller direktupphandlas vilket både kan strida mot gällande lagstiftning och innebär en risk för skenande kostnader, säger Michael Stjernström.

– Hela upphandlingen måste nu göras om. Kristdemokraternas krav inför den kommande upphandlingen är att SL:s periodkort skall börja gälla även för skärgårdstrafiken. Det kommer att innebära att vanliga stockholmare helt utan extra kostnad kan besöka skärgården. Därmed får näringslivet i skärgården avsevärt förbättrade förutsättningar att utvecklas, avslutar Michael Stjernström.

För mer information: 
Simon Olsson
Pressekreterare
070-737 4321


Centrum för tidigt födda barn startar i Stockholm

Alliansen startar ett kompetenscentrum för neonatalvård i Stockholm. Syftet är att öka kunskapen och motverka många av de problem som tidigt föd

Läs mer

Nytt centrum ska hjälpa barn med allergi

Stockholms läns landsting ska inrätta ett centrum på Sachsska barn- och ungdomssjukhuset där barn och unga med matallergier ska kunna få mer hjä

Läs mer

Budgeten för 2018: Så mycket pengar får vården och kollektivtrafiken

En attraktiv, hållbar och växande Stockholmsregion med frihet för invånarna. Det är målet när Alliansen i Stockholms läns landsting presentera

Läs mer

Så hjälper vi barn med ADHD bättre

Genom att olika delar av samhället hjälps åt kan barn som har ADHD få bättre och bättre förutsättningar. Det skriver barn- och äldrelandsting

Läs mer

”Det måste gå att freda sin mark”

Kojor, tält och husvagnar. Tillfälliga bosättningar på privat mark gör att ägaren inte kan använda marken. Ofta måste markägaren städa, sane

Läs mer

Välkomna på medlemskväll med Ebba Busch Thor

Den 10 maj har vi äran att gästas av vår partiledare Ebba Busch Thor som kommer hålla ett inspirerande anförande och mingla tillsammans med oss.

Läs mer

Här byggs förlossningsvården ut mest i Stockholm

Nästa år flyttar förlossningskliniken på Huddinge sjukhus till en nybyggd avdelning. De kommande åren sker den största ökningen av kapaciteten

Läs mer

Kunskapen om lipödem ska öka i Stockholm

Landstingsrådet Ella Bohlin (KD) har engagerat sig för de kvinnor som drabbas av lipödem. Som ansvarig för kroniska sjukdomar och kvinnosjukvårde

Läs mer

Trygghet och en miljon fler resor per dag är målet för 2030

Tryggheten är i fokus i det nya trafikförsörjningsprogrammet för Stockholms län. Där finns ambitiösa mål: SL ska ha 1 miljon fler resor om dag

Läs mer

Sverigeförhandlingen bra för familjer i Stockholms län

I dag undertecknades avtalen för Sverigeförhandlingen av Stockholms läns landsting, Stockholms stad, Huddinge, Solna, Täby, Österåker, Vallentun

Läs mer

tai iwin