Norrortsbanan behövs

SvD uppmärksammar idag behovet av kollektivtrafik i norrort. Emellertid utelämnar de den Kristdmeokratiska idéen om Norrortsbanan. Den är tänkt att avlasta Cityområdet och bidra till att skapa nya centrumkänor. Tanken är att bygga samman Täby–Arninge, Sollen­tuna–Kista och Barkarby–Jakobsberg, och i förlängningen såklart Arlanda.

Norrortsbanan ska gå från Täby via Kista till Jakobsberg eller Barkarby. Vid mötet med norra stambanan får den förbindelsespår norrut och söderut. Idéen med Norrortsbanan är också att knyta samman norra Stockholm med Väster­ås och Uppsala på ett effektivt sätt. Pendeltåg mellan Täby och Järfälla och en pendeltågslinje mellan Täby och Älvsjö skulle underlätta jobbpendling. Järnvägen forslar fler snabbare och på så sätt blir mer effektiv för att förkorta restider och höja attraktiviteten vid de centralstationer som anläggs i Täby, Sollentuna, Kista och Järfälla.


I dag får SL en ny taxa och tar bort zonerna

Kristdemokraterna, Miljöpartiet, Moderaterna, Liberalerna och Centerpartiet i Stockholms läns landsting tecknade i våras en överenskommelse om kol

Läs mer

Ökat stöd till barn med autismspektrumdiagnos

Under 2017 bygger Stockholms läns landsting ut stödet från habiliteringen så att alla barn och unga till och med 18 år med autismspektrumdiagnos,

Läs mer

Landstingets nya krav: Mer delaktighet för personer med funktionsnedsättning

Den 1 januari ska alla som arbetar på uppdrag av Stockholms läns landsting ha ett normkritiskt förhållningssätt. Det är en del av landstingets n

Läs mer

”Skicka ut kallelse om att ge blod”

Blodcentralen i Stockholm berättar att det behövs mer blod inför jul- och nyårshelgerna. Kristdemokraterna vill göra påfyllningen av blodlagren

Läs mer

Ny tidsplan för vårdval geriatrik

Det nya vårdvalet för geriatriken i Stockholms läns landsting kommer inte att starta i januari 2018 som planerat. Orsaken är bland annat att lands

Läs mer

Flygande bilar eller höghastighetståg? Podcast tar en titt in i framtiden

Hur transporterar vi oss i framtiden? Och vilken film skildrar bäst framtidens trafik? I det fjärde avsnittet av podcasten Trafik-Kalle tar Karl Hen

Läs mer

Ansträngt vid Danderyds sjukhus förlossningsvård

Förlossningsvården vid Danderyds sjukhus har ett stort tryck på sig, med en stor ansträngning för personalen. Barn- och äldrelandstingsrådet El

Läs mer

Barnen har flyttat in på Nya Karolinska

I söndags flyttade Astrid Lindgrens barnsjukhus in på Nya Karolinska Solna, och samma dag stängde barnakuten för att flytta över till det nybyggd

Läs mer

Inga barn har blivit hänvisade utomlands vid Astrid Lindgrens barnsjukhus i år

Med anledning av Sveriges Radios inslag om barnintensivvården i Sverige vill Kristdemokraterna i Stockholms läns landsting tydliggöra och nå ut

Läs mer

Bilen vs kollektivtrafiken i podcasten Trafik-Kalle

När det har varit snökaos ställs frågan på sin spets om fördelarna med bilen och kollektivtrafiken. Podcasten Trafik-Kalle fokuserar på kostnad

Läs mer

tai iwin