Norrortsbanan via Täby, en ny pendeltågsgren

Stockholmsregionen växer dubbelt så fort som planerat. Därför behöver också kollektivtrafiken helt riktigt byggas ut i snabbare takt. För att fler resenärer ska välja kollektivtrafiken framför bilen måste vi satsa på den mest attraktiva kollektivtrafiken: Den som går på räls. Eftersom en stor del av dagens och framtidens bostäder och arbetsplatser ligger utanför centrala Stockholm är det viktigt att också skapa goda tvärförbindelser. Kollektivtrafikant Stockholm har arbetat fram ett intressant förslag på utbyggd pendeltågstrafik i norra Stockholm. Den så kallade Norrortsbanan är cirka 16 kilometer lång och kan byggas i två etapper. Den sträcker sig från Täby centrum via Sollentuna, där den ansluter till Ostkustbanan, vidare till Kista och Barkarby där den går ihop med Mälarbanan.

Norrortsbanan kan sänka restiden till under 10 minuter mellan Täby, Kista, Sollentuna och Barkarby samt under 20 minuter till Arlanda från dessa centrum. Dessutom sänks restiden till Uppsala och Västerås, och Täby får en förbindelse till Stockholm C som bara tar 15 minuter. Detta förslag kan alltså vara en alternativ lösning då Täbyborna i en tidigare folkomröstning sagt nej till tunneltåg ut till kommunen.


Förslag om utbyggnad av kollektivtrafiken behöver ju även innehåller förslag på finansiering. Vi menar att regeringen måste öka trafikanslagen till vår region. För att öka intäkterna för en framtida utbyggnad av kollektivtrafiken välkomnar vi även regeringens översyn av trängselskatterna. Det är också rimligt att de kommuner och företag som genom ökade fastighetsvärden gynnas av utbyggnaden av kollektivtrafiken bidrar till finansieringen.
Norrortsbanan skulle kunna vara ett alternativ till den föreslagna tunnelbanan till Täby som är en mycket kostnadskrävande. Tre av länets regionala kärnor (Barkarby/Jakobsberg, Kista/Sollentuna och Täby) skulle med Norrortsbanan kunna få smidiga tågförbindelser direkt till Arlanda, vilket förmodligen skulle leda till en kraftig minskning av bilresorna till flygplatsen. Även för Västerås del skulle Norrortsbanan öppna för nya alternativ till Arlanda.

Stockholm-Mälardalsregionen är idag en tillväxtmotor för hela landet. Men ska regionen kunna fortsätta att fylla den funktionen behövs det en snabb och fortsatt utbyggnad av transportinfrastruktur. Kristdemokraterna vill därför att Trafikverket tillsammans med SL snarast låter Norrortsbanan bli föremål för en grundlig utredning.

Michael Stjernström, Gruppledare Trafiknämnden, Stockholms läns landsting, (kd)

Karl Henriksson, Ersättare Trafiknämnden, Stockholms läns landsting, (kd)

Ewa Samuelsson, Boträdande Socialborgarråd, Stockholms stad, (kd)

Rut Casselbrant, Kommunalråd, Täby (kd)


Janne Stefanson, Kommunalråd, Upplands Bro, (kd)


Magnus Ramstrand, Gruppledare, Sollentuna, (kd)


Lennart Nilsson, Gruppledare, Järfälla, (kd)


Karsten Bjärbo, Gruppledare, Sigtuna, (kd)


Stockholm får Sveriges första kunskapscenter för diabetes

Alliansen i Stockholms läns landsting bygger ut vården för barn med diabetes. Stockholm blir först i landet med ett särskilt kunskapscenter inrik

Läs mer

Ella Bohlin (KD) oroad för äldre: ”Inför vaccin mot influensa”

Väntetiderna till vården är långa. Det beror bland annat på influensasäsongen. De som drabbas värst är äldre. Äldrelandstingsrådet Ella Boh

Läs mer

KD kräver stopp för att kommunen tar över Stockholms privata äldreboenden

De senaste åren har det rödgrönrosa styret i Stockholms stad fört över välfungerande äldreboenden till kommunal regi. Kristdemokraterna besluta

Läs mer

Låt apoteken få ta emot patienter

I dag får många vänta för länge innan de får vård. Det gör att många går till akuten i stället, trots att de egentligen inte behöver akut

Läs mer

Stockholm först i landet med specialistmottagningar för sömnapné

Två specialistmottagningar med uppdrag att ta hand om personer som slutar andas när de sover (obstruktiv sömnapné) öppnar i Stockholm. Stockholm

Läs mer

Nu inför vi hemtester för att upptäcka livmoderhalscancer

Enligt ny statistik från Cancerfonden ökar antalet fall av livmoderhalscancer i Sverige (Cancerfondsrapporten 2018). Antalet kvinnor som insjuknade

Läs mer

Vi söker en valombudsman

Kristdemokraterna Stockholms stad är ett partidistrikt inom Kristdemokraterna, distriktet omfattar Stockholms kommun. Distriktet består av nio lokal

Läs mer

”Ett stort svek att ta bort personliga assistenter för barn och äldre”

Regeringens utredare föreslår att barn under 12 år och äldre över 80 år inte ska ha rätt till personlig assistans. Barn- och äldrelandstingsr

Läs mer

Geriatriken kvar i Danderyd när Alliansen gör en ny plan

Den geriatriska vården blir kvar på Danderyds sjukhus. Den äldre delen av befolkningen i Stockholms län ökar allt snabbare, och därför beslutar

Läs mer

Fler fick vård i tid under 2017 – och sjukvården i Stockholm gjorde ett överskott

Fler stockholmare fick vård i tid hos sin husläkare eller specialistläkare under 2017. För husläkarbesök ökade uppfyllnaden av vårdgarantin me

Läs mer