Norrortsbanan via Täby, en ny pendeltågsgren

Stockholmsregionen växer dubbelt så fort som planerat. Därför behöver också kollektivtrafiken helt riktigt byggas ut i snabbare takt. För att fler resenärer ska välja kollektivtrafiken framför bilen måste vi satsa på den mest attraktiva kollektivtrafiken: Den som går på räls. Eftersom en stor del av dagens och framtidens bostäder och arbetsplatser ligger utanför centrala Stockholm är det viktigt att också skapa goda tvärförbindelser. Kollektivtrafikant Stockholm har arbetat fram ett intressant förslag på utbyggd pendeltågstrafik i norra Stockholm. Den så kallade Norrortsbanan är cirka 16 kilometer lång och kan byggas i två etapper. Den sträcker sig från Täby centrum via Sollentuna, där den ansluter till Ostkustbanan, vidare till Kista och Barkarby där den går ihop med Mälarbanan.

Norrortsbanan kan sänka restiden till under 10 minuter mellan Täby, Kista, Sollentuna och Barkarby samt under 20 minuter till Arlanda från dessa centrum. Dessutom sänks restiden till Uppsala och Västerås, och Täby får en förbindelse till Stockholm C som bara tar 15 minuter. Detta förslag kan alltså vara en alternativ lösning då Täbyborna i en tidigare folkomröstning sagt nej till tunneltåg ut till kommunen.


Förslag om utbyggnad av kollektivtrafiken behöver ju även innehåller förslag på finansiering. Vi menar att regeringen måste öka trafikanslagen till vår region. För att öka intäkterna för en framtida utbyggnad av kollektivtrafiken välkomnar vi även regeringens översyn av trängselskatterna. Det är också rimligt att de kommuner och företag som genom ökade fastighetsvärden gynnas av utbyggnaden av kollektivtrafiken bidrar till finansieringen.
Norrortsbanan skulle kunna vara ett alternativ till den föreslagna tunnelbanan till Täby som är en mycket kostnadskrävande. Tre av länets regionala kärnor (Barkarby/Jakobsberg, Kista/Sollentuna och Täby) skulle med Norrortsbanan kunna få smidiga tågförbindelser direkt till Arlanda, vilket förmodligen skulle leda till en kraftig minskning av bilresorna till flygplatsen. Även för Västerås del skulle Norrortsbanan öppna för nya alternativ till Arlanda.

Stockholm-Mälardalsregionen är idag en tillväxtmotor för hela landet. Men ska regionen kunna fortsätta att fylla den funktionen behövs det en snabb och fortsatt utbyggnad av transportinfrastruktur. Kristdemokraterna vill därför att Trafikverket tillsammans med SL snarast låter Norrortsbanan bli föremål för en grundlig utredning.

Michael Stjernström, Gruppledare Trafiknämnden, Stockholms läns landsting, (kd)

Karl Henriksson, Ersättare Trafiknämnden, Stockholms läns landsting, (kd)

Ewa Samuelsson, Boträdande Socialborgarråd, Stockholms stad, (kd)

Rut Casselbrant, Kommunalråd, Täby (kd)


Janne Stefanson, Kommunalråd, Upplands Bro, (kd)


Magnus Ramstrand, Gruppledare, Sollentuna, (kd)


Lennart Nilsson, Gruppledare, Järfälla, (kd)


Karsten Bjärbo, Gruppledare, Sigtuna, (kd)


”Betonglejon inte tillräckligt för att skydda gatorna mot terror”

Kristdemokraterna i Stockholms stad kräver flera insatser för att förhindra fler terrorattacker på Stockholms gator. Bland annat vill partiet att

Läs mer

Ny plan ska förbättra Stockholms trafik

Stockholms läns landsting ska ta fram en trafikplan. Det har trafikplaneberedningen beslutat. (mer…)

Läs mer

Dags att besluta om budgeten för Stockholms läns landsting

Den 13 och 14 juni samlas landstingsfullmäktige för att besluta om hur mer än 90 miljarder kronor ska fördelas till vård, kollektivtrafik och and

Läs mer

Fyra av fem vårdcentraler har KD-vallöftet äldremottagning

Enligt en ny utvärdering från Stockholms läns landsting har fyra av fem husläkarmottagningar i länet äldremottagningar. Kristdemokraterna lovade

Läs mer

Jakob Forssmed håller partiledartal 16 juni

Den 16 juni håller vår tillförordnande partiledare Jakob Forssmed partiledartal under Järva politikervecka. Givetvis ska vi kristdemokrater finnas

Läs mer

Ella Bohlin kallar till samråd kring förlossningar inför sommaren

Barn- och äldrelandstingsrådet Ella Bohlin (KD) har kallat patientföreträdare, intresseorganisationer, fack och enskilda barnmorskor till ett stor

Läs mer

Så ska personer med CP-skada få bättre träning

Stockholms läns landsting förändrar en rad delar av intensivträningen för barn och vuxna med rörelsenedsättning. Bland annat ska barn få trän

Läs mer

Förlossningsvården får extra pengar för sommaren

För att avlasta förlossningsvården under sommarmånaderna ökar Stockholms läns landsting resurserna med 1 000 kronor extra för varje förlossnin

Läs mer

Centrum för tidigt födda barn startar i Stockholm

Alliansen startar ett kompetenscentrum för neonatalvård i Stockholm. Syftet är att öka kunskapen och motverka många av de problem som tidigt föd

Läs mer

Nytt centrum ska hjälpa barn med allergi

Stockholms läns landsting ska inrätta ett centrum på Sachsska barn- och ungdomssjukhuset där barn och unga med matallergier ska kunna få mer hjä

Läs mer

tai iwin