Norrortsbanan via Täby, en ny pendeltågsgren

Stockholmsregionen växer dubbelt så fort som planerat. Därför behöver också kollektivtrafiken helt riktigt byggas ut i snabbare takt. För att fler resenärer ska välja kollektivtrafiken framför bilen måste vi satsa på den mest attraktiva kollektivtrafiken: Den som går på räls. Eftersom en stor del av dagens och framtidens bostäder och arbetsplatser ligger utanför centrala Stockholm är det viktigt att också skapa goda tvärförbindelser. Kollektivtrafikant Stockholm har arbetat fram ett intressant förslag på utbyggd pendeltågstrafik i norra Stockholm. Den så kallade Norrortsbanan är cirka 16 kilometer lång och kan byggas i två etapper. Den sträcker sig från Täby centrum via Sollentuna, där den ansluter till Ostkustbanan, vidare till Kista och Barkarby där den går ihop med Mälarbanan.

Norrortsbanan kan sänka restiden till under 10 minuter mellan Täby, Kista, Sollentuna och Barkarby samt under 20 minuter till Arlanda från dessa centrum. Dessutom sänks restiden till Uppsala och Västerås, och Täby får en förbindelse till Stockholm C som bara tar 15 minuter. Detta förslag kan alltså vara en alternativ lösning då Täbyborna i en tidigare folkomröstning sagt nej till tunneltåg ut till kommunen.


Förslag om utbyggnad av kollektivtrafiken behöver ju även innehåller förslag på finansiering. Vi menar att regeringen måste öka trafikanslagen till vår region. För att öka intäkterna för en framtida utbyggnad av kollektivtrafiken välkomnar vi även regeringens översyn av trängselskatterna. Det är också rimligt att de kommuner och företag som genom ökade fastighetsvärden gynnas av utbyggnaden av kollektivtrafiken bidrar till finansieringen.
Norrortsbanan skulle kunna vara ett alternativ till den föreslagna tunnelbanan till Täby som är en mycket kostnadskrävande. Tre av länets regionala kärnor (Barkarby/Jakobsberg, Kista/Sollentuna och Täby) skulle med Norrortsbanan kunna få smidiga tågförbindelser direkt till Arlanda, vilket förmodligen skulle leda till en kraftig minskning av bilresorna till flygplatsen. Även för Västerås del skulle Norrortsbanan öppna för nya alternativ till Arlanda.

Stockholm-Mälardalsregionen är idag en tillväxtmotor för hela landet. Men ska regionen kunna fortsätta att fylla den funktionen behövs det en snabb och fortsatt utbyggnad av transportinfrastruktur. Kristdemokraterna vill därför att Trafikverket tillsammans med SL snarast låter Norrortsbanan bli föremål för en grundlig utredning.

Michael Stjernström, Gruppledare Trafiknämnden, Stockholms läns landsting, (kd)

Karl Henriksson, Ersättare Trafiknämnden, Stockholms läns landsting, (kd)

Ewa Samuelsson, Boträdande Socialborgarråd, Stockholms stad, (kd)

Rut Casselbrant, Kommunalråd, Täby (kd)


Janne Stefanson, Kommunalråd, Upplands Bro, (kd)


Magnus Ramstrand, Gruppledare, Sollentuna, (kd)


Lennart Nilsson, Gruppledare, Järfälla, (kd)


Karsten Bjärbo, Gruppledare, Sigtuna, (kd)


Skola för barn med allergi får pris

Astma- och allergiskolan på Sachsska barn- och ungdomssjukhuset får Bemötandepriset från Stockholms läns landsting 2017. Teamets stöd till barn

Läs mer

Våga fråga om våld i nära relationer!

Att bli slagen av den du älskar. Att bli psykiskt misshandlad av den du lever med. Att bli hotad av en familjemedlem. Att tvingas uppsöka vård för

Läs mer

Nu inför vi alkolås på SL:s stationer

De stationer där förarna kliver av och på SL:s tåg ska få alkolås. Det gör att låsen blir billigare att installera och kan införas snabbare i

Läs mer

Stockholm inför vårdval för sexmottagningar

Den som behöver hjälp som rör sexualitet, sex och samlevnad eller könssjukdomar ska nu kunna välja vårdgivare genom vårdval i Stockholms län.

Läs mer

Alliansen höjer bidraget till ideella organisationer

Landstinget delar varje år ut bidrag till ideella organisationer som kompletterar eller förstärker hälso- och sjukvården. För 2018 höjs summan

Läs mer

Dags att planera för vården till 2040

Framtidens hälso- och sjukvård kräver långsiktig planering. Alliansen vill ta ansvar för framtidens utmaningar och tillsätter därför en långt

Läs mer

Lösning på plats för Danderyds barnakut

Lättakuten vid Danderyds sjukhus kommer inte att stänga vid årsskiftet utan ge vård för barn tills den nya organisationen för akutsjukvården ä

Läs mer

Alliansen förstärker barnmorskemottagningarna i Stockholms län med 25 miljoner kronor

Stockholms läns landsting har beslutat att satsa på barnmorskemottagningarna och skjuter till 25 miljoner kronor extra. Pengarna kommer till mottagn

Läs mer

Det här gör vi för benskörhet

Osteoporos är en sjukdom som drabbar många kvinnor. Ella Bohlin (KD) har lyft upp den på agendan i arbetet i Stockholms läns landsting. I dagarna

Läs mer

Alliansen startar upphandling av färdtjänsten med krav på sociala villkor

Nu startar nästa upphandling av färdtjänsten i Stockholms län. Alliansen har två prioriteringar: Att ställa krav på arbetsrättsliga och social

Läs mer

tai iwin