Norrtälje sjukhus ska vara kvar som akutsjukhus

Framtiden för Tiohundraprojektet är en viktig fråga för Norrtäljeborna och för hela Stockholmsregionen. I dag träffas gruppledarna för Stockholms läns landsting och den politiska ledningen i Norrtälje kommun för att gemensamt bekräfta att projektet är säkrat till den 31 december 2015. Norrtälje sjukhus ska vara kvar som akutsjukhus och Vårdval Stockholm gäller fullt ut.

– Norrtälje är en mycket betydelsefull del i framtidens hälso- och sjukvård i Stockholmsregionen. Alla länsbor har rätt till lika god vård, säger finanslandstingsrådet Torbjörn Rosdahl (M).

– Att Norrtälje sjukhus finns kvar som akutsjukhus är viktigt för vården i Roslagen och Stockholms län. Vi strävar efter en långsiktig lösning för vården i Norrtälje kommun och att Tiohundra nu kan fortsätta är ett bra steg på vägen, säger personal- och produktionslandstingsrådet Anna Starbrink (FP).

– Jag är stolt över att det framgångsrika Vårdval Stockholm i och med detta beslut nu även fullt ut kommer att gälla i Norrtälje kommun och Tiohundra. Vårdval ger snabbare tillgång till läkare och större valfrihet säger Stig Nyman (KD).

– Norrtäljeprojektets stora landvinning är att skapa bättre samband mellan kommunal omsorg och landstingets vård så att människor inte hamnar i kläm. Med projektets förlängning skapas arbetsro för ytterligare förbättringar för framför allt äldre och personer med särskilda behov, säger Gustav Andersson (C).


Ny mottagning för assisterad befruktning öppnar i Solna strand

Solna och Sundbyberg får en ny mottagning som hjälper människor som har svårt att få barn. Förra veckan beslutade Alliansen att godkänna den ny

Läs mer

Stockholm först med fokusrapport för den dolda kvinnosjukdomen lipödem

Alliansen i Stockholms läns landsting uppmärksammar situationen för kvinnor som drabbas av den kroniska och ofta smärtsamma sjukdomen lipödem. De

Läs mer

KD stad och län satsar på nya och gamla talanger

Kristdemokraterna i stad och län arrangerar under hösten en utbildningssatsning för partidistriktens stjärnskott. Alla partiavdelningar har fått

Läs mer

Alliansen förstärker vården för könsstympade kvinnor

AMEL-mottagningen på Södersjukhuset är Sveriges enda mottagning för könsstympade kvinnor. Från och med nästa år höjer den styrande Alliansen

Läs mer

Centrum för diabetes och patienter med MS och Parkinson har öppnat

Stockholms läns landsting samlar vården och forskningen för patienter med diabetes och patienter med MS, Parkinson och andra neurologiska sjukdomar

Läs mer

Nya mottagningar för den som slutar andas i sömnen

Omkring 300 000 svenskar får upprepade uppehåll i andningen under sömnen. Under torsdagen beslutade Alliansen i Stockholms läns landsting att de s

Läs mer

Beslut i dag om mer pengar till förlossningsvården

Under torsdagen fattade Alliansen i Stockholms läns landsting beslut om att höja den ekonomiska ersättningen till förlossningsvården. Från och m

Läs mer

”Sälj SAS och SJ så att trafiken blir bättre”

Kristdemokraterna Karl Henriksson och David Winerdal föreslår i dag att staten ska sälja bolag som SAS, Apoteket, SBAB, Swedavia och SJ. Anledninge

Läs mer

Nu ska kön till operation för barn minska

Kapaciteten för barnoperationer på Karolinska universitetssjukhuset kommer att öka. Kön inom dagkirurgin, med ungefär 700 barn, kommer därmed at

Läs mer

Ella Bohlin om Ipsos-undersökning om bland annat förlossningsvården

Enligt en Ipsos-undersökning som Dagens Nyheter har beställt ökar missnöjet med förlossningsvården i Stockholms stad. Ella Bohlin (KD) är polit

Läs mer

tai iwin