Nu är det nya året här

2011-01-13
Reflexioner
2011:01

Nyligen önskade vi varann ”Gott Nytt År” – Nu är det nya året här
Jul- och nyårshelgerna är över och en öppen vårtermin ligger framför. Sedan i måndags har jag kunnat notera, att nu är nog de flesta tillbaka. Antalet mail och telefonsamtal har en mycket högre frekvens och anspråken på möten ökar. Jag gläds över intresset för mina ansvarsområden, forskning och utveckling, etableringen av Nya Karolinska, äldres och multisjukas vård, frågor om rehabilitering och habilitering och patientsäkerhet, är så stort och att det uttrycks så mycket engagemang för att medverka i utvecklingen. Det kan bli några riktigt spännande år.

Nu handlar det först om St. Görans sjukhus och S tar strid för steg tillbaka
På tisdag skall landstingsfullmäktige besluta om att ge Hälso- och sjukvårdsnämnden i uppdrag att upphandla vårdverksamheten vid Capio St. Görans Sjukhus. Socialdemokraternas gruppledare Ilija Batljan blåser till strid så jag i Svenska Dagbladet häromdagen. Vänsterpartiet vill ta tillbaka sjukhuset till landstingsägande och var Miljöpartiet befinner sig har jag inte efterforskat. Batljan påstår, enligt SvD, att beslutet om upphandling har stressats fram. Han har fel. För en uppmärksam och framsynt politiker har det varit tämligen tydligt några år nu att avtalet går ut i och med år 2012 och att upphandling därför är en helt naturlig och laglig konsekvens. För att kunna åstadkomma ett tilldelningsbeslut efter upphandling innan utgången av år 2011, så är det dags att nu ge uppdraget till upphandling från landstingsfullmäktige.
Vidare säger Batljan, fortfarande enligt SvD, att alliansen kan tänka sig att blanda offentliga och privata pengar genom att även släppa in försäkringspatienter på sjukhuset. Jag kan försäkra Ilija Batljan, att alliansen inte har några planer att bryta mot svensk lag i frågan.
Ett direkt citat i SvD är: – Vi ska bekämpa det på alla sätt. Det är unikt experiment som vi kommer att ta strid om. Ilija Batljan är välkommen till fullmäktige med sina argument och så räknar jag med ett yrkande om återremiss. Striden avgörs därmed några veckor senare och vården vid St. Göran upphandlas i god ordning.

Det motstånd som socialdemokraternas gruppledare aviserar tolkar jag som ett uttryck för en vårdpolitik som tillhör gårdagen. Att t.ex. Ylva Johansson i riksdagen och i en tidigare s-regering intagit samma ståndpunkter är väl känt. Och stopplagar har vi haft. Men Ilija Batljan uppfattas av många som en s-politiker för framtiden. Att socialdemokraterna var emot dåvarande konvertering av St. Göran, nu för 10-11 år sedan är väl känt. Nu talar vi om 10-15 år av framtid och då kan man inte gå in i den med ett gammalt perspektiv. Lyft blicken, se framåt och våga
välja utveckling i stället för avveckling!!!

Ett tänkvärt citat:
”Kommer du med lösningen eller är du en del av problemet?”
Kinesiskt ordspråk

Stig Nyman, kristdemokratForsknings- och äldrelandstingsråd

Om du inte vill ha mina reflexioner, så blir jag tacksam för ett besked via e-post:
stig.nyman@kristdemokraterna.se

Om du vill ta del av mina tidigare reflexioner så gå in på min hemsida och klicka vidare.
http://www.kristdemokraterna.se/stignyman


Kristdemokraterna i Stockholms läns landsting söker pressekreterare

Stockholms läns landsting är en av Sveriges största arbetsgivare och påverkar varje dag hundratusentals stockholmare som åker kollektivtrafik ell

Läs mer

”Betonglejon inte tillräckligt för att skydda gatorna mot terror”

Kristdemokraterna i Stockholms stad kräver flera insatser för att förhindra fler terrorattacker på Stockholms gator. Bland annat vill partiet att

Läs mer

Ny plan ska förbättra Stockholms trafik

Stockholms läns landsting ska ta fram en trafikplan. Det har trafikplaneberedningen beslutat. (mer…)

Läs mer

Dags att besluta om budgeten för Stockholms läns landsting

Den 13 och 14 juni samlas landstingsfullmäktige för att besluta om hur mer än 90 miljarder kronor ska fördelas till vård, kollektivtrafik och and

Läs mer

Fyra av fem vårdcentraler har KD-vallöftet äldremottagning

Enligt en ny utvärdering från Stockholms läns landsting har fyra av fem husläkarmottagningar i länet äldremottagningar. Kristdemokraterna lovade

Läs mer

Jakob Forssmed håller partiledartal 16 juni

Den 16 juni håller vår tillförordnande partiledare Jakob Forssmed partiledartal under Järva politikervecka. Givetvis ska vi kristdemokrater finnas

Läs mer

Ella Bohlin kallar till samråd kring förlossningar inför sommaren

Barn- och äldrelandstingsrådet Ella Bohlin (KD) har kallat patientföreträdare, intresseorganisationer, fack och enskilda barnmorskor till ett stor

Läs mer

Så ska personer med CP-skada få bättre träning

Stockholms läns landsting förändrar en rad delar av intensivträningen för barn och vuxna med rörelsenedsättning. Bland annat ska barn få trän

Läs mer

Förlossningsvården får extra pengar för sommaren

För att avlasta förlossningsvården under sommarmånaderna ökar Stockholms läns landsting resurserna med 1 000 kronor extra för varje förlossnin

Läs mer

Centrum för tidigt födda barn startar i Stockholm

Alliansen startar ett kompetenscentrum för neonatalvård i Stockholm. Syftet är att öka kunskapen och motverka många av de problem som tidigt föd

Läs mer

tai iwin