Nu är det nya året här

2011-01-13
Reflexioner
2011:01

Nyligen önskade vi varann ”Gott Nytt År” – Nu är det nya året här
Jul- och nyårshelgerna är över och en öppen vårtermin ligger framför. Sedan i måndags har jag kunnat notera, att nu är nog de flesta tillbaka. Antalet mail och telefonsamtal har en mycket högre frekvens och anspråken på möten ökar. Jag gläds över intresset för mina ansvarsområden, forskning och utveckling, etableringen av Nya Karolinska, äldres och multisjukas vård, frågor om rehabilitering och habilitering och patientsäkerhet, är så stort och att det uttrycks så mycket engagemang för att medverka i utvecklingen. Det kan bli några riktigt spännande år.

Nu handlar det först om St. Görans sjukhus och S tar strid för steg tillbaka
På tisdag skall landstingsfullmäktige besluta om att ge Hälso- och sjukvårdsnämnden i uppdrag att upphandla vårdverksamheten vid Capio St. Görans Sjukhus. Socialdemokraternas gruppledare Ilija Batljan blåser till strid så jag i Svenska Dagbladet häromdagen. Vänsterpartiet vill ta tillbaka sjukhuset till landstingsägande och var Miljöpartiet befinner sig har jag inte efterforskat. Batljan påstår, enligt SvD, att beslutet om upphandling har stressats fram. Han har fel. För en uppmärksam och framsynt politiker har det varit tämligen tydligt några år nu att avtalet går ut i och med år 2012 och att upphandling därför är en helt naturlig och laglig konsekvens. För att kunna åstadkomma ett tilldelningsbeslut efter upphandling innan utgången av år 2011, så är det dags att nu ge uppdraget till upphandling från landstingsfullmäktige.
Vidare säger Batljan, fortfarande enligt SvD, att alliansen kan tänka sig att blanda offentliga och privata pengar genom att även släppa in försäkringspatienter på sjukhuset. Jag kan försäkra Ilija Batljan, att alliansen inte har några planer att bryta mot svensk lag i frågan.
Ett direkt citat i SvD är: – Vi ska bekämpa det på alla sätt. Det är unikt experiment som vi kommer att ta strid om. Ilija Batljan är välkommen till fullmäktige med sina argument och så räknar jag med ett yrkande om återremiss. Striden avgörs därmed några veckor senare och vården vid St. Göran upphandlas i god ordning.

Det motstånd som socialdemokraternas gruppledare aviserar tolkar jag som ett uttryck för en vårdpolitik som tillhör gårdagen. Att t.ex. Ylva Johansson i riksdagen och i en tidigare s-regering intagit samma ståndpunkter är väl känt. Och stopplagar har vi haft. Men Ilija Batljan uppfattas av många som en s-politiker för framtiden. Att socialdemokraterna var emot dåvarande konvertering av St. Göran, nu för 10-11 år sedan är väl känt. Nu talar vi om 10-15 år av framtid och då kan man inte gå in i den med ett gammalt perspektiv. Lyft blicken, se framåt och våga
välja utveckling i stället för avveckling!!!

Ett tänkvärt citat:
”Kommer du med lösningen eller är du en del av problemet?”
Kinesiskt ordspråk

Stig Nyman, kristdemokratForsknings- och äldrelandstingsråd

Om du inte vill ha mina reflexioner, så blir jag tacksam för ett besked via e-post:
stig.nyman@kristdemokraterna.se

Om du vill ta del av mina tidigare reflexioner så gå in på min hemsida och klicka vidare.
http://www.kristdemokraterna.se/stignyman


Förlossningsskadorna minskar i Stockholm

Andelen kvinnor som drabbades av allvarliga bristningar vid förlossning minskar i Stockholm, visar ny statistik från Socialstyrelsen. Bland förstf

Läs mer

KD överger skip-stop – utom för Nynäshamn

Kristdemokraternas stämma för Stockholms län och Stockholms stad beslutade i går kväll att gå till val på att ta bort skip-stop i pendeltågstr

Läs mer

”En förkämpe som gjorde otroligt mycket för vården för ME/CFS”

– Det är med stor sorg jag har nåtts av beskedet om Anne Örtegrens bortgång. Hon är värd den största respekt för sitt arbete med att lyfta f

Läs mer

Förstärkta resurser till psykiatri för ungdomar i Järvaområdet

Alliansen i Stockholms läns landsting tillför 6 miljoner kronor till Järva unga specialistcenter. Verksamheten som startade 2015 blir från årsski

Läs mer

Landstinget satsar på film för BB

Stockholms läns landsting beslutade i går att spela in filmer på tio olika språk för att stödja blivande och nyblivna föräldrar. Initiativet k

Läs mer

”Regeringen måste ta mer ansvar för de som drabbas av ME/CFS”

Vi är glada över att sjukdomen ME/CFS har fått mer uppmärksamhet den senaste tiden. Landstingsrådet Ella Bohlin och Kristdemokraterna har varit d

Läs mer

4,9 miljoner ska ge fler kulturtolksdoulor

Den uppskattade satsningen på stödpersoner vid förlossning för kvinnor med svagt socialt stöd eller bristande kunskaper i svenska får 4,9 miljon

Läs mer

Stockholm samlar vården för kvinnor med diabetes under graviditeten

Graviditetsdiabetes är ett växande hälsoproblem och allt fler kvinnor behöver vård i Stockholms län. Nu skapar Alliansen en enhet för att samla

Läs mer

160 miljoner för att korta väntetiderna på husläkarmottagningar

Alliansen i Stockholms läns landsting tillför ytterligare 160 miljoner kronor i nästa års budget för att korta köerna på länets husläkarmotta

Läs mer

Allt färre dör av stroke i Stockholms län

Antalet personer som avlider på grund av stroke eller med stroke som underliggande orsak är det lägsta hittills i Stockholms län. Det visar ny sta

Läs mer

tai iwin