Nu behövs inga (s)pekulationer…

Det blir uppenbarligen Håkan Juholt som ska leda socialdemokraterna de närmaste åren. Jag är minst lika nyfiken på vem som blir partiledare för socialdemokraterna i Stockholms läns landsting efter Ilija Batljan. Det ska bli spännande att se om det blir Anders Lönnberg eller Mikael Damberg – det är en spekulation från min sida. Kanske väljer man i stället rockader i den grupp av landstingsråd och heltidsarvoderade som finns i landstingshuset idag.

Ju fler jag möter…

Sedan jag senast skrev om behovet av en satsning på rehabiliteringsvård för att stärka och komplettera vårdkedjan, så växer stödet för idén. Jag får samma positiva reaktion från vårdens professioner som från patient- och handikapporganisationer. Jag arbetar för att vi i landstingsalliansen snart nog kan säga att vi kommer att utreda förutsättningarna för inrättande av en utbyggd specialiserad medicinsk rehabiliteringsvård med syfte att beslut fattas inom ett år. Det kommer att, förutom att stärka vårdkedjan, också att stärka patientsäkerheten och bidra till att öka antalet vårdplatser på akutsjukhusen.

Ett tänkvärt citat – med tanke på partisympatiundersökningar:
“Liten nyckel kan öppna stor dörr.“
Turkiskt ordspråk

Centrum för tidigt födda barn startar i Stockholm

Alliansen startar ett kompetenscentrum för neonatalvård i Stockholm. Syftet är att öka kunskapen och motverka många av de problem som tidigt föd

Läs mer

Nytt centrum ska hjälpa barn med allergi

Stockholms läns landsting ska inrätta ett centrum på Sachsska barn- och ungdomssjukhuset där barn och unga med matallergier ska kunna få mer hjä

Läs mer

Budgeten för 2018: Så mycket pengar får vården och kollektivtrafiken

En attraktiv, hållbar och växande Stockholmsregion med frihet för invånarna. Det är målet när Alliansen i Stockholms läns landsting presentera

Läs mer

Så hjälper vi barn med ADHD bättre

Genom att olika delar av samhället hjälps åt kan barn som har ADHD få bättre och bättre förutsättningar. Det skriver barn- och äldrelandsting

Läs mer

”Det måste gå att freda sin mark”

Kojor, tält och husvagnar. Tillfälliga bosättningar på privat mark gör att ägaren inte kan använda marken. Ofta måste markägaren städa, sane

Läs mer

Välkomna på medlemskväll med Ebba Busch Thor

Den 10 maj har vi äran att gästas av vår partiledare Ebba Busch Thor som kommer hålla ett inspirerande anförande och mingla tillsammans med oss.

Läs mer

Här byggs förlossningsvården ut mest i Stockholm

Nästa år flyttar förlossningskliniken på Huddinge sjukhus till en nybyggd avdelning. De kommande åren sker den största ökningen av kapaciteten

Läs mer

Kunskapen om lipödem ska öka i Stockholm

Landstingsrådet Ella Bohlin (KD) har engagerat sig för de kvinnor som drabbas av lipödem. Som ansvarig för kroniska sjukdomar och kvinnosjukvårde

Läs mer

Trygghet och en miljon fler resor per dag är målet för 2030

Tryggheten är i fokus i det nya trafikförsörjningsprogrammet för Stockholms län. Där finns ambitiösa mål: SL ska ha 1 miljon fler resor om dag

Läs mer

Sverigeförhandlingen bra för familjer i Stockholms län

I dag undertecknades avtalen för Sverigeförhandlingen av Stockholms läns landsting, Stockholms stad, Huddinge, Solna, Täby, Österåker, Vallentun

Läs mer

tai iwin