Nu beslutar vi om budgeten – när vårdvalet attackeras från vänsterhåll

I dag skriver Kristdemokraternas gruppledare Ella Bohlin (KD) och Alliansen i Stockholms läns landsting i Svenska Dagbladet om de stora skillnaderna mellan de politiska alternativen. Vi står för en ordnad, genomtänkt och hållbar utbyggnad av vård och trafik.

Så här skriver Alliansen i debattartikeln:

”Vårdval i Stockholm attackeras från vänsterhåll”

Under tisdag och onsdag denna vecka fattar Stockholms läns landsting beslut om budget för 2017. Efter en bred överenskommelse mellan Alliansen och Miljöpartiet om kollektivtrafiktaxan har uppmärksamheten kring budgeten minskat. Men trots att det finns ett brett samförstånd på flera områden finns också stora skillnader mellan Alliansen i landstingets ledning och oppositionens partier.

Ingenstans i landet finns så mycket vård som inte är landstingsdriven som i Stockholms län. Den nationella debatt som förs om företag i vården kan i delar av landet verka abstrakt. Här i Stockholm är alternativen både verklighet och en förutsättning för att vården ska fungera.

Den för många stockholmare självklara möjligheten att själv välja – var du vill gå till doktorn, vilken vårdcentral du känner förtroende för eller vilket hjälpmedel du ska välja – är under attack från vänsterhåll. Såväl Socialdemokraterna som andra delar av oppositionen målar gärna upp alternativa ägarformer som ett problem. Att en vårdcentral faktiskt kan ge patienterna en god vård och samtidigt få pengar över ser de som något som måste korrigeras. Hela tanken med att vården ska ske i ett samspel mellan vårdgivare om patienter angrips när vårdvalet ständigt baktalas.

Från Alliansens sida har vi från första början sagt att ersättningsmodeller ska kunna justeras och förändras utifrån hur verkligheten förändras, men den grundläggande tanken med vårdvalet är att patienterna och medborgarna ska få större inflytande över vårdens beslut. För Socialdemokraterna är det just detta som är problemet. Det är därför Alliansen i förslaget till budget för 2017 vill utveckla vårdvalet till fler vårdområden, medan S vill lägga ner redan fungerande vårdval och hindra patienterna att få välja vård på fler områden. Än värre blir det förstås när de ska samarbeta med valfrihetens argaste fiender i V.

Alla är överens om att det finns ett stort behov av investeringar i såväl sjukvården som trafiken. Det är flera tidigare landstingsledningar som har misslyckats med att i rimlig takt bygga ut och modernisera sjukvården och trafiken. Nu kommer många av de stora projekten på plats. Det har varit möjligt genom ett målmedvetet arbete från Alliansen för en stabil ekonomi och en beredskap att pröva nya lösningar i våra angelägna projekt.

Socialdemokraterna tar däremot inte ansvar för investeringarna. En hållbar utveckling i Europas snabbast växande storstadsregion kräver smarta trafiklösningar där kollektivtrafiken byggs ut samtidigt som cykeltrafikens potential tas på allvar. S är dock inte villiga att se till långsiktiga finansieringslösningar. De vill i stället riva upp redan påbörjade projekt och de gör enskilda utspel i frågor där samförstånd och gemensamma linjer är en förutsättning för att stärka stockholmsregionen.

S påstår ibland att det finns underskott i trafiken, men den enda obalansen som funnits har de själva skapat. Genom att dra undan en halv miljard från trafiken vid förra årets budgetbeslut ställde S till mycket oreda, inte minst i busstrafiken. Nu vill de fortsätta på samma linje med underfinansierade förslag och storslagna löften utan täckning. De vill ännu en gång dra undan nästan en halv miljard från kollektivtrafiken i sitt budgetförslag. Då skulle pengar saknas för att köra Citybanan, busstrafik skulle försvinna och viktiga investeringar som Tvärbanan till Kista behöva skjutas upp.

S vill gärna tala ekonomi, men de lovar mer än de kan hålla. Andra oppositionspartier har åtminstone anständigheten att föreslå en skattehöjning. Hela Socialdemokraternas finansiering består däremot av pennstreck och helt orealistiska besparingsförslag. All utbyggnad av kollektivtrafik kräver inhyrda experter, helt enkelt för att projekten kräver kompetens som landstinget inte har. S vill göra trafikutredningar och lovar utbyggd trafik, men vill finansiera denna genom att spara in på ”konsulter” – just de experter som krävs för att bygga trafiklösningarna. Detta sker dessutom efter en redan genomförd omfattande effektivisering på trafiksidan.

På sjukvårdsområdet ser det likadant ut. S säger ”översyn”, och påstår att deras borttagande av valfriheten inom vården ska spara belopp i hundramiljonersklassen – helt utan specifikationer. Även inom sjukvården vill S spara på ”konsulter” – men lovar att skära bort långt större kostnader än vad som faktiskt används för att anlita konsulttjänster.

Det är stora skillnader mellan de politiska alternativen i Stockholms läns landsting. Fortsatt möjlighet att välja vårdgivare, en ordnad, genomtänkt och hållbar utbyggnad av vård och trafik samt ekonomiskt ansvarstagande står mot en socialdemokrati som vill stoppa patienternas inflytande, riskerar infrastrukturinvesteringarna och slarvar med de ekonomiska kalkylerna. Låt oss alla hoppas att det är Alliansens budgetförslag som vinner i fullmäktige på tisdag och onsdag.

Torbjörn Rosdahl
finanslandstingsråd (M)

Anna Starbrink
hälso- och sjukvårdslandstingsråd (L)

Ella Bohlin
barn- och äldrelandstingsråd (KD)

Gustav Hemming
miljö- och regionplaneringslandstingsråd (C)


Nytt diagnoscentrum för cancer för tio miljoner

Stockholms läns landsting satsar 10,6 miljoner på ett diagnostiskt centrum för cancer vid Danderyds sjukhus. Det beslutar hälso- och sjukvårdsnä

Läs mer

Indikationer på avvikande mönster visar att granskning av journaler är viktig

Alliansen i Stockholms läns landsting välkomnar att hälso- och sjukvårdsförvaltningen granskar 400 journaler extra för att undersöka misstänkt

Läs mer

Vi kampanjar i Kungsträdgården 18 mars!

Imorgon kampanjar Kristdemokraterna i Stockholms stad i Kungsträdgården kl. 12:00! Erik Slottner, borgarråd, och Caroline Szyber, riksdagsledamot,

Läs mer

Bättre färdtjänst efter åtgärder

Efter att landstinget och taxiföretagen satte in åtgärder mot problemen i färdtjänsten i Stockholms län går det att se tendenser till att utvec

Läs mer

Högre ambitioner för att följa upp vården i Stockholm 

Alliansen i Stockholms läns landsting ökar uppföljningen av att landstingets pengar används på rätt sätt genom att stärka uppföljningen av v

Läs mer

”Skattepengar ska inte gå till att hylla rånare”

Stiftelsen Mångkulturellt centrum i Botkyrka, som får 1,4 miljoner i verksamhetsstöd av Stockholms läns landsting i år, har medverkat till en vä

Läs mer

Bygg längdskidtunnel i Stockholm

Pressmeddelande Kristdemokraterna i Stockholm stad Stockholm den 8 mars 2016 Bygg längdskidtunnel i Stockholm Såhär i vasaloppstider är de

Läs mer

Lång väg kvar att gå på Internationella kvinnodagen

I dag den 8 mars är det den Internationella kvinnodagen. Ella Bohlin (KD) som har ansvar för kvinnosjukvården i Stockholms län över att mycket h

Läs mer

Ny partiavdelning och nya ordföranden!

Nu har alla partiavdelningar i Stockholms stad haft sina respektive årsmöten! Vi vill därför passa på att flagga för den nya avdelningen "Jär

Läs mer

Alliansen fortsatt större än rödgröna i ny mätning

Novus har för Stockholms Tidningens räkning frågat 1 100 personer i Stockholms län om deras sympatier i landstingsvalet. Allianspartierna samlar 4

Läs mer

tai iwin