Enklare att bygga bostäder i Stockholm

Idag överlämnade utredningen om nya bullerregler för att underlätta bostadsbyggandet ett delbetänkande till Regeringen. Förslagen gör det enklare att bygga nära vägar, hamnar, industrier och tunnelbana. Detta är viktigt för Stockholms del. Många bostadshus kan inte byggas centralt i Stockholm, som en följd av omoderna regler för buller. Bostadsbyggen vid till exempel Slussen, Värtahamnen och Brunkebergstorg har omöjliggjorts för att bullernivåerna ansetts vara för höga.

− De nuvarande reglerna för så kallat industribuller är mycket strikta och hotar 10 000 till 15 000 planerade bostäder i Stockholm, de flesta i Norra Djurgårdsstaden. Därför är det mycket positivt att utredningen föreslår att det ska bli lättare att bygga i områden med industribuller, till exempel i närheten av industrier och hamnar, säger Erik Slottner (KD), ledamot i Stadsbyggnadsnämnden och vice gruppledare för Kristdemokraterna i Stockholms Stadshus. 

En annan viktig fråga som utredningen tar upp är vilka bullernivåer som ska vara tillåtna utanför bostadshus.

− De nuvarande normerna för godkända bullernivåer utanför bostadshus är problematiska. Tanken med att mäta utomhusnivåer är att man ska kunna ha ett fönster öppet på sommaren, eller sitta ute på balkongen, utan att störas av buller. Jag välkomnar att utredningen föreslår undantag från nuvarande riktvärden för utomhusbuller. Jag hade dock gärna sett att utredningen gått längre i denna fråga. Det borde vara fullt tillräckligt att vid nybyggen ha normer för vilka bullernivåer som ska få förekomma inomhus, säger Erik Slottner (KD). 

Presskontakt
Markus Nyman
076-122 99 11


Stockholm får Sveriges första kunskapscenter för diabetes

Alliansen i Stockholms läns landsting bygger ut vården för barn med diabetes. Stockholm blir först i landet med ett särskilt kunskapscenter inrik

Läs mer

Ella Bohlin (KD) oroad för äldre: ”Inför vaccin mot influensa”

Väntetiderna till vården är långa. Det beror bland annat på influensasäsongen. De som drabbas värst är äldre. Äldrelandstingsrådet Ella Boh

Läs mer

KD kräver stopp för att kommunen tar över Stockholms privata äldreboenden

De senaste åren har det rödgrönrosa styret i Stockholms stad fört över välfungerande äldreboenden till kommunal regi. Kristdemokraterna besluta

Läs mer

Låt apoteken få ta emot patienter

I dag får många vänta för länge innan de får vård. Det gör att många går till akuten i stället, trots att de egentligen inte behöver akut

Läs mer

Stockholm först i landet med specialistmottagningar för sömnapné

Två specialistmottagningar med uppdrag att ta hand om personer som slutar andas när de sover (obstruktiv sömnapné) öppnar i Stockholm. Stockholm

Läs mer

Nu inför vi hemtester för att upptäcka livmoderhalscancer

Enligt ny statistik från Cancerfonden ökar antalet fall av livmoderhalscancer i Sverige (Cancerfondsrapporten 2018). Antalet kvinnor som insjuknade

Läs mer

Vi söker en valombudsman

Kristdemokraterna Stockholms stad är ett partidistrikt inom Kristdemokraterna, distriktet omfattar Stockholms kommun. Distriktet består av nio lokal

Läs mer

”Ett stort svek att ta bort personliga assistenter för barn och äldre”

Regeringens utredare föreslår att barn under 12 år och äldre över 80 år inte ska ha rätt till personlig assistans. Barn- och äldrelandstingsr

Läs mer

Geriatriken kvar i Danderyd när Alliansen gör en ny plan

Den geriatriska vården blir kvar på Danderyds sjukhus. Den äldre delen av befolkningen i Stockholms län ökar allt snabbare, och därför beslutar

Läs mer

Fler fick vård i tid under 2017 – och sjukvården i Stockholm gjorde ett överskott

Fler stockholmare fick vård i tid hos sin husläkare eller specialistläkare under 2017. För husläkarbesök ökade uppfyllnaden av vårdgarantin me

Läs mer