Enklare att bygga bostäder i Stockholm

Idag överlämnade utredningen om nya bullerregler för att underlätta bostadsbyggandet ett delbetänkande till Regeringen. Förslagen gör det enklare att bygga nära vägar, hamnar, industrier och tunnelbana. Detta är viktigt för Stockholms del. Många bostadshus kan inte byggas centralt i Stockholm, som en följd av omoderna regler för buller. Bostadsbyggen vid till exempel Slussen, Värtahamnen och Brunkebergstorg har omöjliggjorts för att bullernivåerna ansetts vara för höga.

− De nuvarande reglerna för så kallat industribuller är mycket strikta och hotar 10 000 till 15 000 planerade bostäder i Stockholm, de flesta i Norra Djurgårdsstaden. Därför är det mycket positivt att utredningen föreslår att det ska bli lättare att bygga i områden med industribuller, till exempel i närheten av industrier och hamnar, säger Erik Slottner (KD), ledamot i Stadsbyggnadsnämnden och vice gruppledare för Kristdemokraterna i Stockholms Stadshus. 

En annan viktig fråga som utredningen tar upp är vilka bullernivåer som ska vara tillåtna utanför bostadshus.

− De nuvarande normerna för godkända bullernivåer utanför bostadshus är problematiska. Tanken med att mäta utomhusnivåer är att man ska kunna ha ett fönster öppet på sommaren, eller sitta ute på balkongen, utan att störas av buller. Jag välkomnar att utredningen föreslår undantag från nuvarande riktvärden för utomhusbuller. Jag hade dock gärna sett att utredningen gått längre i denna fråga. Det borde vara fullt tillräckligt att vid nybyggen ha normer för vilka bullernivåer som ska få förekomma inomhus, säger Erik Slottner (KD). 

Presskontakt
Markus Nyman
076-122 99 11


Lösning på plats för Danderyds barnakut

Lättakuten vid Danderyds sjukhus kommer inte att stänga vid årsskiftet utan ge vård för barn tills den nya organisationen för akutsjukvården ä

Läs mer

Alliansen förstärker barnmorskemottagningarna i Stockholms län med 25 miljoner kronor

Stockholms läns landsting har beslutat att satsa på barnmorskemottagningarna och skjuter till 25 miljoner kronor extra. Pengarna kommer till mottagn

Läs mer

Det här gör vi för benskörhet

Osteoporos är en sjukdom som drabbar många kvinnor. Ella Bohlin (KD) har lyft upp den på agendan i arbetet i Stockholms läns landsting. I dagarna

Läs mer

Alliansen startar upphandling av färdtjänsten med krav på sociala villkor

Nu startar nästa upphandling av färdtjänsten i Stockholms län. Alliansen har två prioriteringar: Att ställa krav på arbetsrättsliga och social

Läs mer

Stockholm inför en egen kömiljard

När regeringen kom till makten avskaffades kömiljarden. I dag tog därför landstingsstyrelsen i Stockholms läns landsting beslut om att införa en

Läs mer

Ebba Busch Thor och Ella Bohlin toppar Stockholms läns KD-listor

Kristdemokraterna vill skicka Ebba Busch Thor, Jakob Forssmed och Lars Adaktusson till riksdagen för Stockholms län. Det framgår av nomineringskomm

Läs mer

Busch Thor, Bohlin och Slottner toppar Stockholms stads KD-listor

Nu presenterar nomineringskommittén sitt förslag till valsedlar för Kristdemokraterna i Stockholms stad. Ebba Busch Thor står överst för valet t

Läs mer

Stockholm bäst i landet när det gäller överlevnad i prostatacancer

Sett till antalet invånare dör färre män i prostatacancer i Stockholm jämfört med i andra landsting. Siffror från Socialstyrelsen visar att Sto

Läs mer

Låt kvinnor göra gynekologiskt cellprov hemma

Ett kostnadsfritt självtest med posten skulle få fler kvinnor att ta steget. Det skulle göra att fler överlever. Det skriver Kristdemokraternas la

Läs mer

Kunskapscenter för barn med diabetes öppnar i Stockholm

Stockholms läns landsting ska samla kompetens för att stärka vården för barn med diabetes. Alliansen tillför tre miljoner kronor till ett nytt c

Läs mer

tai iwin