Enklare att bygga bostäder i Stockholm

Idag överlämnade utredningen om nya bullerregler för att underlätta bostadsbyggandet ett delbetänkande till Regeringen. Förslagen gör det enklare att bygga nära vägar, hamnar, industrier och tunnelbana. Detta är viktigt för Stockholms del. Många bostadshus kan inte byggas centralt i Stockholm, som en följd av omoderna regler för buller. Bostadsbyggen vid till exempel Slussen, Värtahamnen och Brunkebergstorg har omöjliggjorts för att bullernivåerna ansetts vara för höga.

− De nuvarande reglerna för så kallat industribuller är mycket strikta och hotar 10 000 till 15 000 planerade bostäder i Stockholm, de flesta i Norra Djurgårdsstaden. Därför är det mycket positivt att utredningen föreslår att det ska bli lättare att bygga i områden med industribuller, till exempel i närheten av industrier och hamnar, säger Erik Slottner (KD), ledamot i Stadsbyggnadsnämnden och vice gruppledare för Kristdemokraterna i Stockholms Stadshus. 

En annan viktig fråga som utredningen tar upp är vilka bullernivåer som ska vara tillåtna utanför bostadshus.

− De nuvarande normerna för godkända bullernivåer utanför bostadshus är problematiska. Tanken med att mäta utomhusnivåer är att man ska kunna ha ett fönster öppet på sommaren, eller sitta ute på balkongen, utan att störas av buller. Jag välkomnar att utredningen föreslår undantag från nuvarande riktvärden för utomhusbuller. Jag hade dock gärna sett att utredningen gått längre i denna fråga. Det borde vara fullt tillräckligt att vid nybyggen ha normer för vilka bullernivåer som ska få förekomma inomhus, säger Erik Slottner (KD). 

Presskontakt
Markus Nyman
076-122 99 11


”Betonglejon inte tillräckligt för att skydda gatorna mot terror”

Kristdemokraterna i Stockholms stad kräver flera insatser för att förhindra fler terrorattacker på Stockholms gator. Bland annat vill partiet att

Läs mer

Ny plan ska förbättra Stockholms trafik

Stockholms läns landsting ska ta fram en trafikplan. Det har trafikplaneberedningen beslutat. (mer…)

Läs mer

Dags att besluta om budgeten för Stockholms läns landsting

Den 13 och 14 juni samlas landstingsfullmäktige för att besluta om hur mer än 90 miljarder kronor ska fördelas till vård, kollektivtrafik och and

Läs mer

Fyra av fem vårdcentraler har KD-vallöftet äldremottagning

Enligt en ny utvärdering från Stockholms läns landsting har fyra av fem husläkarmottagningar i länet äldremottagningar. Kristdemokraterna lovade

Läs mer

Jakob Forssmed håller partiledartal 16 juni

Den 16 juni håller vår tillförordnande partiledare Jakob Forssmed partiledartal under Järva politikervecka. Givetvis ska vi kristdemokrater finnas

Läs mer

Ella Bohlin kallar till samråd kring förlossningar inför sommaren

Barn- och äldrelandstingsrådet Ella Bohlin (KD) har kallat patientföreträdare, intresseorganisationer, fack och enskilda barnmorskor till ett stor

Läs mer

Så ska personer med CP-skada få bättre träning

Stockholms läns landsting förändrar en rad delar av intensivträningen för barn och vuxna med rörelsenedsättning. Bland annat ska barn få trän

Läs mer

Förlossningsvården får extra pengar för sommaren

För att avlasta förlossningsvården under sommarmånaderna ökar Stockholms läns landsting resurserna med 1 000 kronor extra för varje förlossnin

Läs mer

Centrum för tidigt födda barn startar i Stockholm

Alliansen startar ett kompetenscentrum för neonatalvård i Stockholm. Syftet är att öka kunskapen och motverka många av de problem som tidigt föd

Läs mer

Nytt centrum ska hjälpa barn med allergi

Stockholms läns landsting ska inrätta ett centrum på Sachsska barn- och ungdomssjukhuset där barn och unga med matallergier ska kunna få mer hjä

Läs mer

tai iwin