Nu får ME-patienter vård igen

Mottagningen för ME/CFS-sjuka (kroniskt trötthetssyndrom) startades i februari 2011 som ett treårigt projekt med inriktning på att skapa en bra vård för ME-patienter. Till och med augusti hade de mottagit ca 200 remisser, vilket ledde till att de klarade inta av att ytterligare patienter. Därför infördes i september ett remisstopp. För att säkerställa att vården kan fortsätta tillförs nu två miljoner kronor.

– Vi tillför nu 2 miljoner extra till mottagningen för ME/CFS på Danderyds Sjukhus. Därmed hävs remisstoppet som infördes i september. För mig är det oerhört viktigt att vården ger plats åt de med allra störst behov, säger Stig Nyman, forsknings- och äldrelandstingsråd, när nyheten presenterades i samband med Riksföreningen för ME-patienters seminarium den 6 oktober.
– Detta är mycket positivt, säger Anna Fenander Hedin, ordförande i patientföreningen RME Stockholm. Det finns ett stort uppdämt behov och detta är ett steg i rätt riktning.


Ny mottagning för assisterad befruktning öppnar i Solna strand

Solna och Sundbyberg får en ny mottagning som hjälper människor som har svårt att få barn. Förra veckan beslutade Alliansen att godkänna den ny

Läs mer

Stockholm först med fokusrapport för den dolda kvinnosjukdomen lipödem

Alliansen i Stockholms läns landsting uppmärksammar situationen för kvinnor som drabbas av den kroniska och ofta smärtsamma sjukdomen lipödem. De

Läs mer

KD stad och län satsar på nya och gamla talanger

Kristdemokraterna i stad och län arrangerar under hösten en utbildningssatsning för partidistriktens stjärnskott. Alla partiavdelningar har fått

Läs mer

Alliansen förstärker vården för könsstympade kvinnor

AMEL-mottagningen på Södersjukhuset är Sveriges enda mottagning för könsstympade kvinnor. Från och med nästa år höjer den styrande Alliansen

Läs mer

Centrum för diabetes och patienter med MS och Parkinson har öppnat

Stockholms läns landsting samlar vården och forskningen för patienter med diabetes och patienter med MS, Parkinson och andra neurologiska sjukdomar

Läs mer

Nya mottagningar för den som slutar andas i sömnen

Omkring 300 000 svenskar får upprepade uppehåll i andningen under sömnen. Under torsdagen beslutade Alliansen i Stockholms läns landsting att de s

Läs mer

Beslut i dag om mer pengar till förlossningsvården

Under torsdagen fattade Alliansen i Stockholms läns landsting beslut om att höja den ekonomiska ersättningen till förlossningsvården. Från och m

Läs mer

”Sälj SAS och SJ så att trafiken blir bättre”

Kristdemokraterna Karl Henriksson och David Winerdal föreslår i dag att staten ska sälja bolag som SAS, Apoteket, SBAB, Swedavia och SJ. Anledninge

Läs mer

Nu ska kön till operation för barn minska

Kapaciteten för barnoperationer på Karolinska universitetssjukhuset kommer att öka. Kön inom dagkirurgin, med ungefär 700 barn, kommer därmed at

Läs mer

Ella Bohlin om Ipsos-undersökning om bland annat förlossningsvården

Enligt en Ipsos-undersökning som Dagens Nyheter har beställt ökar missnöjet med förlossningsvården i Stockholms stad. Ella Bohlin (KD) är polit

Läs mer

tai iwin