Nu fortsätter det Kristdemokratiska initiativet; Sjövägen.

Från och med 15 april 2011 kommer två båtar, M/S Mysing och M/S Ballerina trafikera Lidingö (Dalénum), Nacka (Nacka Strand, Finnboda Hamn samt Saltsjöqvarn) och Nybroplan. Nytt från 15 april är att de också trafikerar Norra Drurgårdsstaden, samt lägger till längst ute på Frihamnspiren. Torsdagen den 14 april deltog Michael Stjernström och Mats Reimbertsson vid invigningen av återlanseringen för denna nya och snabba resvägen för alla som vill resa effektivt och vackert mellan dessa punkter i Stockholm.
Sjävägen är ett projekt för göra Stockholms inre vattenvägar levande. I takt med att bebyggelse tillkommer i strandnära lägen, framförallt i Stockholm, Solna, Nacka och Lidingö ökar underlaget för pendlingsresor med båt. Kristdemokraterna har länge sett båttrafik på de inre vattenvägarna som ett sätt att bidra till att öka Stockholmsregionens attraktionskraft. Det finns därför skäl att utnyttja de möjligheter till utökad båttrafik som uppkommer i takt med att regionen växer.

För mer infomrmation: http://lidingosidan.se/3067/nu-aer-sjoevaegen-till-lidingoe-oeppen-hela-veckan


”Betonglejon inte tillräckligt för att skydda gatorna mot terror”

Kristdemokraterna i Stockholms stad kräver flera insatser för att förhindra fler terrorattacker på Stockholms gator. Bland annat vill partiet att

Läs mer

Ny plan ska förbättra Stockholms trafik

Stockholms läns landsting ska ta fram en trafikplan. Det har trafikplaneberedningen beslutat. (mer…)

Läs mer

Dags att besluta om budgeten för Stockholms läns landsting

Den 13 och 14 juni samlas landstingsfullmäktige för att besluta om hur mer än 90 miljarder kronor ska fördelas till vård, kollektivtrafik och and

Läs mer

Fyra av fem vårdcentraler har KD-vallöftet äldremottagning

Enligt en ny utvärdering från Stockholms läns landsting har fyra av fem husläkarmottagningar i länet äldremottagningar. Kristdemokraterna lovade

Läs mer

Jakob Forssmed håller partiledartal 16 juni

Den 16 juni håller vår tillförordnande partiledare Jakob Forssmed partiledartal under Järva politikervecka. Givetvis ska vi kristdemokrater finnas

Läs mer

Ella Bohlin kallar till samråd kring förlossningar inför sommaren

Barn- och äldrelandstingsrådet Ella Bohlin (KD) har kallat patientföreträdare, intresseorganisationer, fack och enskilda barnmorskor till ett stor

Läs mer

Så ska personer med CP-skada få bättre träning

Stockholms läns landsting förändrar en rad delar av intensivträningen för barn och vuxna med rörelsenedsättning. Bland annat ska barn få trän

Läs mer

Förlossningsvården får extra pengar för sommaren

För att avlasta förlossningsvården under sommarmånaderna ökar Stockholms läns landsting resurserna med 1 000 kronor extra för varje förlossnin

Läs mer

Centrum för tidigt födda barn startar i Stockholm

Alliansen startar ett kompetenscentrum för neonatalvård i Stockholm. Syftet är att öka kunskapen och motverka många av de problem som tidigt föd

Läs mer

Nytt centrum ska hjälpa barn med allergi

Stockholms läns landsting ska inrätta ett centrum på Sachsska barn- och ungdomssjukhuset där barn och unga med matallergier ska kunna få mer hjä

Läs mer

tai iwin