Nu genomför vi vallöften

Trafikdebatt, budgetfullmäktige 2010-12-14

När jag började engagera mig som förtroendevald inom kollektivtrafiken för 12 år sedan satt Allians partierna i majoritet. Det var en tid då det satsades stort på kollektivtrafiken i landstinget. Då de rödgröna tog makten 2002 stannade kollektivtrafikens utveckling och jag skulle vilja beskriva mandatperioden 2002-2006 som fyra förlorade år. Man lade mycket energi på interna frågor och lite kraft åt framåtsyftande åtgärder. Under dessa år byggdes t ex inte en meter nytt spår i Stockholm.

2006 tog åter Alliansen makten och har sedan dess sett till att stora och viktiga spårutbyggnader har tagit form. Utbyggnaden av dubbelspår på Nynäsbanan, Roslagsbanan och Tvärbananans förlängning till Solna är några exempel.

Kristdemokraterna har under denna mandatperiod uppfyllt sina vallöften och genomfört t ex studentrabatt i SL, man har återinfört rullstolstaxi och genomfört en dygnet-runt-trafik i tunnelbanan. Vidare har vi fått igenom ett beslut om att utrusta alla SL:s nya bussar med alkolås till utgången av år 2014.

Nu har Alliansen fått en historisk chans i Stockholm och belönats med förnyat förtroende för ännu en mandat period i Stockholms läns landstings styre. Efter förhandlingar under hösten har kristdemokraterna fått igenom flera viktiga satsningar som idag finns med i Alliansens förslag till budget. Vi har bland annat lyckats driva igenom en förlängning av Spårväg City österut mot Lidingö . Vidare vill vi nu se till att permanenta försöket med pendelbåten mellan Nybroplan, Nacka Strand och Lidingö, vi vill fortsätta arbetet med Tvärbanan Ost till Slussen och Saltsjöbanans upprustning, Tvärbanan Norr till Kista och Sollentuna samt modernisering av Lidingöbanan.

Michael Stjernström, KD


”Betonglejon inte tillräckligt för att skydda gatorna mot terror”

Kristdemokraterna i Stockholms stad kräver flera insatser för att förhindra fler terrorattacker på Stockholms gator. Bland annat vill partiet att

Läs mer

Ny plan ska förbättra Stockholms trafik

Stockholms läns landsting ska ta fram en trafikplan. Det har trafikplaneberedningen beslutat. (mer…)

Läs mer

Dags att besluta om budgeten för Stockholms läns landsting

Den 13 och 14 juni samlas landstingsfullmäktige för att besluta om hur mer än 90 miljarder kronor ska fördelas till vård, kollektivtrafik och and

Läs mer

Fyra av fem vårdcentraler har KD-vallöftet äldremottagning

Enligt en ny utvärdering från Stockholms läns landsting har fyra av fem husläkarmottagningar i länet äldremottagningar. Kristdemokraterna lovade

Läs mer

Jakob Forssmed håller partiledartal 16 juni

Den 16 juni håller vår tillförordnande partiledare Jakob Forssmed partiledartal under Järva politikervecka. Givetvis ska vi kristdemokrater finnas

Läs mer

Ella Bohlin kallar till samråd kring förlossningar inför sommaren

Barn- och äldrelandstingsrådet Ella Bohlin (KD) har kallat patientföreträdare, intresseorganisationer, fack och enskilda barnmorskor till ett stor

Läs mer

Så ska personer med CP-skada få bättre träning

Stockholms läns landsting förändrar en rad delar av intensivträningen för barn och vuxna med rörelsenedsättning. Bland annat ska barn få trän

Läs mer

Förlossningsvården får extra pengar för sommaren

För att avlasta förlossningsvården under sommarmånaderna ökar Stockholms läns landsting resurserna med 1 000 kronor extra för varje förlossnin

Läs mer

Centrum för tidigt födda barn startar i Stockholm

Alliansen startar ett kompetenscentrum för neonatalvård i Stockholm. Syftet är att öka kunskapen och motverka många av de problem som tidigt föd

Läs mer

Nytt centrum ska hjälpa barn med allergi

Stockholms läns landsting ska inrätta ett centrum på Sachsska barn- och ungdomssjukhuset där barn och unga med matallergier ska kunna få mer hjä

Läs mer

tai iwin