Skärgårdstrafiken blir dyr och olaglig

Stora kostnader väntas när skärgårdsupphandlingen har dragits tillbaka.

– Nu väntar viten till Konkurrensverket för olagliga panikupphandlingar och många miljoner i kostnader för att göra om hela upphandlingen av skärgårdstrafiken. Dessutom riskerar vi att stora summor av skattebetalarnas pengar går till skadestånd till de företag som skulle ha vunnit upphandlingen.

Det säger Michael Stjernström (KD), ledamot i trafiknämnden i Stockholms läns landsting, med anledning av att den uppmärksammade upphandlingen av skärgårdstrafiken har dragits tillbaka efter två år och ett stort antal miljoner i bland annat konsultkostnader som nu har varit förgäves. Nu kommer hela upphandlingen att göras om. Kristdemokraterna i Stockholms läns landsting beklagar det beslutet. 

Michael Stjernström (KD) Vi är nu det enda parti som skulle vilja se att upphandlingen blir av och vi är väldigt besvikna. Upphandlingen skulle ha inneburit en rekordsatsning på skärgårdstrafiken med ytterligare 25 miljoner kronor. Nu måste avtalen antingen förlängas eller direktupphandlas, vilket alltså kan strida mot lagstiftningen, säger Michael Stjernström. 

Det finns inga garantier för att de som i dag kör skärgårdsbåtarna vill fortsätta fram till att en ny upphandling kan vara klar någon gång tidigast under 2015.

– Den satsning som Alliansen tidigare har föreslagit riskerar nu att gå om intet, eftersom pengarna i stället får gå till att betala för de kostnader som har uppstått, säger Michael Stjernström.

Nu är Kristdemokraternas mål att få en modernisering och utveckling av kollektivtrafiken till sjöss på plats, i gott samarbete med såväl de som bor och verkar i skärgården som de andra partierna i Stockholms läns landsting.

– Vi vill verka konstruktivt för en snabb och smidig skärgårdstrafik. Frågan om att ge möjlighet för människor att resa till och från sina arbeten har högsta prioritet, säger Michael Stjernström.

 

För mer information:
Simon Olsson
Pressekreterare
070-737 4321


”Betonglejon inte tillräckligt för att skydda gatorna mot terror”

Kristdemokraterna i Stockholms stad kräver flera insatser för att förhindra fler terrorattacker på Stockholms gator. Bland annat vill partiet att

Läs mer

Ny plan ska förbättra Stockholms trafik

Stockholms läns landsting ska ta fram en trafikplan. Det har trafikplaneberedningen beslutat. (mer…)

Läs mer

Dags att besluta om budgeten för Stockholms läns landsting

Den 13 och 14 juni samlas landstingsfullmäktige för att besluta om hur mer än 90 miljarder kronor ska fördelas till vård, kollektivtrafik och and

Läs mer

Fyra av fem vårdcentraler har KD-vallöftet äldremottagning

Enligt en ny utvärdering från Stockholms läns landsting har fyra av fem husläkarmottagningar i länet äldremottagningar. Kristdemokraterna lovade

Läs mer

Jakob Forssmed håller partiledartal 16 juni

Den 16 juni håller vår tillförordnande partiledare Jakob Forssmed partiledartal under Järva politikervecka. Givetvis ska vi kristdemokrater finnas

Läs mer

Ella Bohlin kallar till samråd kring förlossningar inför sommaren

Barn- och äldrelandstingsrådet Ella Bohlin (KD) har kallat patientföreträdare, intresseorganisationer, fack och enskilda barnmorskor till ett stor

Läs mer

Så ska personer med CP-skada få bättre träning

Stockholms läns landsting förändrar en rad delar av intensivträningen för barn och vuxna med rörelsenedsättning. Bland annat ska barn få trän

Läs mer

Förlossningsvården får extra pengar för sommaren

För att avlasta förlossningsvården under sommarmånaderna ökar Stockholms läns landsting resurserna med 1 000 kronor extra för varje förlossnin

Läs mer

Centrum för tidigt födda barn startar i Stockholm

Alliansen startar ett kompetenscentrum för neonatalvård i Stockholm. Syftet är att öka kunskapen och motverka många av de problem som tidigt föd

Läs mer

Nytt centrum ska hjälpa barn med allergi

Stockholms läns landsting ska inrätta ett centrum på Sachsska barn- och ungdomssjukhuset där barn och unga med matallergier ska kunna få mer hjä

Läs mer

tai iwin