Nu har SLL en forskningsstrategi!

I gårdagens landstingsfullmäktige beslutades enhälligt om att anta en FoUU-strategi. Som initiativtagare till strategin för ett par år sedan, så känner jag både glädje och tacksamhet. Stora delar av debatten tyckte jag var mycket bra, bl.a. att den visade det breda politiska intresset för frågorna och angelägenheten av att landstinget har ett uttalat engagemang i sina relativt stora satsningar av forskningsmedel.Efter en språklig översyn, t.ex. att i stället för att skriva ”hälsoförebyggande” använda begrepp som ”hälsofrämjande”, så är det dags för publicering.När landstingsrådsberedningen i dag på förmiddagen mötte ledningen för Karolinska Institutet, så framgick än mera tydligt hur angeläget det är för landstinget att fördjupa och bredda samarbetet mellan landsting och akademi. Vår nya FoUU-strategi tar upp det liksom det synnerligen angelägna att på motsvarande sätt samverka med industrin och då främst den medicin tekniska industrin och läkemedelsindustrin. Innevarande år, 2011, kommer att vara och bli ett mycket spännande år.

Nu formas planer och budget för 2012

I mitten av juni i år ska landstinget besluta om nästa års budget. När landstingsalliansen för en vecka sedan publicerade sina planer för de närmaste åren på DN-debatt (Länk till artikeln: http://www.dn.se/debatt/vi-satsar-47-miljarder-pa-sjukvarden-i-stockholm) så angav vi i väsentliga delar vad nästa års budget kommer att handla om. Jag tycker att mitt nya ansvarsområde, dvs. vården av äldre, multisjuka, patientsäkerhet, rehabilitering och habilitering, får goda utvecklingsförutsättningar både kvantitativt och kvalitativt. Det är så en slipsten skall dras. Ta gärna vara på artikeln, den kommer vi att återkomma till, både mycket och gärna. Det ska bli spännande att se vad oppositionspartierna har att komma med. Deras reaktion efter publiceringen av vår artikel var sur som rävens möte med rönnbär. Socialdemokraterna hävdar i en kommentar att landstingsalliansen har planer på att ”avlöva” huddingedelen av Karolinska Universitetssjukhuset. Det är en fullständigt ogrundad spekulation, som skymmer bristen på egen politik, tycker jag. Miljöpartiet sa att ”alliansens ord ekar tomt i fulla sjukhuskorridorer…” Vänstern kallade innehållet för ”en skrytvals som bidde en tumme…” Nu ska dom få se på gnistor. Ingen landstingsmajoritet har satsat så stort och beslutsamt som den som nu regerar landstinget. Kommentarerna till vår DN-artikeln från många medarbetare och chefer i vården uppmuntrar och stärker.

Ett tänkvärt citat:
“Felsteg kan man göra – även när man står stilla“
Sven-Gustav Åstrand

Stig Nyman,
kristdemokratForsknings- och äldrelandstingsråd

Lösning på plats för Danderyds barnakut

Lättakuten vid Danderyds sjukhus kommer inte att stänga vid årsskiftet utan ge vård för barn tills den nya organisationen för akutsjukvården ä

Läs mer

Alliansen förstärker barnmorskemottagningarna i Stockholms län med 25 miljoner kronor

Stockholms läns landsting har beslutat att satsa på barnmorskemottagningarna och skjuter till 25 miljoner kronor extra. Pengarna kommer till mottagn

Läs mer

Det här gör vi för benskörhet

Osteoporos är en sjukdom som drabbar många kvinnor. Ella Bohlin (KD) har lyft upp den på agendan i arbetet i Stockholms läns landsting. I dagarna

Läs mer

Alliansen startar upphandling av färdtjänsten med krav på sociala villkor

Nu startar nästa upphandling av färdtjänsten i Stockholms län. Alliansen har två prioriteringar: Att ställa krav på arbetsrättsliga och social

Läs mer

Stockholm inför en egen kömiljard

När regeringen kom till makten avskaffades kömiljarden. I dag tog därför landstingsstyrelsen i Stockholms läns landsting beslut om att införa en

Läs mer

Ebba Busch Thor och Ella Bohlin toppar Stockholms läns KD-listor

Kristdemokraterna vill skicka Ebba Busch Thor, Jakob Forssmed och Lars Adaktusson till riksdagen för Stockholms län. Det framgår av nomineringskomm

Läs mer

Busch Thor, Bohlin och Slottner toppar Stockholms stads KD-listor

Nu presenterar nomineringskommittén sitt förslag till valsedlar för Kristdemokraterna i Stockholms stad. Ebba Busch Thor står överst för valet t

Läs mer

Stockholm bäst i landet när det gäller överlevnad i prostatacancer

Sett till antalet invånare dör färre män i prostatacancer i Stockholm jämfört med i andra landsting. Siffror från Socialstyrelsen visar att Sto

Läs mer

Låt kvinnor göra gynekologiskt cellprov hemma

Ett kostnadsfritt självtest med posten skulle få fler kvinnor att ta steget. Det skulle göra att fler överlever. Det skriver Kristdemokraternas la

Läs mer

Kunskapscenter för barn med diabetes öppnar i Stockholm

Stockholms läns landsting ska samla kompetens för att stärka vården för barn med diabetes. Alliansen tillför tre miljoner kronor till ett nytt c

Läs mer

tai iwin