Nu har SLL en forskningsstrategi!

I gårdagens landstingsfullmäktige beslutades enhälligt om att anta en FoUU-strategi. Som initiativtagare till strategin för ett par år sedan, så känner jag både glädje och tacksamhet. Stora delar av debatten tyckte jag var mycket bra, bl.a. att den visade det breda politiska intresset för frågorna och angelägenheten av att landstinget har ett uttalat engagemang i sina relativt stora satsningar av forskningsmedel.Efter en språklig översyn, t.ex. att i stället för att skriva ”hälsoförebyggande” använda begrepp som ”hälsofrämjande”, så är det dags för publicering.När landstingsrådsberedningen i dag på förmiddagen mötte ledningen för Karolinska Institutet, så framgick än mera tydligt hur angeläget det är för landstinget att fördjupa och bredda samarbetet mellan landsting och akademi. Vår nya FoUU-strategi tar upp det liksom det synnerligen angelägna att på motsvarande sätt samverka med industrin och då främst den medicin tekniska industrin och läkemedelsindustrin. Innevarande år, 2011, kommer att vara och bli ett mycket spännande år.

Nu formas planer och budget för 2012

I mitten av juni i år ska landstinget besluta om nästa års budget. När landstingsalliansen för en vecka sedan publicerade sina planer för de närmaste åren på DN-debatt (Länk till artikeln: http://www.dn.se/debatt/vi-satsar-47-miljarder-pa-sjukvarden-i-stockholm) så angav vi i väsentliga delar vad nästa års budget kommer att handla om. Jag tycker att mitt nya ansvarsområde, dvs. vården av äldre, multisjuka, patientsäkerhet, rehabilitering och habilitering, får goda utvecklingsförutsättningar både kvantitativt och kvalitativt. Det är så en slipsten skall dras. Ta gärna vara på artikeln, den kommer vi att återkomma till, både mycket och gärna. Det ska bli spännande att se vad oppositionspartierna har att komma med. Deras reaktion efter publiceringen av vår artikel var sur som rävens möte med rönnbär. Socialdemokraterna hävdar i en kommentar att landstingsalliansen har planer på att ”avlöva” huddingedelen av Karolinska Universitetssjukhuset. Det är en fullständigt ogrundad spekulation, som skymmer bristen på egen politik, tycker jag. Miljöpartiet sa att ”alliansens ord ekar tomt i fulla sjukhuskorridorer…” Vänstern kallade innehållet för ”en skrytvals som bidde en tumme…” Nu ska dom få se på gnistor. Ingen landstingsmajoritet har satsat så stort och beslutsamt som den som nu regerar landstinget. Kommentarerna till vår DN-artikeln från många medarbetare och chefer i vården uppmuntrar och stärker.

Ett tänkvärt citat:
“Felsteg kan man göra – även när man står stilla“
Sven-Gustav Åstrand

Stig Nyman,
kristdemokratForsknings- och äldrelandstingsråd

”Betonglejon inte tillräckligt för att skydda gatorna mot terror”

Kristdemokraterna i Stockholms stad kräver flera insatser för att förhindra fler terrorattacker på Stockholms gator. Bland annat vill partiet att

Läs mer

Ny plan ska förbättra Stockholms trafik

Stockholms läns landsting ska ta fram en trafikplan. Det har trafikplaneberedningen beslutat. (mer…)

Läs mer

Dags att besluta om budgeten för Stockholms läns landsting

Den 13 och 14 juni samlas landstingsfullmäktige för att besluta om hur mer än 90 miljarder kronor ska fördelas till vård, kollektivtrafik och and

Läs mer

Fyra av fem vårdcentraler har KD-vallöftet äldremottagning

Enligt en ny utvärdering från Stockholms läns landsting har fyra av fem husläkarmottagningar i länet äldremottagningar. Kristdemokraterna lovade

Läs mer

Jakob Forssmed håller partiledartal 16 juni

Den 16 juni håller vår tillförordnande partiledare Jakob Forssmed partiledartal under Järva politikervecka. Givetvis ska vi kristdemokrater finnas

Läs mer

Ella Bohlin kallar till samråd kring förlossningar inför sommaren

Barn- och äldrelandstingsrådet Ella Bohlin (KD) har kallat patientföreträdare, intresseorganisationer, fack och enskilda barnmorskor till ett stor

Läs mer

Så ska personer med CP-skada få bättre träning

Stockholms läns landsting förändrar en rad delar av intensivträningen för barn och vuxna med rörelsenedsättning. Bland annat ska barn få trän

Läs mer

Förlossningsvården får extra pengar för sommaren

För att avlasta förlossningsvården under sommarmånaderna ökar Stockholms läns landsting resurserna med 1 000 kronor extra för varje förlossnin

Läs mer

Centrum för tidigt födda barn startar i Stockholm

Alliansen startar ett kompetenscentrum för neonatalvård i Stockholm. Syftet är att öka kunskapen och motverka många av de problem som tidigt föd

Läs mer

Nytt centrum ska hjälpa barn med allergi

Stockholms läns landsting ska inrätta ett centrum på Sachsska barn- och ungdomssjukhuset där barn och unga med matallergier ska kunna få mer hjä

Läs mer

tai iwin