Nu har SLL en forskningsstrategi!

I gårdagens landstingsfullmäktige beslutades enhälligt om att anta en FoUU-strategi. Som initiativtagare till strategin för ett par år sedan, så känner jag både glädje och tacksamhet. Stora delar av debatten tyckte jag var mycket bra, bl.a. att den visade det breda politiska intresset för frågorna och angelägenheten av att landstinget har ett uttalat engagemang i sina relativt stora satsningar av forskningsmedel.Efter en språklig översyn, t.ex. att i stället för att skriva ”hälsoförebyggande” använda begrepp som ”hälsofrämjande”, så är det dags för publicering.När landstingsrådsberedningen i dag på förmiddagen mötte ledningen för Karolinska Institutet, så framgick än mera tydligt hur angeläget det är för landstinget att fördjupa och bredda samarbetet mellan landsting och akademi. Vår nya FoUU-strategi tar upp det liksom det synnerligen angelägna att på motsvarande sätt samverka med industrin och då främst den medicin tekniska industrin och läkemedelsindustrin. Innevarande år, 2011, kommer att vara och bli ett mycket spännande år.

Nu formas planer och budget för 2012

I mitten av juni i år ska landstinget besluta om nästa års budget. När landstingsalliansen för en vecka sedan publicerade sina planer för de närmaste åren på DN-debatt (Länk till artikeln: http://www.dn.se/debatt/vi-satsar-47-miljarder-pa-sjukvarden-i-stockholm) så angav vi i väsentliga delar vad nästa års budget kommer att handla om. Jag tycker att mitt nya ansvarsområde, dvs. vården av äldre, multisjuka, patientsäkerhet, rehabilitering och habilitering, får goda utvecklingsförutsättningar både kvantitativt och kvalitativt. Det är så en slipsten skall dras. Ta gärna vara på artikeln, den kommer vi att återkomma till, både mycket och gärna. Det ska bli spännande att se vad oppositionspartierna har att komma med. Deras reaktion efter publiceringen av vår artikel var sur som rävens möte med rönnbär. Socialdemokraterna hävdar i en kommentar att landstingsalliansen har planer på att ”avlöva” huddingedelen av Karolinska Universitetssjukhuset. Det är en fullständigt ogrundad spekulation, som skymmer bristen på egen politik, tycker jag. Miljöpartiet sa att ”alliansens ord ekar tomt i fulla sjukhuskorridorer…” Vänstern kallade innehållet för ”en skrytvals som bidde en tumme…” Nu ska dom få se på gnistor. Ingen landstingsmajoritet har satsat så stort och beslutsamt som den som nu regerar landstinget. Kommentarerna till vår DN-artikeln från många medarbetare och chefer i vården uppmuntrar och stärker.

Ett tänkvärt citat:
“Felsteg kan man göra – även när man står stilla“
Sven-Gustav Åstrand

Stig Nyman,
kristdemokratForsknings- och äldrelandstingsråd


Stockholm får Sveriges första kunskapscenter för diabetes

Alliansen i Stockholms läns landsting bygger ut vården för barn med diabetes. Stockholm blir först i landet med ett särskilt kunskapscenter inrik

Läs mer

Ella Bohlin (KD) oroad för äldre: ”Inför vaccin mot influensa”

Väntetiderna till vården är långa. Det beror bland annat på influensasäsongen. De som drabbas värst är äldre. Äldrelandstingsrådet Ella Boh

Läs mer

KD kräver stopp för att kommunen tar över Stockholms privata äldreboenden

De senaste åren har det rödgrönrosa styret i Stockholms stad fört över välfungerande äldreboenden till kommunal regi. Kristdemokraterna besluta

Läs mer

Låt apoteken få ta emot patienter

I dag får många vänta för länge innan de får vård. Det gör att många går till akuten i stället, trots att de egentligen inte behöver akut

Läs mer

Stockholm först i landet med specialistmottagningar för sömnapné

Två specialistmottagningar med uppdrag att ta hand om personer som slutar andas när de sover (obstruktiv sömnapné) öppnar i Stockholm. Stockholm

Läs mer

Nu inför vi hemtester för att upptäcka livmoderhalscancer

Enligt ny statistik från Cancerfonden ökar antalet fall av livmoderhalscancer i Sverige (Cancerfondsrapporten 2018). Antalet kvinnor som insjuknade

Läs mer

Vi söker en valombudsman

Kristdemokraterna Stockholms stad är ett partidistrikt inom Kristdemokraterna, distriktet omfattar Stockholms kommun. Distriktet består av nio lokal

Läs mer

”Ett stort svek att ta bort personliga assistenter för barn och äldre”

Regeringens utredare föreslår att barn under 12 år och äldre över 80 år inte ska ha rätt till personlig assistans. Barn- och äldrelandstingsr

Läs mer

Geriatriken kvar i Danderyd när Alliansen gör en ny plan

Den geriatriska vården blir kvar på Danderyds sjukhus. Den äldre delen av befolkningen i Stockholms län ökar allt snabbare, och därför beslutar

Läs mer

Fler fick vård i tid under 2017 – och sjukvården i Stockholm gjorde ett överskott

Fler stockholmare fick vård i tid hos sin husläkare eller specialistläkare under 2017. För husläkarbesök ökade uppfyllnaden av vårdgarantin me

Läs mer