Nu har vi beslutat om pendelbåtar som drivs av el!

Pressmeddelande
Stockholm den 18 juni 2013

– I dag beslutar vi om att utöka pendelbåtstrafiken med en eldriven pendelbåt. Genom att testa miljövänlig teknik tar vi ytterligare ett steg i utbyggnaden av framtidens nät av pendelbåtslinjer på Saltsjön.

Det säger Kristdemokraternas trafikpolitiker Karl Henriksson med anledning av att Stockholms läns landstings trafiknämnd i dag har fattat beslut om komplettera pendelbåtstrafiken med en eldriven pendelbåt för en försöksverksamhet från sommaren 2014 till 2015. Kristdemokraterna är det parti som tog initiativ till att använda Stockholms inre vattenvägar för kollektivtrafiken.

– Om försöket faller väl ut vill vi fortsätta trafiken med elpendelbåten. Pendelbåtstrafik är både attraktivt, miljövänligt och förkortar restiden för resenärer, säger Karl Henriksson.

 

För mer information:

Karl Henriksson (KD)
Trafiknämnden, Stockholms läns landsting
070-82 82 462

Simon Olsson
Pressekreterare
tel. 08-737 4321
mobil. 070-737 4321

Fakta:
Stockholms läns landsting är en drivande aktör i miljöfrågor och välkomnar miljövänlig teknik i kollektivtrafiken såväl på land som till sjöss. Genom att SL tillsammans med bland annat Energimyndigheten testar modern eldrift av pendelbåtstrafik som ger mindre miljöpåverkan vill Stockholms läns landsting studera hur framtidens pendelbåtstrafik kan utformas.

Under 2014 kommer pendelbåtslinjen Sjövägen som trafikerar Nybrokajen – Nacka strand – Lidingö – Frihamnen att utökas med mer trafik. Att genomföra försöket med den eldrivna pendelbåten på Sjövägen är därför i detta skede den sträcka som är mest lämpad för försöket.

De båtar som köps in kommer att ha plats för 175 passagerare och 20 cyklar. Båtarna laddas under tio minuter för att köra en timme.

 


”Betonglejon inte tillräckligt för att skydda gatorna mot terror”

Kristdemokraterna i Stockholms stad kräver flera insatser för att förhindra fler terrorattacker på Stockholms gator. Bland annat vill partiet att

Läs mer

Ny plan ska förbättra Stockholms trafik

Stockholms läns landsting ska ta fram en trafikplan. Det har trafikplaneberedningen beslutat. (mer…)

Läs mer

Dags att besluta om budgeten för Stockholms läns landsting

Den 13 och 14 juni samlas landstingsfullmäktige för att besluta om hur mer än 90 miljarder kronor ska fördelas till vård, kollektivtrafik och and

Läs mer

Fyra av fem vårdcentraler har KD-vallöftet äldremottagning

Enligt en ny utvärdering från Stockholms läns landsting har fyra av fem husläkarmottagningar i länet äldremottagningar. Kristdemokraterna lovade

Läs mer

Jakob Forssmed håller partiledartal 16 juni

Den 16 juni håller vår tillförordnande partiledare Jakob Forssmed partiledartal under Järva politikervecka. Givetvis ska vi kristdemokrater finnas

Läs mer

Ella Bohlin kallar till samråd kring förlossningar inför sommaren

Barn- och äldrelandstingsrådet Ella Bohlin (KD) har kallat patientföreträdare, intresseorganisationer, fack och enskilda barnmorskor till ett stor

Läs mer

Så ska personer med CP-skada få bättre träning

Stockholms läns landsting förändrar en rad delar av intensivträningen för barn och vuxna med rörelsenedsättning. Bland annat ska barn få trän

Läs mer

Förlossningsvården får extra pengar för sommaren

För att avlasta förlossningsvården under sommarmånaderna ökar Stockholms läns landsting resurserna med 1 000 kronor extra för varje förlossnin

Läs mer

Centrum för tidigt födda barn startar i Stockholm

Alliansen startar ett kompetenscentrum för neonatalvård i Stockholm. Syftet är att öka kunskapen och motverka många av de problem som tidigt föd

Läs mer

Nytt centrum ska hjälpa barn med allergi

Stockholms läns landsting ska inrätta ett centrum på Sachsska barn- och ungdomssjukhuset där barn och unga med matallergier ska kunna få mer hjä

Läs mer

tai iwin