Nu höjer vi barnmorskornas löner och satsar 118 miljoner

Alliansen i Stockholms läns landsting
Pressmeddelande
18 november 2013

Nu höjer vi barnmorskornas och specialistsjuksköterskornas löner
– utökad satsning till 118 miljoner på två år

Landstingets särskilda lönesatsning på specialistsjuksköterskor utökas för att kunna omfatta fler grupper. Ursprungligen avsattes 45 miljoner 2014 som skulle förstärkas med ytterligare 45 miljoner 2015. Nu adderas ytterligare ca 14 miljoner per år, dvs totalt ca 59 + 59 miljoner. Pengarna kommer att ligga kvar framöver.

Stig Nyman (KD)– Barn ska få en så bra start i livet som möjligt. Det här är en nödvändig satsning för att förlossningsvården ska fungera och barnmorskorna få lön i enlighet med den kompetens de har. Vi lyfter på samma sätt cancervården och satsar på biomedicinska analytiker, vilket kommer att innebära att vi på sikt höjer kunskapsnivån och tar steg för en högteknologisk vård i världsklass säger Stig Nyman (KD), landstingsråd och gruppledare.

– Vården behöver fler kompetenta specialistsjuksköterskor på många strategiska områden i vården. Och barnmorskor, specialistsjuksköterskor och biomedicinska analytiker måste få betalt efter kompetens. Jag är glad att Alliansen har kunnat enas om att utöka den lönesatsning vi beslutade i våras. Det ger oss möjlighet att höja lönerna för ännu fler sjuksköterskor, säger personallandstingsrådet Anna Starbrink (FP).

– Jag ger mig inte förrän också sjuksköterskor kan göra karriär, som märks på lönebeskedet. Detta är ingen engångssatsning utan pengar som kommer att finnas kvar framöver. För mig är det också en jämställdhetssatsning. Det känns bra att ta ett steg för att inte kvinnodominerade akademikeryrken ska släpa efter lönemässigt, understryker Anna Starbrink (FP).

– Genom att höja lönerna för barnmorskor och onkologisjuksköterskor förbättrar vi möjligheten att bemanna nödvändiga vårdplatser. Det kommer leda bättre vård för stockholmarna, säger Torbjörn Rosdahl (M), finanslandstingsråd.

– Ett av de största hoten för vården idag är den växande bristen på specialistsjuksköterskor och barnmorskor. För att möta det hotet behöver vi locka fler att utbilda sig till sjuksköterskeyrkena och ytterligare förbättra karriärvägarna så att sjuksköterskor och barnmorskor stannar kvar i yrket, säger Gustav Hemming (C), landstingsråd och gruppledare.

 

Fakta: Lönesatsning på specialistsjuksköterskor
De specialiteter på sjukhusen som kommer att omfattas är barnmorskor, onkolog-, IVA-, operations-, barn- och anestesisjuksköterskor samt biomedicinska analytiker. Lönesatsningen ska ge minst 1.500 kronor/månad för de medarbetare som i särskilt hög grad bidrar till att uppfylla målen och utveckla verksamheten på sin arbetsplats. Det extra löneutrymmet ska komma utöver ordinarie lönerevision och fördelningen ska ske individuellt i förhandling på arbetsplatserna.

 

Kontakt för mer information:
Simon Olsson
pressekreterare (KD)
070-737 43 21

Rasmus Jonlund
pressekreterare (FP)
070-737 41 83

Gustaf Stenlund
presschef (M)
070-737 45 05

Gustaf Arnander
pressekreterare (C)
070-737 41 42

 


Ny mottagning för assisterad befruktning öppnar i Solna strand

Solna och Sundbyberg får en ny mottagning som hjälper människor som har svårt att få barn. Förra veckan beslutade Alliansen att godkänna den ny

Läs mer

Stockholm först med fokusrapport för den dolda kvinnosjukdomen lipödem

Alliansen i Stockholms läns landsting uppmärksammar situationen för kvinnor som drabbas av den kroniska och ofta smärtsamma sjukdomen lipödem. De

Läs mer

KD stad och län satsar på nya och gamla talanger

Kristdemokraterna i stad och län arrangerar under hösten en utbildningssatsning för partidistriktens stjärnskott. Alla partiavdelningar har fått

Läs mer

Alliansen förstärker vården för könsstympade kvinnor

AMEL-mottagningen på Södersjukhuset är Sveriges enda mottagning för könsstympade kvinnor. Från och med nästa år höjer den styrande Alliansen

Läs mer

Centrum för diabetes och patienter med MS och Parkinson har öppnat

Stockholms läns landsting samlar vården och forskningen för patienter med diabetes och patienter med MS, Parkinson och andra neurologiska sjukdomar

Läs mer

Nya mottagningar för den som slutar andas i sömnen

Omkring 300 000 svenskar får upprepade uppehåll i andningen under sömnen. Under torsdagen beslutade Alliansen i Stockholms läns landsting att de s

Läs mer

Beslut i dag om mer pengar till förlossningsvården

Under torsdagen fattade Alliansen i Stockholms läns landsting beslut om att höja den ekonomiska ersättningen till förlossningsvården. Från och m

Läs mer

”Sälj SAS och SJ så att trafiken blir bättre”

Kristdemokraterna Karl Henriksson och David Winerdal föreslår i dag att staten ska sälja bolag som SAS, Apoteket, SBAB, Swedavia och SJ. Anledninge

Läs mer

Nu ska kön till operation för barn minska

Kapaciteten för barnoperationer på Karolinska universitetssjukhuset kommer att öka. Kön inom dagkirurgin, med ungefär 700 barn, kommer därmed at

Läs mer

Ella Bohlin om Ipsos-undersökning om bland annat förlossningsvården

Enligt en Ipsos-undersökning som Dagens Nyheter har beställt ökar missnöjet med förlossningsvården i Stockholms stad. Ella Bohlin (KD) är polit

Läs mer

tai iwin