Nu höjer vi barnmorskornas löner och satsar 118 miljoner

Alliansen i Stockholms läns landsting
Pressmeddelande
18 november 2013

Nu höjer vi barnmorskornas och specialistsjuksköterskornas löner
– utökad satsning till 118 miljoner på två år

Landstingets särskilda lönesatsning på specialistsjuksköterskor utökas för att kunna omfatta fler grupper. Ursprungligen avsattes 45 miljoner 2014 som skulle förstärkas med ytterligare 45 miljoner 2015. Nu adderas ytterligare ca 14 miljoner per år, dvs totalt ca 59 + 59 miljoner. Pengarna kommer att ligga kvar framöver.

Stig Nyman (KD)– Barn ska få en så bra start i livet som möjligt. Det här är en nödvändig satsning för att förlossningsvården ska fungera och barnmorskorna få lön i enlighet med den kompetens de har. Vi lyfter på samma sätt cancervården och satsar på biomedicinska analytiker, vilket kommer att innebära att vi på sikt höjer kunskapsnivån och tar steg för en högteknologisk vård i världsklass säger Stig Nyman (KD), landstingsråd och gruppledare.

– Vården behöver fler kompetenta specialistsjuksköterskor på många strategiska områden i vården. Och barnmorskor, specialistsjuksköterskor och biomedicinska analytiker måste få betalt efter kompetens. Jag är glad att Alliansen har kunnat enas om att utöka den lönesatsning vi beslutade i våras. Det ger oss möjlighet att höja lönerna för ännu fler sjuksköterskor, säger personallandstingsrådet Anna Starbrink (FP).

– Jag ger mig inte förrän också sjuksköterskor kan göra karriär, som märks på lönebeskedet. Detta är ingen engångssatsning utan pengar som kommer att finnas kvar framöver. För mig är det också en jämställdhetssatsning. Det känns bra att ta ett steg för att inte kvinnodominerade akademikeryrken ska släpa efter lönemässigt, understryker Anna Starbrink (FP).

– Genom att höja lönerna för barnmorskor och onkologisjuksköterskor förbättrar vi möjligheten att bemanna nödvändiga vårdplatser. Det kommer leda bättre vård för stockholmarna, säger Torbjörn Rosdahl (M), finanslandstingsråd.

– Ett av de största hoten för vården idag är den växande bristen på specialistsjuksköterskor och barnmorskor. För att möta det hotet behöver vi locka fler att utbilda sig till sjuksköterskeyrkena och ytterligare förbättra karriärvägarna så att sjuksköterskor och barnmorskor stannar kvar i yrket, säger Gustav Hemming (C), landstingsråd och gruppledare.

 

Fakta: Lönesatsning på specialistsjuksköterskor
De specialiteter på sjukhusen som kommer att omfattas är barnmorskor, onkolog-, IVA-, operations-, barn- och anestesisjuksköterskor samt biomedicinska analytiker. Lönesatsningen ska ge minst 1.500 kronor/månad för de medarbetare som i särskilt hög grad bidrar till att uppfylla målen och utveckla verksamheten på sin arbetsplats. Det extra löneutrymmet ska komma utöver ordinarie lönerevision och fördelningen ska ske individuellt i förhandling på arbetsplatserna.

 

Kontakt för mer information:
Simon Olsson
pressekreterare (KD)
070-737 43 21

Rasmus Jonlund
pressekreterare (FP)
070-737 41 83

Gustaf Stenlund
presschef (M)
070-737 45 05

Gustaf Arnander
pressekreterare (C)
070-737 41 42

 


Centrum för tidigt födda barn startar i Stockholm

Alliansen startar ett kompetenscentrum för neonatalvård i Stockholm. Syftet är att öka kunskapen och motverka många av de problem som tidigt föd

Läs mer

Nytt centrum ska hjälpa barn med allergi

Stockholms läns landsting ska inrätta ett centrum på Sachsska barn- och ungdomssjukhuset där barn och unga med matallergier ska kunna få mer hjä

Läs mer

Budgeten för 2018: Så mycket pengar får vården och kollektivtrafiken

En attraktiv, hållbar och växande Stockholmsregion med frihet för invånarna. Det är målet när Alliansen i Stockholms läns landsting presentera

Läs mer

Så hjälper vi barn med ADHD bättre

Genom att olika delar av samhället hjälps åt kan barn som har ADHD få bättre och bättre förutsättningar. Det skriver barn- och äldrelandsting

Läs mer

”Det måste gå att freda sin mark”

Kojor, tält och husvagnar. Tillfälliga bosättningar på privat mark gör att ägaren inte kan använda marken. Ofta måste markägaren städa, sane

Läs mer

Välkomna på medlemskväll med Ebba Busch Thor

Den 10 maj har vi äran att gästas av vår partiledare Ebba Busch Thor som kommer hålla ett inspirerande anförande och mingla tillsammans med oss.

Läs mer

Här byggs förlossningsvården ut mest i Stockholm

Nästa år flyttar förlossningskliniken på Huddinge sjukhus till en nybyggd avdelning. De kommande åren sker den största ökningen av kapaciteten

Läs mer

Kunskapen om lipödem ska öka i Stockholm

Landstingsrådet Ella Bohlin (KD) har engagerat sig för de kvinnor som drabbas av lipödem. Som ansvarig för kroniska sjukdomar och kvinnosjukvårde

Läs mer

Trygghet och en miljon fler resor per dag är målet för 2030

Tryggheten är i fokus i det nya trafikförsörjningsprogrammet för Stockholms län. Där finns ambitiösa mål: SL ska ha 1 miljon fler resor om dag

Läs mer

Sverigeförhandlingen bra för familjer i Stockholms län

I dag undertecknades avtalen för Sverigeförhandlingen av Stockholms läns landsting, Stockholms stad, Huddinge, Solna, Täby, Österåker, Vallentun

Läs mer

tai iwin