Nu inför vi hemtester för att upptäcka livmoderhalscancer

Enligt ny statistik från Cancerfonden ökar antalet fall av livmoderhalscancer i Sverige (Cancerfondsrapporten 2018). Antalet kvinnor som insjuknade i livmoderhalscancer ökade med 20 procent mellan 2014 och 2015. I ett steg att få fler att lämna cellprov kommer Alliansen i Stockholms län införa möjligheten till självprovtagning.

Ella Bohlin (KD)Pressmeddelande
21 februari 2018

– Vi vet inte exakt vad den här ökningen beror på, men siffrorna visar hur oerhört viktigt det är att kvinnor deltar i screening. Många känner ett obehag inför undersökningen och avstår därför från att gå till en barnmorska eller gynekolog för att ta ett cellprov. Andra orsaker kan vara att kvinnor upplever tidsbrist och inte går på grund av det. Jag är glad att Kristdemokraterna varit drivande i frågan och att Stockholm kommer kunna erbjuda kvinnor möjlighet att ta testet hemma istället, säger Ella Bohlin (KD), barn- och äldrelandstingsråd.

För närvarande pågår arbetet med att förbereda införandet av självtester. Inledningsvis kommer möjligheten erbjudas kvinnor som uteblivit från cellprovtagning i mer än fyra år. På sikt kan detta komma att utökas.

– Det här är ett sätt att modernisera kvinnosjukvården och att ge kvinnor fler alternativ. Cellprovtagning har funnits i Sverige i över 50 år och själva provtagningen ser i stort sett likadan ut i dag. Jag skulle önska att alla kvinnor som vill i Sverige fick möjlighet till självtester. Cellprov räddar liv. Här måste regeringen ta sitt ansvar, säger Ella Bohlin (KD).

Systemet innebär att ett kostnadsfritt självtest skickas ut med posten. Provet skickas sedan till ett laboratorium för analys.~Studier visar att tillförlitligheten är den samma som för prov tagna av vårdpersonal. Om provet visar på avvikelser följs detta upp och kompletterande provtagning görs.

 

Fakta

Enligt Cancerfonden har ökningen av livmoderhalscancer framför allt skett i Östergötland, Jönköping, Blekinge, Halland, Värmland, Örebro och i Dalarna.
Alla kvinnor mellan 23 och 64 år i Stockholms län erbjuds cellprovtagning för tidig upptäckt av livmoderhalscancer.
Provet ska enligt rekommendationer från Socialstyrelsen tas vart tredje år för kvinnor mellan 23 och 50, och vart femte år för kvinnor mellan 51 och 64.
Det allra flesta fall av livmoderhalscancer orsakas av viruset HPV (humant papillomvirus). Viruset kan i sin tur orsaka cellförändringar.


Stockholm får Sveriges första kunskapscenter för diabetes

Alliansen i Stockholms läns landsting bygger ut vården för barn med diabetes. Stockholm blir först i landet med ett särskilt kunskapscenter inrik

Läs mer

Ella Bohlin (KD) oroad för äldre: ”Inför vaccin mot influensa”

Väntetiderna till vården är långa. Det beror bland annat på influensasäsongen. De som drabbas värst är äldre. Äldrelandstingsrådet Ella Boh

Läs mer

KD kräver stopp för att kommunen tar över Stockholms privata äldreboenden

De senaste åren har det rödgrönrosa styret i Stockholms stad fört över välfungerande äldreboenden till kommunal regi. Kristdemokraterna besluta

Läs mer

Låt apoteken få ta emot patienter

I dag får många vänta för länge innan de får vård. Det gör att många går till akuten i stället, trots att de egentligen inte behöver akut

Läs mer

Stockholm först i landet med specialistmottagningar för sömnapné

Två specialistmottagningar med uppdrag att ta hand om personer som slutar andas när de sover (obstruktiv sömnapné) öppnar i Stockholm. Stockholm

Läs mer

Vi söker en valombudsman

Kristdemokraterna Stockholms stad är ett partidistrikt inom Kristdemokraterna, distriktet omfattar Stockholms kommun. Distriktet består av nio lokal

Läs mer

”Ett stort svek att ta bort personliga assistenter för barn och äldre”

Regeringens utredare föreslår att barn under 12 år och äldre över 80 år inte ska ha rätt till personlig assistans. Barn- och äldrelandstingsr

Läs mer

Geriatriken kvar i Danderyd när Alliansen gör en ny plan

Den geriatriska vården blir kvar på Danderyds sjukhus. Den äldre delen av befolkningen i Stockholms län ökar allt snabbare, och därför beslutar

Läs mer

Fler fick vård i tid under 2017 – och sjukvården i Stockholm gjorde ett överskott

Fler stockholmare fick vård i tid hos sin husläkare eller specialistläkare under 2017. För husläkarbesök ökade uppfyllnaden av vårdgarantin me

Läs mer

Nu ska alla som får hörapparat skriva på kontrakt

Den som har nedsatt hörsel ska få lättare att jämföra pris och kvalitet när de väljer hörapparater. Från och med maj måste vårdgivarna tydl

Läs mer