Nu invigs Akademiskt Centrum för Äldretandvård

Tandborste. Foto: Michiel 1972/Wikimedia Commons CC BY-SA

Pressinbjudan
8 oktober 2013

Onsdag den 9 oktober inviger Stig Nyman (KD) och Catrin Mattsson (C) Akademiskt Centrum för Äldretandvård (ACT) i Stockholm. Det är en unik satsning för att främja forskning och kunskapsutveckling kring de äldres mun- och tandhälsa.

Forskningen och kunskapen om äldres tandhälsa och hur den påverkar kroppen är bristfällig. Karolinska Institutet och Stockholms läns landsting har därför beslutat om ett gemensamt regionalt Akademiskt Centrum för Äldretandvård (ACT) med den uttalade målsättningen att utvecklas till ett nationellt centrum.

– Vi började arbeta med att förstärka forskningen kring äldre och tandvård eftersom vi såg ett tydligt behov. Stockholms befolkning blir allt äldre och vi behöver mer kunskap för att kunna ge allt bättre tandhälsa och vård. Tanken är att centret ska bli ett naturligt nav för forskning och utveckling i regionen, och på sikt kunna utvecklas till ett nationellt centrum, säger Stig Nyman (KD), äldre- och forskningslandstingsråd

– I takt med att tandvården utvecklas kommer fler och fler äldre att behålla sina tänder i framtiden. Det är glädjande, men tyvärr vet vi alldeles för lite om äldres munhälsa. Därför är det oerhört viktigt med forskning och kunskap på området, säger Catrin Mattsson (C), ordförande i Tandvårdsberedningen.

ACT är ett samarbete mellan Karolinska Institutet, Stockholms sjukhem, Folktandvården och Stockholms läns landsting.

Vad – Invigning av Akademiskt Centrum för Äldretandvård
Var – Stockholms sjukhem, Magnus Huss Aula. Mariebergsgatan 22
När – Onsdagen den 9 oktober kl. 13.00–15.00

Medier är välkomna att närvara. Anmälan görs till Simon Olsson, pressekreterare hos Stig Nyman (KD), på 070-737 43 21 eller simon.olsson@politik.sll.se.


”Betonglejon inte tillräckligt för att skydda gatorna mot terror”

Kristdemokraterna i Stockholms stad kräver flera insatser för att förhindra fler terrorattacker på Stockholms gator. Bland annat vill partiet att

Läs mer

Ny plan ska förbättra Stockholms trafik

Stockholms läns landsting ska ta fram en trafikplan. Det har trafikplaneberedningen beslutat. (mer…)

Läs mer

Dags att besluta om budgeten för Stockholms läns landsting

Den 13 och 14 juni samlas landstingsfullmäktige för att besluta om hur mer än 90 miljarder kronor ska fördelas till vård, kollektivtrafik och and

Läs mer

Fyra av fem vårdcentraler har KD-vallöftet äldremottagning

Enligt en ny utvärdering från Stockholms läns landsting har fyra av fem husläkarmottagningar i länet äldremottagningar. Kristdemokraterna lovade

Läs mer

Jakob Forssmed håller partiledartal 16 juni

Den 16 juni håller vår tillförordnande partiledare Jakob Forssmed partiledartal under Järva politikervecka. Givetvis ska vi kristdemokrater finnas

Läs mer

Ella Bohlin kallar till samråd kring förlossningar inför sommaren

Barn- och äldrelandstingsrådet Ella Bohlin (KD) har kallat patientföreträdare, intresseorganisationer, fack och enskilda barnmorskor till ett stor

Läs mer

Så ska personer med CP-skada få bättre träning

Stockholms läns landsting förändrar en rad delar av intensivträningen för barn och vuxna med rörelsenedsättning. Bland annat ska barn få trän

Läs mer

Förlossningsvården får extra pengar för sommaren

För att avlasta förlossningsvården under sommarmånaderna ökar Stockholms läns landsting resurserna med 1 000 kronor extra för varje förlossnin

Läs mer

Centrum för tidigt födda barn startar i Stockholm

Alliansen startar ett kompetenscentrum för neonatalvård i Stockholm. Syftet är att öka kunskapen och motverka många av de problem som tidigt föd

Läs mer

Nytt centrum ska hjälpa barn med allergi

Stockholms läns landsting ska inrätta ett centrum på Sachsska barn- och ungdomssjukhuset där barn och unga med matallergier ska kunna få mer hjä

Läs mer

tai iwin