Nu kan det bli enklare att åka kollektivt på landsbygden

Ring efter kollektivtrafiken när du själv vill åka – eller anropsstyrd trafik som det heter, har utretts av landstingets trafikförvaltning (SL). Utredningen är nu färdig och visar på att det kan finnas fördelar med att ytterligare bredda förekomsten av anropsstyrd trafik i delar av länet, särskilt där få bor, reser och underlaget för ordinarie kollektivtrafik med tidtabell är liten.

Pressmeddelande
Alliansen i Stockholms läns landsting
Den 21 mars 2017

Karl Henriksson (KD)– Vi ska ta till vara digitaliseringens möjligheter för att ge landsbygden en smart och smidig kollektivtrafik. I stället för tomma bussar och dyra färdtjänstresor ser vi möjligheter till anropsstyrd trafik som bättre möter resenärernas behov, säger Karl Henriksson (KD), ordförande för beredningen för trafikplanering.

– Vi vill se en attraktiv och effektiv kollektivtrafik som bättre återspeglar var, hur och när människor reser. Därför behöver vi hitta olika lösningar som innebär att vi kan kombinera den traditionella och tidtabellsbundna kollektivtrafiken med mindre och mer flexibla lösningar. Här kan så kallad anropsstyrd trafik bli en viktig pusselbit inte minst för länets landsbygdstrafik, säger Kristoffer Tamsons (M), trafiklandstingsråd.

– Anropsstyrd busstrafik är kollektivtrafik på resenärernas villkor. Anropsstyrning kommer öka flexibiliteten och friheten för människor samtidigt som det gör kollektivtrafiken mer attraktiv och beroendet av bilen mindre. Bra för människor och miljö, säger Sara Svanström (L), trafiknämndens förste vice ordförande.

– Anropsstyrd trafik kan vara ett Uber för Stockholms landsbygd. Genom att utnyttja olika fordon effektivare kan vi samtidigt klara av att ge landsbygden bättre kollektivtrafik, säger Gustav Hemming (C), miljö- och regionplaneringslandstingsråd.

 

Fakta

Landstinget trafikförvaltning (SL) har tittat på hur kollektivtrafiken i glesbygd och landsbygd kan effektiviseras och förbättras. Anropsstyrd trafik kan antingen vara linjebunden eller områdesbunden och flexibel utan fast linjesträckning. I Sverige förekommer anropsstyrd trafik i större omfattning i Västra Götaland, Kalmar län, Skåne och Östergötland och på ett år görs omkring 500 000 resor. Ambitionen är att efter utvärdering av genomförda pilotförsök föreslå nya kostnadseffektiva koncept och riktlinjer för kollektivtrafik på landsbygden.

Exempel på typer av anropsstyrd trafik:

  • Köra mindre fordon enligt tidtabell
  • Köra normal busstrafik endast vid förbeställning på hela eller delar av linjer
  • Köra mindre fordon enligt en planerad rutt men bara vid beställning
  • Köra mindre fordon med upphämtning i ett fritt område till bestämda målpunkter
  • Köra mindre fordon med fria start- och målpunkter

Ny mottagning för assisterad befruktning öppnar i Solna strand

Solna och Sundbyberg får en ny mottagning som hjälper människor som har svårt att få barn. Förra veckan beslutade Alliansen att godkänna den ny

Läs mer

Stockholm först med fokusrapport för den dolda kvinnosjukdomen lipödem

Alliansen i Stockholms läns landsting uppmärksammar situationen för kvinnor som drabbas av den kroniska och ofta smärtsamma sjukdomen lipödem. De

Läs mer

KD stad och län satsar på nya och gamla talanger

Kristdemokraterna i stad och län arrangerar under hösten en utbildningssatsning för partidistriktens stjärnskott. Alla partiavdelningar har fått

Läs mer

Alliansen förstärker vården för könsstympade kvinnor

AMEL-mottagningen på Södersjukhuset är Sveriges enda mottagning för könsstympade kvinnor. Från och med nästa år höjer den styrande Alliansen

Läs mer

Centrum för diabetes och patienter med MS och Parkinson har öppnat

Stockholms läns landsting samlar vården och forskningen för patienter med diabetes och patienter med MS, Parkinson och andra neurologiska sjukdomar

Läs mer

Nya mottagningar för den som slutar andas i sömnen

Omkring 300 000 svenskar får upprepade uppehåll i andningen under sömnen. Under torsdagen beslutade Alliansen i Stockholms läns landsting att de s

Läs mer

Beslut i dag om mer pengar till förlossningsvården

Under torsdagen fattade Alliansen i Stockholms läns landsting beslut om att höja den ekonomiska ersättningen till förlossningsvården. Från och m

Läs mer

”Sälj SAS och SJ så att trafiken blir bättre”

Kristdemokraterna Karl Henriksson och David Winerdal föreslår i dag att staten ska sälja bolag som SAS, Apoteket, SBAB, Swedavia och SJ. Anledninge

Läs mer

Nu ska kön till operation för barn minska

Kapaciteten för barnoperationer på Karolinska universitetssjukhuset kommer att öka. Kön inom dagkirurgin, med ungefär 700 barn, kommer därmed at

Läs mer

Ella Bohlin om Ipsos-undersökning om bland annat förlossningsvården

Enligt en Ipsos-undersökning som Dagens Nyheter har beställt ökar missnöjet med förlossningsvården i Stockholms stad. Ella Bohlin (KD) är polit

Läs mer

tai iwin