Nu kan det bli enklare att åka kollektivt på landsbygden

Ring efter kollektivtrafiken när du själv vill åka – eller anropsstyrd trafik som det heter, har utretts av landstingets trafikförvaltning (SL). Utredningen är nu färdig och visar på att det kan finnas fördelar med att ytterligare bredda förekomsten av anropsstyrd trafik i delar av länet, särskilt där få bor, reser och underlaget för ordinarie kollektivtrafik med tidtabell är liten.

Pressmeddelande
Alliansen i Stockholms läns landsting
Den 21 mars 2017

Karl Henriksson (KD)– Vi ska ta till vara digitaliseringens möjligheter för att ge landsbygden en smart och smidig kollektivtrafik. I stället för tomma bussar och dyra färdtjänstresor ser vi möjligheter till anropsstyrd trafik som bättre möter resenärernas behov, säger Karl Henriksson (KD), ordförande för beredningen för trafikplanering.

– Vi vill se en attraktiv och effektiv kollektivtrafik som bättre återspeglar var, hur och när människor reser. Därför behöver vi hitta olika lösningar som innebär att vi kan kombinera den traditionella och tidtabellsbundna kollektivtrafiken med mindre och mer flexibla lösningar. Här kan så kallad anropsstyrd trafik bli en viktig pusselbit inte minst för länets landsbygdstrafik, säger Kristoffer Tamsons (M), trafiklandstingsråd.

– Anropsstyrd busstrafik är kollektivtrafik på resenärernas villkor. Anropsstyrning kommer öka flexibiliteten och friheten för människor samtidigt som det gör kollektivtrafiken mer attraktiv och beroendet av bilen mindre. Bra för människor och miljö, säger Sara Svanström (L), trafiknämndens förste vice ordförande.

– Anropsstyrd trafik kan vara ett Uber för Stockholms landsbygd. Genom att utnyttja olika fordon effektivare kan vi samtidigt klara av att ge landsbygden bättre kollektivtrafik, säger Gustav Hemming (C), miljö- och regionplaneringslandstingsråd.

 

Fakta

Landstinget trafikförvaltning (SL) har tittat på hur kollektivtrafiken i glesbygd och landsbygd kan effektiviseras och förbättras. Anropsstyrd trafik kan antingen vara linjebunden eller områdesbunden och flexibel utan fast linjesträckning. I Sverige förekommer anropsstyrd trafik i större omfattning i Västra Götaland, Kalmar län, Skåne och Östergötland och på ett år görs omkring 500 000 resor. Ambitionen är att efter utvärdering av genomförda pilotförsök föreslå nya kostnadseffektiva koncept och riktlinjer för kollektivtrafik på landsbygden.

Exempel på typer av anropsstyrd trafik:

  • Köra mindre fordon enligt tidtabell
  • Köra normal busstrafik endast vid förbeställning på hela eller delar av linjer
  • Köra mindre fordon enligt en planerad rutt men bara vid beställning
  • Köra mindre fordon med upphämtning i ett fritt område till bestämda målpunkter
  • Köra mindre fordon med fria start- och målpunkter


Stockholm får Sveriges första kunskapscenter för diabetes

Alliansen i Stockholms läns landsting bygger ut vården för barn med diabetes. Stockholm blir först i landet med ett särskilt kunskapscenter inrik

Läs mer

Ella Bohlin (KD) oroad för äldre: ”Inför vaccin mot influensa”

Väntetiderna till vården är långa. Det beror bland annat på influensasäsongen. De som drabbas värst är äldre. Äldrelandstingsrådet Ella Boh

Läs mer

KD kräver stopp för att kommunen tar över Stockholms privata äldreboenden

De senaste åren har det rödgrönrosa styret i Stockholms stad fört över välfungerande äldreboenden till kommunal regi. Kristdemokraterna besluta

Läs mer

Låt apoteken få ta emot patienter

I dag får många vänta för länge innan de får vård. Det gör att många går till akuten i stället, trots att de egentligen inte behöver akut

Läs mer

Stockholm först i landet med specialistmottagningar för sömnapné

Två specialistmottagningar med uppdrag att ta hand om personer som slutar andas när de sover (obstruktiv sömnapné) öppnar i Stockholm. Stockholm

Läs mer

Nu inför vi hemtester för att upptäcka livmoderhalscancer

Enligt ny statistik från Cancerfonden ökar antalet fall av livmoderhalscancer i Sverige (Cancerfondsrapporten 2018). Antalet kvinnor som insjuknade

Läs mer

Vi söker en valombudsman

Kristdemokraterna Stockholms stad är ett partidistrikt inom Kristdemokraterna, distriktet omfattar Stockholms kommun. Distriktet består av nio lokal

Läs mer

”Ett stort svek att ta bort personliga assistenter för barn och äldre”

Regeringens utredare föreslår att barn under 12 år och äldre över 80 år inte ska ha rätt till personlig assistans. Barn- och äldrelandstingsr

Läs mer

Geriatriken kvar i Danderyd när Alliansen gör en ny plan

Den geriatriska vården blir kvar på Danderyds sjukhus. Den äldre delen av befolkningen i Stockholms län ökar allt snabbare, och därför beslutar

Läs mer

Fler fick vård i tid under 2017 – och sjukvården i Stockholm gjorde ett överskott

Fler stockholmare fick vård i tid hos sin husläkare eller specialistläkare under 2017. För husläkarbesök ökade uppfyllnaden av vårdgarantin me

Läs mer