Nu kan det bli enklare att åka kollektivt på landsbygden

Ring efter kollektivtrafiken när du själv vill åka – eller anropsstyrd trafik som det heter, har utretts av landstingets trafikförvaltning (SL). Utredningen är nu färdig och visar på att det kan finnas fördelar med att ytterligare bredda förekomsten av anropsstyrd trafik i delar av länet, särskilt där få bor, reser och underlaget för ordinarie kollektivtrafik med tidtabell är liten.

Pressmeddelande
Alliansen i Stockholms läns landsting
Den 21 mars 2017

Karl Henriksson (KD)– Vi ska ta till vara digitaliseringens möjligheter för att ge landsbygden en smart och smidig kollektivtrafik. I stället för tomma bussar och dyra färdtjänstresor ser vi möjligheter till anropsstyrd trafik som bättre möter resenärernas behov, säger Karl Henriksson (KD), ordförande för beredningen för trafikplanering.

– Vi vill se en attraktiv och effektiv kollektivtrafik som bättre återspeglar var, hur och när människor reser. Därför behöver vi hitta olika lösningar som innebär att vi kan kombinera den traditionella och tidtabellsbundna kollektivtrafiken med mindre och mer flexibla lösningar. Här kan så kallad anropsstyrd trafik bli en viktig pusselbit inte minst för länets landsbygdstrafik, säger Kristoffer Tamsons (M), trafiklandstingsråd.

– Anropsstyrd busstrafik är kollektivtrafik på resenärernas villkor. Anropsstyrning kommer öka flexibiliteten och friheten för människor samtidigt som det gör kollektivtrafiken mer attraktiv och beroendet av bilen mindre. Bra för människor och miljö, säger Sara Svanström (L), trafiknämndens förste vice ordförande.

– Anropsstyrd trafik kan vara ett Uber för Stockholms landsbygd. Genom att utnyttja olika fordon effektivare kan vi samtidigt klara av att ge landsbygden bättre kollektivtrafik, säger Gustav Hemming (C), miljö- och regionplaneringslandstingsråd.

 

Fakta

Landstinget trafikförvaltning (SL) har tittat på hur kollektivtrafiken i glesbygd och landsbygd kan effektiviseras och förbättras. Anropsstyrd trafik kan antingen vara linjebunden eller områdesbunden och flexibel utan fast linjesträckning. I Sverige förekommer anropsstyrd trafik i större omfattning i Västra Götaland, Kalmar län, Skåne och Östergötland och på ett år görs omkring 500 000 resor. Ambitionen är att efter utvärdering av genomförda pilotförsök föreslå nya kostnadseffektiva koncept och riktlinjer för kollektivtrafik på landsbygden.

Exempel på typer av anropsstyrd trafik:

  • Köra mindre fordon enligt tidtabell
  • Köra normal busstrafik endast vid förbeställning på hela eller delar av linjer
  • Köra mindre fordon enligt en planerad rutt men bara vid beställning
  • Köra mindre fordon med upphämtning i ett fritt område till bestämda målpunkter
  • Köra mindre fordon med fria start- och målpunkter

Trygghet och en miljon fler resor per dag är målet för 2030

Tryggheten är i fokus i det nya trafikförsörjningsprogrammet för Stockholms län. Där finns ambitiösa mål: SL ska ha 1 miljon fler resor om dag

Läs mer

Sverigeförhandlingen bra för familjer i Stockholms län

I dag undertecknades avtalen för Sverigeförhandlingen av Stockholms läns landsting, Stockholms stad, Huddinge, Solna, Täby, Österåker, Vallentun

Läs mer

Landstinget vill bygga ut vården för tidigt födda barn

Sveriges största BB kan få nya lokaler för neonatalvården. Stockholms läns landsting har utrett de tidigt födda barnens behov på Södersjukhuse

Läs mer

Nya barnmorskor ska få avlönad introduktion

Sex månaders introduktion med lön för nyutexaminerade barnmorskor. Under de första tre månaderna går den nya barnmorskan bredvid en erfaren barn

Läs mer

Nu byter vi logotyp

Sedan 1996 har vi haft vår tidigare klädsel, nu svidar vi om. Nu tar vi steget och förnyar vår logotyp och vår visuella presentation. Vi är såk

Läs mer

Ella Bohlin och Erik Slottner deltar i minnesceremoni

Måndag den 10 april klockan 12.00 hålls det en tyst minut för att hedra offren för attacken i centrala Stockholm den 7 april.~ - Vi vill på d

Läs mer

Storsatsning på kollektivtrafiken och över 100 000 nya bostäder

Alliansen i landstinget, Stockholms stad, Huddinge, Solna, Täby, Österåker, Vallentuna och staten har genom Sverigeförhandlingen kommit överens o

Läs mer

Upprörande uppgifter om vårdgivare inom gynekologin

Landstingsrådet Ella Bohlin (KD) reagerar kraftigt på uppgifterna i Expressen om brister hos en vårdgivare inom gynekologin. (mer…)

Läs mer

Vi tar oron från läkare vid Astrid Lindgrens barnsjukhus på stort allvar

I dag skriver 32 läkare vid Astrid Lindgrens barnsjukhus på Svenska Dagbladets debattsida om brist på vårdplatser och arbetsmiljö. Situationen de

Läs mer

Nytt diagnoscentrum för cancer för tio miljoner

Stockholms läns landsting satsar 10,6 miljoner på ett diagnostiskt centrum för cancer vid Danderyds sjukhus. Det beslutar hälso- och sjukvårdsnä

Läs mer

tai iwin