Nu kan det bli enklare att åka kollektivt på landsbygden

Ring efter kollektivtrafiken när du själv vill åka – eller anropsstyrd trafik som det heter, har utretts av landstingets trafikförvaltning (SL). Utredningen är nu färdig och visar på att det kan finnas fördelar med att ytterligare bredda förekomsten av anropsstyrd trafik i delar av länet, särskilt där få bor, reser och underlaget för ordinarie kollektivtrafik med tidtabell är liten.

Pressmeddelande
Alliansen i Stockholms läns landsting
Den 21 mars 2017

Karl Henriksson (KD)– Vi ska ta till vara digitaliseringens möjligheter för att ge landsbygden en smart och smidig kollektivtrafik. I stället för tomma bussar och dyra färdtjänstresor ser vi möjligheter till anropsstyrd trafik som bättre möter resenärernas behov, säger Karl Henriksson (KD), ordförande för beredningen för trafikplanering.

– Vi vill se en attraktiv och effektiv kollektivtrafik som bättre återspeglar var, hur och när människor reser. Därför behöver vi hitta olika lösningar som innebär att vi kan kombinera den traditionella och tidtabellsbundna kollektivtrafiken med mindre och mer flexibla lösningar. Här kan så kallad anropsstyrd trafik bli en viktig pusselbit inte minst för länets landsbygdstrafik, säger Kristoffer Tamsons (M), trafiklandstingsråd.

– Anropsstyrd busstrafik är kollektivtrafik på resenärernas villkor. Anropsstyrning kommer öka flexibiliteten och friheten för människor samtidigt som det gör kollektivtrafiken mer attraktiv och beroendet av bilen mindre. Bra för människor och miljö, säger Sara Svanström (L), trafiknämndens förste vice ordförande.

– Anropsstyrd trafik kan vara ett Uber för Stockholms landsbygd. Genom att utnyttja olika fordon effektivare kan vi samtidigt klara av att ge landsbygden bättre kollektivtrafik, säger Gustav Hemming (C), miljö- och regionplaneringslandstingsråd.

 

Fakta

Landstinget trafikförvaltning (SL) har tittat på hur kollektivtrafiken i glesbygd och landsbygd kan effektiviseras och förbättras. Anropsstyrd trafik kan antingen vara linjebunden eller områdesbunden och flexibel utan fast linjesträckning. I Sverige förekommer anropsstyrd trafik i större omfattning i Västra Götaland, Kalmar län, Skåne och Östergötland och på ett år görs omkring 500 000 resor. Ambitionen är att efter utvärdering av genomförda pilotförsök föreslå nya kostnadseffektiva koncept och riktlinjer för kollektivtrafik på landsbygden.

Exempel på typer av anropsstyrd trafik:

  • Köra mindre fordon enligt tidtabell
  • Köra normal busstrafik endast vid förbeställning på hela eller delar av linjer
  • Köra mindre fordon enligt en planerad rutt men bara vid beställning
  • Köra mindre fordon med upphämtning i ett fritt område till bestämda målpunkter
  • Köra mindre fordon med fria start- och målpunkter

Förlossningsskadorna minskar i Stockholm

Andelen kvinnor som drabbades av allvarliga bristningar vid förlossning minskar i Stockholm, visar ny statistik från Socialstyrelsen. Bland förstf

Läs mer

KD överger skip-stop – utom för Nynäshamn

Kristdemokraternas stämma för Stockholms län och Stockholms stad beslutade i går kväll att gå till val på att ta bort skip-stop i pendeltågstr

Läs mer

”En förkämpe som gjorde otroligt mycket för vården för ME/CFS”

– Det är med stor sorg jag har nåtts av beskedet om Anne Örtegrens bortgång. Hon är värd den största respekt för sitt arbete med att lyfta f

Läs mer

Förstärkta resurser till psykiatri för ungdomar i Järvaområdet

Alliansen i Stockholms läns landsting tillför 6 miljoner kronor till Järva unga specialistcenter. Verksamheten som startade 2015 blir från årsski

Läs mer

Landstinget satsar på film för BB

Stockholms läns landsting beslutade i går att spela in filmer på tio olika språk för att stödja blivande och nyblivna föräldrar. Initiativet k

Läs mer

”Regeringen måste ta mer ansvar för de som drabbas av ME/CFS”

Vi är glada över att sjukdomen ME/CFS har fått mer uppmärksamhet den senaste tiden. Landstingsrådet Ella Bohlin och Kristdemokraterna har varit d

Läs mer

4,9 miljoner ska ge fler kulturtolksdoulor

Den uppskattade satsningen på stödpersoner vid förlossning för kvinnor med svagt socialt stöd eller bristande kunskaper i svenska får 4,9 miljon

Läs mer

Stockholm samlar vården för kvinnor med diabetes under graviditeten

Graviditetsdiabetes är ett växande hälsoproblem och allt fler kvinnor behöver vård i Stockholms län. Nu skapar Alliansen en enhet för att samla

Läs mer

160 miljoner för att korta väntetiderna på husläkarmottagningar

Alliansen i Stockholms läns landsting tillför ytterligare 160 miljoner kronor i nästa års budget för att korta köerna på länets husläkarmotta

Läs mer

Allt färre dör av stroke i Stockholms län

Antalet personer som avlider på grund av stroke eller med stroke som underliggande orsak är det lägsta hittills i Stockholms län. Det visar ny sta

Läs mer

tai iwin