Nu kan det bli enklare att åka kollektivt på landsbygden

Ring efter kollektivtrafiken när du själv vill åka – eller anropsstyrd trafik som det heter, har utretts av landstingets trafikförvaltning (SL). Utredningen är nu färdig och visar på att det kan finnas fördelar med att ytterligare bredda förekomsten av anropsstyrd trafik i delar av länet, särskilt där få bor, reser och underlaget för ordinarie kollektivtrafik med tidtabell är liten.

Pressmeddelande
Alliansen i Stockholms läns landsting
Den 21 mars 2017

Karl Henriksson (KD)– Vi ska ta till vara digitaliseringens möjligheter för att ge landsbygden en smart och smidig kollektivtrafik. I stället för tomma bussar och dyra färdtjänstresor ser vi möjligheter till anropsstyrd trafik som bättre möter resenärernas behov, säger Karl Henriksson (KD), ordförande för beredningen för trafikplanering.

– Vi vill se en attraktiv och effektiv kollektivtrafik som bättre återspeglar var, hur och när människor reser. Därför behöver vi hitta olika lösningar som innebär att vi kan kombinera den traditionella och tidtabellsbundna kollektivtrafiken med mindre och mer flexibla lösningar. Här kan så kallad anropsstyrd trafik bli en viktig pusselbit inte minst för länets landsbygdstrafik, säger Kristoffer Tamsons (M), trafiklandstingsråd.

– Anropsstyrd busstrafik är kollektivtrafik på resenärernas villkor. Anropsstyrning kommer öka flexibiliteten och friheten för människor samtidigt som det gör kollektivtrafiken mer attraktiv och beroendet av bilen mindre. Bra för människor och miljö, säger Sara Svanström (L), trafiknämndens förste vice ordförande.

– Anropsstyrd trafik kan vara ett Uber för Stockholms landsbygd. Genom att utnyttja olika fordon effektivare kan vi samtidigt klara av att ge landsbygden bättre kollektivtrafik, säger Gustav Hemming (C), miljö- och regionplaneringslandstingsråd.

 

Fakta

Landstinget trafikförvaltning (SL) har tittat på hur kollektivtrafiken i glesbygd och landsbygd kan effektiviseras och förbättras. Anropsstyrd trafik kan antingen vara linjebunden eller områdesbunden och flexibel utan fast linjesträckning. I Sverige förekommer anropsstyrd trafik i större omfattning i Västra Götaland, Kalmar län, Skåne och Östergötland och på ett år görs omkring 500 000 resor. Ambitionen är att efter utvärdering av genomförda pilotförsök föreslå nya kostnadseffektiva koncept och riktlinjer för kollektivtrafik på landsbygden.

Exempel på typer av anropsstyrd trafik:

  • Köra mindre fordon enligt tidtabell
  • Köra normal busstrafik endast vid förbeställning på hela eller delar av linjer
  • Köra mindre fordon enligt en planerad rutt men bara vid beställning
  • Köra mindre fordon med upphämtning i ett fritt område till bestämda målpunkter
  • Köra mindre fordon med fria start- och målpunkter

Kristdemokraterna i Stockholms läns landsting söker pressekreterare

Stockholms läns landsting är en av Sveriges största arbetsgivare och påverkar varje dag hundratusentals stockholmare som åker kollektivtrafik ell

Läs mer

”Betonglejon inte tillräckligt för att skydda gatorna mot terror”

Kristdemokraterna i Stockholms stad kräver flera insatser för att förhindra fler terrorattacker på Stockholms gator. Bland annat vill partiet att

Läs mer

Ny plan ska förbättra Stockholms trafik

Stockholms läns landsting ska ta fram en trafikplan. Det har trafikplaneberedningen beslutat. (mer…)

Läs mer

Dags att besluta om budgeten för Stockholms läns landsting

Den 13 och 14 juni samlas landstingsfullmäktige för att besluta om hur mer än 90 miljarder kronor ska fördelas till vård, kollektivtrafik och and

Läs mer

Fyra av fem vårdcentraler har KD-vallöftet äldremottagning

Enligt en ny utvärdering från Stockholms läns landsting har fyra av fem husläkarmottagningar i länet äldremottagningar. Kristdemokraterna lovade

Läs mer

Jakob Forssmed håller partiledartal 16 juni

Den 16 juni håller vår tillförordnande partiledare Jakob Forssmed partiledartal under Järva politikervecka. Givetvis ska vi kristdemokrater finnas

Läs mer

Ella Bohlin kallar till samråd kring förlossningar inför sommaren

Barn- och äldrelandstingsrådet Ella Bohlin (KD) har kallat patientföreträdare, intresseorganisationer, fack och enskilda barnmorskor till ett stor

Läs mer

Så ska personer med CP-skada få bättre träning

Stockholms läns landsting förändrar en rad delar av intensivträningen för barn och vuxna med rörelsenedsättning. Bland annat ska barn få trän

Läs mer

Förlossningsvården får extra pengar för sommaren

För att avlasta förlossningsvården under sommarmånaderna ökar Stockholms läns landsting resurserna med 1 000 kronor extra för varje förlossnin

Läs mer

Centrum för tidigt födda barn startar i Stockholm

Alliansen startar ett kompetenscentrum för neonatalvård i Stockholm. Syftet är att öka kunskapen och motverka många av de problem som tidigt föd

Läs mer

tai iwin