Nu öppnar klinik för andningsstöd i Sköndal

Pressmeddelande
Stockholm den 14 juni 2013

Personer med exempelvis lungcancer eller ALS, som behöver hjälp för att andas, får nu tillgång till specialiserad vård. Kliniken REMEO Stockholm i Sköndal behandlar patienter med behov av andningsstöd.

– Jag är glad i dag. Som kristdemokrat med ansvar för rehabiliteringsfrågorna i landstinget kan jag nu räkna hem ännu ett vallöfte, som kommer att betyda enormt mycket för människor som under värdiga former har rätt till syrgastuber, respiratorer och annat avancerat andningsstöd. Jag lovade ett rehabiliteringssjukhus redan 2010 och har drivit igenom att den här kliniken ska komma till stånd, säger landstingsrådet Stig Nyman (KD).

Kliniken som drivs av AGA Linde Healthcare har 16 vårdplatser. Fyra av dem är fullt utrustade för intensivvård. All personal har specialistutbildning inom anestesi och intensivvård.

– De här patienterna har tidigare ofta legat på intensivvårdsavdelningar på något av de andra sjukhusen i Stockholm. Här kommer de att få vård som är anpassad till varje patients behov, samtidigt som vården blir mer kostnadseffektiv jämförd med om den hade bedrivits på akutsjukhus, säger Stig Nyman.

 

För mer information:
Stig Nyman (KD)
Äldre- och forskningslandstingsråd
0703-72 34 05

Simon Olsson
Pressekreterare
070-737 4321


Förlossningsskadorna minskar i Stockholm

Andelen kvinnor som drabbades av allvarliga bristningar vid förlossning minskar i Stockholm, visar ny statistik från Socialstyrelsen. Bland förstf

Läs mer

KD överger skip-stop – utom för Nynäshamn

Kristdemokraternas stämma för Stockholms län och Stockholms stad beslutade i går kväll att gå till val på att ta bort skip-stop i pendeltågstr

Läs mer

”En förkämpe som gjorde otroligt mycket för vården för ME/CFS”

– Det är med stor sorg jag har nåtts av beskedet om Anne Örtegrens bortgång. Hon är värd den största respekt för sitt arbete med att lyfta f

Läs mer

Förstärkta resurser till psykiatri för ungdomar i Järvaområdet

Alliansen i Stockholms läns landsting tillför 6 miljoner kronor till Järva unga specialistcenter. Verksamheten som startade 2015 blir från årsski

Läs mer

Landstinget satsar på film för BB

Stockholms läns landsting beslutade i går att spela in filmer på tio olika språk för att stödja blivande och nyblivna föräldrar. Initiativet k

Läs mer

”Regeringen måste ta mer ansvar för de som drabbas av ME/CFS”

Vi är glada över att sjukdomen ME/CFS har fått mer uppmärksamhet den senaste tiden. Landstingsrådet Ella Bohlin och Kristdemokraterna har varit d

Läs mer

4,9 miljoner ska ge fler kulturtolksdoulor

Den uppskattade satsningen på stödpersoner vid förlossning för kvinnor med svagt socialt stöd eller bristande kunskaper i svenska får 4,9 miljon

Läs mer

Stockholm samlar vården för kvinnor med diabetes under graviditeten

Graviditetsdiabetes är ett växande hälsoproblem och allt fler kvinnor behöver vård i Stockholms län. Nu skapar Alliansen en enhet för att samla

Läs mer

160 miljoner för att korta väntetiderna på husläkarmottagningar

Alliansen i Stockholms läns landsting tillför ytterligare 160 miljoner kronor i nästa års budget för att korta köerna på länets husläkarmotta

Läs mer

Allt färre dör av stroke i Stockholms län

Antalet personer som avlider på grund av stroke eller med stroke som underliggande orsak är det lägsta hittills i Stockholms län. Det visar ny sta

Läs mer

tai iwin