Nu öppnar klinik för andningsstöd i Sköndal

Pressmeddelande
Stockholm den 14 juni 2013

Personer med exempelvis lungcancer eller ALS, som behöver hjälp för att andas, får nu tillgång till specialiserad vård. Kliniken REMEO Stockholm i Sköndal behandlar patienter med behov av andningsstöd.

– Jag är glad i dag. Som kristdemokrat med ansvar för rehabiliteringsfrågorna i landstinget kan jag nu räkna hem ännu ett vallöfte, som kommer att betyda enormt mycket för människor som under värdiga former har rätt till syrgastuber, respiratorer och annat avancerat andningsstöd. Jag lovade ett rehabiliteringssjukhus redan 2010 och har drivit igenom att den här kliniken ska komma till stånd, säger landstingsrådet Stig Nyman (KD).

Kliniken som drivs av AGA Linde Healthcare har 16 vårdplatser. Fyra av dem är fullt utrustade för intensivvård. All personal har specialistutbildning inom anestesi och intensivvård.

– De här patienterna har tidigare ofta legat på intensivvårdsavdelningar på något av de andra sjukhusen i Stockholm. Här kommer de att få vård som är anpassad till varje patients behov, samtidigt som vården blir mer kostnadseffektiv jämförd med om den hade bedrivits på akutsjukhus, säger Stig Nyman.

 

För mer information:
Stig Nyman (KD)
Äldre- och forskningslandstingsråd
0703-72 34 05

Simon Olsson
Pressekreterare
070-737 4321


Kristdemokraterna i Stockholms läns landsting söker pressekreterare

Stockholms läns landsting är en av Sveriges största arbetsgivare och påverkar varje dag hundratusentals stockholmare som åker kollektivtrafik ell

Läs mer

”Betonglejon inte tillräckligt för att skydda gatorna mot terror”

Kristdemokraterna i Stockholms stad kräver flera insatser för att förhindra fler terrorattacker på Stockholms gator. Bland annat vill partiet att

Läs mer

Ny plan ska förbättra Stockholms trafik

Stockholms läns landsting ska ta fram en trafikplan. Det har trafikplaneberedningen beslutat. (mer…)

Läs mer

Dags att besluta om budgeten för Stockholms läns landsting

Den 13 och 14 juni samlas landstingsfullmäktige för att besluta om hur mer än 90 miljarder kronor ska fördelas till vård, kollektivtrafik och and

Läs mer

Fyra av fem vårdcentraler har KD-vallöftet äldremottagning

Enligt en ny utvärdering från Stockholms läns landsting har fyra av fem husläkarmottagningar i länet äldremottagningar. Kristdemokraterna lovade

Läs mer

Jakob Forssmed håller partiledartal 16 juni

Den 16 juni håller vår tillförordnande partiledare Jakob Forssmed partiledartal under Järva politikervecka. Givetvis ska vi kristdemokrater finnas

Läs mer

Ella Bohlin kallar till samråd kring förlossningar inför sommaren

Barn- och äldrelandstingsrådet Ella Bohlin (KD) har kallat patientföreträdare, intresseorganisationer, fack och enskilda barnmorskor till ett stor

Läs mer

Så ska personer med CP-skada få bättre träning

Stockholms läns landsting förändrar en rad delar av intensivträningen för barn och vuxna med rörelsenedsättning. Bland annat ska barn få trän

Läs mer

Förlossningsvården får extra pengar för sommaren

För att avlasta förlossningsvården under sommarmånaderna ökar Stockholms läns landsting resurserna med 1 000 kronor extra för varje förlossnin

Läs mer

Centrum för tidigt födda barn startar i Stockholm

Alliansen startar ett kompetenscentrum för neonatalvård i Stockholm. Syftet är att öka kunskapen och motverka många av de problem som tidigt föd

Läs mer

tai iwin