Nu ska oroliga föräldrar få svar från BVC samma dag

Föräldrar som har sjuka barn och behöver fråga om råd ska få snabbare hjälp från barnavårdscentralerna i Stockholms län. I tisdags beslutade hälso- och sjukvårdsnämnden att förstärka BVC med 25 miljoner kronor, där sex miljoner ska gå till att öka telefonrådgivningen.

Pressmeddelande
31 oktober 2017

Ella Bohlin (KD). Foto: Scharlotte Peppare– I dag ringer BVC tillbaka dagen efter att familjer har sökt råd via telefon. En orolig förälder behöver däremot ofta få svar snabbare än så. Nu ger vi barnavårdscentralerna i uppdrag att göra så att föräldrarna blir uppringda samma dag under de ordinarie öppettiderna, säger Ella Bohlin (KD), barnlandstingsråd.

Stockholms läns landsting förstärker BVC på flera sätt. Det så kallade Rinkebyprojektet med hembesök i samarbete med socialtjänsten startar på fler platser i länet. 3- och 4-årskontrollerna börjar arbeta efter en ny modell som är mer anpassad till att barn utvecklas på olika sätt. De 25 miljoner som förstärker budgeten för BVC är en del av Alliansens satsning på primärvården.

– För oss är det mycket viktigt att sjukvården har en tillräcklig kapacitet för att möta familjers behov av tydlig information och vård i rätt tid. Barnavårdscentralerna behöver resurser för att kunna stödja familjer, förebygga sjukdomar och bidra till att barn får en bra start i livet, säger Ella Bohlin.


Förlossningsskadorna minskar i Stockholm

Andelen kvinnor som drabbades av allvarliga bristningar vid förlossning minskar i Stockholm, visar ny statistik från Socialstyrelsen. Bland förstf

Läs mer

KD överger skip-stop – utom för Nynäshamn

Kristdemokraternas stämma för Stockholms län och Stockholms stad beslutade i går kväll att gå till val på att ta bort skip-stop i pendeltågstr

Läs mer

”En förkämpe som gjorde otroligt mycket för vården för ME/CFS”

– Det är med stor sorg jag har nåtts av beskedet om Anne Örtegrens bortgång. Hon är värd den största respekt för sitt arbete med att lyfta f

Läs mer

Förstärkta resurser till psykiatri för ungdomar i Järvaområdet

Alliansen i Stockholms läns landsting tillför 6 miljoner kronor till Järva unga specialistcenter. Verksamheten som startade 2015 blir från årsski

Läs mer

Landstinget satsar på film för BB

Stockholms läns landsting beslutade i går att spela in filmer på tio olika språk för att stödja blivande och nyblivna föräldrar. Initiativet k

Läs mer

”Regeringen måste ta mer ansvar för de som drabbas av ME/CFS”

Vi är glada över att sjukdomen ME/CFS har fått mer uppmärksamhet den senaste tiden. Landstingsrådet Ella Bohlin och Kristdemokraterna har varit d

Läs mer

4,9 miljoner ska ge fler kulturtolksdoulor

Den uppskattade satsningen på stödpersoner vid förlossning för kvinnor med svagt socialt stöd eller bristande kunskaper i svenska får 4,9 miljon

Läs mer

Stockholm samlar vården för kvinnor med diabetes under graviditeten

Graviditetsdiabetes är ett växande hälsoproblem och allt fler kvinnor behöver vård i Stockholms län. Nu skapar Alliansen en enhet för att samla

Läs mer

160 miljoner för att korta väntetiderna på husläkarmottagningar

Alliansen i Stockholms läns landsting tillför ytterligare 160 miljoner kronor i nästa års budget för att korta köerna på länets husläkarmotta

Läs mer

Allt färre dör av stroke i Stockholms län

Antalet personer som avlider på grund av stroke eller med stroke som underliggande orsak är det lägsta hittills i Stockholms län. Det visar ny sta

Läs mer

tai iwin