Nu ska Saltsjöbanan kopplas samman med Tvärbanan vid Sickla

Saltsjöbanan ska moderniseras och kopplas samman med Tvärbanan vid Sickla. Detta har Alliansen beslutat på Trafiknämndens sammanträde.

På Trafiknämndens senaste möte fattar alliansen beslut om att en studie ska genomföras för att ta reda vilka åtgärder som behövs för att modernisera Saltsjöbanan och koppla samman Saltsjöbanan med tvärbanan vid Sickla station.

– Med den här satsningen blir det möjligt att resa från Saltsjöbaden i öster till Sundbyberg och Solna i väster, utan att behöva passera city, säger trafiklandstingsrådet Christer G Wennerholm (M).

– Förlängning av tunnelbanan och upprustning av Saltsjöbanan samt sammankoppling med Tvärbanan vid Sickla station ökar kapaciteten, punktligheten och kan korta restiden genom en ny, smart tvärförbindelse, säger Lennart Rohdin (FP)., vice ordförande i trafiknämnden .

– Varje dag är det över 70 000 personer som åker med Saltsjöbanan och tvärbanan, för dem är det ett viktigt besked att vi investerar för framtidens kollektivtrafik redan i dag, säger Michael Stjernström (KD).
– Stockholms läns växer med uppåt 40 000 personer om året och då måste alla ta sitt ansvar så att fler väljer kollektivtrafiken framför bilen. Det minskar trängseln och är bra för miljön, säger Lars Carlsson gruppledare (C).

Trafiknämnden uppdrar åt förvaltningschefen att genomföra en fördjupad teknisk studie av en upprustning av Saltsjöbanan, innehållande en detaljerad utredning av en kostnadseffektiv upprustning på kort sikt samt en översiktlig plan för ett långsiktigt vidmakthållande av Saltsjöbanan .

Christer G Wennerholm, trafiklandstingsråd (M)

Lennart Rohdin, vice ordförande i trafiknämnden (FP)

Michael Stjernström, gruppledare (KD)
Lars Carlsson, gruppledare (C)


I dag får SL en ny taxa och tar bort zonerna

Kristdemokraterna, Miljöpartiet, Moderaterna, Liberalerna och Centerpartiet i Stockholms läns landsting tecknade i våras en överenskommelse om kol

Läs mer

Ökat stöd till barn med autismspektrumdiagnos

Under 2017 bygger Stockholms läns landsting ut stödet från habiliteringen så att alla barn och unga till och med 18 år med autismspektrumdiagnos,

Läs mer

Landstingets nya krav: Mer delaktighet för personer med funktionsnedsättning

Den 1 januari ska alla som arbetar på uppdrag av Stockholms läns landsting ha ett normkritiskt förhållningssätt. Det är en del av landstingets n

Läs mer

”Skicka ut kallelse om att ge blod”

Blodcentralen i Stockholm berättar att det behövs mer blod inför jul- och nyårshelgerna. Kristdemokraterna vill göra påfyllningen av blodlagren

Läs mer

Ny tidsplan för vårdval geriatrik

Det nya vårdvalet för geriatriken i Stockholms läns landsting kommer inte att starta i januari 2018 som planerat. Orsaken är bland annat att lands

Läs mer

Flygande bilar eller höghastighetståg? Podcast tar en titt in i framtiden

Hur transporterar vi oss i framtiden? Och vilken film skildrar bäst framtidens trafik? I det fjärde avsnittet av podcasten Trafik-Kalle tar Karl Hen

Läs mer

Ansträngt vid Danderyds sjukhus förlossningsvård

Förlossningsvården vid Danderyds sjukhus har ett stort tryck på sig, med en stor ansträngning för personalen. Barn- och äldrelandstingsrådet El

Läs mer

Barnen har flyttat in på Nya Karolinska

I söndags flyttade Astrid Lindgrens barnsjukhus in på Nya Karolinska Solna, och samma dag stängde barnakuten för att flytta över till det nybyggd

Läs mer

Inga barn har blivit hänvisade utomlands vid Astrid Lindgrens barnsjukhus i år

Med anledning av Sveriges Radios inslag om barnintensivvården i Sverige vill Kristdemokraterna i Stockholms läns landsting tydliggöra och nå ut

Läs mer

Bilen vs kollektivtrafiken i podcasten Trafik-Kalle

När det har varit snökaos ställs frågan på sin spets om fördelarna med bilen och kollektivtrafiken. Podcasten Trafik-Kalle fokuserar på kostnad

Läs mer

tai iwin