Nu ska Saltsjöbanan kopplas samman med Tvärbanan vid Sickla

Saltsjöbanan ska moderniseras och kopplas samman med Tvärbanan vid Sickla. Detta har Alliansen beslutat på Trafiknämndens sammanträde.

På Trafiknämndens senaste möte fattar alliansen beslut om att en studie ska genomföras för att ta reda vilka åtgärder som behövs för att modernisera Saltsjöbanan och koppla samman Saltsjöbanan med tvärbanan vid Sickla station.

– Med den här satsningen blir det möjligt att resa från Saltsjöbaden i öster till Sundbyberg och Solna i väster, utan att behöva passera city, säger trafiklandstingsrådet Christer G Wennerholm (M).

– Förlängning av tunnelbanan och upprustning av Saltsjöbanan samt sammankoppling med Tvärbanan vid Sickla station ökar kapaciteten, punktligheten och kan korta restiden genom en ny, smart tvärförbindelse, säger Lennart Rohdin (FP)., vice ordförande i trafiknämnden .

– Varje dag är det över 70 000 personer som åker med Saltsjöbanan och tvärbanan, för dem är det ett viktigt besked att vi investerar för framtidens kollektivtrafik redan i dag, säger Michael Stjernström (KD).
– Stockholms läns växer med uppåt 40 000 personer om året och då måste alla ta sitt ansvar så att fler väljer kollektivtrafiken framför bilen. Det minskar trängseln och är bra för miljön, säger Lars Carlsson gruppledare (C).

Trafiknämnden uppdrar åt förvaltningschefen att genomföra en fördjupad teknisk studie av en upprustning av Saltsjöbanan, innehållande en detaljerad utredning av en kostnadseffektiv upprustning på kort sikt samt en översiktlig plan för ett långsiktigt vidmakthållande av Saltsjöbanan .

Christer G Wennerholm, trafiklandstingsråd (M)

Lennart Rohdin, vice ordförande i trafiknämnden (FP)

Michael Stjernström, gruppledare (KD)
Lars Carlsson, gruppledare (C)


Stockholm får Sveriges första kunskapscenter för diabetes

Alliansen i Stockholms läns landsting bygger ut vården för barn med diabetes. Stockholm blir först i landet med ett särskilt kunskapscenter inrik

Läs mer

Ella Bohlin (KD) oroad för äldre: ”Inför vaccin mot influensa”

Väntetiderna till vården är långa. Det beror bland annat på influensasäsongen. De som drabbas värst är äldre. Äldrelandstingsrådet Ella Boh

Läs mer

KD kräver stopp för att kommunen tar över Stockholms privata äldreboenden

De senaste åren har det rödgrönrosa styret i Stockholms stad fört över välfungerande äldreboenden till kommunal regi. Kristdemokraterna besluta

Läs mer

Låt apoteken få ta emot patienter

I dag får många vänta för länge innan de får vård. Det gör att många går till akuten i stället, trots att de egentligen inte behöver akut

Läs mer

Stockholm först i landet med specialistmottagningar för sömnapné

Två specialistmottagningar med uppdrag att ta hand om personer som slutar andas när de sover (obstruktiv sömnapné) öppnar i Stockholm. Stockholm

Läs mer

Nu inför vi hemtester för att upptäcka livmoderhalscancer

Enligt ny statistik från Cancerfonden ökar antalet fall av livmoderhalscancer i Sverige (Cancerfondsrapporten 2018). Antalet kvinnor som insjuknade

Läs mer

Vi söker en valombudsman

Kristdemokraterna Stockholms stad är ett partidistrikt inom Kristdemokraterna, distriktet omfattar Stockholms kommun. Distriktet består av nio lokal

Läs mer

”Ett stort svek att ta bort personliga assistenter för barn och äldre”

Regeringens utredare föreslår att barn under 12 år och äldre över 80 år inte ska ha rätt till personlig assistans. Barn- och äldrelandstingsr

Läs mer

Geriatriken kvar i Danderyd när Alliansen gör en ny plan

Den geriatriska vården blir kvar på Danderyds sjukhus. Den äldre delen av befolkningen i Stockholms län ökar allt snabbare, och därför beslutar

Läs mer

Fler fick vård i tid under 2017 – och sjukvården i Stockholm gjorde ett överskott

Fler stockholmare fick vård i tid hos sin husläkare eller specialistläkare under 2017. För husläkarbesök ökade uppfyllnaden av vårdgarantin me

Läs mer