Nu ska Saltsjöbanan kopplas samman med Tvärbanan vid Sickla

Saltsjöbanan ska moderniseras och kopplas samman med Tvärbanan vid Sickla. Detta har Alliansen beslutat på Trafiknämndens sammanträde.

På Trafiknämndens senaste möte fattar alliansen beslut om att en studie ska genomföras för att ta reda vilka åtgärder som behövs för att modernisera Saltsjöbanan och koppla samman Saltsjöbanan med tvärbanan vid Sickla station.

– Med den här satsningen blir det möjligt att resa från Saltsjöbaden i öster till Sundbyberg och Solna i väster, utan att behöva passera city, säger trafiklandstingsrådet Christer G Wennerholm (M).

– Förlängning av tunnelbanan och upprustning av Saltsjöbanan samt sammankoppling med Tvärbanan vid Sickla station ökar kapaciteten, punktligheten och kan korta restiden genom en ny, smart tvärförbindelse, säger Lennart Rohdin (FP)., vice ordförande i trafiknämnden .

– Varje dag är det över 70 000 personer som åker med Saltsjöbanan och tvärbanan, för dem är det ett viktigt besked att vi investerar för framtidens kollektivtrafik redan i dag, säger Michael Stjernström (KD).
– Stockholms läns växer med uppåt 40 000 personer om året och då måste alla ta sitt ansvar så att fler väljer kollektivtrafiken framför bilen. Det minskar trängseln och är bra för miljön, säger Lars Carlsson gruppledare (C).

Trafiknämnden uppdrar åt förvaltningschefen att genomföra en fördjupad teknisk studie av en upprustning av Saltsjöbanan, innehållande en detaljerad utredning av en kostnadseffektiv upprustning på kort sikt samt en översiktlig plan för ett långsiktigt vidmakthållande av Saltsjöbanan .

Christer G Wennerholm, trafiklandstingsråd (M)

Lennart Rohdin, vice ordförande i trafiknämnden (FP)

Michael Stjernström, gruppledare (KD)
Lars Carlsson, gruppledare (C)


Ny mottagning för assisterad befruktning öppnar i Solna strand

Solna och Sundbyberg får en ny mottagning som hjälper människor som har svårt att få barn. Förra veckan beslutade Alliansen att godkänna den ny

Läs mer

Stockholm först med fokusrapport för den dolda kvinnosjukdomen lipödem

Alliansen i Stockholms läns landsting uppmärksammar situationen för kvinnor som drabbas av den kroniska och ofta smärtsamma sjukdomen lipödem. De

Läs mer

KD stad och län satsar på nya och gamla talanger

Kristdemokraterna i stad och län arrangerar under hösten en utbildningssatsning för partidistriktens stjärnskott. Alla partiavdelningar har fått

Läs mer

Alliansen förstärker vården för könsstympade kvinnor

AMEL-mottagningen på Södersjukhuset är Sveriges enda mottagning för könsstympade kvinnor. Från och med nästa år höjer den styrande Alliansen

Läs mer

Centrum för diabetes och patienter med MS och Parkinson har öppnat

Stockholms läns landsting samlar vården och forskningen för patienter med diabetes och patienter med MS, Parkinson och andra neurologiska sjukdomar

Läs mer

Nya mottagningar för den som slutar andas i sömnen

Omkring 300 000 svenskar får upprepade uppehåll i andningen under sömnen. Under torsdagen beslutade Alliansen i Stockholms läns landsting att de s

Läs mer

Beslut i dag om mer pengar till förlossningsvården

Under torsdagen fattade Alliansen i Stockholms läns landsting beslut om att höja den ekonomiska ersättningen till förlossningsvården. Från och m

Läs mer

”Sälj SAS och SJ så att trafiken blir bättre”

Kristdemokraterna Karl Henriksson och David Winerdal föreslår i dag att staten ska sälja bolag som SAS, Apoteket, SBAB, Swedavia och SJ. Anledninge

Läs mer

Nu ska kön till operation för barn minska

Kapaciteten för barnoperationer på Karolinska universitetssjukhuset kommer att öka. Kön inom dagkirurgin, med ungefär 700 barn, kommer därmed at

Läs mer

Ella Bohlin om Ipsos-undersökning om bland annat förlossningsvården

Enligt en Ipsos-undersökning som Dagens Nyheter har beställt ökar missnöjet med förlossningsvården i Stockholms stad. Ella Bohlin (KD) är polit

Läs mer

tai iwin