Nu ska Saltsjöbanan kopplas samman med Tvärbanan vid Sickla

Saltsjöbanan ska moderniseras och kopplas samman med Tvärbanan vid Sickla. Detta har Alliansen beslutat på Trafiknämndens sammanträde.

På Trafiknämndens senaste möte fattar alliansen beslut om att en studie ska genomföras för att ta reda vilka åtgärder som behövs för att modernisera Saltsjöbanan och koppla samman Saltsjöbanan med tvärbanan vid Sickla station.

– Med den här satsningen blir det möjligt att resa från Saltsjöbaden i öster till Sundbyberg och Solna i väster, utan att behöva passera city, säger trafiklandstingsrådet Christer G Wennerholm (M).

– Förlängning av tunnelbanan och upprustning av Saltsjöbanan samt sammankoppling med Tvärbanan vid Sickla station ökar kapaciteten, punktligheten och kan korta restiden genom en ny, smart tvärförbindelse, säger Lennart Rohdin (FP)., vice ordförande i trafiknämnden .

– Varje dag är det över 70 000 personer som åker med Saltsjöbanan och tvärbanan, för dem är det ett viktigt besked att vi investerar för framtidens kollektivtrafik redan i dag, säger Michael Stjernström (KD).
– Stockholms läns växer med uppåt 40 000 personer om året och då måste alla ta sitt ansvar så att fler väljer kollektivtrafiken framför bilen. Det minskar trängseln och är bra för miljön, säger Lars Carlsson gruppledare (C).

Trafiknämnden uppdrar åt förvaltningschefen att genomföra en fördjupad teknisk studie av en upprustning av Saltsjöbanan, innehållande en detaljerad utredning av en kostnadseffektiv upprustning på kort sikt samt en översiktlig plan för ett långsiktigt vidmakthållande av Saltsjöbanan .

Christer G Wennerholm, trafiklandstingsråd (M)

Lennart Rohdin, vice ordförande i trafiknämnden (FP)

Michael Stjernström, gruppledare (KD)
Lars Carlsson, gruppledare (C)


Centrum för tidigt födda barn startar i Stockholm

Alliansen startar ett kompetenscentrum för neonatalvård i Stockholm. Syftet är att öka kunskapen och motverka många av de problem som tidigt föd

Läs mer

Nytt centrum ska hjälpa barn med allergi

Stockholms läns landsting ska inrätta ett centrum på Sachsska barn- och ungdomssjukhuset där barn och unga med matallergier ska kunna få mer hjä

Läs mer

Budgeten för 2018: Så mycket pengar får vården och kollektivtrafiken

En attraktiv, hållbar och växande Stockholmsregion med frihet för invånarna. Det är målet när Alliansen i Stockholms läns landsting presentera

Läs mer

Så hjälper vi barn med ADHD bättre

Genom att olika delar av samhället hjälps åt kan barn som har ADHD få bättre och bättre förutsättningar. Det skriver barn- och äldrelandsting

Läs mer

”Det måste gå att freda sin mark”

Kojor, tält och husvagnar. Tillfälliga bosättningar på privat mark gör att ägaren inte kan använda marken. Ofta måste markägaren städa, sane

Läs mer

Välkomna på medlemskväll med Ebba Busch Thor

Den 10 maj har vi äran att gästas av vår partiledare Ebba Busch Thor som kommer hålla ett inspirerande anförande och mingla tillsammans med oss.

Läs mer

Här byggs förlossningsvården ut mest i Stockholm

Nästa år flyttar förlossningskliniken på Huddinge sjukhus till en nybyggd avdelning. De kommande åren sker den största ökningen av kapaciteten

Läs mer

Kunskapen om lipödem ska öka i Stockholm

Landstingsrådet Ella Bohlin (KD) har engagerat sig för de kvinnor som drabbas av lipödem. Som ansvarig för kroniska sjukdomar och kvinnosjukvårde

Läs mer

Trygghet och en miljon fler resor per dag är målet för 2030

Tryggheten är i fokus i det nya trafikförsörjningsprogrammet för Stockholms län. Där finns ambitiösa mål: SL ska ha 1 miljon fler resor om dag

Läs mer

Sverigeförhandlingen bra för familjer i Stockholms län

I dag undertecknades avtalen för Sverigeförhandlingen av Stockholms läns landsting, Stockholms stad, Huddinge, Solna, Täby, Österåker, Vallentun

Läs mer

tai iwin