Nu startar Riddarfjärdslinjen – vårt vallöfte lättar ankar!

Efter beslut från Alliansen i Stockholms läns landsting öppnar den här veckan en ny pendelbåtslinje på Riddarfjärden. Linjen kommer gå året om och knyter ihop norra Södermalm med city och Kungsholmen. Den blir en del i ett mer sammanbundet kollektivtrafiknät till nytta och gagn för resenärerna.

Karl Henriksson (KD)– Pendelbåtarna i Stockholm har varit en succé sedan den första linjen Sjövägen som Kristdemokraterna tog initiativ till startade, där resandet ökade kraftigt när vi införde SL:s biljetter. Genom att fortsätta bygga ut linjenätet kan vi underlätta effektiva resor för Stockholms läns arbetspendlare, säger Karl Henriksson (KD), gruppledare i trafiknämnden.

Kristdemokraterna har varit drivande i att bygga ut pendelbåtstrafiken i Stockholms län och lovade inför valet 2014 att införa ett nät av pendelbåtar på Saltsjön och Mälaren. Den nya båtlinjen heter linje 85 och kan också beskrivas som Riddarfjärdslinjen. SL-biljett gäller på båten. Det finns plats för cyklar, barnvagnar och rullstolar, samt cirka 100 passagerare. Linjen kommer att gå hela året mellan hållplatserna Kungsholmstorg, Söder Mälarstrand och Klara Mälarstrand. Den går med 24-minuterstrafik från Kungsholmstorg respektive Klara Mälarstrand, och med 12-minuterstrafik från Söder Mälarstrand.

– En viktig del för att få pendelbåtstrafiken att fungera så bra som möjligt med resten av SL-trafiken är att priserna ska följa samma mönster. I den taxeutredning som pågår är det viktigt att pendelbåtarna får följa med när taxan ska utformas för framtiden, oavsett om den landar i att vi ska ha enhetstaxa eller olika zoner, säger Karl Henriksson.

Under renoveringen av Slussen behövs fler pendelbåtslinjer i Stockholms inre vatten, för att avlasta buss- och tunnelbanetrafiken under byggtiden. Den nya linjedragningen över Riddarfjärden bidrar till ett förenklat resande.

– Vi vill utnyttja Stockholms naturliga vattenvägar för att bygga ut kollektivtrafiken i länet. Nästa steg är att satsa på snabbgående pendelbåtar för längre sträckor. Vi vill starta ett försök med pendelbåt mellan Stockholms city och Vaxholm för att fler kommuner ska kunna växa och utvecklas. Det skulle nästan kunna halvera restiden för pendlare i Vaxholm, säger Karl Henriksson.


Ny mottagning för assisterad befruktning öppnar i Solna strand

Solna och Sundbyberg får en ny mottagning som hjälper människor som har svårt att få barn. Förra veckan beslutade Alliansen att godkänna den ny

Läs mer

Stockholm först med fokusrapport för den dolda kvinnosjukdomen lipödem

Alliansen i Stockholms läns landsting uppmärksammar situationen för kvinnor som drabbas av den kroniska och ofta smärtsamma sjukdomen lipödem. De

Läs mer

KD stad och län satsar på nya och gamla talanger

Kristdemokraterna i stad och län arrangerar under hösten en utbildningssatsning för partidistriktens stjärnskott. Alla partiavdelningar har fått

Läs mer

Alliansen förstärker vården för könsstympade kvinnor

AMEL-mottagningen på Södersjukhuset är Sveriges enda mottagning för könsstympade kvinnor. Från och med nästa år höjer den styrande Alliansen

Läs mer

Centrum för diabetes och patienter med MS och Parkinson har öppnat

Stockholms läns landsting samlar vården och forskningen för patienter med diabetes och patienter med MS, Parkinson och andra neurologiska sjukdomar

Läs mer

Nya mottagningar för den som slutar andas i sömnen

Omkring 300 000 svenskar får upprepade uppehåll i andningen under sömnen. Under torsdagen beslutade Alliansen i Stockholms läns landsting att de s

Läs mer

Beslut i dag om mer pengar till förlossningsvården

Under torsdagen fattade Alliansen i Stockholms läns landsting beslut om att höja den ekonomiska ersättningen till förlossningsvården. Från och m

Läs mer

”Sälj SAS och SJ så att trafiken blir bättre”

Kristdemokraterna Karl Henriksson och David Winerdal föreslår i dag att staten ska sälja bolag som SAS, Apoteket, SBAB, Swedavia och SJ. Anledninge

Läs mer

Nu ska kön till operation för barn minska

Kapaciteten för barnoperationer på Karolinska universitetssjukhuset kommer att öka. Kön inom dagkirurgin, med ungefär 700 barn, kommer därmed at

Läs mer

Ella Bohlin om Ipsos-undersökning om bland annat förlossningsvården

Enligt en Ipsos-undersökning som Dagens Nyheter har beställt ökar missnöjet med förlossningsvården i Stockholms stad. Ella Bohlin (KD) är polit

Läs mer

tai iwin