Nu startar Riddarfjärdslinjen – vårt vallöfte lättar ankar!

Efter beslut från Alliansen i Stockholms läns landsting öppnar den här veckan en ny pendelbåtslinje på Riddarfjärden. Linjen kommer gå året om och knyter ihop norra Södermalm med city och Kungsholmen. Den blir en del i ett mer sammanbundet kollektivtrafiknät till nytta och gagn för resenärerna.

Karl Henriksson (KD)– Pendelbåtarna i Stockholm har varit en succé sedan den första linjen Sjövägen som Kristdemokraterna tog initiativ till startade, där resandet ökade kraftigt när vi införde SL:s biljetter. Genom att fortsätta bygga ut linjenätet kan vi underlätta effektiva resor för Stockholms läns arbetspendlare, säger Karl Henriksson (KD), gruppledare i trafiknämnden.

Kristdemokraterna har varit drivande i att bygga ut pendelbåtstrafiken i Stockholms län och lovade inför valet 2014 att införa ett nät av pendelbåtar på Saltsjön och Mälaren. Den nya båtlinjen heter linje 85 och kan också beskrivas som Riddarfjärdslinjen. SL-biljett gäller på båten. Det finns plats för cyklar, barnvagnar och rullstolar, samt cirka 100 passagerare. Linjen kommer att gå hela året mellan hållplatserna Kungsholmstorg, Söder Mälarstrand och Klara Mälarstrand. Den går med 24-minuterstrafik från Kungsholmstorg respektive Klara Mälarstrand, och med 12-minuterstrafik från Söder Mälarstrand.

– En viktig del för att få pendelbåtstrafiken att fungera så bra som möjligt med resten av SL-trafiken är att priserna ska följa samma mönster. I den taxeutredning som pågår är det viktigt att pendelbåtarna får följa med när taxan ska utformas för framtiden, oavsett om den landar i att vi ska ha enhetstaxa eller olika zoner, säger Karl Henriksson.

Under renoveringen av Slussen behövs fler pendelbåtslinjer i Stockholms inre vatten, för att avlasta buss- och tunnelbanetrafiken under byggtiden. Den nya linjedragningen över Riddarfjärden bidrar till ett förenklat resande.

– Vi vill utnyttja Stockholms naturliga vattenvägar för att bygga ut kollektivtrafiken i länet. Nästa steg är att satsa på snabbgående pendelbåtar för längre sträckor. Vi vill starta ett försök med pendelbåt mellan Stockholms city och Vaxholm för att fler kommuner ska kunna växa och utvecklas. Det skulle nästan kunna halvera restiden för pendlare i Vaxholm, säger Karl Henriksson.


Stockholm får Sveriges första kunskapscenter för diabetes

Alliansen i Stockholms läns landsting bygger ut vården för barn med diabetes. Stockholm blir först i landet med ett särskilt kunskapscenter inrik

Läs mer

Ella Bohlin (KD) oroad för äldre: ”Inför vaccin mot influensa”

Väntetiderna till vården är långa. Det beror bland annat på influensasäsongen. De som drabbas värst är äldre. Äldrelandstingsrådet Ella Boh

Läs mer

KD kräver stopp för att kommunen tar över Stockholms privata äldreboenden

De senaste åren har det rödgrönrosa styret i Stockholms stad fört över välfungerande äldreboenden till kommunal regi. Kristdemokraterna besluta

Läs mer

Låt apoteken få ta emot patienter

I dag får många vänta för länge innan de får vård. Det gör att många går till akuten i stället, trots att de egentligen inte behöver akut

Läs mer

Stockholm först i landet med specialistmottagningar för sömnapné

Två specialistmottagningar med uppdrag att ta hand om personer som slutar andas när de sover (obstruktiv sömnapné) öppnar i Stockholm. Stockholm

Läs mer

Nu inför vi hemtester för att upptäcka livmoderhalscancer

Enligt ny statistik från Cancerfonden ökar antalet fall av livmoderhalscancer i Sverige (Cancerfondsrapporten 2018). Antalet kvinnor som insjuknade

Läs mer

Vi söker en valombudsman

Kristdemokraterna Stockholms stad är ett partidistrikt inom Kristdemokraterna, distriktet omfattar Stockholms kommun. Distriktet består av nio lokal

Läs mer

”Ett stort svek att ta bort personliga assistenter för barn och äldre”

Regeringens utredare föreslår att barn under 12 år och äldre över 80 år inte ska ha rätt till personlig assistans. Barn- och äldrelandstingsr

Läs mer

Geriatriken kvar i Danderyd när Alliansen gör en ny plan

Den geriatriska vården blir kvar på Danderyds sjukhus. Den äldre delen av befolkningen i Stockholms län ökar allt snabbare, och därför beslutar

Läs mer

Fler fick vård i tid under 2017 – och sjukvården i Stockholm gjorde ett överskott

Fler stockholmare fick vård i tid hos sin husläkare eller specialistläkare under 2017. För husläkarbesök ökade uppfyllnaden av vårdgarantin me

Läs mer