Nu startar Riddarfjärdslinjen – vårt vallöfte lättar ankar!

Efter beslut från Alliansen i Stockholms läns landsting öppnar den här veckan en ny pendelbåtslinje på Riddarfjärden. Linjen kommer gå året om och knyter ihop norra Södermalm med city och Kungsholmen. Den blir en del i ett mer sammanbundet kollektivtrafiknät till nytta och gagn för resenärerna.

Karl Henriksson (KD)– Pendelbåtarna i Stockholm har varit en succé sedan den första linjen Sjövägen som Kristdemokraterna tog initiativ till startade, där resandet ökade kraftigt när vi införde SL:s biljetter. Genom att fortsätta bygga ut linjenätet kan vi underlätta effektiva resor för Stockholms läns arbetspendlare, säger Karl Henriksson (KD), gruppledare i trafiknämnden.

Kristdemokraterna har varit drivande i att bygga ut pendelbåtstrafiken i Stockholms län och lovade inför valet 2014 att införa ett nät av pendelbåtar på Saltsjön och Mälaren. Den nya båtlinjen heter linje 85 och kan också beskrivas som Riddarfjärdslinjen. SL-biljett gäller på båten. Det finns plats för cyklar, barnvagnar och rullstolar, samt cirka 100 passagerare. Linjen kommer att gå hela året mellan hållplatserna Kungsholmstorg, Söder Mälarstrand och Klara Mälarstrand. Den går med 24-minuterstrafik från Kungsholmstorg respektive Klara Mälarstrand, och med 12-minuterstrafik från Söder Mälarstrand.

– En viktig del för att få pendelbåtstrafiken att fungera så bra som möjligt med resten av SL-trafiken är att priserna ska följa samma mönster. I den taxeutredning som pågår är det viktigt att pendelbåtarna får följa med när taxan ska utformas för framtiden, oavsett om den landar i att vi ska ha enhetstaxa eller olika zoner, säger Karl Henriksson.

Under renoveringen av Slussen behövs fler pendelbåtslinjer i Stockholms inre vatten, för att avlasta buss- och tunnelbanetrafiken under byggtiden. Den nya linjedragningen över Riddarfjärden bidrar till ett förenklat resande.

– Vi vill utnyttja Stockholms naturliga vattenvägar för att bygga ut kollektivtrafiken i länet. Nästa steg är att satsa på snabbgående pendelbåtar för längre sträckor. Vi vill starta ett försök med pendelbåt mellan Stockholms city och Vaxholm för att fler kommuner ska kunna växa och utvecklas. Det skulle nästan kunna halvera restiden för pendlare i Vaxholm, säger Karl Henriksson.


I dag får SL en ny taxa och tar bort zonerna

Kristdemokraterna, Miljöpartiet, Moderaterna, Liberalerna och Centerpartiet i Stockholms läns landsting tecknade i våras en överenskommelse om kol

Läs mer

Ökat stöd till barn med autismspektrumdiagnos

Under 2017 bygger Stockholms läns landsting ut stödet från habiliteringen så att alla barn och unga till och med 18 år med autismspektrumdiagnos,

Läs mer

Landstingets nya krav: Mer delaktighet för personer med funktionsnedsättning

Den 1 januari ska alla som arbetar på uppdrag av Stockholms läns landsting ha ett normkritiskt förhållningssätt. Det är en del av landstingets n

Läs mer

”Skicka ut kallelse om att ge blod”

Blodcentralen i Stockholm berättar att det behövs mer blod inför jul- och nyårshelgerna. Kristdemokraterna vill göra påfyllningen av blodlagren

Läs mer

Ny tidsplan för vårdval geriatrik

Det nya vårdvalet för geriatriken i Stockholms läns landsting kommer inte att starta i januari 2018 som planerat. Orsaken är bland annat att lands

Läs mer

Flygande bilar eller höghastighetståg? Podcast tar en titt in i framtiden

Hur transporterar vi oss i framtiden? Och vilken film skildrar bäst framtidens trafik? I det fjärde avsnittet av podcasten Trafik-Kalle tar Karl Hen

Läs mer

Ansträngt vid Danderyds sjukhus förlossningsvård

Förlossningsvården vid Danderyds sjukhus har ett stort tryck på sig, med en stor ansträngning för personalen. Barn- och äldrelandstingsrådet El

Läs mer

Barnen har flyttat in på Nya Karolinska

I söndags flyttade Astrid Lindgrens barnsjukhus in på Nya Karolinska Solna, och samma dag stängde barnakuten för att flytta över till det nybyggd

Läs mer

Inga barn har blivit hänvisade utomlands vid Astrid Lindgrens barnsjukhus i år

Med anledning av Sveriges Radios inslag om barnintensivvården i Sverige vill Kristdemokraterna i Stockholms läns landsting tydliggöra och nå ut

Läs mer

Bilen vs kollektivtrafiken i podcasten Trafik-Kalle

När det har varit snökaos ställs frågan på sin spets om fördelarna med bilen och kollektivtrafiken. Podcasten Trafik-Kalle fokuserar på kostnad

Läs mer

tai iwin