Nu startar Riddarfjärdslinjen – vårt vallöfte lättar ankar!

Efter beslut från Alliansen i Stockholms läns landsting öppnar den här veckan en ny pendelbåtslinje på Riddarfjärden. Linjen kommer gå året om och knyter ihop norra Södermalm med city och Kungsholmen. Den blir en del i ett mer sammanbundet kollektivtrafiknät till nytta och gagn för resenärerna.

Karl Henriksson (KD)– Pendelbåtarna i Stockholm har varit en succé sedan den första linjen Sjövägen som Kristdemokraterna tog initiativ till startade, där resandet ökade kraftigt när vi införde SL:s biljetter. Genom att fortsätta bygga ut linjenätet kan vi underlätta effektiva resor för Stockholms läns arbetspendlare, säger Karl Henriksson (KD), gruppledare i trafiknämnden.

Kristdemokraterna har varit drivande i att bygga ut pendelbåtstrafiken i Stockholms län och lovade inför valet 2014 att införa ett nät av pendelbåtar på Saltsjön och Mälaren. Den nya båtlinjen heter linje 85 och kan också beskrivas som Riddarfjärdslinjen. SL-biljett gäller på båten. Det finns plats för cyklar, barnvagnar och rullstolar, samt cirka 100 passagerare. Linjen kommer att gå hela året mellan hållplatserna Kungsholmstorg, Söder Mälarstrand och Klara Mälarstrand. Den går med 24-minuterstrafik från Kungsholmstorg respektive Klara Mälarstrand, och med 12-minuterstrafik från Söder Mälarstrand.

– En viktig del för att få pendelbåtstrafiken att fungera så bra som möjligt med resten av SL-trafiken är att priserna ska följa samma mönster. I den taxeutredning som pågår är det viktigt att pendelbåtarna får följa med när taxan ska utformas för framtiden, oavsett om den landar i att vi ska ha enhetstaxa eller olika zoner, säger Karl Henriksson.

Under renoveringen av Slussen behövs fler pendelbåtslinjer i Stockholms inre vatten, för att avlasta buss- och tunnelbanetrafiken under byggtiden. Den nya linjedragningen över Riddarfjärden bidrar till ett förenklat resande.

– Vi vill utnyttja Stockholms naturliga vattenvägar för att bygga ut kollektivtrafiken i länet. Nästa steg är att satsa på snabbgående pendelbåtar för längre sträckor. Vi vill starta ett försök med pendelbåt mellan Stockholms city och Vaxholm för att fler kommuner ska kunna växa och utvecklas. Det skulle nästan kunna halvera restiden för pendlare i Vaxholm, säger Karl Henriksson.


Centrum för tidigt födda barn startar i Stockholm

Alliansen startar ett kompetenscentrum för neonatalvård i Stockholm. Syftet är att öka kunskapen och motverka många av de problem som tidigt föd

Läs mer

Nytt centrum ska hjälpa barn med allergi

Stockholms läns landsting ska inrätta ett centrum på Sachsska barn- och ungdomssjukhuset där barn och unga med matallergier ska kunna få mer hjä

Läs mer

Budgeten för 2018: Så mycket pengar får vården och kollektivtrafiken

En attraktiv, hållbar och växande Stockholmsregion med frihet för invånarna. Det är målet när Alliansen i Stockholms läns landsting presentera

Läs mer

Så hjälper vi barn med ADHD bättre

Genom att olika delar av samhället hjälps åt kan barn som har ADHD få bättre och bättre förutsättningar. Det skriver barn- och äldrelandsting

Läs mer

”Det måste gå att freda sin mark”

Kojor, tält och husvagnar. Tillfälliga bosättningar på privat mark gör att ägaren inte kan använda marken. Ofta måste markägaren städa, sane

Läs mer

Välkomna på medlemskväll med Ebba Busch Thor

Den 10 maj har vi äran att gästas av vår partiledare Ebba Busch Thor som kommer hålla ett inspirerande anförande och mingla tillsammans med oss.

Läs mer

Här byggs förlossningsvården ut mest i Stockholm

Nästa år flyttar förlossningskliniken på Huddinge sjukhus till en nybyggd avdelning. De kommande åren sker den största ökningen av kapaciteten

Läs mer

Kunskapen om lipödem ska öka i Stockholm

Landstingsrådet Ella Bohlin (KD) har engagerat sig för de kvinnor som drabbas av lipödem. Som ansvarig för kroniska sjukdomar och kvinnosjukvårde

Läs mer

Trygghet och en miljon fler resor per dag är målet för 2030

Tryggheten är i fokus i det nya trafikförsörjningsprogrammet för Stockholms län. Där finns ambitiösa mål: SL ska ha 1 miljon fler resor om dag

Läs mer

Sverigeförhandlingen bra för familjer i Stockholms län

I dag undertecknades avtalen för Sverigeförhandlingen av Stockholms läns landsting, Stockholms stad, Huddinge, Solna, Täby, Österåker, Vallentun

Läs mer

tai iwin