Nu startar vårdvalet för att behandla långvarig smärta

Pressmeddelande
2 oktober 2014

Från och med den 1 oktober får patienter med långvarig smärta eller utmattningssyndrom välja vårdgivare. Det ansvariga landstingsrådet Stig Nyman (KD) tror att rehabiliteringen kommer att förbättras med mer valfrihet.

Stig Nyman (KD)– Över 100 000 patienter i Stockholms län får varje år smärtdiagnoser. 2 400 behandlas för utmattningssyndrom. Vi talar om en jättestor grupp som går igenom stort lidande. Genom att införa vårdval kan vi förkorta köerna och se till att det finns bred kompetens inom både rehabiliteringen och läkarsidan, säger Stig Nyman.

Beslutet om vårdvalet fattades i våras och gäller från den 1 oktober. Sex vårdgivare är i dag godkända av landstinget.

– Det här blir en av mina sista reformer efter över 20 år som landstingsråd. Jag har sett vårdval införas på ett 30-tal områden och kan konstatera att köerna har försvunnit på område efter område samtidigt som behandlingarna har blivit effektivare. Det känns bra att arbetet för ökad valfrihet fortsätter i Stockholm, säger Stig Nyman.
För mer information:
Simon Olsson
Pressekreterare
070-737 4321

 

Följande vårdgivare är godkända av Stockholms läns landsting:
Aleris Specialistvård Nacka, Smärt och Stresscenter
Bragée Rehab
Capio S:t Görans sjukhus, Smärtrehabiliteringen
PBM Sweden AB
Spine Center
Svenska Rygginstitutet – Smärt- och stressrehabilitering


”Betonglejon inte tillräckligt för att skydda gatorna mot terror”

Kristdemokraterna i Stockholms stad kräver flera insatser för att förhindra fler terrorattacker på Stockholms gator. Bland annat vill partiet att

Läs mer

Ny plan ska förbättra Stockholms trafik

Stockholms läns landsting ska ta fram en trafikplan. Det har trafikplaneberedningen beslutat. (mer…)

Läs mer

Dags att besluta om budgeten för Stockholms läns landsting

Den 13 och 14 juni samlas landstingsfullmäktige för att besluta om hur mer än 90 miljarder kronor ska fördelas till vård, kollektivtrafik och and

Läs mer

Fyra av fem vårdcentraler har KD-vallöftet äldremottagning

Enligt en ny utvärdering från Stockholms läns landsting har fyra av fem husläkarmottagningar i länet äldremottagningar. Kristdemokraterna lovade

Läs mer

Jakob Forssmed håller partiledartal 16 juni

Den 16 juni håller vår tillförordnande partiledare Jakob Forssmed partiledartal under Järva politikervecka. Givetvis ska vi kristdemokrater finnas

Läs mer

Ella Bohlin kallar till samråd kring förlossningar inför sommaren

Barn- och äldrelandstingsrådet Ella Bohlin (KD) har kallat patientföreträdare, intresseorganisationer, fack och enskilda barnmorskor till ett stor

Läs mer

Så ska personer med CP-skada få bättre träning

Stockholms läns landsting förändrar en rad delar av intensivträningen för barn och vuxna med rörelsenedsättning. Bland annat ska barn få trän

Läs mer

Förlossningsvården får extra pengar för sommaren

För att avlasta förlossningsvården under sommarmånaderna ökar Stockholms läns landsting resurserna med 1 000 kronor extra för varje förlossnin

Läs mer

Centrum för tidigt födda barn startar i Stockholm

Alliansen startar ett kompetenscentrum för neonatalvård i Stockholm. Syftet är att öka kunskapen och motverka många av de problem som tidigt föd

Läs mer

Nytt centrum ska hjälpa barn med allergi

Stockholms läns landsting ska inrätta ett centrum på Sachsska barn- och ungdomssjukhuset där barn och unga med matallergier ska kunna få mer hjä

Läs mer

tai iwin