Nu startar världsunik satsning på ambulanser i Stockholm

 Ambulans i Stockholm. Foto: Wikimedia Commons

Under onsdagen hölls avsparken för konceptet ”Akademiska ambulansen” som därmed börjar införas i Stockholms län. Satsningen går ut på att utbildningen av ambulanssjuksköterskor och forskningen om hur ambulanssjukvården förbättras ska kunna ske hos patienterna i ambulanserna.

pressbild Stig Nyman_lagupplost– Vi vill att verksamheten i ambulanssjukvården ska komma närmare lärosätena. På det här sättet får forskarna evidens och erfarenheter, som kommer att leda till en högre kvalitet på vården. Dessutom är satsningen viktig för att ta hand om alla nya studenter i regeringens satsning på att utbilda fler sjuksköterskor i Stockholm, säger Stig Nyman (KD), forskningslandstingsråd.

Stockholms läns landsting beslutade att genomföra Akademiska ambulansen 2012. Sedan dess har konceptet förberetts i rekordfart. Ambulanserna har stora likheter med de Akademiska vårdcentralerna, där personal med forsknings- och lärarkompetens finns ute på de olika vårdcentralerna.

– I hela landet finns ett stort behov av att specialistutbildningen av sjukvårdspersonal i ambulanserna kommer närmare själva verksamheten, så att man kan kombinera teori och praktik. Det här konceptet för samarbete finns ingen annanstans i världen, så vi är på rätt väg mot Stockholms vision om att vara ledande inom akutsjukvården, säger Stig Nyman.

För mer information:
Stig Nyman (KD)
Forskningslandstingsråd
070-372 34 05

Simon Olsson
Pressekreterare
070-737 4321

Fakta:

  • Akademiska ambulansen går ut på att universitet och sjukvård samarbetar kring forskning och utbildning som rör ambulanssjukvården, den så kallade prehospitala vården.
  • Satsningen är ett samarbete mellan Stockholms läns landstings ambulansföretag AISAB, övriga ambulansoperatörer, lärosätena, larmcentral, Stockholms Prehospitala Centrum och Stockholms läns landsting.
  • Regeringen berättade förra veckan att Stockholms län ska få 3 400 nya sjuksköterskor under tio år. Stockholms läns landsting satsar under 2014 90 miljoner kronor på bland annat fler utbildningsplatser för specialistsjuksköterskor.

Kristdemokraterna i Stockholms läns landsting söker pressekreterare

Stockholms läns landsting är en av Sveriges största arbetsgivare och påverkar varje dag hundratusentals stockholmare som åker kollektivtrafik ell

Läs mer

”Betonglejon inte tillräckligt för att skydda gatorna mot terror”

Kristdemokraterna i Stockholms stad kräver flera insatser för att förhindra fler terrorattacker på Stockholms gator. Bland annat vill partiet att

Läs mer

Ny plan ska förbättra Stockholms trafik

Stockholms läns landsting ska ta fram en trafikplan. Det har trafikplaneberedningen beslutat. (mer…)

Läs mer

Dags att besluta om budgeten för Stockholms läns landsting

Den 13 och 14 juni samlas landstingsfullmäktige för att besluta om hur mer än 90 miljarder kronor ska fördelas till vård, kollektivtrafik och and

Läs mer

Fyra av fem vårdcentraler har KD-vallöftet äldremottagning

Enligt en ny utvärdering från Stockholms läns landsting har fyra av fem husläkarmottagningar i länet äldremottagningar. Kristdemokraterna lovade

Läs mer

Jakob Forssmed håller partiledartal 16 juni

Den 16 juni håller vår tillförordnande partiledare Jakob Forssmed partiledartal under Järva politikervecka. Givetvis ska vi kristdemokrater finnas

Läs mer

Ella Bohlin kallar till samråd kring förlossningar inför sommaren

Barn- och äldrelandstingsrådet Ella Bohlin (KD) har kallat patientföreträdare, intresseorganisationer, fack och enskilda barnmorskor till ett stor

Läs mer

Så ska personer med CP-skada få bättre träning

Stockholms läns landsting förändrar en rad delar av intensivträningen för barn och vuxna med rörelsenedsättning. Bland annat ska barn få trän

Läs mer

Förlossningsvården får extra pengar för sommaren

För att avlasta förlossningsvården under sommarmånaderna ökar Stockholms läns landsting resurserna med 1 000 kronor extra för varje förlossnin

Läs mer

Centrum för tidigt födda barn startar i Stockholm

Alliansen startar ett kompetenscentrum för neonatalvård i Stockholm. Syftet är att öka kunskapen och motverka många av de problem som tidigt föd

Läs mer

tai iwin