Nu startar världsunik satsning på ambulanser i Stockholm

 Ambulans i Stockholm. Foto: Wikimedia Commons

Under onsdagen hölls avsparken för konceptet ”Akademiska ambulansen” som därmed börjar införas i Stockholms län. Satsningen går ut på att utbildningen av ambulanssjuksköterskor och forskningen om hur ambulanssjukvården förbättras ska kunna ske hos patienterna i ambulanserna.

pressbild Stig Nyman_lagupplost– Vi vill att verksamheten i ambulanssjukvården ska komma närmare lärosätena. På det här sättet får forskarna evidens och erfarenheter, som kommer att leda till en högre kvalitet på vården. Dessutom är satsningen viktig för att ta hand om alla nya studenter i regeringens satsning på att utbilda fler sjuksköterskor i Stockholm, säger Stig Nyman (KD), forskningslandstingsråd.

Stockholms läns landsting beslutade att genomföra Akademiska ambulansen 2012. Sedan dess har konceptet förberetts i rekordfart. Ambulanserna har stora likheter med de Akademiska vårdcentralerna, där personal med forsknings- och lärarkompetens finns ute på de olika vårdcentralerna.

– I hela landet finns ett stort behov av att specialistutbildningen av sjukvårdspersonal i ambulanserna kommer närmare själva verksamheten, så att man kan kombinera teori och praktik. Det här konceptet för samarbete finns ingen annanstans i världen, så vi är på rätt väg mot Stockholms vision om att vara ledande inom akutsjukvården, säger Stig Nyman.

För mer information:
Stig Nyman (KD)
Forskningslandstingsråd
070-372 34 05

Simon Olsson
Pressekreterare
070-737 4321

Fakta:

  • Akademiska ambulansen går ut på att universitet och sjukvård samarbetar kring forskning och utbildning som rör ambulanssjukvården, den så kallade prehospitala vården.
  • Satsningen är ett samarbete mellan Stockholms läns landstings ambulansföretag AISAB, övriga ambulansoperatörer, lärosätena, larmcentral, Stockholms Prehospitala Centrum och Stockholms läns landsting.
  • Regeringen berättade förra veckan att Stockholms län ska få 3 400 nya sjuksköterskor under tio år. Stockholms läns landsting satsar under 2014 90 miljoner kronor på bland annat fler utbildningsplatser för specialistsjuksköterskor.

Förlossningsskadorna minskar i Stockholm

Andelen kvinnor som drabbades av allvarliga bristningar vid förlossning minskar i Stockholm, visar ny statistik från Socialstyrelsen. Bland förstf

Läs mer

KD överger skip-stop – utom för Nynäshamn

Kristdemokraternas stämma för Stockholms län och Stockholms stad beslutade i går kväll att gå till val på att ta bort skip-stop i pendeltågstr

Läs mer

”En förkämpe som gjorde otroligt mycket för vården för ME/CFS”

– Det är med stor sorg jag har nåtts av beskedet om Anne Örtegrens bortgång. Hon är värd den största respekt för sitt arbete med att lyfta f

Läs mer

Förstärkta resurser till psykiatri för ungdomar i Järvaområdet

Alliansen i Stockholms läns landsting tillför 6 miljoner kronor till Järva unga specialistcenter. Verksamheten som startade 2015 blir från årsski

Läs mer

Landstinget satsar på film för BB

Stockholms läns landsting beslutade i går att spela in filmer på tio olika språk för att stödja blivande och nyblivna föräldrar. Initiativet k

Läs mer

”Regeringen måste ta mer ansvar för de som drabbas av ME/CFS”

Vi är glada över att sjukdomen ME/CFS har fått mer uppmärksamhet den senaste tiden. Landstingsrådet Ella Bohlin och Kristdemokraterna har varit d

Läs mer

4,9 miljoner ska ge fler kulturtolksdoulor

Den uppskattade satsningen på stödpersoner vid förlossning för kvinnor med svagt socialt stöd eller bristande kunskaper i svenska får 4,9 miljon

Läs mer

Stockholm samlar vården för kvinnor med diabetes under graviditeten

Graviditetsdiabetes är ett växande hälsoproblem och allt fler kvinnor behöver vård i Stockholms län. Nu skapar Alliansen en enhet för att samla

Läs mer

160 miljoner för att korta väntetiderna på husläkarmottagningar

Alliansen i Stockholms läns landsting tillför ytterligare 160 miljoner kronor i nästa års budget för att korta köerna på länets husläkarmotta

Läs mer

Allt färre dör av stroke i Stockholms län

Antalet personer som avlider på grund av stroke eller med stroke som underliggande orsak är det lägsta hittills i Stockholms län. Det visar ny sta

Läs mer

tai iwin