Nu upphandlar vi Stockholm Syncentral

Ella Bohlin (KD). Foto: Scharlotte Peppare

Pressmeddelande
1 september 2015

I dag beslutar hälso- och sjukvårdsnämnden i Stockholms läns landsting att Stockholms syncentral ska upphandlas. Syncentralen ger specialisthjälp för personer med synnedsättning och blindhet i hela Stockholms län.

– Vi vill förbättra tillgängligheten och effektiviteten, och därför vill vi att flera aktörer ska konkurrera om att driva Syncentralen. Genom att ge en sporre för utveckling och förnyelse kan vi förbättra stödet för personer med synnedsättning, säger Ella Bohlin (KD), landstingsråd med ansvar för habilitering och rehabilitering.

Alliansen betonar att de som är i behov av hjälpen från Syncentralen ska medverka i processen. Verksamheten ska kopplas till forskning och evidensbaserade metoder.

– Det finns ett allt större behov av pedagogiskt stöd och ständig utbildning av personalen så att synskadade inte stängs ute från viktiga delar av samhället. Dialogen med patient- och brukarorganisationer är nödvändig för att nå så bra resultat som möjligt, säger Ella Bohlin.
För mer information:
Roksana Parsan
Pressekreterare
070-737 45 16


Ny mottagning för assisterad befruktning öppnar i Solna strand

Solna och Sundbyberg får en ny mottagning som hjälper människor som har svårt att få barn. Förra veckan beslutade Alliansen att godkänna den ny

Läs mer

Stockholm först med fokusrapport för den dolda kvinnosjukdomen lipödem

Alliansen i Stockholms läns landsting uppmärksammar situationen för kvinnor som drabbas av den kroniska och ofta smärtsamma sjukdomen lipödem. De

Läs mer

KD stad och län satsar på nya och gamla talanger

Kristdemokraterna i stad och län arrangerar under hösten en utbildningssatsning för partidistriktens stjärnskott. Alla partiavdelningar har fått

Läs mer

Alliansen förstärker vården för könsstympade kvinnor

AMEL-mottagningen på Södersjukhuset är Sveriges enda mottagning för könsstympade kvinnor. Från och med nästa år höjer den styrande Alliansen

Läs mer

Centrum för diabetes och patienter med MS och Parkinson har öppnat

Stockholms läns landsting samlar vården och forskningen för patienter med diabetes och patienter med MS, Parkinson och andra neurologiska sjukdomar

Läs mer

Nya mottagningar för den som slutar andas i sömnen

Omkring 300 000 svenskar får upprepade uppehåll i andningen under sömnen. Under torsdagen beslutade Alliansen i Stockholms läns landsting att de s

Läs mer

Beslut i dag om mer pengar till förlossningsvården

Under torsdagen fattade Alliansen i Stockholms läns landsting beslut om att höja den ekonomiska ersättningen till förlossningsvården. Från och m

Läs mer

”Sälj SAS och SJ så att trafiken blir bättre”

Kristdemokraterna Karl Henriksson och David Winerdal föreslår i dag att staten ska sälja bolag som SAS, Apoteket, SBAB, Swedavia och SJ. Anledninge

Läs mer

Nu ska kön till operation för barn minska

Kapaciteten för barnoperationer på Karolinska universitetssjukhuset kommer att öka. Kön inom dagkirurgin, med ungefär 700 barn, kommer därmed at

Läs mer

Ella Bohlin om Ipsos-undersökning om bland annat förlossningsvården

Enligt en Ipsos-undersökning som Dagens Nyheter har beställt ökar missnöjet med förlossningsvården i Stockholms stad. Ella Bohlin (KD) är polit

Läs mer

tai iwin