Ny bussförbindelse mellan Ekerö och Flemingsberg

– SL kommer inom kort få ett uppdrag att undersöka möjligheterna för att starta en ny snabbussförbindelse mellan Ekerö och Flemingsberg som använder färjetrafiken vid Ekeröleden. Om SL-trafiken börjar använda vägfärjan för busstrafiken kan restiden förkortas med upp till 50 minuter enkel resväg, säger Karl Henriksson (KD), Trafiknämnden, Stockholms läns landsting med anledning av att Alliansens budgetförhandlingar för 2014 är färdiga.

– Det är orimligt att låta resenärerna från Ekerö fortsätta att ta omvägen över Brommaplan och T-centralen när de ska ta sig 10 kilometer till Karolinska Universitetssjukhuset i Huddinge, som är en av Stockholmsregionens största arbetsplatser, anser Karl Henriksson.

– Med en direktbuss mellan Ekerö och Flemingsberg gör vi Stockholms län lite rundare och kollektivtrafiken mycket smartare. Vi skapar en ny direktförbindelse till en viktig målpunkt, men också nya bytesmöjligheter, konstaterar Karl Henriksson.
Fakta:
Färjetrafiken mellan Ekerö och Slagsta är en betalfärja som Trafikverket driver på uppdrag av Ekerö kommun. Ekerö kommun har erbjudit SL att avgiftsfritt resa med SL-bussar ombord på vägfärjorna.

Avståndet mellan Ekerö centrum och Karolinska universitetssjukhuset i Huddinge via vägfärjan är omkring 10 kilometer. Avståndet mellan Ekerö Centrum och Karolinska Universitetssjukhuset i Huddinge via Brommaplan och Stockholm är omkring 32 kilometer.

Flemingsberg är en viktig målpunkt i kollektivtrafiken. Förutom Karolinska Universitetssjukhuset finns även ett stort universitetscampus med Södertörns Högskola, Karolinska Institutet och Kungliga Tekniska Högskolan samt en mängd andra arbetsplatser. Dessutom är Flemingsberg en viktig bytespunkt till pendel-, regional- och fjärrtågstrafiken.

”Betonglejon inte tillräckligt för att skydda gatorna mot terror”

Kristdemokraterna i Stockholms stad kräver flera insatser för att förhindra fler terrorattacker på Stockholms gator. Bland annat vill partiet att

Läs mer

Ny plan ska förbättra Stockholms trafik

Stockholms läns landsting ska ta fram en trafikplan. Det har trafikplaneberedningen beslutat. (mer…)

Läs mer

Dags att besluta om budgeten för Stockholms läns landsting

Den 13 och 14 juni samlas landstingsfullmäktige för att besluta om hur mer än 90 miljarder kronor ska fördelas till vård, kollektivtrafik och and

Läs mer

Fyra av fem vårdcentraler har KD-vallöftet äldremottagning

Enligt en ny utvärdering från Stockholms läns landsting har fyra av fem husläkarmottagningar i länet äldremottagningar. Kristdemokraterna lovade

Läs mer

Jakob Forssmed håller partiledartal 16 juni

Den 16 juni håller vår tillförordnande partiledare Jakob Forssmed partiledartal under Järva politikervecka. Givetvis ska vi kristdemokrater finnas

Läs mer

Ella Bohlin kallar till samråd kring förlossningar inför sommaren

Barn- och äldrelandstingsrådet Ella Bohlin (KD) har kallat patientföreträdare, intresseorganisationer, fack och enskilda barnmorskor till ett stor

Läs mer

Så ska personer med CP-skada få bättre träning

Stockholms läns landsting förändrar en rad delar av intensivträningen för barn och vuxna med rörelsenedsättning. Bland annat ska barn få trän

Läs mer

Förlossningsvården får extra pengar för sommaren

För att avlasta förlossningsvården under sommarmånaderna ökar Stockholms läns landsting resurserna med 1 000 kronor extra för varje förlossnin

Läs mer

Centrum för tidigt födda barn startar i Stockholm

Alliansen startar ett kompetenscentrum för neonatalvård i Stockholm. Syftet är att öka kunskapen och motverka många av de problem som tidigt föd

Läs mer

Nytt centrum ska hjälpa barn med allergi

Stockholms läns landsting ska inrätta ett centrum på Sachsska barn- och ungdomssjukhuset där barn och unga med matallergier ska kunna få mer hjä

Läs mer

tai iwin