Ny familjecentral har öppnat i Huddinge!

Den 17 april invigdes en ny familjecentral på Sjödalsbacken 1 i Huddinge C. En familjecentral är ett samarbete mellan kommunen, mödrahälsovård och vårdcentral. Där finns öppen förskola, socialtjänstens kuratorer, barnhälsovård och barnmorskemottning.

– Vi vill stärka blivande föräldrar och småbarnsfamiljer och ge dem professionellt stöd i frågor som rör barnen, föräldraskapet och familjen. Genom ett nära samarbete mellan kommunens och landstingets olika verksamheter kan vi sänka trösklarna så att fler får det stöd de behöver, säger Margareta Åkerberg (KD), vice ordförande i programberedningen för barn, unga och kvinnosjukvård i Stockholms läns landsting.

– Jag är jätteglad att det öppnas en familjecentral i centrala Huddinge. Det var ett viktigt vallöfte från oss kristdemokrater. Familjecentralen ska vara ett stöd för alla blivande föräldrar och barnfamiljer, men det är också en plats där föräldrar kan träffas och umgås med andra familjer, säger Pia Berkman (KD), ledamot i förskolenämnden och ordförande för Kristdemokraterna i Huddinge.

Sedan tidigare finns det i Huddinge kommun familjecentraler i Skogås, Flemingsberg och Vårby.


Skola för barn med allergi får pris

Astma- och allergiskolan på Sachsska barn- och ungdomssjukhuset får Bemötandepriset från Stockholms läns landsting 2017. Teamets stöd till barn

Läs mer

Våga fråga om våld i nära relationer!

Att bli slagen av den du älskar. Att bli psykiskt misshandlad av den du lever med. Att bli hotad av en familjemedlem. Att tvingas uppsöka vård för

Läs mer

Nu inför vi alkolås på SL:s stationer

De stationer där förarna kliver av och på SL:s tåg ska få alkolås. Det gör att låsen blir billigare att installera och kan införas snabbare i

Läs mer

Stockholm inför vårdval för sexmottagningar

Den som behöver hjälp som rör sexualitet, sex och samlevnad eller könssjukdomar ska nu kunna välja vårdgivare genom vårdval i Stockholms län.

Läs mer

Alliansen höjer bidraget till ideella organisationer

Landstinget delar varje år ut bidrag till ideella organisationer som kompletterar eller förstärker hälso- och sjukvården. För 2018 höjs summan

Läs mer

Dags att planera för vården till 2040

Framtidens hälso- och sjukvård kräver långsiktig planering. Alliansen vill ta ansvar för framtidens utmaningar och tillsätter därför en långt

Läs mer

Lösning på plats för Danderyds barnakut

Lättakuten vid Danderyds sjukhus kommer inte att stänga vid årsskiftet utan ge vård för barn tills den nya organisationen för akutsjukvården ä

Läs mer

Alliansen förstärker barnmorskemottagningarna i Stockholms län med 25 miljoner kronor

Stockholms läns landsting har beslutat att satsa på barnmorskemottagningarna och skjuter till 25 miljoner kronor extra. Pengarna kommer till mottagn

Läs mer

Det här gör vi för benskörhet

Osteoporos är en sjukdom som drabbar många kvinnor. Ella Bohlin (KD) har lyft upp den på agendan i arbetet i Stockholms läns landsting. I dagarna

Läs mer

Alliansen startar upphandling av färdtjänsten med krav på sociala villkor

Nu startar nästa upphandling av färdtjänsten i Stockholms län. Alliansen har två prioriteringar: Att ställa krav på arbetsrättsliga och social

Läs mer

tai iwin