Ny layout får fler att testa sig

Pressmeddelande
den 28 januari 2016

Landstingets försök med en tydligare och enklare kallelse för gynekologisk cellprovtagning gjorde att fler kvinnor i Stockholm testade sig. Det gör att vården kan upptäcka och förebygga cancer i god tid.

– Det förebyggande arbetet inom sjukvården är avgörande för att rädda liv. Därför är det viktigt att den information som når Stockholms kvinnor är lätt att ta till sig samtidigt som vikten av att testa sig når hela vägen fram. Vi ser att utformningen av den nya kallelsen har gjort skillnad och kommer att fortsätta att arbeta för att fler ska ta sin kallelse på allvar, säger Ella Bohlin (KD), landstingsråd med ansvar för kvinnosjukvård och cancer.

Av de kvinnor som fick det nya kallelsebrevet deltog 11,1 procent fler inom 90 dagar jämfört med det gamla kallelsebrevet. Bland kvinnor som kallats till HPV-vaccination med den nya layouten var skillnaden gentemot det gamla kallelsebrevet 14,4 procent. Sammantaget är det statistiskt säkerställt att deltagandet ökade i både Stockholms kommun och några andra kommuner i länet.

– Även om provtagningarna är frivilliga fortsätter vi vårt att arbete med att utvärdera och hitta nya, kreativa sätt att få alla kvinnor att ta sin kallelse på allvar. Trots det visar siffrorna att vårt initiativ är ett positivt steg i rätt riktning och det gläder mig att vårt arbete ger resultat, säger Ella Bohlin (KD).Pressbild Ella Bohlin Foto Scharlotte Peppare

Fakta:

I Stockholm-Gotlandregionen införs HPV-baserad screening under 2014-2016. Detta görs på ett strukturerat sätt och för cirka hälften av kvinnorna från 30 års ålder analyseras cellprovet för HPV. Från 2017 införs hpv-screening från 30 års ålder på samtliga kvinnor enligt Socialstyrelsens nya anvisningar.

Screeningprogrammet är politiskt beslutat och följer Socialstyrelsens anvisningar. Landstingets screeningsverksamhet vid Regionalt cancercentrum Stockholm – Gotland administrerar programmet. Ett särskilt råd kvalitetsgranskar programmet som utvärderas regelbundet.

För mer information:
Roksana Parsan
Pressekreterare
070-737 45 16


Stockholm får Sveriges första kunskapscenter för diabetes

Alliansen i Stockholms läns landsting bygger ut vården för barn med diabetes. Stockholm blir först i landet med ett särskilt kunskapscenter inrik

Läs mer

Ella Bohlin (KD) oroad för äldre: ”Inför vaccin mot influensa”

Väntetiderna till vården är långa. Det beror bland annat på influensasäsongen. De som drabbas värst är äldre. Äldrelandstingsrådet Ella Boh

Läs mer

KD kräver stopp för att kommunen tar över Stockholms privata äldreboenden

De senaste åren har det rödgrönrosa styret i Stockholms stad fört över välfungerande äldreboenden till kommunal regi. Kristdemokraterna besluta

Läs mer

Låt apoteken få ta emot patienter

I dag får många vänta för länge innan de får vård. Det gör att många går till akuten i stället, trots att de egentligen inte behöver akut

Läs mer

Stockholm först i landet med specialistmottagningar för sömnapné

Två specialistmottagningar med uppdrag att ta hand om personer som slutar andas när de sover (obstruktiv sömnapné) öppnar i Stockholm. Stockholm

Läs mer

Nu inför vi hemtester för att upptäcka livmoderhalscancer

Enligt ny statistik från Cancerfonden ökar antalet fall av livmoderhalscancer i Sverige (Cancerfondsrapporten 2018). Antalet kvinnor som insjuknade

Läs mer

Vi söker en valombudsman

Kristdemokraterna Stockholms stad är ett partidistrikt inom Kristdemokraterna, distriktet omfattar Stockholms kommun. Distriktet består av nio lokal

Läs mer

”Ett stort svek att ta bort personliga assistenter för barn och äldre”

Regeringens utredare föreslår att barn under 12 år och äldre över 80 år inte ska ha rätt till personlig assistans. Barn- och äldrelandstingsr

Läs mer

Geriatriken kvar i Danderyd när Alliansen gör en ny plan

Den geriatriska vården blir kvar på Danderyds sjukhus. Den äldre delen av befolkningen i Stockholms län ökar allt snabbare, och därför beslutar

Läs mer

Fler fick vård i tid under 2017 – och sjukvården i Stockholm gjorde ett överskott

Fler stockholmare fick vård i tid hos sin husläkare eller specialistläkare under 2017. För husläkarbesök ökade uppfyllnaden av vårdgarantin me

Läs mer