Ny layout får fler att testa sig

Pressmeddelande
den 28 januari 2016

Landstingets försök med en tydligare och enklare kallelse för gynekologisk cellprovtagning gjorde att fler kvinnor i Stockholm testade sig. Det gör att vården kan upptäcka och förebygga cancer i god tid.

– Det förebyggande arbetet inom sjukvården är avgörande för att rädda liv. Därför är det viktigt att den information som når Stockholms kvinnor är lätt att ta till sig samtidigt som vikten av att testa sig når hela vägen fram. Vi ser att utformningen av den nya kallelsen har gjort skillnad och kommer att fortsätta att arbeta för att fler ska ta sin kallelse på allvar, säger Ella Bohlin (KD), landstingsråd med ansvar för kvinnosjukvård och cancer.

Av de kvinnor som fick det nya kallelsebrevet deltog 11,1 procent fler inom 90 dagar jämfört med det gamla kallelsebrevet. Bland kvinnor som kallats till HPV-vaccination med den nya layouten var skillnaden gentemot det gamla kallelsebrevet 14,4 procent. Sammantaget är det statistiskt säkerställt att deltagandet ökade i både Stockholms kommun och några andra kommuner i länet.

– Även om provtagningarna är frivilliga fortsätter vi vårt att arbete med att utvärdera och hitta nya, kreativa sätt att få alla kvinnor att ta sin kallelse på allvar. Trots det visar siffrorna att vårt initiativ är ett positivt steg i rätt riktning och det gläder mig att vårt arbete ger resultat, säger Ella Bohlin (KD).Pressbild Ella Bohlin Foto Scharlotte Peppare

Fakta:

I Stockholm-Gotlandregionen införs HPV-baserad screening under 2014-2016. Detta görs på ett strukturerat sätt och för cirka hälften av kvinnorna från 30 års ålder analyseras cellprovet för HPV. Från 2017 införs hpv-screening från 30 års ålder på samtliga kvinnor enligt Socialstyrelsens nya anvisningar.

Screeningprogrammet är politiskt beslutat och följer Socialstyrelsens anvisningar. Landstingets screeningsverksamhet vid Regionalt cancercentrum Stockholm – Gotland administrerar programmet. Ett särskilt råd kvalitetsgranskar programmet som utvärderas regelbundet.

För mer information:
Roksana Parsan
Pressekreterare
070-737 45 16


I dag får SL en ny taxa och tar bort zonerna

Kristdemokraterna, Miljöpartiet, Moderaterna, Liberalerna och Centerpartiet i Stockholms läns landsting tecknade i våras en överenskommelse om kol

Läs mer

Ökat stöd till barn med autismspektrumdiagnos

Under 2017 bygger Stockholms läns landsting ut stödet från habiliteringen så att alla barn och unga till och med 18 år med autismspektrumdiagnos,

Läs mer

Landstingets nya krav: Mer delaktighet för personer med funktionsnedsättning

Den 1 januari ska alla som arbetar på uppdrag av Stockholms läns landsting ha ett normkritiskt förhållningssätt. Det är en del av landstingets n

Läs mer

”Skicka ut kallelse om att ge blod”

Blodcentralen i Stockholm berättar att det behövs mer blod inför jul- och nyårshelgerna. Kristdemokraterna vill göra påfyllningen av blodlagren

Läs mer

Ny tidsplan för vårdval geriatrik

Det nya vårdvalet för geriatriken i Stockholms läns landsting kommer inte att starta i januari 2018 som planerat. Orsaken är bland annat att lands

Läs mer

Flygande bilar eller höghastighetståg? Podcast tar en titt in i framtiden

Hur transporterar vi oss i framtiden? Och vilken film skildrar bäst framtidens trafik? I det fjärde avsnittet av podcasten Trafik-Kalle tar Karl Hen

Läs mer

Ansträngt vid Danderyds sjukhus förlossningsvård

Förlossningsvården vid Danderyds sjukhus har ett stort tryck på sig, med en stor ansträngning för personalen. Barn- och äldrelandstingsrådet El

Läs mer

Barnen har flyttat in på Nya Karolinska

I söndags flyttade Astrid Lindgrens barnsjukhus in på Nya Karolinska Solna, och samma dag stängde barnakuten för att flytta över till det nybyggd

Läs mer

Inga barn har blivit hänvisade utomlands vid Astrid Lindgrens barnsjukhus i år

Med anledning av Sveriges Radios inslag om barnintensivvården i Sverige vill Kristdemokraterna i Stockholms läns landsting tydliggöra och nå ut

Läs mer

Bilen vs kollektivtrafiken i podcasten Trafik-Kalle

När det har varit snökaos ställs frågan på sin spets om fördelarna med bilen och kollektivtrafiken. Podcasten Trafik-Kalle fokuserar på kostnad

Läs mer

tai iwin