Ny layout får fler att testa sig

Pressmeddelande
den 28 januari 2016

Landstingets försök med en tydligare och enklare kallelse för gynekologisk cellprovtagning gjorde att fler kvinnor i Stockholm testade sig. Det gör att vården kan upptäcka och förebygga cancer i god tid.

– Det förebyggande arbetet inom sjukvården är avgörande för att rädda liv. Därför är det viktigt att den information som når Stockholms kvinnor är lätt att ta till sig samtidigt som vikten av att testa sig når hela vägen fram. Vi ser att utformningen av den nya kallelsen har gjort skillnad och kommer att fortsätta att arbeta för att fler ska ta sin kallelse på allvar, säger Ella Bohlin (KD), landstingsråd med ansvar för kvinnosjukvård och cancer.

Av de kvinnor som fick det nya kallelsebrevet deltog 11,1 procent fler inom 90 dagar jämfört med det gamla kallelsebrevet. Bland kvinnor som kallats till HPV-vaccination med den nya layouten var skillnaden gentemot det gamla kallelsebrevet 14,4 procent. Sammantaget är det statistiskt säkerställt att deltagandet ökade i både Stockholms kommun och några andra kommuner i länet.

– Även om provtagningarna är frivilliga fortsätter vi vårt att arbete med att utvärdera och hitta nya, kreativa sätt att få alla kvinnor att ta sin kallelse på allvar. Trots det visar siffrorna att vårt initiativ är ett positivt steg i rätt riktning och det gläder mig att vårt arbete ger resultat, säger Ella Bohlin (KD).Pressbild Ella Bohlin Foto Scharlotte Peppare

Fakta:

I Stockholm-Gotlandregionen införs HPV-baserad screening under 2014-2016. Detta görs på ett strukturerat sätt och för cirka hälften av kvinnorna från 30 års ålder analyseras cellprovet för HPV. Från 2017 införs hpv-screening från 30 års ålder på samtliga kvinnor enligt Socialstyrelsens nya anvisningar.

Screeningprogrammet är politiskt beslutat och följer Socialstyrelsens anvisningar. Landstingets screeningsverksamhet vid Regionalt cancercentrum Stockholm – Gotland administrerar programmet. Ett särskilt råd kvalitetsgranskar programmet som utvärderas regelbundet.

För mer information:
Roksana Parsan
Pressekreterare
070-737 45 16


Ny mottagning för assisterad befruktning öppnar i Solna strand

Solna och Sundbyberg får en ny mottagning som hjälper människor som har svårt att få barn. Förra veckan beslutade Alliansen att godkänna den ny

Läs mer

Stockholm först med fokusrapport för den dolda kvinnosjukdomen lipödem

Alliansen i Stockholms läns landsting uppmärksammar situationen för kvinnor som drabbas av den kroniska och ofta smärtsamma sjukdomen lipödem. De

Läs mer

KD stad och län satsar på nya och gamla talanger

Kristdemokraterna i stad och län arrangerar under hösten en utbildningssatsning för partidistriktens stjärnskott. Alla partiavdelningar har fått

Läs mer

Alliansen förstärker vården för könsstympade kvinnor

AMEL-mottagningen på Södersjukhuset är Sveriges enda mottagning för könsstympade kvinnor. Från och med nästa år höjer den styrande Alliansen

Läs mer

Centrum för diabetes och patienter med MS och Parkinson har öppnat

Stockholms läns landsting samlar vården och forskningen för patienter med diabetes och patienter med MS, Parkinson och andra neurologiska sjukdomar

Läs mer

Nya mottagningar för den som slutar andas i sömnen

Omkring 300 000 svenskar får upprepade uppehåll i andningen under sömnen. Under torsdagen beslutade Alliansen i Stockholms läns landsting att de s

Läs mer

Beslut i dag om mer pengar till förlossningsvården

Under torsdagen fattade Alliansen i Stockholms läns landsting beslut om att höja den ekonomiska ersättningen till förlossningsvården. Från och m

Läs mer

”Sälj SAS och SJ så att trafiken blir bättre”

Kristdemokraterna Karl Henriksson och David Winerdal föreslår i dag att staten ska sälja bolag som SAS, Apoteket, SBAB, Swedavia och SJ. Anledninge

Läs mer

Nu ska kön till operation för barn minska

Kapaciteten för barnoperationer på Karolinska universitetssjukhuset kommer att öka. Kön inom dagkirurgin, med ungefär 700 barn, kommer därmed at

Läs mer

Ella Bohlin om Ipsos-undersökning om bland annat förlossningsvården

Enligt en Ipsos-undersökning som Dagens Nyheter har beställt ökar missnöjet med förlossningsvården i Stockholms stad. Ella Bohlin (KD) är polit

Läs mer

tai iwin