Ny layout får fler att testa sig

Pressmeddelande
den 28 januari 2016

Landstingets försök med en tydligare och enklare kallelse för gynekologisk cellprovtagning gjorde att fler kvinnor i Stockholm testade sig. Det gör att vården kan upptäcka och förebygga cancer i god tid.

– Det förebyggande arbetet inom sjukvården är avgörande för att rädda liv. Därför är det viktigt att den information som når Stockholms kvinnor är lätt att ta till sig samtidigt som vikten av att testa sig når hela vägen fram. Vi ser att utformningen av den nya kallelsen har gjort skillnad och kommer att fortsätta att arbeta för att fler ska ta sin kallelse på allvar, säger Ella Bohlin (KD), landstingsråd med ansvar för kvinnosjukvård och cancer.

Av de kvinnor som fick det nya kallelsebrevet deltog 11,1 procent fler inom 90 dagar jämfört med det gamla kallelsebrevet. Bland kvinnor som kallats till HPV-vaccination med den nya layouten var skillnaden gentemot det gamla kallelsebrevet 14,4 procent. Sammantaget är det statistiskt säkerställt att deltagandet ökade i både Stockholms kommun och några andra kommuner i länet.

– Även om provtagningarna är frivilliga fortsätter vi vårt att arbete med att utvärdera och hitta nya, kreativa sätt att få alla kvinnor att ta sin kallelse på allvar. Trots det visar siffrorna att vårt initiativ är ett positivt steg i rätt riktning och det gläder mig att vårt arbete ger resultat, säger Ella Bohlin (KD).Pressbild Ella Bohlin Foto Scharlotte Peppare

Fakta:

I Stockholm-Gotlandregionen införs HPV-baserad screening under 2014-2016. Detta görs på ett strukturerat sätt och för cirka hälften av kvinnorna från 30 års ålder analyseras cellprovet för HPV. Från 2017 införs hpv-screening från 30 års ålder på samtliga kvinnor enligt Socialstyrelsens nya anvisningar.

Screeningprogrammet är politiskt beslutat och följer Socialstyrelsens anvisningar. Landstingets screeningsverksamhet vid Regionalt cancercentrum Stockholm – Gotland administrerar programmet. Ett särskilt råd kvalitetsgranskar programmet som utvärderas regelbundet.

För mer information:
Roksana Parsan
Pressekreterare
070-737 45 16


Centrum för tidigt födda barn startar i Stockholm

Alliansen startar ett kompetenscentrum för neonatalvård i Stockholm. Syftet är att öka kunskapen och motverka många av de problem som tidigt föd

Läs mer

Nytt centrum ska hjälpa barn med allergi

Stockholms läns landsting ska inrätta ett centrum på Sachsska barn- och ungdomssjukhuset där barn och unga med matallergier ska kunna få mer hjä

Läs mer

Budgeten för 2018: Så mycket pengar får vården och kollektivtrafiken

En attraktiv, hållbar och växande Stockholmsregion med frihet för invånarna. Det är målet när Alliansen i Stockholms läns landsting presentera

Läs mer

Så hjälper vi barn med ADHD bättre

Genom att olika delar av samhället hjälps åt kan barn som har ADHD få bättre och bättre förutsättningar. Det skriver barn- och äldrelandsting

Läs mer

”Det måste gå att freda sin mark”

Kojor, tält och husvagnar. Tillfälliga bosättningar på privat mark gör att ägaren inte kan använda marken. Ofta måste markägaren städa, sane

Läs mer

Välkomna på medlemskväll med Ebba Busch Thor

Den 10 maj har vi äran att gästas av vår partiledare Ebba Busch Thor som kommer hålla ett inspirerande anförande och mingla tillsammans med oss.

Läs mer

Här byggs förlossningsvården ut mest i Stockholm

Nästa år flyttar förlossningskliniken på Huddinge sjukhus till en nybyggd avdelning. De kommande åren sker den största ökningen av kapaciteten

Läs mer

Kunskapen om lipödem ska öka i Stockholm

Landstingsrådet Ella Bohlin (KD) har engagerat sig för de kvinnor som drabbas av lipödem. Som ansvarig för kroniska sjukdomar och kvinnosjukvårde

Läs mer

Trygghet och en miljon fler resor per dag är målet för 2030

Tryggheten är i fokus i det nya trafikförsörjningsprogrammet för Stockholms län. Där finns ambitiösa mål: SL ska ha 1 miljon fler resor om dag

Läs mer

Sverigeförhandlingen bra för familjer i Stockholms län

I dag undertecknades avtalen för Sverigeförhandlingen av Stockholms läns landsting, Stockholms stad, Huddinge, Solna, Täby, Österåker, Vallentun

Läs mer

tai iwin