Ny pendelbåtslinje mellan Ekerö – Stockholm

Idag uppmärksammades vårt förslag med pendelbåt mellan Ekerö och Stockholm i P4 Radio Stockholm. Linjen är tänkt att gå mellan Ekerö Centrum och Gamla Stan.’

Här nedan kan ni läsa vårt pressmeddelande:

– Nu är det dags att pröva succén med pendelbåtstrafik även på Mälaren mellan Ekerö och Stockholm. Resandet med pendelbåtstrafiken Sjövägen mellan Nybroplan, Nacka, Lidingö och Frihamnen har på 2,5 år ökat med närmare 500 procent, säger Karl Henriksson, Trafiknämnden (KD), Stockholms läns landsting.

– I vårens budgetförhandlingar kommer Kristdemokraterna att driva frågan om att starta ett nytt pilotprojekt med pendelbåtstrafik under hösten år 2014. Pendelbåtstrafiken bör gå mellan Tappström på Ekerö och kajen vid Gamla stans tunnelbanestation med något mellanliggande stopp exempelvis på Kungsholmen, fortsätter Karl Henriksson.

– SL:s biljetter behöver gälla ombord på pendelbåtstrafiken som ska gå i rusningstid då behovet av att avlasta kollektivtrafiken är som störst. Genom pendelbåtstrafik kan den snabbt växande bebyggelsen längs med Mälarens stränder få en attraktiv kollektivtrafik säger Karl Henriksson.

– Både anslutningar till övrig kollektivtrafik, kajer, väderskydd, cykel- och infartsparkeringar är nödvändiga för att resenärer lätt ska kunna resa med pendelbåtstrafiken. Därför är angeläget att SL, Ekerö kommun, Stockholms stad och Trafikverket arbetar tillsammans för att utveckla pendelbåtstrafiken, avslutar Karl Henriksson.

Fakta:
Pilotprojektet med pendelbåtstrafik har av resenärerna varit uppskattat. Antal passagerare som har rest med pendelbåtstrafiken har ökat med nära 500 procent.

Pendelbåtstrafiken mellan Nybroplan – Nacka – Lidingö – Frihamnen, har ökat med nära 500 % på 2,5 år från cirka 40 000 år 2009 till nästan 235 000 påstigande passagerare år 2012.

År          Resenärer       Ökning

2009      40032
2010      72078             80%
2011      194889           387%
2012      233 894          484 %

För mer information:

Karl Henriksson
Mobil: 070-828 24 62


”Betonglejon inte tillräckligt för att skydda gatorna mot terror”

Kristdemokraterna i Stockholms stad kräver flera insatser för att förhindra fler terrorattacker på Stockholms gator. Bland annat vill partiet att

Läs mer

Ny plan ska förbättra Stockholms trafik

Stockholms läns landsting ska ta fram en trafikplan. Det har trafikplaneberedningen beslutat. (mer…)

Läs mer

Dags att besluta om budgeten för Stockholms läns landsting

Den 13 och 14 juni samlas landstingsfullmäktige för att besluta om hur mer än 90 miljarder kronor ska fördelas till vård, kollektivtrafik och and

Läs mer

Fyra av fem vårdcentraler har KD-vallöftet äldremottagning

Enligt en ny utvärdering från Stockholms läns landsting har fyra av fem husläkarmottagningar i länet äldremottagningar. Kristdemokraterna lovade

Läs mer

Jakob Forssmed håller partiledartal 16 juni

Den 16 juni håller vår tillförordnande partiledare Jakob Forssmed partiledartal under Järva politikervecka. Givetvis ska vi kristdemokrater finnas

Läs mer

Ella Bohlin kallar till samråd kring förlossningar inför sommaren

Barn- och äldrelandstingsrådet Ella Bohlin (KD) har kallat patientföreträdare, intresseorganisationer, fack och enskilda barnmorskor till ett stor

Läs mer

Så ska personer med CP-skada få bättre träning

Stockholms läns landsting förändrar en rad delar av intensivträningen för barn och vuxna med rörelsenedsättning. Bland annat ska barn få trän

Läs mer

Förlossningsvården får extra pengar för sommaren

För att avlasta förlossningsvården under sommarmånaderna ökar Stockholms läns landsting resurserna med 1 000 kronor extra för varje förlossnin

Läs mer

Centrum för tidigt födda barn startar i Stockholm

Alliansen startar ett kompetenscentrum för neonatalvård i Stockholm. Syftet är att öka kunskapen och motverka många av de problem som tidigt föd

Läs mer

Nytt centrum ska hjälpa barn med allergi

Stockholms läns landsting ska inrätta ett centrum på Sachsska barn- och ungdomssjukhuset där barn och unga med matallergier ska kunna få mer hjä

Läs mer

tai iwin