Ny pendeltågsstation

När SL nu tillsammans med Stockholms stad och Sollentuna kommun planerar för att förlänga Tvärbanan vidare från Bromma till Kista och Helenelund vill Kristdemokraterna att en ny pendeltågsstation byggs i Solvalla.

Solvalla kan genom en ny pendeltågsstation bli ett nytt ”Årstaberg ”och en viktig knutpunkt för resande mot Ksta och Bromma flygplats. n station i Solvalla ger kollektivtrafikresenärerna helt nya resvägar. En ny pendeltågsstation öppnar för nya möjligheter till en mer omfattande nybyggnation i ett av Stockholms bäst kollektivtrafikförsörjda områden. Förbättrade förutsättningar för en ökad exploatering är positivt både för att lösa bostadsbristen och för näringslivets utveckling i Stockholmsregionen.

Utan en ny station blir tvärbanan helt utan kontakt med pendeltågen på Bålstalinjen. Pendeltågsresenärer som inte ska byta i Solvalla får ca 1,5 minuters förlängd restid men på sikt kommer det att vägas upp av ett ökat kollektivtrafikresande genom förbättrade bytesmöjligheter i Solvalla.

Sonia Lunnergård (KD)
Sollentuna


Kristdemokraterna i Stockholms läns landsting söker pressekreterare

Stockholms läns landsting är en av Sveriges största arbetsgivare och påverkar varje dag hundratusentals stockholmare som åker kollektivtrafik ell

Läs mer

”Betonglejon inte tillräckligt för att skydda gatorna mot terror”

Kristdemokraterna i Stockholms stad kräver flera insatser för att förhindra fler terrorattacker på Stockholms gator. Bland annat vill partiet att

Läs mer

Ny plan ska förbättra Stockholms trafik

Stockholms läns landsting ska ta fram en trafikplan. Det har trafikplaneberedningen beslutat. (mer…)

Läs mer

Dags att besluta om budgeten för Stockholms läns landsting

Den 13 och 14 juni samlas landstingsfullmäktige för att besluta om hur mer än 90 miljarder kronor ska fördelas till vård, kollektivtrafik och and

Läs mer

Fyra av fem vårdcentraler har KD-vallöftet äldremottagning

Enligt en ny utvärdering från Stockholms läns landsting har fyra av fem husläkarmottagningar i länet äldremottagningar. Kristdemokraterna lovade

Läs mer

Jakob Forssmed håller partiledartal 16 juni

Den 16 juni håller vår tillförordnande partiledare Jakob Forssmed partiledartal under Järva politikervecka. Givetvis ska vi kristdemokrater finnas

Läs mer

Ella Bohlin kallar till samråd kring förlossningar inför sommaren

Barn- och äldrelandstingsrådet Ella Bohlin (KD) har kallat patientföreträdare, intresseorganisationer, fack och enskilda barnmorskor till ett stor

Läs mer

Så ska personer med CP-skada få bättre träning

Stockholms läns landsting förändrar en rad delar av intensivträningen för barn och vuxna med rörelsenedsättning. Bland annat ska barn få trän

Läs mer

Förlossningsvården får extra pengar för sommaren

För att avlasta förlossningsvården under sommarmånaderna ökar Stockholms läns landsting resurserna med 1 000 kronor extra för varje förlossnin

Läs mer

Centrum för tidigt födda barn startar i Stockholm

Alliansen startar ett kompetenscentrum för neonatalvård i Stockholm. Syftet är att öka kunskapen och motverka många av de problem som tidigt föd

Läs mer

tai iwin