Ny spårväg vid Slussen

Pressmeddelande Stockholm den 5 januari 2012
Kristdemokraterna i Stockholms läns landsting

– När Slussen byggs om måste den framtida spårvägstrafiken få bästa möjliga förutsättningar. Det vore oklokt att ett år efter Nya Slussens invigning år 2020 behöva inleda ett nytt projekt för att bygga spårväg. I stället bör bygget av spårvägen prioriteras så att det kan samordnas med uppbyggnaden av nya Slussen, säger Michael Stjernström (KD) gruppledare i trafiknämnden, Stockholms läns landsting.

– Det ideala vore om Spårvagnslinje 2 från Södersjukhuset via Slussen, Nya Karolinska Solna till Solna centrum kan invigas en månad efter att de första bilisterna, cyklisterna och gångtrafikanterna passerar nya Slussen någon gång senhösten år 2020, fortsätter Michael Stjernström.

– Den planerade stombanan med buss eller spårvagn som ska gå från Slussen och därmed avlasta tunnelbanesträckningen är ett viktigt steg för att öka kapaciteten inom kollektivtrafiken. I och med att Stockholmsregionen växer snabbare än tidigare beräkningar, så vore det klokt att välja det mer kapacitetsstarka alternativet; spårvagn framför buss, avslutar Michael Stjernström.

Fakta:
Ny Slussen planeras att stå färdig år 2020. Den byggs för att bli en mer effektiv och trygg knutpunkt, men också en attraktiv mötesplats där det unika läget mellan Mälaren och Saltsjön tas tillvara. Beslutet om Slussen ger möjlighet till förbättrade kommunikationer för både bussar, spårtrafik, cyklar och pendelbåtstrafik, samtidigt som möjligheterna för gångtrafikanter förbättras avsevärt.

För mer information:
Michael Stjernström
Mobil: 070-377 58 80

Robertho Settergren
Landstingsrådssekreterare
Mobil: 070 -737 41 51


”Betonglejon inte tillräckligt för att skydda gatorna mot terror”

Kristdemokraterna i Stockholms stad kräver flera insatser för att förhindra fler terrorattacker på Stockholms gator. Bland annat vill partiet att

Läs mer

Ny plan ska förbättra Stockholms trafik

Stockholms läns landsting ska ta fram en trafikplan. Det har trafikplaneberedningen beslutat. (mer…)

Läs mer

Dags att besluta om budgeten för Stockholms läns landsting

Den 13 och 14 juni samlas landstingsfullmäktige för att besluta om hur mer än 90 miljarder kronor ska fördelas till vård, kollektivtrafik och and

Läs mer

Fyra av fem vårdcentraler har KD-vallöftet äldremottagning

Enligt en ny utvärdering från Stockholms läns landsting har fyra av fem husläkarmottagningar i länet äldremottagningar. Kristdemokraterna lovade

Läs mer

Jakob Forssmed håller partiledartal 16 juni

Den 16 juni håller vår tillförordnande partiledare Jakob Forssmed partiledartal under Järva politikervecka. Givetvis ska vi kristdemokrater finnas

Läs mer

Ella Bohlin kallar till samråd kring förlossningar inför sommaren

Barn- och äldrelandstingsrådet Ella Bohlin (KD) har kallat patientföreträdare, intresseorganisationer, fack och enskilda barnmorskor till ett stor

Läs mer

Så ska personer med CP-skada få bättre träning

Stockholms läns landsting förändrar en rad delar av intensivträningen för barn och vuxna med rörelsenedsättning. Bland annat ska barn få trän

Läs mer

Förlossningsvården får extra pengar för sommaren

För att avlasta förlossningsvården under sommarmånaderna ökar Stockholms läns landsting resurserna med 1 000 kronor extra för varje förlossnin

Läs mer

Centrum för tidigt födda barn startar i Stockholm

Alliansen startar ett kompetenscentrum för neonatalvård i Stockholm. Syftet är att öka kunskapen och motverka många av de problem som tidigt föd

Läs mer

Nytt centrum ska hjälpa barn med allergi

Stockholms läns landsting ska inrätta ett centrum på Sachsska barn- och ungdomssjukhuset där barn och unga med matallergier ska kunna få mer hjä

Läs mer

tai iwin