Ny spårväg vid Slussen

Pressmeddelande Stockholm den 5 januari 2012
Kristdemokraterna i Stockholms läns landsting

– När Slussen byggs om måste den framtida spårvägstrafiken få bästa möjliga förutsättningar. Det vore oklokt att ett år efter Nya Slussens invigning år 2020 behöva inleda ett nytt projekt för att bygga spårväg. I stället bör bygget av spårvägen prioriteras så att det kan samordnas med uppbyggnaden av nya Slussen, säger Michael Stjernström (KD) gruppledare i trafiknämnden, Stockholms läns landsting.

– Det ideala vore om Spårvagnslinje 2 från Södersjukhuset via Slussen, Nya Karolinska Solna till Solna centrum kan invigas en månad efter att de första bilisterna, cyklisterna och gångtrafikanterna passerar nya Slussen någon gång senhösten år 2020, fortsätter Michael Stjernström.

– Den planerade stombanan med buss eller spårvagn som ska gå från Slussen och därmed avlasta tunnelbanesträckningen är ett viktigt steg för att öka kapaciteten inom kollektivtrafiken. I och med att Stockholmsregionen växer snabbare än tidigare beräkningar, så vore det klokt att välja det mer kapacitetsstarka alternativet; spårvagn framför buss, avslutar Michael Stjernström.

Fakta:
Ny Slussen planeras att stå färdig år 2020. Den byggs för att bli en mer effektiv och trygg knutpunkt, men också en attraktiv mötesplats där det unika läget mellan Mälaren och Saltsjön tas tillvara. Beslutet om Slussen ger möjlighet till förbättrade kommunikationer för både bussar, spårtrafik, cyklar och pendelbåtstrafik, samtidigt som möjligheterna för gångtrafikanter förbättras avsevärt.

För mer information:
Michael Stjernström
Mobil: 070-377 58 80

Robertho Settergren
Landstingsrådssekreterare
Mobil: 070 -737 41 51


Stockholm får Sveriges första kunskapscenter för diabetes

Alliansen i Stockholms läns landsting bygger ut vården för barn med diabetes. Stockholm blir först i landet med ett särskilt kunskapscenter inrik

Läs mer

Ella Bohlin (KD) oroad för äldre: ”Inför vaccin mot influensa”

Väntetiderna till vården är långa. Det beror bland annat på influensasäsongen. De som drabbas värst är äldre. Äldrelandstingsrådet Ella Boh

Läs mer

KD kräver stopp för att kommunen tar över Stockholms privata äldreboenden

De senaste åren har det rödgrönrosa styret i Stockholms stad fört över välfungerande äldreboenden till kommunal regi. Kristdemokraterna besluta

Läs mer

Låt apoteken få ta emot patienter

I dag får många vänta för länge innan de får vård. Det gör att många går till akuten i stället, trots att de egentligen inte behöver akut

Läs mer

Stockholm först i landet med specialistmottagningar för sömnapné

Två specialistmottagningar med uppdrag att ta hand om personer som slutar andas när de sover (obstruktiv sömnapné) öppnar i Stockholm. Stockholm

Läs mer

Nu inför vi hemtester för att upptäcka livmoderhalscancer

Enligt ny statistik från Cancerfonden ökar antalet fall av livmoderhalscancer i Sverige (Cancerfondsrapporten 2018). Antalet kvinnor som insjuknade

Läs mer

Vi söker en valombudsman

Kristdemokraterna Stockholms stad är ett partidistrikt inom Kristdemokraterna, distriktet omfattar Stockholms kommun. Distriktet består av nio lokal

Läs mer

”Ett stort svek att ta bort personliga assistenter för barn och äldre”

Regeringens utredare föreslår att barn under 12 år och äldre över 80 år inte ska ha rätt till personlig assistans. Barn- och äldrelandstingsr

Läs mer

Geriatriken kvar i Danderyd när Alliansen gör en ny plan

Den geriatriska vården blir kvar på Danderyds sjukhus. Den äldre delen av befolkningen i Stockholms län ökar allt snabbare, och därför beslutar

Läs mer

Fler fick vård i tid under 2017 – och sjukvården i Stockholm gjorde ett överskott

Fler stockholmare fick vård i tid hos sin husläkare eller specialistläkare under 2017. För husläkarbesök ökade uppfyllnaden av vårdgarantin me

Läs mer