Ny tillgänglig pendelbåtstrafik

– Det är glädjande att SL nu har presenterat ett förslag till en utveckling av en tillgänglig pendelbåtstrafik, säger Karl Henriksson (KD), ordförande i Färdtjänst- och tillgänglighetsberedningen i Stockholms läns landsting.
– Pilotprojektet med pendelbåt, SjöVägen, blev en stor succé med över 178 000 resenärer under det första året. Det visar att kollektivtrafik på vatten, kan bli ett viktigt och uppskattat komplement till buss, tunnelbana, pendeltåg och spårvagn, fortsätter Karl Henriksson.

SL föreslår i sin utredning ytterligare försök med pendelbåtstrafik på följande sträckor:
– Nybrokajen – Nacka – Lidingö – Frihamnen
– Hammarby Sjöstad – Nybrokajen

– För att på lång sikt uppnå en fullgod tillgänglighet behöver det vara lätt att ta sig ombord på pendelbåten oavsett nivån på vattenstånd. Att underlätta bytet mellan pendelbåten och övrig kollektivtrafik är avgörande för att äldre och funktionshindrade tryggt ska kunna resa med framtidens pendelbåtstrafik, avslutar Karl Henriksson.

För mer information:
Karl Henriksson
Ordf. Färdtjänst- och
Tillgänglighetsberedningen
tel. 08-535 301 69


Skola för barn med allergi får pris

Astma- och allergiskolan på Sachsska barn- och ungdomssjukhuset får Bemötandepriset från Stockholms läns landsting 2017. Teamets stöd till barn

Läs mer

Våga fråga om våld i nära relationer!

Att bli slagen av den du älskar. Att bli psykiskt misshandlad av den du lever med. Att bli hotad av en familjemedlem. Att tvingas uppsöka vård för

Läs mer

Nu inför vi alkolås på SL:s stationer

De stationer där förarna kliver av och på SL:s tåg ska få alkolås. Det gör att låsen blir billigare att installera och kan införas snabbare i

Läs mer

Stockholm inför vårdval för sexmottagningar

Den som behöver hjälp som rör sexualitet, sex och samlevnad eller könssjukdomar ska nu kunna välja vårdgivare genom vårdval i Stockholms län.

Läs mer

Alliansen höjer bidraget till ideella organisationer

Landstinget delar varje år ut bidrag till ideella organisationer som kompletterar eller förstärker hälso- och sjukvården. För 2018 höjs summan

Läs mer

Dags att planera för vården till 2040

Framtidens hälso- och sjukvård kräver långsiktig planering. Alliansen vill ta ansvar för framtidens utmaningar och tillsätter därför en långt

Läs mer

Lösning på plats för Danderyds barnakut

Lättakuten vid Danderyds sjukhus kommer inte att stänga vid årsskiftet utan ge vård för barn tills den nya organisationen för akutsjukvården ä

Läs mer

Alliansen förstärker barnmorskemottagningarna i Stockholms län med 25 miljoner kronor

Stockholms läns landsting har beslutat att satsa på barnmorskemottagningarna och skjuter till 25 miljoner kronor extra. Pengarna kommer till mottagn

Läs mer

Det här gör vi för benskörhet

Osteoporos är en sjukdom som drabbar många kvinnor. Ella Bohlin (KD) har lyft upp den på agendan i arbetet i Stockholms läns landsting. I dagarna

Läs mer

Alliansen startar upphandling av färdtjänsten med krav på sociala villkor

Nu startar nästa upphandling av färdtjänsten i Stockholms län. Alliansen har två prioriteringar: Att ställa krav på arbetsrättsliga och social

Läs mer

tai iwin