SL ska anställa fler med funktionsnedsättning

Trafikförvaltningens kundtjanst. Foto från SL.se

Pressmeddelande
Stockholm den 11 mars 2014

Snart kommer fler personer med funktionsnedsättning att arbeta med kundtjänsten för SL. Trafiknämnden beslutar i dag att de företag som vill vinna nästa upphandling av kundtjänsten ska kunna visa hur de ska ge fler personer med funktionsnedsättning möjlighet till anställning.

Karl Henriksson (KD)– Fler måste få upp ögonen för att personer med funktionsnedsättning har mycket att bidra med på arbetsmarknaden.Vi kristdemokrater vill att alla människor ska få möjlighet att jobba 100 procent av sin förmåga. Därför har det varit självklart att driva igenom den här frågan, säger Karl Henriksson (KD), gruppledare i trafiknämnden.

Trafikförvaltningen, som sköter SL:s kundtjänst, har börjat förbereda arbetet med att ta fram en ny leverantör av kundtjänsten. Det nya avtalet planeras att starta i maj 2015

– Sedan Alliansen fick makten 2006 har utanförskapet minskat och sysselsättningen ökat. Tyvärr har vi inte kunnat se samma positiva utveckling hos personer med funktionsnedsättning. Gruppens högre grad av arbetslöshet är ett slöseri med kunnande och resurser som skadar både personerna själva och samhället. Det här måste vi ändra på, och jag är glad över att SL går i framkant för det arbetet, säger Karl Henriksson.

 

För mer information:
Simon Olsson
Pressekreterare
070-737 4321

 

Läs mer om Kristdemokraternas politik för en breddad arbetsmarknad i rapporten En jobbpolitik där alla behövs (PDF, 477 kB) >>


”Betonglejon inte tillräckligt för att skydda gatorna mot terror”

Kristdemokraterna i Stockholms stad kräver flera insatser för att förhindra fler terrorattacker på Stockholms gator. Bland annat vill partiet att

Läs mer

Ny plan ska förbättra Stockholms trafik

Stockholms läns landsting ska ta fram en trafikplan. Det har trafikplaneberedningen beslutat. (mer…)

Läs mer

Dags att besluta om budgeten för Stockholms läns landsting

Den 13 och 14 juni samlas landstingsfullmäktige för att besluta om hur mer än 90 miljarder kronor ska fördelas till vård, kollektivtrafik och and

Läs mer

Fyra av fem vårdcentraler har KD-vallöftet äldremottagning

Enligt en ny utvärdering från Stockholms läns landsting har fyra av fem husläkarmottagningar i länet äldremottagningar. Kristdemokraterna lovade

Läs mer

Jakob Forssmed håller partiledartal 16 juni

Den 16 juni håller vår tillförordnande partiledare Jakob Forssmed partiledartal under Järva politikervecka. Givetvis ska vi kristdemokrater finnas

Läs mer

Ella Bohlin kallar till samråd kring förlossningar inför sommaren

Barn- och äldrelandstingsrådet Ella Bohlin (KD) har kallat patientföreträdare, intresseorganisationer, fack och enskilda barnmorskor till ett stor

Läs mer

Så ska personer med CP-skada få bättre träning

Stockholms läns landsting förändrar en rad delar av intensivträningen för barn och vuxna med rörelsenedsättning. Bland annat ska barn få trän

Läs mer

Förlossningsvården får extra pengar för sommaren

För att avlasta förlossningsvården under sommarmånaderna ökar Stockholms läns landsting resurserna med 1 000 kronor extra för varje förlossnin

Läs mer

Centrum för tidigt födda barn startar i Stockholm

Alliansen startar ett kompetenscentrum för neonatalvård i Stockholm. Syftet är att öka kunskapen och motverka många av de problem som tidigt föd

Läs mer

Nytt centrum ska hjälpa barn med allergi

Stockholms läns landsting ska inrätta ett centrum på Sachsska barn- och ungdomssjukhuset där barn och unga med matallergier ska kunna få mer hjä

Läs mer

tai iwin