SL ska anställa fler med funktionsnedsättning

Trafikförvaltningens kundtjanst. Foto från SL.se

Pressmeddelande
Stockholm den 11 mars 2014

Snart kommer fler personer med funktionsnedsättning att arbeta med kundtjänsten för SL. Trafiknämnden beslutar i dag att de företag som vill vinna nästa upphandling av kundtjänsten ska kunna visa hur de ska ge fler personer med funktionsnedsättning möjlighet till anställning.

Karl Henriksson (KD)– Fler måste få upp ögonen för att personer med funktionsnedsättning har mycket att bidra med på arbetsmarknaden.Vi kristdemokrater vill att alla människor ska få möjlighet att jobba 100 procent av sin förmåga. Därför har det varit självklart att driva igenom den här frågan, säger Karl Henriksson (KD), gruppledare i trafiknämnden.

Trafikförvaltningen, som sköter SL:s kundtjänst, har börjat förbereda arbetet med att ta fram en ny leverantör av kundtjänsten. Det nya avtalet planeras att starta i maj 2015

– Sedan Alliansen fick makten 2006 har utanförskapet minskat och sysselsättningen ökat. Tyvärr har vi inte kunnat se samma positiva utveckling hos personer med funktionsnedsättning. Gruppens högre grad av arbetslöshet är ett slöseri med kunnande och resurser som skadar både personerna själva och samhället. Det här måste vi ändra på, och jag är glad över att SL går i framkant för det arbetet, säger Karl Henriksson.

 

För mer information:
Simon Olsson
Pressekreterare
070-737 4321

 

Läs mer om Kristdemokraternas politik för en breddad arbetsmarknad i rapporten En jobbpolitik där alla behövs (PDF, 477 kB) >>


Skola för barn med allergi får pris

Astma- och allergiskolan på Sachsska barn- och ungdomssjukhuset får Bemötandepriset från Stockholms läns landsting 2017. Teamets stöd till barn

Läs mer

Våga fråga om våld i nära relationer!

Att bli slagen av den du älskar. Att bli psykiskt misshandlad av den du lever med. Att bli hotad av en familjemedlem. Att tvingas uppsöka vård för

Läs mer

Nu inför vi alkolås på SL:s stationer

De stationer där förarna kliver av och på SL:s tåg ska få alkolås. Det gör att låsen blir billigare att installera och kan införas snabbare i

Läs mer

Stockholm inför vårdval för sexmottagningar

Den som behöver hjälp som rör sexualitet, sex och samlevnad eller könssjukdomar ska nu kunna välja vårdgivare genom vårdval i Stockholms län.

Läs mer

Alliansen höjer bidraget till ideella organisationer

Landstinget delar varje år ut bidrag till ideella organisationer som kompletterar eller förstärker hälso- och sjukvården. För 2018 höjs summan

Läs mer

Dags att planera för vården till 2040

Framtidens hälso- och sjukvård kräver långsiktig planering. Alliansen vill ta ansvar för framtidens utmaningar och tillsätter därför en långt

Läs mer

Lösning på plats för Danderyds barnakut

Lättakuten vid Danderyds sjukhus kommer inte att stänga vid årsskiftet utan ge vård för barn tills den nya organisationen för akutsjukvården ä

Läs mer

Alliansen förstärker barnmorskemottagningarna i Stockholms län med 25 miljoner kronor

Stockholms läns landsting har beslutat att satsa på barnmorskemottagningarna och skjuter till 25 miljoner kronor extra. Pengarna kommer till mottagn

Läs mer

Det här gör vi för benskörhet

Osteoporos är en sjukdom som drabbar många kvinnor. Ella Bohlin (KD) har lyft upp den på agendan i arbetet i Stockholms läns landsting. I dagarna

Läs mer

Alliansen startar upphandling av färdtjänsten med krav på sociala villkor

Nu startar nästa upphandling av färdtjänsten i Stockholms län. Alliansen har två prioriteringar: Att ställa krav på arbetsrättsliga och social

Läs mer

tai iwin