Nya bostäder vid Tegelbacken!

Erik Slottner

Idag tas ytterligare ett steg för att göra City mer attraktivt och gästvänligt. Ett 60-talshus med sluten utformning, beläget vid Tegelbacken i kvarteret Snäckan, rivs och ersätts av en ny byggnad. Den nya byggnaden ska vara mer öppen, skapa bättre förbindelser och bidra till att ge mer folkliv. Dock behöver fler bostäder arbetas in i det fortsatta planarbetet.

Det säger Erik Slottner (KD), ledamot i Stadsbyggnadsnämnden och vice gruppledare för Kristdemokraterna i Stockholms stadshus, med anledning av att nämnden idag antar en startpromemoria för kvarteret Snäckan 8 på Norrmalm.

− Arvet efter Klararivningarna är tyvärr ett mörkt kapitel i Stockholms historia. Mycket av Citys myllrande folkliv dog ut och ersattes av stora slutna huskroppar utan bostäder. Nu börjar en förnyelse av dessa kvarter att ta fart. Kvarteret Snäckan 8 är ett exempel. Platsen saknar idag identitet, upplevs som rörig och används endast för att passera. Den innehåller tack vare grannhuset Sheraton visst folkliv, men är annars helt öde efter kontorstid. Denna plats kan användas betydligt bättre än idag.

− Ett sätt att få mer rörelse i området är att planera in bostäder. I förslaget finns 17 bostäder med, men antalet bör utökas. Genom att höja antalet våningar kan det klaras, eller genom att disponera om ytorna. Arkitekturen är också extremt viktig på denna exponerade plats. Genom en attraktiv gestaltning, levande bottenvåningar och ett öppnande av Tysta Mariagången kan Snäckan 8 vid Tegelbacken bli en attraktion i Stockholm som läker en del av de sår som fortfarande finns kvar efter Klararivningarna.

Presskontakt
Markus Nyman,
Pressekreterare, Kristdemokraterna i Stockholms Stadshus
076-122 99 11


Alliansen höjer bidraget till ideella organisationer

Landstinget delar varje år ut bidrag till ideella organisationer som kompletterar eller förstärker hälso- och sjukvården. För 2018 höjs summan

Läs mer

Dags att planera för vården till 2040

Framtidens hälso- och sjukvård kräver långsiktig planering. Alliansen vill ta ansvar för framtidens utmaningar och tillsätter därför en långt

Läs mer

Lösning på plats för Danderyds barnakut

Lättakuten vid Danderyds sjukhus kommer inte att stänga vid årsskiftet utan ge vård för barn tills den nya organisationen för akutsjukvården ä

Läs mer

Alliansen förstärker barnmorskemottagningarna i Stockholms län med 25 miljoner kronor

Stockholms läns landsting har beslutat att satsa på barnmorskemottagningarna och skjuter till 25 miljoner kronor extra. Pengarna kommer till mottagn

Läs mer

Det här gör vi för benskörhet

Osteoporos är en sjukdom som drabbar många kvinnor. Ella Bohlin (KD) har lyft upp den på agendan i arbetet i Stockholms läns landsting. I dagarna

Läs mer

Alliansen startar upphandling av färdtjänsten med krav på sociala villkor

Nu startar nästa upphandling av färdtjänsten i Stockholms län. Alliansen har två prioriteringar: Att ställa krav på arbetsrättsliga och social

Läs mer

Stockholm inför en egen kömiljard

När regeringen kom till makten avskaffades kömiljarden. I dag tog därför landstingsstyrelsen i Stockholms läns landsting beslut om att införa en

Läs mer

Ebba Busch Thor och Ella Bohlin toppar Stockholms läns KD-listor

Kristdemokraterna vill skicka Ebba Busch Thor, Jakob Forssmed och Lars Adaktusson till riksdagen för Stockholms län. Det framgår av nomineringskomm

Läs mer

Busch Thor, Bohlin och Slottner toppar Stockholms stads KD-listor

Nu presenterar nomineringskommittén sitt förslag till valsedlar för Kristdemokraterna i Stockholms stad. Ebba Busch Thor står överst för valet t

Läs mer

Stockholm bäst i landet när det gäller överlevnad i prostatacancer

Sett till antalet invånare dör färre män i prostatacancer i Stockholm jämfört med i andra landsting. Siffror från Socialstyrelsen visar att Sto

Läs mer

tai iwin