Nya bostäder vid Tegelbacken!

Erik Slottner

Idag tas ytterligare ett steg för att göra City mer attraktivt och gästvänligt. Ett 60-talshus med sluten utformning, beläget vid Tegelbacken i kvarteret Snäckan, rivs och ersätts av en ny byggnad. Den nya byggnaden ska vara mer öppen, skapa bättre förbindelser och bidra till att ge mer folkliv. Dock behöver fler bostäder arbetas in i det fortsatta planarbetet.

Det säger Erik Slottner (KD), ledamot i Stadsbyggnadsnämnden och vice gruppledare för Kristdemokraterna i Stockholms stadshus, med anledning av att nämnden idag antar en startpromemoria för kvarteret Snäckan 8 på Norrmalm.

− Arvet efter Klararivningarna är tyvärr ett mörkt kapitel i Stockholms historia. Mycket av Citys myllrande folkliv dog ut och ersattes av stora slutna huskroppar utan bostäder. Nu börjar en förnyelse av dessa kvarter att ta fart. Kvarteret Snäckan 8 är ett exempel. Platsen saknar idag identitet, upplevs som rörig och används endast för att passera. Den innehåller tack vare grannhuset Sheraton visst folkliv, men är annars helt öde efter kontorstid. Denna plats kan användas betydligt bättre än idag.

− Ett sätt att få mer rörelse i området är att planera in bostäder. I förslaget finns 17 bostäder med, men antalet bör utökas. Genom att höja antalet våningar kan det klaras, eller genom att disponera om ytorna. Arkitekturen är också extremt viktig på denna exponerade plats. Genom en attraktiv gestaltning, levande bottenvåningar och ett öppnande av Tysta Mariagången kan Snäckan 8 vid Tegelbacken bli en attraktion i Stockholm som läker en del av de sår som fortfarande finns kvar efter Klararivningarna.

Presskontakt
Markus Nyman,
Pressekreterare, Kristdemokraterna i Stockholms Stadshus
076-122 99 11


Stockholm får Sveriges första kunskapscenter för diabetes

Alliansen i Stockholms läns landsting bygger ut vården för barn med diabetes. Stockholm blir först i landet med ett särskilt kunskapscenter inrik

Läs mer

Ella Bohlin (KD) oroad för äldre: ”Inför vaccin mot influensa”

Väntetiderna till vården är långa. Det beror bland annat på influensasäsongen. De som drabbas värst är äldre. Äldrelandstingsrådet Ella Boh

Läs mer

KD kräver stopp för att kommunen tar över Stockholms privata äldreboenden

De senaste åren har det rödgrönrosa styret i Stockholms stad fört över välfungerande äldreboenden till kommunal regi. Kristdemokraterna besluta

Läs mer

Låt apoteken få ta emot patienter

I dag får många vänta för länge innan de får vård. Det gör att många går till akuten i stället, trots att de egentligen inte behöver akut

Läs mer

Stockholm först i landet med specialistmottagningar för sömnapné

Två specialistmottagningar med uppdrag att ta hand om personer som slutar andas när de sover (obstruktiv sömnapné) öppnar i Stockholm. Stockholm

Läs mer

Nu inför vi hemtester för att upptäcka livmoderhalscancer

Enligt ny statistik från Cancerfonden ökar antalet fall av livmoderhalscancer i Sverige (Cancerfondsrapporten 2018). Antalet kvinnor som insjuknade

Läs mer

Vi söker en valombudsman

Kristdemokraterna Stockholms stad är ett partidistrikt inom Kristdemokraterna, distriktet omfattar Stockholms kommun. Distriktet består av nio lokal

Läs mer

”Ett stort svek att ta bort personliga assistenter för barn och äldre”

Regeringens utredare föreslår att barn under 12 år och äldre över 80 år inte ska ha rätt till personlig assistans. Barn- och äldrelandstingsr

Läs mer

Geriatriken kvar i Danderyd när Alliansen gör en ny plan

Den geriatriska vården blir kvar på Danderyds sjukhus. Den äldre delen av befolkningen i Stockholms län ökar allt snabbare, och därför beslutar

Läs mer

Fler fick vård i tid under 2017 – och sjukvården i Stockholm gjorde ett överskott

Fler stockholmare fick vård i tid hos sin husläkare eller specialistläkare under 2017. För husläkarbesök ökade uppfyllnaden av vårdgarantin me

Läs mer