Nya bostäder vid Tegelbacken!

Erik Slottner

Idag tas ytterligare ett steg för att göra City mer attraktivt och gästvänligt. Ett 60-talshus med sluten utformning, beläget vid Tegelbacken i kvarteret Snäckan, rivs och ersätts av en ny byggnad. Den nya byggnaden ska vara mer öppen, skapa bättre förbindelser och bidra till att ge mer folkliv. Dock behöver fler bostäder arbetas in i det fortsatta planarbetet.

Det säger Erik Slottner (KD), ledamot i Stadsbyggnadsnämnden och vice gruppledare för Kristdemokraterna i Stockholms stadshus, med anledning av att nämnden idag antar en startpromemoria för kvarteret Snäckan 8 på Norrmalm.

− Arvet efter Klararivningarna är tyvärr ett mörkt kapitel i Stockholms historia. Mycket av Citys myllrande folkliv dog ut och ersattes av stora slutna huskroppar utan bostäder. Nu börjar en förnyelse av dessa kvarter att ta fart. Kvarteret Snäckan 8 är ett exempel. Platsen saknar idag identitet, upplevs som rörig och används endast för att passera. Den innehåller tack vare grannhuset Sheraton visst folkliv, men är annars helt öde efter kontorstid. Denna plats kan användas betydligt bättre än idag.

− Ett sätt att få mer rörelse i området är att planera in bostäder. I förslaget finns 17 bostäder med, men antalet bör utökas. Genom att höja antalet våningar kan det klaras, eller genom att disponera om ytorna. Arkitekturen är också extremt viktig på denna exponerade plats. Genom en attraktiv gestaltning, levande bottenvåningar och ett öppnande av Tysta Mariagången kan Snäckan 8 vid Tegelbacken bli en attraktion i Stockholm som läker en del av de sår som fortfarande finns kvar efter Klararivningarna.

Presskontakt
Markus Nyman,
Pressekreterare, Kristdemokraterna i Stockholms Stadshus
076-122 99 11


”Betonglejon inte tillräckligt för att skydda gatorna mot terror”

Kristdemokraterna i Stockholms stad kräver flera insatser för att förhindra fler terrorattacker på Stockholms gator. Bland annat vill partiet att

Läs mer

Ny plan ska förbättra Stockholms trafik

Stockholms läns landsting ska ta fram en trafikplan. Det har trafikplaneberedningen beslutat. (mer…)

Läs mer

Dags att besluta om budgeten för Stockholms läns landsting

Den 13 och 14 juni samlas landstingsfullmäktige för att besluta om hur mer än 90 miljarder kronor ska fördelas till vård, kollektivtrafik och and

Läs mer

Fyra av fem vårdcentraler har KD-vallöftet äldremottagning

Enligt en ny utvärdering från Stockholms läns landsting har fyra av fem husläkarmottagningar i länet äldremottagningar. Kristdemokraterna lovade

Läs mer

Jakob Forssmed håller partiledartal 16 juni

Den 16 juni håller vår tillförordnande partiledare Jakob Forssmed partiledartal under Järva politikervecka. Givetvis ska vi kristdemokrater finnas

Läs mer

Ella Bohlin kallar till samråd kring förlossningar inför sommaren

Barn- och äldrelandstingsrådet Ella Bohlin (KD) har kallat patientföreträdare, intresseorganisationer, fack och enskilda barnmorskor till ett stor

Läs mer

Så ska personer med CP-skada få bättre träning

Stockholms läns landsting förändrar en rad delar av intensivträningen för barn och vuxna med rörelsenedsättning. Bland annat ska barn få trän

Läs mer

Förlossningsvården får extra pengar för sommaren

För att avlasta förlossningsvården under sommarmånaderna ökar Stockholms läns landsting resurserna med 1 000 kronor extra för varje förlossnin

Läs mer

Centrum för tidigt födda barn startar i Stockholm

Alliansen startar ett kompetenscentrum för neonatalvård i Stockholm. Syftet är att öka kunskapen och motverka många av de problem som tidigt föd

Läs mer

Nytt centrum ska hjälpa barn med allergi

Stockholms läns landsting ska inrätta ett centrum på Sachsska barn- och ungdomssjukhuset där barn och unga med matallergier ska kunna få mer hjä

Läs mer

tai iwin