Nya bullerregler möjliggör bostäder i Värtahamnen

037

Pressmeddelande från Kristdemokraterna i Stockholms Stadshus

Nuvarande regler för buller stoppar tusentals bostäder i centrala lägen i Stockholm. Erik Slottner (KD), ledamot i Stadsbyggnadsnämnden, vill se en förändring och välkomnar därför förslagen från utredningen om nya bullerregler, som nyligen presenterat ett delbetänkande till Regeringen.

− Utredningen föreslår att det ska bli lättare att bygga i områden med industribuller, till exempel i närheten av industrier och hamnar. Om vi menar allvar med att bygga 100 000 nya bostäder i Stockholm kan vi inte stoppa bostäder i attraktiva områden där många människor vill bo. Förslagen kommer att göra det betydligt enklare att bygga bostäder i Värtahamnen, säger Erik Slottner (KD). 

− Reglerna för industribuller är mycket strikta och hotar 10 000 till 15 000 planerade bostäder i Stockholm. Buller som kommer från trafiken kan vi oftast hantera eftersom vi i Stockholm får bygga med så kallad tyst sida. Men för industribuller gäller inte samma flexibilitet. En lastbil som kör på en väg är inget hinder för bostadsbygge, men om samma lastbil med samma ljud passerar grindarna in till ett industriområde går det inte att bygga. Vem som helst måste inse det absurda.

En annan viktig fråga för bostadsbyggandet i Stockholm är vilka bullernivåer som ska vara tillåtna utanför bostadshus.

− De få nätter vi i Sverige behöver sova med öppet fönster kan inte vara skäl nog för att mäta bullret vid fasad istället för nivån inomhus. För de flesta är inomhusnivåerna mest intressanta. Stora delar av Stockholms innerstad skulle i dag vara obebyggda om dagens bullerkrav hade gällt när dessa hus byggdes. Jag välkomnar därmed att utredningen föreslår undantag från nuvarande riktvärden för utomhusbuller, avslutar Erik Slottner (KD)

Presskontakt:
Markus Nyman
Pressekreterare, Kristdemokraterna i Stockholms Stadshus
076-122 99 11


Förlossningsskadorna minskar i Stockholm

Andelen kvinnor som drabbades av allvarliga bristningar vid förlossning minskar i Stockholm, visar ny statistik från Socialstyrelsen. Bland förstf

Läs mer

KD överger skip-stop – utom för Nynäshamn

Kristdemokraternas stämma för Stockholms län och Stockholms stad beslutade i går kväll att gå till val på att ta bort skip-stop i pendeltågstr

Läs mer

”En förkämpe som gjorde otroligt mycket för vården för ME/CFS”

– Det är med stor sorg jag har nåtts av beskedet om Anne Örtegrens bortgång. Hon är värd den största respekt för sitt arbete med att lyfta f

Läs mer

Förstärkta resurser till psykiatri för ungdomar i Järvaområdet

Alliansen i Stockholms läns landsting tillför 6 miljoner kronor till Järva unga specialistcenter. Verksamheten som startade 2015 blir från årsski

Läs mer

Landstinget satsar på film för BB

Stockholms läns landsting beslutade i går att spela in filmer på tio olika språk för att stödja blivande och nyblivna föräldrar. Initiativet k

Läs mer

”Regeringen måste ta mer ansvar för de som drabbas av ME/CFS”

Vi är glada över att sjukdomen ME/CFS har fått mer uppmärksamhet den senaste tiden. Landstingsrådet Ella Bohlin och Kristdemokraterna har varit d

Läs mer

4,9 miljoner ska ge fler kulturtolksdoulor

Den uppskattade satsningen på stödpersoner vid förlossning för kvinnor med svagt socialt stöd eller bristande kunskaper i svenska får 4,9 miljon

Läs mer

Stockholm samlar vården för kvinnor med diabetes under graviditeten

Graviditetsdiabetes är ett växande hälsoproblem och allt fler kvinnor behöver vård i Stockholms län. Nu skapar Alliansen en enhet för att samla

Läs mer

160 miljoner för att korta väntetiderna på husläkarmottagningar

Alliansen i Stockholms läns landsting tillför ytterligare 160 miljoner kronor i nästa års budget för att korta köerna på länets husläkarmotta

Läs mer

Allt färre dör av stroke i Stockholms län

Antalet personer som avlider på grund av stroke eller med stroke som underliggande orsak är det lägsta hittills i Stockholms län. Det visar ny sta

Läs mer

tai iwin