Nya bullerregler möjliggör bostäder i Värtahamnen

037

Pressmeddelande från Kristdemokraterna i Stockholms Stadshus

Nuvarande regler för buller stoppar tusentals bostäder i centrala lägen i Stockholm. Erik Slottner (KD), ledamot i Stadsbyggnadsnämnden, vill se en förändring och välkomnar därför förslagen från utredningen om nya bullerregler, som nyligen presenterat ett delbetänkande till Regeringen.

− Utredningen föreslår att det ska bli lättare att bygga i områden med industribuller, till exempel i närheten av industrier och hamnar. Om vi menar allvar med att bygga 100 000 nya bostäder i Stockholm kan vi inte stoppa bostäder i attraktiva områden där många människor vill bo. Förslagen kommer att göra det betydligt enklare att bygga bostäder i Värtahamnen, säger Erik Slottner (KD). 

− Reglerna för industribuller är mycket strikta och hotar 10 000 till 15 000 planerade bostäder i Stockholm. Buller som kommer från trafiken kan vi oftast hantera eftersom vi i Stockholm får bygga med så kallad tyst sida. Men för industribuller gäller inte samma flexibilitet. En lastbil som kör på en väg är inget hinder för bostadsbygge, men om samma lastbil med samma ljud passerar grindarna in till ett industriområde går det inte att bygga. Vem som helst måste inse det absurda.

En annan viktig fråga för bostadsbyggandet i Stockholm är vilka bullernivåer som ska vara tillåtna utanför bostadshus.

− De få nätter vi i Sverige behöver sova med öppet fönster kan inte vara skäl nog för att mäta bullret vid fasad istället för nivån inomhus. För de flesta är inomhusnivåerna mest intressanta. Stora delar av Stockholms innerstad skulle i dag vara obebyggda om dagens bullerkrav hade gällt när dessa hus byggdes. Jag välkomnar därmed att utredningen föreslår undantag från nuvarande riktvärden för utomhusbuller, avslutar Erik Slottner (KD)

Presskontakt:
Markus Nyman
Pressekreterare, Kristdemokraterna i Stockholms Stadshus
076-122 99 11


Kristdemokraterna i Stockholms läns landsting söker pressekreterare

Stockholms läns landsting är en av Sveriges största arbetsgivare och påverkar varje dag hundratusentals stockholmare som åker kollektivtrafik ell

Läs mer

”Betonglejon inte tillräckligt för att skydda gatorna mot terror”

Kristdemokraterna i Stockholms stad kräver flera insatser för att förhindra fler terrorattacker på Stockholms gator. Bland annat vill partiet att

Läs mer

Ny plan ska förbättra Stockholms trafik

Stockholms läns landsting ska ta fram en trafikplan. Det har trafikplaneberedningen beslutat. (mer…)

Läs mer

Dags att besluta om budgeten för Stockholms läns landsting

Den 13 och 14 juni samlas landstingsfullmäktige för att besluta om hur mer än 90 miljarder kronor ska fördelas till vård, kollektivtrafik och and

Läs mer

Fyra av fem vårdcentraler har KD-vallöftet äldremottagning

Enligt en ny utvärdering från Stockholms läns landsting har fyra av fem husläkarmottagningar i länet äldremottagningar. Kristdemokraterna lovade

Läs mer

Jakob Forssmed håller partiledartal 16 juni

Den 16 juni håller vår tillförordnande partiledare Jakob Forssmed partiledartal under Järva politikervecka. Givetvis ska vi kristdemokrater finnas

Läs mer

Ella Bohlin kallar till samråd kring förlossningar inför sommaren

Barn- och äldrelandstingsrådet Ella Bohlin (KD) har kallat patientföreträdare, intresseorganisationer, fack och enskilda barnmorskor till ett stor

Läs mer

Så ska personer med CP-skada få bättre träning

Stockholms läns landsting förändrar en rad delar av intensivträningen för barn och vuxna med rörelsenedsättning. Bland annat ska barn få trän

Läs mer

Förlossningsvården får extra pengar för sommaren

För att avlasta förlossningsvården under sommarmånaderna ökar Stockholms läns landsting resurserna med 1 000 kronor extra för varje förlossnin

Läs mer

Centrum för tidigt födda barn startar i Stockholm

Alliansen startar ett kompetenscentrum för neonatalvård i Stockholm. Syftet är att öka kunskapen och motverka många av de problem som tidigt föd

Läs mer

tai iwin