Nya cancerkliniker när cancervården förändras

Alliansen i Stockholms läns landsting
Pressmeddelande
den 28 april 2015

Hälso- och sjukvårdsnämnden vill enligt ett blocköverskridande beslut i dag att Stockholms cancervård vid Radiumhemmet på Karolinska Universitetssjukhuset får en ny organisation och i framtiden bedrivs i tre kliniker: Karolinska/Danderyds sjukhus, Södersjukhuset samt en helt ny klinik som byggs upp vid S:t Görans sjukhus.

Ella Bohlin (KD)– Cancervården i Stockholm har goda resultat men möter utmaningar inför framtiden. Med denna organisationsförändring svarar vården bättre mot Framtidsplanens och den regionala cancerplanens mål, med nätverkssjukvård och patientperspektiv i fokus, säger Ella Bohlin (KD), landstingsråd med ansvar för cancervården.

–Vi organiserar om för att förstärka vården, inklusive en ny cancerklinik på S:t Görans sjukhus. Alla patienter ska få en väl sammanhållen väg genom cancervården. Varje vårdgivare får ett tydligt ansvar för en helhet med korta ledtider för patienten, och den viktiga cancerforskningen ska säkras, säger hälso- och sjukvårdslandstingsrådet Anna Starbrink (FP).

– Det här ger bättre förutsättningar för att stärka och utveckla forskningen. Vi ser också att den kommer att förbättra patientsäkerheten genom tydligare ansvar för vårdgivarna samtidigt som patienterna tydligare kan veta vart de ska vända sig. Det här är en viktig del i vår satsning på framtidens hälso- och sjukvård, säger sjukvårdslandstingsrådet Marie Ljungberg Schött (M).

– Allt fler överlever sin cancer, vilket både är glädjande och gör att cancervården växer. För att alla ska få den vård de behöver vid rätt tid måste vi ta ansvar för att vården är effektiv och organiserad på bästa sätt, säger gruppledaren i hälso- och sjukvårdsnämnden Karin Fälldin (C).

 

Cancervården har i dag en klinik med Radiumhemmet som också bedriver vård på Danderyds sjukhus och Södersjukhuset. Alliansen, Socialdemokraterna, Miljöpartiet och Vänsterpartiet står bakom beslutet som innebär en ny organisation med tre olika kliniker:
– en onkologisk klinik på Karolinska Universitetssjukhuset inklusive en enhet på Danderyds sjukhus
– en onkologisk klinik på Södersjukhuset
– en ny klinik vid Capio S:t Görans sjukhus
Det slutliga beslutet om cancervårdens organisation fattas av landstingsstyrelsen.

 

För mer information och pressbilder:
Roksana Parsan
Pressekreterare (KD)
070-737 45 16


Kristdemokraterna i Stockholms läns landsting söker pressekreterare

Stockholms läns landsting är en av Sveriges största arbetsgivare och påverkar varje dag hundratusentals stockholmare som åker kollektivtrafik ell

Läs mer

”Betonglejon inte tillräckligt för att skydda gatorna mot terror”

Kristdemokraterna i Stockholms stad kräver flera insatser för att förhindra fler terrorattacker på Stockholms gator. Bland annat vill partiet att

Läs mer

Ny plan ska förbättra Stockholms trafik

Stockholms läns landsting ska ta fram en trafikplan. Det har trafikplaneberedningen beslutat. (mer…)

Läs mer

Dags att besluta om budgeten för Stockholms läns landsting

Den 13 och 14 juni samlas landstingsfullmäktige för att besluta om hur mer än 90 miljarder kronor ska fördelas till vård, kollektivtrafik och and

Läs mer

Fyra av fem vårdcentraler har KD-vallöftet äldremottagning

Enligt en ny utvärdering från Stockholms läns landsting har fyra av fem husläkarmottagningar i länet äldremottagningar. Kristdemokraterna lovade

Läs mer

Jakob Forssmed håller partiledartal 16 juni

Den 16 juni håller vår tillförordnande partiledare Jakob Forssmed partiledartal under Järva politikervecka. Givetvis ska vi kristdemokrater finnas

Läs mer

Ella Bohlin kallar till samråd kring förlossningar inför sommaren

Barn- och äldrelandstingsrådet Ella Bohlin (KD) har kallat patientföreträdare, intresseorganisationer, fack och enskilda barnmorskor till ett stor

Läs mer

Så ska personer med CP-skada få bättre träning

Stockholms läns landsting förändrar en rad delar av intensivträningen för barn och vuxna med rörelsenedsättning. Bland annat ska barn få trän

Läs mer

Förlossningsvården får extra pengar för sommaren

För att avlasta förlossningsvården under sommarmånaderna ökar Stockholms läns landsting resurserna med 1 000 kronor extra för varje förlossnin

Läs mer

Centrum för tidigt födda barn startar i Stockholm

Alliansen startar ett kompetenscentrum för neonatalvård i Stockholm. Syftet är att öka kunskapen och motverka många av de problem som tidigt föd

Läs mer

tai iwin