Nya cancerkliniker när cancervården förändras

Alliansen i Stockholms läns landsting
Pressmeddelande
den 28 april 2015

Hälso- och sjukvårdsnämnden vill enligt ett blocköverskridande beslut i dag att Stockholms cancervård vid Radiumhemmet på Karolinska Universitetssjukhuset får en ny organisation och i framtiden bedrivs i tre kliniker: Karolinska/Danderyds sjukhus, Södersjukhuset samt en helt ny klinik som byggs upp vid S:t Görans sjukhus.

Ella Bohlin (KD)– Cancervården i Stockholm har goda resultat men möter utmaningar inför framtiden. Med denna organisationsförändring svarar vården bättre mot Framtidsplanens och den regionala cancerplanens mål, med nätverkssjukvård och patientperspektiv i fokus, säger Ella Bohlin (KD), landstingsråd med ansvar för cancervården.

–Vi organiserar om för att förstärka vården, inklusive en ny cancerklinik på S:t Görans sjukhus. Alla patienter ska få en väl sammanhållen väg genom cancervården. Varje vårdgivare får ett tydligt ansvar för en helhet med korta ledtider för patienten, och den viktiga cancerforskningen ska säkras, säger hälso- och sjukvårdslandstingsrådet Anna Starbrink (FP).

– Det här ger bättre förutsättningar för att stärka och utveckla forskningen. Vi ser också att den kommer att förbättra patientsäkerheten genom tydligare ansvar för vårdgivarna samtidigt som patienterna tydligare kan veta vart de ska vända sig. Det här är en viktig del i vår satsning på framtidens hälso- och sjukvård, säger sjukvårdslandstingsrådet Marie Ljungberg Schött (M).

– Allt fler överlever sin cancer, vilket både är glädjande och gör att cancervården växer. För att alla ska få den vård de behöver vid rätt tid måste vi ta ansvar för att vården är effektiv och organiserad på bästa sätt, säger gruppledaren i hälso- och sjukvårdsnämnden Karin Fälldin (C).

 

Cancervården har i dag en klinik med Radiumhemmet som också bedriver vård på Danderyds sjukhus och Södersjukhuset. Alliansen, Socialdemokraterna, Miljöpartiet och Vänsterpartiet står bakom beslutet som innebär en ny organisation med tre olika kliniker:
– en onkologisk klinik på Karolinska Universitetssjukhuset inklusive en enhet på Danderyds sjukhus
– en onkologisk klinik på Södersjukhuset
– en ny klinik vid Capio S:t Görans sjukhus
Det slutliga beslutet om cancervårdens organisation fattas av landstingsstyrelsen.

 

För mer information och pressbilder:
Roksana Parsan
Pressekreterare (KD)
070-737 45 16


Förlossningsskadorna minskar i Stockholm

Andelen kvinnor som drabbades av allvarliga bristningar vid förlossning minskar i Stockholm, visar ny statistik från Socialstyrelsen. Bland förstf

Läs mer

KD överger skip-stop – utom för Nynäshamn

Kristdemokraternas stämma för Stockholms län och Stockholms stad beslutade i går kväll att gå till val på att ta bort skip-stop i pendeltågstr

Läs mer

”En förkämpe som gjorde otroligt mycket för vården för ME/CFS”

– Det är med stor sorg jag har nåtts av beskedet om Anne Örtegrens bortgång. Hon är värd den största respekt för sitt arbete med att lyfta f

Läs mer

Förstärkta resurser till psykiatri för ungdomar i Järvaområdet

Alliansen i Stockholms läns landsting tillför 6 miljoner kronor till Järva unga specialistcenter. Verksamheten som startade 2015 blir från årsski

Läs mer

Landstinget satsar på film för BB

Stockholms läns landsting beslutade i går att spela in filmer på tio olika språk för att stödja blivande och nyblivna föräldrar. Initiativet k

Läs mer

”Regeringen måste ta mer ansvar för de som drabbas av ME/CFS”

Vi är glada över att sjukdomen ME/CFS har fått mer uppmärksamhet den senaste tiden. Landstingsrådet Ella Bohlin och Kristdemokraterna har varit d

Läs mer

4,9 miljoner ska ge fler kulturtolksdoulor

Den uppskattade satsningen på stödpersoner vid förlossning för kvinnor med svagt socialt stöd eller bristande kunskaper i svenska får 4,9 miljon

Läs mer

Stockholm samlar vården för kvinnor med diabetes under graviditeten

Graviditetsdiabetes är ett växande hälsoproblem och allt fler kvinnor behöver vård i Stockholms län. Nu skapar Alliansen en enhet för att samla

Läs mer

160 miljoner för att korta väntetiderna på husläkarmottagningar

Alliansen i Stockholms läns landsting tillför ytterligare 160 miljoner kronor i nästa års budget för att korta köerna på länets husläkarmotta

Läs mer

Allt färre dör av stroke i Stockholms län

Antalet personer som avlider på grund av stroke eller med stroke som underliggande orsak är det lägsta hittills i Stockholms län. Det visar ny sta

Läs mer

tai iwin