Nya tillgängliga spårvagnar för innerstaden

– Kristdemokraterna välkomnar gårdagens beslut i Trafiknämndens att påbörja anskaffandet av nya spårvagnar till Stockholms innerstad; spårvagnar byggda för att klara storstadens krav på tillgänglighet, flexibilitet, säkerhet och komfort, säger Karl Henriksson, ordförande i Färdtjänst- och tillgänglighetsberedningen, Stockholms läns landsting.

– Resenärerna blir de stora vinnare när Stockholms spårvägar byggs ut under de närmaste åren. Spårväg city kommer att förlängas från Djurgårdsbron till Ropsten och kopplas ihop med Lidingöbanan. Det finns även långt framskridna planer på att ersätta stombusslinje 4 med spårväg, fortsätter Karl Henriksson.

– Genom inköp av moderna flerledade stadsspårvagnarna kommer SL kunna avhjälpa de sista bekymren avseende tillgängligheten vid hållplatser, samtidigt som fler dörrar möjliggör för kortare hållplatstider och en högre medelhastighet, avslutar Karl Henriksson.

Fakta:
Trafiknämnden i Stockholms läns landsting beslöt den 13 november att utarbeta underlag för förnyat anskaffningsbeslut för fordon till Stockholms innerstad.
För mer information:
Karl Henriksson

Mobil: 070 – 828 24 62


Lösning på plats för Danderyds barnakut

Lättakuten vid Danderyds sjukhus kommer inte att stänga vid årsskiftet utan ge vård för barn tills den nya organisationen för akutsjukvården ä

Läs mer

Alliansen förstärker barnmorskemottagningarna i Stockholms län med 25 miljoner kronor

Stockholms läns landsting har beslutat att satsa på barnmorskemottagningarna och skjuter till 25 miljoner kronor extra. Pengarna kommer till mottagn

Läs mer

Det här gör vi för benskörhet

Osteoporos är en sjukdom som drabbar många kvinnor. Ella Bohlin (KD) har lyft upp den på agendan i arbetet i Stockholms läns landsting. I dagarna

Läs mer

Alliansen startar upphandling av färdtjänsten med krav på sociala villkor

Nu startar nästa upphandling av färdtjänsten i Stockholms län. Alliansen har två prioriteringar: Att ställa krav på arbetsrättsliga och social

Läs mer

Stockholm inför en egen kömiljard

När regeringen kom till makten avskaffades kömiljarden. I dag tog därför landstingsstyrelsen i Stockholms läns landsting beslut om att införa en

Läs mer

Ebba Busch Thor och Ella Bohlin toppar Stockholms läns KD-listor

Kristdemokraterna vill skicka Ebba Busch Thor, Jakob Forssmed och Lars Adaktusson till riksdagen för Stockholms län. Det framgår av nomineringskomm

Läs mer

Busch Thor, Bohlin och Slottner toppar Stockholms stads KD-listor

Nu presenterar nomineringskommittén sitt förslag till valsedlar för Kristdemokraterna i Stockholms stad. Ebba Busch Thor står överst för valet t

Läs mer

Stockholm bäst i landet när det gäller överlevnad i prostatacancer

Sett till antalet invånare dör färre män i prostatacancer i Stockholm jämfört med i andra landsting. Siffror från Socialstyrelsen visar att Sto

Läs mer

Låt kvinnor göra gynekologiskt cellprov hemma

Ett kostnadsfritt självtest med posten skulle få fler kvinnor att ta steget. Det skulle göra att fler överlever. Det skriver Kristdemokraternas la

Läs mer

Kunskapscenter för barn med diabetes öppnar i Stockholm

Stockholms läns landsting ska samla kompetens för att stärka vården för barn med diabetes. Alliansen tillför tre miljoner kronor till ett nytt c

Läs mer

tai iwin