Nya tillgängliga spårvagnar för innerstaden

– Kristdemokraterna välkomnar gårdagens beslut i Trafiknämndens att påbörja anskaffandet av nya spårvagnar till Stockholms innerstad; spårvagnar byggda för att klara storstadens krav på tillgänglighet, flexibilitet, säkerhet och komfort, säger Karl Henriksson, ordförande i Färdtjänst- och tillgänglighetsberedningen, Stockholms läns landsting.

– Resenärerna blir de stora vinnare när Stockholms spårvägar byggs ut under de närmaste åren. Spårväg city kommer att förlängas från Djurgårdsbron till Ropsten och kopplas ihop med Lidingöbanan. Det finns även långt framskridna planer på att ersätta stombusslinje 4 med spårväg, fortsätter Karl Henriksson.

– Genom inköp av moderna flerledade stadsspårvagnarna kommer SL kunna avhjälpa de sista bekymren avseende tillgängligheten vid hållplatser, samtidigt som fler dörrar möjliggör för kortare hållplatstider och en högre medelhastighet, avslutar Karl Henriksson.

Fakta:
Trafiknämnden i Stockholms läns landsting beslöt den 13 november att utarbeta underlag för förnyat anskaffningsbeslut för fordon till Stockholms innerstad.
För mer information:
Karl Henriksson

Mobil: 070 – 828 24 62


Stockholm får Sveriges första kunskapscenter för diabetes

Alliansen i Stockholms läns landsting bygger ut vården för barn med diabetes. Stockholm blir först i landet med ett särskilt kunskapscenter inrik

Läs mer

Ella Bohlin (KD) oroad för äldre: ”Inför vaccin mot influensa”

Väntetiderna till vården är långa. Det beror bland annat på influensasäsongen. De som drabbas värst är äldre. Äldrelandstingsrådet Ella Boh

Läs mer

KD kräver stopp för att kommunen tar över Stockholms privata äldreboenden

De senaste åren har det rödgrönrosa styret i Stockholms stad fört över välfungerande äldreboenden till kommunal regi. Kristdemokraterna besluta

Läs mer

Låt apoteken få ta emot patienter

I dag får många vänta för länge innan de får vård. Det gör att många går till akuten i stället, trots att de egentligen inte behöver akut

Läs mer

Stockholm först i landet med specialistmottagningar för sömnapné

Två specialistmottagningar med uppdrag att ta hand om personer som slutar andas när de sover (obstruktiv sömnapné) öppnar i Stockholm. Stockholm

Läs mer

Nu inför vi hemtester för att upptäcka livmoderhalscancer

Enligt ny statistik från Cancerfonden ökar antalet fall av livmoderhalscancer i Sverige (Cancerfondsrapporten 2018). Antalet kvinnor som insjuknade

Läs mer

Vi söker en valombudsman

Kristdemokraterna Stockholms stad är ett partidistrikt inom Kristdemokraterna, distriktet omfattar Stockholms kommun. Distriktet består av nio lokal

Läs mer

”Ett stort svek att ta bort personliga assistenter för barn och äldre”

Regeringens utredare föreslår att barn under 12 år och äldre över 80 år inte ska ha rätt till personlig assistans. Barn- och äldrelandstingsr

Läs mer

Geriatriken kvar i Danderyd när Alliansen gör en ny plan

Den geriatriska vården blir kvar på Danderyds sjukhus. Den äldre delen av befolkningen i Stockholms län ökar allt snabbare, och därför beslutar

Läs mer

Fler fick vård i tid under 2017 – och sjukvården i Stockholm gjorde ett överskott

Fler stockholmare fick vård i tid hos sin husläkare eller specialistläkare under 2017. För husläkarbesök ökade uppfyllnaden av vårdgarantin me

Läs mer