Nya tillgängliga spårvagnar för innerstaden

– Kristdemokraterna välkomnar gårdagens beslut i Trafiknämndens att påbörja anskaffandet av nya spårvagnar till Stockholms innerstad; spårvagnar byggda för att klara storstadens krav på tillgänglighet, flexibilitet, säkerhet och komfort, säger Karl Henriksson, ordförande i Färdtjänst- och tillgänglighetsberedningen, Stockholms läns landsting.

– Resenärerna blir de stora vinnare när Stockholms spårvägar byggs ut under de närmaste åren. Spårväg city kommer att förlängas från Djurgårdsbron till Ropsten och kopplas ihop med Lidingöbanan. Det finns även långt framskridna planer på att ersätta stombusslinje 4 med spårväg, fortsätter Karl Henriksson.

– Genom inköp av moderna flerledade stadsspårvagnarna kommer SL kunna avhjälpa de sista bekymren avseende tillgängligheten vid hållplatser, samtidigt som fler dörrar möjliggör för kortare hållplatstider och en högre medelhastighet, avslutar Karl Henriksson.

Fakta:
Trafiknämnden i Stockholms läns landsting beslöt den 13 november att utarbeta underlag för förnyat anskaffningsbeslut för fordon till Stockholms innerstad.
För mer information:
Karl Henriksson

Mobil: 070 – 828 24 62


”Betonglejon inte tillräckligt för att skydda gatorna mot terror”

Kristdemokraterna i Stockholms stad kräver flera insatser för att förhindra fler terrorattacker på Stockholms gator. Bland annat vill partiet att

Läs mer

Ny plan ska förbättra Stockholms trafik

Stockholms läns landsting ska ta fram en trafikplan. Det har trafikplaneberedningen beslutat. (mer…)

Läs mer

Dags att besluta om budgeten för Stockholms läns landsting

Den 13 och 14 juni samlas landstingsfullmäktige för att besluta om hur mer än 90 miljarder kronor ska fördelas till vård, kollektivtrafik och and

Läs mer

Fyra av fem vårdcentraler har KD-vallöftet äldremottagning

Enligt en ny utvärdering från Stockholms läns landsting har fyra av fem husläkarmottagningar i länet äldremottagningar. Kristdemokraterna lovade

Läs mer

Jakob Forssmed håller partiledartal 16 juni

Den 16 juni håller vår tillförordnande partiledare Jakob Forssmed partiledartal under Järva politikervecka. Givetvis ska vi kristdemokrater finnas

Läs mer

Ella Bohlin kallar till samråd kring förlossningar inför sommaren

Barn- och äldrelandstingsrådet Ella Bohlin (KD) har kallat patientföreträdare, intresseorganisationer, fack och enskilda barnmorskor till ett stor

Läs mer

Så ska personer med CP-skada få bättre träning

Stockholms läns landsting förändrar en rad delar av intensivträningen för barn och vuxna med rörelsenedsättning. Bland annat ska barn få trän

Läs mer

Förlossningsvården får extra pengar för sommaren

För att avlasta förlossningsvården under sommarmånaderna ökar Stockholms läns landsting resurserna med 1 000 kronor extra för varje förlossnin

Läs mer

Centrum för tidigt födda barn startar i Stockholm

Alliansen startar ett kompetenscentrum för neonatalvård i Stockholm. Syftet är att öka kunskapen och motverka många av de problem som tidigt föd

Läs mer

Nytt centrum ska hjälpa barn med allergi

Stockholms läns landsting ska inrätta ett centrum på Sachsska barn- och ungdomssjukhuset där barn och unga med matallergier ska kunna få mer hjä

Läs mer

tai iwin