Nya toaletter i Citybanan

– SLs nya pendeltågsstationer ska ha rena och fräscha toaletter. Det är en viktig tillgänglighetsfråga som bidrar till att skapa en bättre reseupplevelse, säger Karl Henriksson (KD), ordförande i Färdtjänst- och tillgänglighetsberedningen, med anledning av att Trafiknämnden kommer att besluta att utrusta Citybanans två nya pendeltågsstationer med toaletter.

– Den totala avsaknaden av toaletter inom tunnelbanan och bristen på information om var offentliga toaletter finns i anslutning till kollektivtrafiken är ett problem för många resenärer. Småbarnsfamiljer, äldre eller människor med funktionsnedsättning ska inte behöva gå och leta runt halva staden i jakt på en toalett, tycker Karl Henriksson.

– SL måste förbättra informationen om var närmaste offentliga toalett finns i anslutning till stationerna. I samband med renoveringen av gamla stationer eller då nya stationer tillkommer i till exempel tunnelbanesystemet måste SL utrusta dem med ordentliga toaletter, säger Karl Henriksson.

Fakta:
Färdtjänst- och tillgänglighetsberedningen stödjer trafiknämnden i beredningen av ärenden gällande färdtjänst- och tillgänglighetsfrågor samt samverkar med handikapp- och pensionärsorganisationerna. Genom att beredningen beslöt den 21 mars att undersöka möjligheten att utrusta kollektivtrafikens stationer med toaletter, kommer Trafiknämnden den 16 oktober att besluta att Citybanans två nya pendeltågsstationer som öppnas för trafik år 2017 ska vara utrustade med fräscha, moderna och tillgängliga toaletter.


”Betonglejon inte tillräckligt för att skydda gatorna mot terror”

Kristdemokraterna i Stockholms stad kräver flera insatser för att förhindra fler terrorattacker på Stockholms gator. Bland annat vill partiet att

Läs mer

Ny plan ska förbättra Stockholms trafik

Stockholms läns landsting ska ta fram en trafikplan. Det har trafikplaneberedningen beslutat. (mer…)

Läs mer

Dags att besluta om budgeten för Stockholms läns landsting

Den 13 och 14 juni samlas landstingsfullmäktige för att besluta om hur mer än 90 miljarder kronor ska fördelas till vård, kollektivtrafik och and

Läs mer

Fyra av fem vårdcentraler har KD-vallöftet äldremottagning

Enligt en ny utvärdering från Stockholms läns landsting har fyra av fem husläkarmottagningar i länet äldremottagningar. Kristdemokraterna lovade

Läs mer

Jakob Forssmed håller partiledartal 16 juni

Den 16 juni håller vår tillförordnande partiledare Jakob Forssmed partiledartal under Järva politikervecka. Givetvis ska vi kristdemokrater finnas

Läs mer

Ella Bohlin kallar till samråd kring förlossningar inför sommaren

Barn- och äldrelandstingsrådet Ella Bohlin (KD) har kallat patientföreträdare, intresseorganisationer, fack och enskilda barnmorskor till ett stor

Läs mer

Så ska personer med CP-skada få bättre träning

Stockholms läns landsting förändrar en rad delar av intensivträningen för barn och vuxna med rörelsenedsättning. Bland annat ska barn få trän

Läs mer

Förlossningsvården får extra pengar för sommaren

För att avlasta förlossningsvården under sommarmånaderna ökar Stockholms läns landsting resurserna med 1 000 kronor extra för varje förlossnin

Läs mer

Centrum för tidigt födda barn startar i Stockholm

Alliansen startar ett kompetenscentrum för neonatalvård i Stockholm. Syftet är att öka kunskapen och motverka många av de problem som tidigt föd

Läs mer

Nytt centrum ska hjälpa barn med allergi

Stockholms läns landsting ska inrätta ett centrum på Sachsska barn- och ungdomssjukhuset där barn och unga med matallergier ska kunna få mer hjä

Läs mer

tai iwin