Nyfiket om Nya Karolinska i Dagens Industri

2011-02-04
Reflexioner
2011:04

I ett nytt magasin från Dagens Industri, DI Dimension, i går tilldelas Nya Karolinska stort intresse. Den anslående rubriken är ”Spelet bakom Nya Karolinska.” Som så många gånger förr är det inte fråga om något sanningssökande. Citerade uttalanden blandas med egna spekulationer. Och det blir en anslående artikel. Det som inte lyfts fram är att beslutet att bygga, liksom beslutet om formgivningstävlingen och beslutet i juni förra året är alla fattade i politisk enighet. S-ledaren Ilija Batljan lyfts fram som den insiktsfulle och som räddat nära 8 miljarder åt skattebetalarna i Stockholms län. Hans bedrift var att föreslå att landstinget betalar halva byggkostnaden i förskott. Det handlar om ca 7,5 miljarder. Den risken enades alla partier om att ta efter omförhandling med byggkonsortiet.

I juni förra året enades också alla partier om att ställa sig bakom det framförhandlade avtalet med byggkonsortiet. Nu gastar bl.a. Ilija Batljan om att ”detta är utan konkurrens det dummaste offentliga förslag jag någonsin sett.” Enligt landstingets protokoll står han och hans partigrupp bakom beslutet. Om uttalandet gäller tiden före omförhandlingen med Skanska, må så vara, nu är vi överens alla partier. Våga stå för det!

Jag påstår att upphandlingen av Nya Karolinska skedde i konkurrens. Byggföretag och finansiella konsortier hade total frihet att kvalificera sig för anbud. Vi vet att flera avstod pga finanskrisen, inför vilken flera redan stod med outhyrda komplex runt om i världen, inte minst då i fråga om byggen som uppförts utan OPS. OPS medför ju garanti för att det finns ”hyresgäster” och byggherren har garanti för uppförande i tid. Andra företag var sannolikt inte kapitalstarka nog för att gå in i åtaganden av den storlek som var aktuell här. NCC:s ledning citeras i DI och säger att skälet att dom inte ville vara med var att de ansåg att projektet inte passade för OPS. Dom får ha vilket skäl dom vill. Och vad som egentligen gjorde att dom avstod från att ställa upp i ädel tävlan får vi nog aldrig veta. Det är en affärshemlighet som inte ens Ilja Batljan kan kräva häva sekretessen kring. Jag kan förstå att byggföretag hellre hade velat tävla om en byggnation på traditionella grunder och med löpande räkning som modell för faktureringen. Om SLL skulle ha valt traditionell upphandling, var i all världen skulle vi rekrytera tillräcklig kompetens? Min mening är att då hade det inte blivit något NKS.

Artikelns spekulationer om finansministerns ingrepp lämnar jag därhän. Han har i varje fall inte kontaktat mig i min dåvarande egenskap av ordförande i det utskott i landstingsstyrelsen som beredde upphandlingen. Jag tycker att han borde vara särskilt nöjd med att vi fram till sommaren 2040 vet vad kostnaderna för Nya Karolinska maximalt kommer att uppgå till.

Ett tänkvärt citat:
”Kriser är inte roliga, men de visar sig vara ganska hyfsade lärare…”
Tom Peters

Stig Nyman, kristdemokrat
Forsknings- och äldrelandstingsråd


Om du inte vill ha mina reflexioner, så blir jag tacksam för ett besked via e-post:
stig.nyman@kristdemokraterna.se

Om du vill ta del av mina tidigare reflexioner så gå in på min hemsida och klicka vidare.
http://www.kristdemokraterna.se/stignyman
Centrum för tidigt födda barn startar i Stockholm

Alliansen startar ett kompetenscentrum för neonatalvård i Stockholm. Syftet är att öka kunskapen och motverka många av de problem som tidigt föd

Läs mer

Nytt centrum ska hjälpa barn med allergi

Stockholms läns landsting ska inrätta ett centrum på Sachsska barn- och ungdomssjukhuset där barn och unga med matallergier ska kunna få mer hjä

Läs mer

Budgeten för 2018: Så mycket pengar får vården och kollektivtrafiken

En attraktiv, hållbar och växande Stockholmsregion med frihet för invånarna. Det är målet när Alliansen i Stockholms läns landsting presentera

Läs mer

Så hjälper vi barn med ADHD bättre

Genom att olika delar av samhället hjälps åt kan barn som har ADHD få bättre och bättre förutsättningar. Det skriver barn- och äldrelandsting

Läs mer

”Det måste gå att freda sin mark”

Kojor, tält och husvagnar. Tillfälliga bosättningar på privat mark gör att ägaren inte kan använda marken. Ofta måste markägaren städa, sane

Läs mer

Välkomna på medlemskväll med Ebba Busch Thor

Den 10 maj har vi äran att gästas av vår partiledare Ebba Busch Thor som kommer hålla ett inspirerande anförande och mingla tillsammans med oss.

Läs mer

Här byggs förlossningsvården ut mest i Stockholm

Nästa år flyttar förlossningskliniken på Huddinge sjukhus till en nybyggd avdelning. De kommande åren sker den största ökningen av kapaciteten

Läs mer

Kunskapen om lipödem ska öka i Stockholm

Landstingsrådet Ella Bohlin (KD) har engagerat sig för de kvinnor som drabbas av lipödem. Som ansvarig för kroniska sjukdomar och kvinnosjukvårde

Läs mer

Trygghet och en miljon fler resor per dag är målet för 2030

Tryggheten är i fokus i det nya trafikförsörjningsprogrammet för Stockholms län. Där finns ambitiösa mål: SL ska ha 1 miljon fler resor om dag

Läs mer

Sverigeförhandlingen bra för familjer i Stockholms län

I dag undertecknades avtalen för Sverigeförhandlingen av Stockholms läns landsting, Stockholms stad, Huddinge, Solna, Täby, Österåker, Vallentun

Läs mer

tai iwin