Nyfiket om Nya Karolinska i Dagens Industri

2011-02-04
Reflexioner
2011:04

I ett nytt magasin från Dagens Industri, DI Dimension, i går tilldelas Nya Karolinska stort intresse. Den anslående rubriken är ”Spelet bakom Nya Karolinska.” Som så många gånger förr är det inte fråga om något sanningssökande. Citerade uttalanden blandas med egna spekulationer. Och det blir en anslående artikel. Det som inte lyfts fram är att beslutet att bygga, liksom beslutet om formgivningstävlingen och beslutet i juni förra året är alla fattade i politisk enighet. S-ledaren Ilija Batljan lyfts fram som den insiktsfulle och som räddat nära 8 miljarder åt skattebetalarna i Stockholms län. Hans bedrift var att föreslå att landstinget betalar halva byggkostnaden i förskott. Det handlar om ca 7,5 miljarder. Den risken enades alla partier om att ta efter omförhandling med byggkonsortiet.

I juni förra året enades också alla partier om att ställa sig bakom det framförhandlade avtalet med byggkonsortiet. Nu gastar bl.a. Ilija Batljan om att ”detta är utan konkurrens det dummaste offentliga förslag jag någonsin sett.” Enligt landstingets protokoll står han och hans partigrupp bakom beslutet. Om uttalandet gäller tiden före omförhandlingen med Skanska, må så vara, nu är vi överens alla partier. Våga stå för det!

Jag påstår att upphandlingen av Nya Karolinska skedde i konkurrens. Byggföretag och finansiella konsortier hade total frihet att kvalificera sig för anbud. Vi vet att flera avstod pga finanskrisen, inför vilken flera redan stod med outhyrda komplex runt om i världen, inte minst då i fråga om byggen som uppförts utan OPS. OPS medför ju garanti för att det finns ”hyresgäster” och byggherren har garanti för uppförande i tid. Andra företag var sannolikt inte kapitalstarka nog för att gå in i åtaganden av den storlek som var aktuell här. NCC:s ledning citeras i DI och säger att skälet att dom inte ville vara med var att de ansåg att projektet inte passade för OPS. Dom får ha vilket skäl dom vill. Och vad som egentligen gjorde att dom avstod från att ställa upp i ädel tävlan får vi nog aldrig veta. Det är en affärshemlighet som inte ens Ilja Batljan kan kräva häva sekretessen kring. Jag kan förstå att byggföretag hellre hade velat tävla om en byggnation på traditionella grunder och med löpande räkning som modell för faktureringen. Om SLL skulle ha valt traditionell upphandling, var i all världen skulle vi rekrytera tillräcklig kompetens? Min mening är att då hade det inte blivit något NKS.

Artikelns spekulationer om finansministerns ingrepp lämnar jag därhän. Han har i varje fall inte kontaktat mig i min dåvarande egenskap av ordförande i det utskott i landstingsstyrelsen som beredde upphandlingen. Jag tycker att han borde vara särskilt nöjd med att vi fram till sommaren 2040 vet vad kostnaderna för Nya Karolinska maximalt kommer att uppgå till.

Ett tänkvärt citat:
”Kriser är inte roliga, men de visar sig vara ganska hyfsade lärare…”
Tom Peters

Stig Nyman, kristdemokrat
Forsknings- och äldrelandstingsråd


Om du inte vill ha mina reflexioner, så blir jag tacksam för ett besked via e-post:
stig.nyman@kristdemokraterna.se

Om du vill ta del av mina tidigare reflexioner så gå in på min hemsida och klicka vidare.
http://www.kristdemokraterna.se/stignyman
Stockholm får Sveriges första kunskapscenter för diabetes

Alliansen i Stockholms läns landsting bygger ut vården för barn med diabetes. Stockholm blir först i landet med ett särskilt kunskapscenter inrik

Läs mer

Ella Bohlin (KD) oroad för äldre: ”Inför vaccin mot influensa”

Väntetiderna till vården är långa. Det beror bland annat på influensasäsongen. De som drabbas värst är äldre. Äldrelandstingsrådet Ella Boh

Läs mer

KD kräver stopp för att kommunen tar över Stockholms privata äldreboenden

De senaste åren har det rödgrönrosa styret i Stockholms stad fört över välfungerande äldreboenden till kommunal regi. Kristdemokraterna besluta

Läs mer

Låt apoteken få ta emot patienter

I dag får många vänta för länge innan de får vård. Det gör att många går till akuten i stället, trots att de egentligen inte behöver akut

Läs mer

Stockholm först i landet med specialistmottagningar för sömnapné

Två specialistmottagningar med uppdrag att ta hand om personer som slutar andas när de sover (obstruktiv sömnapné) öppnar i Stockholm. Stockholm

Läs mer

Nu inför vi hemtester för att upptäcka livmoderhalscancer

Enligt ny statistik från Cancerfonden ökar antalet fall av livmoderhalscancer i Sverige (Cancerfondsrapporten 2018). Antalet kvinnor som insjuknade

Läs mer

Vi söker en valombudsman

Kristdemokraterna Stockholms stad är ett partidistrikt inom Kristdemokraterna, distriktet omfattar Stockholms kommun. Distriktet består av nio lokal

Läs mer

”Ett stort svek att ta bort personliga assistenter för barn och äldre”

Regeringens utredare föreslår att barn under 12 år och äldre över 80 år inte ska ha rätt till personlig assistans. Barn- och äldrelandstingsr

Läs mer

Geriatriken kvar i Danderyd när Alliansen gör en ny plan

Den geriatriska vården blir kvar på Danderyds sjukhus. Den äldre delen av befolkningen i Stockholms län ökar allt snabbare, och därför beslutar

Läs mer

Fler fick vård i tid under 2017 – och sjukvården i Stockholm gjorde ett överskott

Fler stockholmare fick vård i tid hos sin husläkare eller specialistläkare under 2017. För husläkarbesök ökade uppfyllnaden av vårdgarantin me

Läs mer