Nyfiket om Nya Karolinska i Dagens Industri

2011-02-04
Reflexioner
2011:04

I ett nytt magasin från Dagens Industri, DI Dimension, i går tilldelas Nya Karolinska stort intresse. Den anslående rubriken är ”Spelet bakom Nya Karolinska.” Som så många gånger förr är det inte fråga om något sanningssökande. Citerade uttalanden blandas med egna spekulationer. Och det blir en anslående artikel. Det som inte lyfts fram är att beslutet att bygga, liksom beslutet om formgivningstävlingen och beslutet i juni förra året är alla fattade i politisk enighet. S-ledaren Ilija Batljan lyfts fram som den insiktsfulle och som räddat nära 8 miljarder åt skattebetalarna i Stockholms län. Hans bedrift var att föreslå att landstinget betalar halva byggkostnaden i förskott. Det handlar om ca 7,5 miljarder. Den risken enades alla partier om att ta efter omförhandling med byggkonsortiet.

I juni förra året enades också alla partier om att ställa sig bakom det framförhandlade avtalet med byggkonsortiet. Nu gastar bl.a. Ilija Batljan om att ”detta är utan konkurrens det dummaste offentliga förslag jag någonsin sett.” Enligt landstingets protokoll står han och hans partigrupp bakom beslutet. Om uttalandet gäller tiden före omförhandlingen med Skanska, må så vara, nu är vi överens alla partier. Våga stå för det!

Jag påstår att upphandlingen av Nya Karolinska skedde i konkurrens. Byggföretag och finansiella konsortier hade total frihet att kvalificera sig för anbud. Vi vet att flera avstod pga finanskrisen, inför vilken flera redan stod med outhyrda komplex runt om i världen, inte minst då i fråga om byggen som uppförts utan OPS. OPS medför ju garanti för att det finns ”hyresgäster” och byggherren har garanti för uppförande i tid. Andra företag var sannolikt inte kapitalstarka nog för att gå in i åtaganden av den storlek som var aktuell här. NCC:s ledning citeras i DI och säger att skälet att dom inte ville vara med var att de ansåg att projektet inte passade för OPS. Dom får ha vilket skäl dom vill. Och vad som egentligen gjorde att dom avstod från att ställa upp i ädel tävlan får vi nog aldrig veta. Det är en affärshemlighet som inte ens Ilja Batljan kan kräva häva sekretessen kring. Jag kan förstå att byggföretag hellre hade velat tävla om en byggnation på traditionella grunder och med löpande räkning som modell för faktureringen. Om SLL skulle ha valt traditionell upphandling, var i all världen skulle vi rekrytera tillräcklig kompetens? Min mening är att då hade det inte blivit något NKS.

Artikelns spekulationer om finansministerns ingrepp lämnar jag därhän. Han har i varje fall inte kontaktat mig i min dåvarande egenskap av ordförande i det utskott i landstingsstyrelsen som beredde upphandlingen. Jag tycker att han borde vara särskilt nöjd med att vi fram till sommaren 2040 vet vad kostnaderna för Nya Karolinska maximalt kommer att uppgå till.

Ett tänkvärt citat:
”Kriser är inte roliga, men de visar sig vara ganska hyfsade lärare…”
Tom Peters

Stig Nyman, kristdemokrat
Forsknings- och äldrelandstingsråd


Om du inte vill ha mina reflexioner, så blir jag tacksam för ett besked via e-post:
stig.nyman@kristdemokraterna.se

Om du vill ta del av mina tidigare reflexioner så gå in på min hemsida och klicka vidare.
http://www.kristdemokraterna.se/stignyman
I dag får SL en ny taxa och tar bort zonerna

Kristdemokraterna, Miljöpartiet, Moderaterna, Liberalerna och Centerpartiet i Stockholms läns landsting tecknade i våras en överenskommelse om kol

Läs mer

Ökat stöd till barn med autismspektrumdiagnos

Under 2017 bygger Stockholms läns landsting ut stödet från habiliteringen så att alla barn och unga till och med 18 år med autismspektrumdiagnos,

Läs mer

Landstingets nya krav: Mer delaktighet för personer med funktionsnedsättning

Den 1 januari ska alla som arbetar på uppdrag av Stockholms läns landsting ha ett normkritiskt förhållningssätt. Det är en del av landstingets n

Läs mer

”Skicka ut kallelse om att ge blod”

Blodcentralen i Stockholm berättar att det behövs mer blod inför jul- och nyårshelgerna. Kristdemokraterna vill göra påfyllningen av blodlagren

Läs mer

Ny tidsplan för vårdval geriatrik

Det nya vårdvalet för geriatriken i Stockholms läns landsting kommer inte att starta i januari 2018 som planerat. Orsaken är bland annat att lands

Läs mer

Flygande bilar eller höghastighetståg? Podcast tar en titt in i framtiden

Hur transporterar vi oss i framtiden? Och vilken film skildrar bäst framtidens trafik? I det fjärde avsnittet av podcasten Trafik-Kalle tar Karl Hen

Läs mer

Ansträngt vid Danderyds sjukhus förlossningsvård

Förlossningsvården vid Danderyds sjukhus har ett stort tryck på sig, med en stor ansträngning för personalen. Barn- och äldrelandstingsrådet El

Läs mer

Barnen har flyttat in på Nya Karolinska

I söndags flyttade Astrid Lindgrens barnsjukhus in på Nya Karolinska Solna, och samma dag stängde barnakuten för att flytta över till det nybyggd

Läs mer

Inga barn har blivit hänvisade utomlands vid Astrid Lindgrens barnsjukhus i år

Med anledning av Sveriges Radios inslag om barnintensivvården i Sverige vill Kristdemokraterna i Stockholms läns landsting tydliggöra och nå ut

Läs mer

Bilen vs kollektivtrafiken i podcasten Trafik-Kalle

När det har varit snökaos ställs frågan på sin spets om fördelarna med bilen och kollektivtrafiken. Podcasten Trafik-Kalle fokuserar på kostnad

Läs mer

tai iwin