Nyfiket om Nya Karolinska i Dagens Industri

2011-02-04
Reflexioner
2011:04

I ett nytt magasin från Dagens Industri, DI Dimension, i går tilldelas Nya Karolinska stort intresse. Den anslående rubriken är ”Spelet bakom Nya Karolinska.” Som så många gånger förr är det inte fråga om något sanningssökande. Citerade uttalanden blandas med egna spekulationer. Och det blir en anslående artikel. Det som inte lyfts fram är att beslutet att bygga, liksom beslutet om formgivningstävlingen och beslutet i juni förra året är alla fattade i politisk enighet. S-ledaren Ilija Batljan lyfts fram som den insiktsfulle och som räddat nära 8 miljarder åt skattebetalarna i Stockholms län. Hans bedrift var att föreslå att landstinget betalar halva byggkostnaden i förskott. Det handlar om ca 7,5 miljarder. Den risken enades alla partier om att ta efter omförhandling med byggkonsortiet.

I juni förra året enades också alla partier om att ställa sig bakom det framförhandlade avtalet med byggkonsortiet. Nu gastar bl.a. Ilija Batljan om att ”detta är utan konkurrens det dummaste offentliga förslag jag någonsin sett.” Enligt landstingets protokoll står han och hans partigrupp bakom beslutet. Om uttalandet gäller tiden före omförhandlingen med Skanska, må så vara, nu är vi överens alla partier. Våga stå för det!

Jag påstår att upphandlingen av Nya Karolinska skedde i konkurrens. Byggföretag och finansiella konsortier hade total frihet att kvalificera sig för anbud. Vi vet att flera avstod pga finanskrisen, inför vilken flera redan stod med outhyrda komplex runt om i världen, inte minst då i fråga om byggen som uppförts utan OPS. OPS medför ju garanti för att det finns ”hyresgäster” och byggherren har garanti för uppförande i tid. Andra företag var sannolikt inte kapitalstarka nog för att gå in i åtaganden av den storlek som var aktuell här. NCC:s ledning citeras i DI och säger att skälet att dom inte ville vara med var att de ansåg att projektet inte passade för OPS. Dom får ha vilket skäl dom vill. Och vad som egentligen gjorde att dom avstod från att ställa upp i ädel tävlan får vi nog aldrig veta. Det är en affärshemlighet som inte ens Ilja Batljan kan kräva häva sekretessen kring. Jag kan förstå att byggföretag hellre hade velat tävla om en byggnation på traditionella grunder och med löpande räkning som modell för faktureringen. Om SLL skulle ha valt traditionell upphandling, var i all världen skulle vi rekrytera tillräcklig kompetens? Min mening är att då hade det inte blivit något NKS.

Artikelns spekulationer om finansministerns ingrepp lämnar jag därhän. Han har i varje fall inte kontaktat mig i min dåvarande egenskap av ordförande i det utskott i landstingsstyrelsen som beredde upphandlingen. Jag tycker att han borde vara särskilt nöjd med att vi fram till sommaren 2040 vet vad kostnaderna för Nya Karolinska maximalt kommer att uppgå till.

Ett tänkvärt citat:
”Kriser är inte roliga, men de visar sig vara ganska hyfsade lärare…”
Tom Peters

Stig Nyman, kristdemokrat
Forsknings- och äldrelandstingsråd


Om du inte vill ha mina reflexioner, så blir jag tacksam för ett besked via e-post:
stig.nyman@kristdemokraterna.se

Om du vill ta del av mina tidigare reflexioner så gå in på min hemsida och klicka vidare.
http://www.kristdemokraterna.se/stignyman
Ny mottagning för assisterad befruktning öppnar i Solna strand

Solna och Sundbyberg får en ny mottagning som hjälper människor som har svårt att få barn. Förra veckan beslutade Alliansen att godkänna den ny

Läs mer

Stockholm först med fokusrapport för den dolda kvinnosjukdomen lipödem

Alliansen i Stockholms läns landsting uppmärksammar situationen för kvinnor som drabbas av den kroniska och ofta smärtsamma sjukdomen lipödem. De

Läs mer

KD stad och län satsar på nya och gamla talanger

Kristdemokraterna i stad och län arrangerar under hösten en utbildningssatsning för partidistriktens stjärnskott. Alla partiavdelningar har fått

Läs mer

Alliansen förstärker vården för könsstympade kvinnor

AMEL-mottagningen på Södersjukhuset är Sveriges enda mottagning för könsstympade kvinnor. Från och med nästa år höjer den styrande Alliansen

Läs mer

Centrum för diabetes och patienter med MS och Parkinson har öppnat

Stockholms läns landsting samlar vården och forskningen för patienter med diabetes och patienter med MS, Parkinson och andra neurologiska sjukdomar

Läs mer

Nya mottagningar för den som slutar andas i sömnen

Omkring 300 000 svenskar får upprepade uppehåll i andningen under sömnen. Under torsdagen beslutade Alliansen i Stockholms läns landsting att de s

Läs mer

Beslut i dag om mer pengar till förlossningsvården

Under torsdagen fattade Alliansen i Stockholms läns landsting beslut om att höja den ekonomiska ersättningen till förlossningsvården. Från och m

Läs mer

”Sälj SAS och SJ så att trafiken blir bättre”

Kristdemokraterna Karl Henriksson och David Winerdal föreslår i dag att staten ska sälja bolag som SAS, Apoteket, SBAB, Swedavia och SJ. Anledninge

Läs mer

Nu ska kön till operation för barn minska

Kapaciteten för barnoperationer på Karolinska universitetssjukhuset kommer att öka. Kön inom dagkirurgin, med ungefär 700 barn, kommer därmed at

Läs mer

Ella Bohlin om Ipsos-undersökning om bland annat förlossningsvården

Enligt en Ipsos-undersökning som Dagens Nyheter har beställt ökar missnöjet med förlossningsvården i Stockholms stad. Ella Bohlin (KD) är polit

Läs mer

tai iwin