Nyinrättad Färdtjänst- och tillgänglighetsberedning inom Landstinget

Karl Henriksson (KD) har utsetts till ordförande i den nyinrättade Färdtjänst- och tillgänglighetsberedningen i Stockholms läns landsting. Beredningen stödjer Trafiknämnden i beredningen av ärenden gällande färdtjänst- och tillgänglighetsfrågor. Beredningen följer upp ingångna avtal med entreprenörerna och samverkar med handikapp- och pensionärsorganisationerna.

– Den nya beredningen visar hur viktiga vi i Alliansen tycker att tillgänglighetsfrågorna är. Det behövs ett tydligt helhetsansvar för frågor kring färdtjänst, närtrafik och tillgänglighet i kollektivtrafik både på land och vatten. Jag tycker att det ska bli otroligt spännande att få arbeta med de här frågorna, säger Karl Henriksson i en kommentar.

Karl Henriksson har under de senaste fyra åren varit ordförande i äldreomsorgsnämnden i Huddinge. I landstinget har han varit ledamot i en sjukvårdsberedning som arbetat bland annat med funktionshinderfrågor. Han är även ledamot i landstingsfullmäktige och Huddinge kommunfullmäktige samt vice ordförande i äldreomsorgsnämnden i Huddinge. Han har även många års erfarenhet av arbete inom kollektivtrafiken i Stockholm.

För mer information:
Karl Henriksson
Ordförande i färdtjänst- och tillgänglighetsberedningen
Telefon: 0708 – 28 24 62
E-post: karl.henriksson@kristdemokraterna.se

Robertho Settergren
Landstingsrådssekreterare
Telefon: 070 – 737 41 51
E-post: robertho@kristdemokraterna.se


Stockholm får Sveriges första kunskapscenter för diabetes

Alliansen i Stockholms läns landsting bygger ut vården för barn med diabetes. Stockholm blir först i landet med ett särskilt kunskapscenter inrik

Läs mer

Ella Bohlin (KD) oroad för äldre: ”Inför vaccin mot influensa”

Väntetiderna till vården är långa. Det beror bland annat på influensasäsongen. De som drabbas värst är äldre. Äldrelandstingsrådet Ella Boh

Läs mer

KD kräver stopp för att kommunen tar över Stockholms privata äldreboenden

De senaste åren har det rödgrönrosa styret i Stockholms stad fört över välfungerande äldreboenden till kommunal regi. Kristdemokraterna besluta

Läs mer

Låt apoteken få ta emot patienter

I dag får många vänta för länge innan de får vård. Det gör att många går till akuten i stället, trots att de egentligen inte behöver akut

Läs mer

Stockholm först i landet med specialistmottagningar för sömnapné

Två specialistmottagningar med uppdrag att ta hand om personer som slutar andas när de sover (obstruktiv sömnapné) öppnar i Stockholm. Stockholm

Läs mer

Nu inför vi hemtester för att upptäcka livmoderhalscancer

Enligt ny statistik från Cancerfonden ökar antalet fall av livmoderhalscancer i Sverige (Cancerfondsrapporten 2018). Antalet kvinnor som insjuknade

Läs mer

Vi söker en valombudsman

Kristdemokraterna Stockholms stad är ett partidistrikt inom Kristdemokraterna, distriktet omfattar Stockholms kommun. Distriktet består av nio lokal

Läs mer

”Ett stort svek att ta bort personliga assistenter för barn och äldre”

Regeringens utredare föreslår att barn under 12 år och äldre över 80 år inte ska ha rätt till personlig assistans. Barn- och äldrelandstingsr

Läs mer

Geriatriken kvar i Danderyd när Alliansen gör en ny plan

Den geriatriska vården blir kvar på Danderyds sjukhus. Den äldre delen av befolkningen i Stockholms län ökar allt snabbare, och därför beslutar

Läs mer

Fler fick vård i tid under 2017 – och sjukvården i Stockholm gjorde ett överskott

Fler stockholmare fick vård i tid hos sin husläkare eller specialistläkare under 2017. För husläkarbesök ökade uppfyllnaden av vårdgarantin me

Läs mer